9. Sinif Türk Edebiyati Ekoyay Yayinlari Ders Kitabi Cevaplari Sayfa 26

 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
9. Sinif Türk Edebiyati Ekoyay Yayinlari Ders Kitabi Cevaplari Sayfa 26

2014-2015 eğitim öğretim yılı 9. sınıf Türk Edebiyatı (Ekoyay Yayınevi) ders kitabı cevapları. 9. sınıf Türk edebiyatı ders kitabı cevaplarını eklemeye devam ediyoruz. Türk edebiyatı dersi soru ve etkinliklerin çözümünde yardımcı olmak, verdiğimiz açıklayıcı bilgilerle konuların daha iyi anlaşılmasını sağlamak için ders kitabı cevaplarını hemen her gün ekliyoruz. Verilen cevapların doğruluğunun kesin olmadığını cevaplarınızı kontrol etmeniz amacıyla eklendiğini belirtelim.

Ekoyay Yayınları 9. sınıf Türk edebiyatı ders kitabı cevapları sayfa sayfa aşağıda verilmiştir.

9. Sinif Türk Edebiyatı Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları – Ekoyay Yayınları yayınlanmıştır. Ekoyay Yayınlarının 9. Sınıf Türk Edebiyatı Ders kitabı cevapları sitemize eklenmiştir.

* Not: Cevap Kağıtları, Çözdüğünüz Soruları Kontrol Etmeniz Amacıyla Eklenmiştir.

9. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları – Ekoyay – 2014-2015 – Sayfa 26
ANLAMA VE YOURMLAMA


3. Ülkemizin değişik bölgelerinde insanlar konuşurken farklı ağızlar kullanırlar ama yazarken bu farklılık görülmez. Bunun sebeplerini dil ve anlatım ders kitabınızın “İletişim, Dil ve Kültür” bölümünden faydalanarak açıklayınız.

Bir dilin iki yönü vardır. Bunlardan biri insanların bir arada iken konuşurken kullandıkları "konuşma dili"dir. Diğer yazıda kullanılan "yazı dili" Yazı diline kültür dili denir. Konuşma dilinde görülen yörelere göre değişen farklılıklar, yazı dilinde görülmez. Yazı dili tektir. Ülkenin her yerinde aynı yazı dili kullanılır. Her alanda, sanatta, edebiyatta, eğitimde, ticarette, hukukta kullanılan ortak dildir yazı dili.

4. Atatürk’ün Türk dili ile ilgili görüş ve düşüncelerini “Dil” adlı metinde yer alan “Dil olma­dan insanların birlikte yaşamaları, anlaşabilmeleri, dolayısıyla bir toplumu oluşturmaları söz ko­nusu olamayacağından dil bu açıdan da önemlidir; bir topluluğu topluma dönüştürür.” cümlesi bağlamında yorumlayınız. Yorumlarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan noktalı yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.
• İnsan her türlü birikimini dil aracılığıyla sonraki kuşaklara aktarır.
• Gündelik hayatta konuşma dili farklıdır. Bilimde bilim dili, felsefede felsefi dil,
sanatta edebi dil kullanılır.

B. Aşağıdaki cümlelerde yer alan bilgilerin doğru olup olmadığını belirleyerek uygun se­çeneği işaretleyiniz.
• Dilin günlük kullanımıyla bilim, felsefe ve edebiyat eserlerindeki kullanımı aynıdır.
Doğru ( )-Yanlış ( X )
• Aynı dili konuşan toplumlar ortak kültür değerlerini paylaşırlar.
Doğru ( X )-Yanlış ( )
• Tarih boyunca kendilerine özgü kültürü, edebiyatı ve medeniyeti olan milletler bir yazı diline sahiptir. Doğru ( X )-Yanlış ( )

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. Dil - insan ve toplum ilişkisiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Dil, insanlar arasında iletişimi sağlar.
B) Dil, insanlar arasındaki ortak duygu ve düşünceleri geliştirir.
C) Toplumlar kültür değerlerini yeni nesillere dil aracılığı ile taşır.
D) Gelişmiş toplumlar dillerini istedikleri gibi düzenleyebilir.
E) Dil, toplumsal hayatı düzenler ve kolaylaştırır.

CEVAP: D

2. Ana dili, onu kullanan bireyler arasında köklü sevgi bağları oluşturur. Bilinçaltına dek uzanarak kişinin iç varlığını kuşatan bu bağlar, toplumsal yaşamda çok gerekli olan güven duygusunun da kaynağıdır çünkü birbirini sevip sayan, birbirine güven duyan bireylerin oluş­turduğu bir toplumda, bireylerin gelecek korkusu olmaz.
Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ana dilinin, ortak duygular oluşturmada çok önemli bir işlevi olduğu
B) Kişilerin yetiştikleri ortamla benlikleri arasında sıkı bir ilişki bulunduğu
C) Ana dilindeki ses özelliğinin kişilerin düşünce ve duygularını etkilediği
D) Aynı dili kullanan kişilerin, aynı doğrultuda düşünebileceği
E) Ana dili eğitimine ağırlık vererek ulusal duyguları pekiştirmek gerektiği

CEVAP: A
Diğer sayfaların cevapları:


9.Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları yanlış ise yorum kısmında kendi cevabınızı bize iletebilirsiniz. Ekoyay Yayıncılık 9. sınıf Türk Edebiyatı Ders kitabı cevapları aşağıda sistemli olarak listelenmiştir. Türk Edebiyatı Ders kitabı cevap anahtarını arayanlar aşağıdaki sayfa numaralarıyla istediği sayfadaki cevapları inceleyebilirler.

NOT: AŞAĞIDA Ekoyay Yayıncılık 9. SINIF Türk Edebiyatı DERS KİTABI CEVAPLARI YAYINLANMAKTADIR. EKSİK SAYFALARI YORUM KISMINDA YAZARAK YAYINLANMASINI İSTEYEBİLİRSİNİZ.

9. Sınıf Türk Edebiyatı Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları – Ekoyay Yayıncılık

Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

9.Sınıf Türk Edebiyatı EKOYAY YAYINLARI Ders Kitabı Cevapları, 9.Sınıf Türk Edebiyatı EKOYAY YAYINCILIK ders Kitabı Cevap Anahtarı, 9.Sınıf Türk Edebiyatı EKOYAY YAYINLARI Ders Kitabı, 9.Sınıf Türk Edebiyatı EKOYAY YAYINLARI Ders Kitabı Cevap Anahtarı bul, 9. Sınıf EKOYAY YAYINLARI Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, EKOYAY YAYINLARI 9.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevap Anahtarı çöz, 9.Sınıf Türk Edebiyatı Dersi EKOYAY YAYINLARI Ders Kitabı Cevap Anahtarı ödev, EKOYAY YAYINLARI 9.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, EKOYAY YAYINLARI 9.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevap Anahtarı, EKOYAY YAYINLARI 9.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı, EKOYAY YAYINLARI 9.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevap Anahtarı bul, EKOYAY YAYINLARI 9.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, EKOYAY YAYINLARI 9.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevap Anahtarı çöz, EKOYAY YAYINLARI 9.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevap Anahtarı ödev, EKOYAY YAYINLARI

9.Sınıf Türk Edebiyatı EKOYAY YAYINLARI Ders Kitabı Cevapları sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.
Yazar:

Önceki Yayın
Sonraki Yayın