9. Sinif Türk Edebiyati Ekoyay Yayinlari Ders Kitabi Cevaplari Sayfa 46

 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
9. Sinif Türk Edebiyati Ekoyay Yayinlari Ders Kitabi Cevaplari Sayfa 46

2014-2015 eğitim öğretim yılı 9. sınıf Türk Edebiyatı (Ekoyay Yayınevi) ders kitabı cevapları. 9. sınıf Türk edebiyatı ders kitabı cevaplarını eklemeye devam ediyoruz. Türk edebiyatı dersi soru ve etkinliklerin çözümünde yardımcı olmak, verdiğimiz açıklayıcı bilgilerle konuların daha iyi anlaşılmasını sağlamak için ders kitabı cevaplarını hemen her gün ekliyoruz. Verilen cevapların doğruluğunun kesin olmadığını cevaplarınızı kontrol etmeniz amacıyla eklendiğini belirtelim.

Ekoyay Yayınları 9. sınıf Türk edebiyatı ders kitabı cevapları sayfa sayfa aşağıda verilmiştir.

9. Sinif Türk Edebiyatı Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları – Ekoyay Yayınları yayınlanmıştır. Ekoyay Yayınlarının 9. Sınıf Türk Edebiyatı Ders kitabı cevapları sitemize eklenmiştir.

* Not: Cevap Kağıtları, Çözdüğünüz Soruları Kontrol Etmeniz Amacıyla Eklenmiştir.

Cevapların Tümüne Buradan Ulaşabilirsiniz.....!!!

9. sınıf Türk edebiyatı ders kitabı cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 45-46
9. sınıf Türk edebiyatı ders kitabı cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 45-46
ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRMESİ


A.    Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.
•    Sanat ve edebiyatın insan hayatındaki yeri nedir? Açıklayınız.
İnsan hayatında faydanın yanında güzelllik de  ister. İnsanın temel ihtiyaçları onun maddi gereksinimlerini karşılarken insan ruhunu doyuran sanatttır. Hayattan zevk almak, hayatı zevkli ve daha anlamlı hale getirmek isteği sonucu insan sanata yönelmektedir.

•    Bir metni, edebî metin yapan özellikler nelerdir?
İnsanda estetik zevk ve hayranlık uyandırır.
Edebi bir dille yazılır.
Yoruma açıktır.
Kurmacadır.
Her okuyuşta farklı anlamlar içerir.

Edebi metinlerin özellikleri ile ilgili bilgi için TIKLAYIN

B.    Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan noktalı yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.
•    Fonetik ve ritmik sanatlara özgü malzemelerin karışımıyla karma sanatlar oluşur.
•    Değişik edebiyat türlerinde kaleme alınmış, sanat değeri taşıyan eserlerin her birine   edebi metin
  denir.

C.    Aşağıdaki cümlelerde yer alan bilgilerin doğru olup olmadığını belirleyerek uygun seçene­ği işaretleyiniz.
•    Bilim ile güzel sanatlar arasındaki en temel farklılık bilimin faydayı, güzel sanatların ise este­tiği ön planda tutmasıdır.  Doğru ( X )-Yanlış ( )
•    Edebî metinlerde anlatılanlar yaşamın bire bir aynısıdır.  Doğru ( )-Yanlış ( X )
•    Edebî metinlerde dilin şiirsel işlevi kullanılır.  Doğru ( X )-Yanlış ( )

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1.    İlk çağlardan günümüze kadar insanoğlunun sanatla uğraştığını, ekonomik ve kültürel düzey­leri düşük insanların bile sanata ilgi duyduklarını, sanat eseri olduğundan kuşku duyulamayacak çalışmalar ortaya koyduklarını biliyoruz.
Bu sözleri izleyebilecek en uygun cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Bu bakımdan sanat konularının tartışılması her zaman olumlu sonuçlar doğurur.
B)    Belki de insanı hayvandan ayıran niteliklerin başında onun bu yanı gelmektedir.
C)    Çünkü sanat eserinin yaratılması, sanatçının düş gücüne sıkı sıkıya bağlıdır.
D)    Burada söz konusu olan; kişiye, onun çevresine ilişkin toplumsal koşullardır.
E)    Böylece sanat, insanlığın her döneminde farklı bir biçime bürünmüştür.
1987 - ÖSS

CEVAP: B

2.    Ne roman bir toplum bilim kitabı ne de şiir bir doğrular topluluğudur. Bir sanat eserini yal­nızca bilgiler ve doğrular topluluğu olarak kabul etmek, sanatın varlığı ve özünü görmemek demek­tir. Balzac (Balzak)’ı yaşadığı dönemin toplum olaylarını öğrenmek için okuduğunu kim söyleyebi­lir? Böyle olsaydı bu olayları anlatan sayfalar birer tarih belgesi sayılmaz mıydı?
Bu parçadan aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılabilir?
A)    Klasik eserler, yaratıldıkları dönemin önemli olaylarını yansıtır.
B)    Sanat eseri ile fikir eserini birbirinden ayırmak kolaydır.
C)    Sanat eserinde kesin bilgilere ve doğrulara yer yoktur.
D)    Toplum sorunlarını yansıtan ya da bilgi veren eserler kalıcı olmaz.
E)    Bilgi vermek, edebî eserlerin temel işlevi değildir.

1989 - OSS

CEVAP: E


3. Gerçekte edebiyatın görünür amacı betimleme, biliminki de açıklamadır. Bununla birlikte so­nuçta her ikisi de insanın anlama çabasını gerektirir. Bu bakımdan birbirlerine karşıt olduklarından söz edilemez. Ancak çok küçük bir fark söz konusu olabilir. Şöyle ki bilim, bilimsel bilginin oluşma­sına yardım edecek bir anlatım yolu izler. Anlattıklarını kanıtlamaya çalışır. Edebiyat ise bundan kaçınır. O, hiçbir şeyi kanıtlamak zorunda değildir. Bu da edebiyatı daha özgür kılar.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemistir?
A)    Edebiyatla bilimin ortak yönüne
B)    Edebiyatı bilimden ayıran kimi özelliklere
C)    Bilimle edebiyatın zıt alanlar olduğu görüşünün yanlışlığına
D)    Bilimin işlev yönünden edebiyattan üstün olduğuna
E)    Edebiyatın ve bilimin anlatım biçimlerine
1994 - ÖYS

CEVAP: D

4. “Gençliğimde okuduğum kitapları yeniden okuyacak yaşa geldim.’’demiş bir yazar. Ne kadar doğru! On ya da yirmi yıl önce okuduğumuz bir kitabı yeniden elimize aldığımızda ya da eski bir filmi tekrar izlediğimizde ne kadar değişik izlenimler ediniyor, nasıl da farklı yorumlara varabiliyoruz! Aynı durum, kuşkusuz, tiyatro için de geçerli. On yıl önce izlediğimiz bir oyunu, aynı yönetmenin on yıl sonraki yorumuyla seyrederken bu gerçeği daha iyi algılıyoruz.
Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Değişik sanat yapıtları temelde benzer nitelikler taşır.
B)    Tiyatro yönetmenleri aynı oyunu zaman zaman farklı yorumlarla sunarlar.
C)    Yazarlar yaşlandıkça yaratma güçleri artmaktadır.
D)    İnsanların bakış açıları, değerlendirme ölçütleri yaşla birlikte değişmektedir.
E)    Tiyatro yapıtları, değişik biçimlerde yansıtılmaya uygundur.

CEVAP: D
9.Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları yanlış ise yorum kısmında kendi cevabınızı bize iletebilirsiniz. Ekoyay Yayıncılık 9. sınıf Türk Edebiyatı Ders kitabı cevapları aşağıda sistemli olarak listelenmiştir. Türk Edebiyatı Ders kitabı cevap anahtarını arayanlar aşağıdaki sayfa numaralarıyla istediği sayfadaki cevapları inceleyebilirler.

NOT: AŞAĞIDA Ekoyay Yayıncılık 9. SINIF Türk Edebiyatı DERS KİTABI CEVAPLARI YAYINLANMAKTADIR. EKSİK SAYFALARI YORUM KISMINDA YAZARAK YAYINLANMASINI İSTEYEBİLİRSİNİZ.

9. Sınıf Türk Edebiyatı Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları – Ekoyay Yayıncılık

Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

9.Sınıf Türk Edebiyatı EKOYAY YAYINLARI Ders Kitabı Cevapları, 9.Sınıf Türk Edebiyatı EKOYAY YAYINCILIK ders Kitabı Cevap Anahtarı, 9.Sınıf Türk Edebiyatı EKOYAY YAYINLARI Ders Kitabı, 9.Sınıf Türk Edebiyatı EKOYAY YAYINLARI Ders Kitabı Cevap Anahtarı bul, 9. Sınıf EKOYAY YAYINLARI Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, EKOYAY YAYINLARI 9.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevap Anahtarı çöz, 9.Sınıf Türk Edebiyatı Dersi EKOYAY YAYINLARI Ders Kitabı Cevap Anahtarı ödev, EKOYAY YAYINLARI 9.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, EKOYAY YAYINLARI 9.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevap Anahtarı, EKOYAY YAYINLARI 9.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı, EKOYAY YAYINLARI 9.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevap Anahtarı bul, EKOYAY YAYINLARI 9.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, EKOYAY YAYINLARI 9.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevap Anahtarı çöz, EKOYAY YAYINLARI 9.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevap Anahtarı ödev, EKOYAY YAYINLARI

9.Sınıf Türk Edebiyatı EKOYAY YAYINLARI Ders Kitabı Cevapları sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

Yazar:

Önceki Yayın
Sonraki Yayın