9. Sinif Coğrafya Koza Yayinlari Ders Kitabi Cevaplari Sayfa 20

 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
9. Sinif Coğrafya Koza Yayinlari Ders Kitabi Cevaplari Sayfa 20


9.Sınıf Coğrafya Koza Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 9.Sınıf Coğrafya Koza Yayınları ders Kitabı Cevap Anahtarı, 9.Sınıf Coğrafya Koza Yayınları Ders Kitabı, 9.Sınıf Coğrafya Koza Yayınları Ders Kitabı Cevap Anahtarı bul, 9.Sınıf Koza Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları, Koza Yayınları 9.Sınıf Coğrayfa Ders Kitabı Cevap Anahtarı çöz, 9.Sınıf Coğrafya Dersi Koza Yayınları Ders Kitabı Cevap Anahtarı ödev, Koza Yayınları 9.Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları, Koza Yayınları 9.Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevap Anahtarı, Koza Yayınları 9.Sınıf Coğrafya Ders Kitabı, Koza Yayınları 9.Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevap Anahtarı bul, Koza Yayınları 9.Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları, Koza Yayınları 9.Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevap Anahtarı çöz, Koza Yayınları 9.Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevap Anahtarı ödev, Koza


9.Sınıf Koza Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 20. Sayfa Cevapları 2014-2015

Sayfa 20 
 
1.  BÖLÜÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

A.Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru cevabı bulup işaretleyiniz.


1.  Aşağıdakilerden hangisi coğrafyanın konuları arasında değildir?

A. Doğal sistemler                        B. Doğadaki süreç                     
C. Doğa ve insanın konumu

D. İnsanlar arasındaki etkileşim     E. İnsan dağılışı

2.   /. Yeryüzü şekilleri
II. Bitki örtüsü

III.    Toprak

IV.   Suların dağılışı

Yukarıdakilerden hangileri insan yaşamını etkileyen doğal unsurlardandır?

A. I ve II                                       B. I ve IV                                   C. I, II ve IV

D. I, llvelll                                     E. I, II, III ve IV


3.   /. Yükselti
II. Rüzgâr

III.    Sıcaklık

IV.   Yağış

Yukarıdakilerden hangileri temel doğal unsurlardan hava ile ilgili elemanlardandır?
A. Yalnız IV                                  B. II ve IV                                  C. I, II ve III

D. II, III velV                                   E. I, II, III ve IV 

4.   /. Yeryüzü suları
II. Bitki örtüsü

III.     Yer altı suları

IV.  Dünya'yı çevreleyen gazlar

Yukarıdakilerden hangileri hidrosferin elemanıdır?

A. I ve III                                      B. I ve IV                                   C. II ve IV

D. I, N velV                                   E. II, velV 

5.  Aşağıdakilerden hangisi biyosferle ilgili doğru bir bilgidir?

A.Atmosferle litosferin kesiştiği ortamdır.

B.Karalarda yaşayan canlılardır.

C.Denizler ve karaların kesiştiği ortamdır.

D.Tüm canlı türlerinin kesiştiği bir ortamdır.

E.Hava küre, su küre ve taşkürenin kesiştiği ortamdır. 

6.  Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğa-insan etkileşimiyle ilgili doğru bir bilgidir?

A.İnsanın doğayla ilgili olarak yaptığı her türlü etkinlik doğal sistemleri olumlu etkiler.

B.İnsanın yararlandığı enerji kaynakları ve enerji kullanım şekli doğal sistemleri etkilemez.

C.İnsan yaptığı yol, köprü, baraj ile yeryüzü şeklini değiştirerek doğayı olumsuz etkilemektedir.

D.Yeryüzündeki insan dağılışı sadece toprakla ilişkilidir.

E.Yaşadığı doğal çevre, insanın davranış ve yaşama biçiminde etkili değildir. 

B. Doğal sistemler üzerinde insanın neden olduğu etkilere örnekler yazınız.

1. Sanayi tesislerinin yoğun olduğu yerlerde çevre kirliliği artmaktadır. (Toprak, su ve hava kirlenmektedir.)
2. İnsanlar tarafından yapılan barajlar bulundukları alanın iklimini olumlu yönde etkilemektedir.
3. Geçit vermeyen araziler üzerine köprü ve tüneller yaparak ulaşımı kolaylaştırmaktadır.
4. İnsanların neden olduğu orman yangınları doğal çevreyi olumsuz etkilemektedir.
9. Sınıf Coğrafya Koza YAYINLARI sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

Yazar:

Önceki Yayın
Sonraki Yayın