9. Sinif Coğrafya Koza Yayinlari Ders Kitabi Cevaplari Sayfa 87

 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
9. Sinif Coğrafya Koza Yayinlari Ders Kitabi Cevaplari Sayfa 87


9.Sınıf Coğrafya Koza Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 9.Sınıf Coğrafya Koza Yayınları ders Kitabı Cevap Anahtarı, 9.Sınıf Coğrafya Koza Yayınları Ders Kitabı, 9.Sınıf Coğrafya Koza Yayınları Ders Kitabı Cevap Anahtarı bul, 9.Sınıf Koza Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları, Koza Yayınları 9.Sınıf Coğrayfa Ders Kitabı Cevap Anahtarı çöz, 9.Sınıf Coğrafya Dersi Koza Yayınları Ders Kitabı Cevap Anahtarı ödev, Koza Yayınları 9.Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları, Koza Yayınları 9.Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevap Anahtarı, Koza Yayınları 9.Sınıf Coğrafya Ders Kitabı, Koza Yayınları 9.Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevap Anahtarı bul, Koza Yayınları 9.Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları, Koza Yayınları 9.Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevap Anahtarı çöz, Koza Yayınları 9.Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevap Anahtarı ödev, Koza


9.Sınıf Koza Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 87. Sayfa Cevapları 

4 .BÖLÜM ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

A.Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru cevabı bulup işaretleyiniz.
9. Rüzgârlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A. Deniz meltemi gece boyu denizden karaya doğru esen bir rüzgârdır.
B. Kutup rüzgârları sıcak ve nemli esen rüzgârlardır.
C. Kıtaların batı kıyılarına yağış bırakan rüzgârlar fön rüzgârlarıdır.
D. Muson rüzgârları tarihte ticaret rüzgârları olarak adlandırılır.
E. Alizeler, 30° kuzey ve güney enlemleri üzerinden Ekvator’a doğru yıl boyu esen rüzgârlardır.

B. Aşağıda verilen atmosferin katmanları ile özelliklerini eşleştiriniz. 
Bu katmanda sıcaklık çok artmaktadır.      Termosfer       

Bu katmana giren göktaşları yanmaya başlar.  Mezosfer

Dikey hava hareketleri görülmez.                   Stratosfer
 

Güneş’ten gelen mor ötesi ışınlar süzülür.          Stratosfer 
 

Ortalama her 100 m’de sıcaklık 0.5°C düşer      Troposfer

Ç. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlar›n önüne “D”, yanlış olanların önüne “Y” yazınız.
(.D..) 1. Atmosferdeki dikey hava hareketleri hava olaylarını başlatır.
(.D..) 2. Atmosferde miktarı en fazla değişen gaz, su buharıdır.
(.Y..) 3. Atmosferin en büyük bölümünü oksijen ve hidrojen gazları oluşturur.
(.Y..) 4. İklim, atmosferde oluşan kısa süreli hava olaylarını tanımlar.
(.Y..) 5. Nem oranının yüksek olduğu bir yerde sıcaklık veya soğukluk, ölçülen değerden daha fazla hissedilir.
(.D..) 6. Bitki örtüsünün yoğun olduğu bölgelerde ısınma ve soğuma daha hızlı gerçekleşir.

D. Aşağıdaki soruları defterinize yazarak cevaplandırınız.
1. Yeryüzünde farklı iklim tiplerinin görülmesinin nedenlerini açıklayınız.
CEVAP: Dünya'nın hemen her bölgesinin kendine özgü bir  iklimi bulunmaktadır. Ancak, benzer iklim kuşaklarına sahip alanlar büyük iklim kuşakları  oluştururlar. Yüzlerce km2  lik sahaları  etkileyen büyük iklim gruplarına makroklima adı  verilmektedir.
Bununla birlikte, makro klima alanlarında bazen öyle yerler vardır  ki, buralarda görülen iklim özellikleri içinde bulundukları kuşaktan tamamen farklıdır. Makro klimalar içerisinde bölgesel farklılıklar gösteren, özel koşullu küçük iklim alanlarına da mikroklima denilmektedir.
Yeryüzünde birbirinden farklı iklim kuşakları görülmesinin temel nedeni dünyanın ekseni ile yörüngesi arasında bulunan 23,27 derecelik açıdır. Yani eksen eğikliğidir. Bu eğiklik sebebiyle güneş ışınlarının geliş açısı değişir. 
İklimler sıcak, ılıman ve soğuk  olmak  üzere üç guruba ayrılabilir. İklimlerin sınıflandırılmasında sıcaklık, yağış miktarı, yağış rejimi ve yağış - buharlaşma ilişkisi gibi ölçütler kullanılır

2. Aynı iklim kuşağında bulunan iki yerleşim yerinin hangi özellikleri benzerlik gösterebilir? Niçin?
CEVAP: İklimleri benzer olan yerlerin sıcaklıkları, bitki örtüleri ve yağış rejimleri birbirine benzer. Çünkü matematik ve özel konumları aynıdır.

3. Atmosferdeki dikey hava hareketlerinin oluşumundaki unsurlar nelerdir?
CEVAP: Yüksek basınç alanlarında hava alçalıcı hareket gösterir. Bu yüzden yere uygunanan basınç artar. Alçalan hava kütlesinde soğuma ve yoğunlaşma olmayacağı için yağış ta oluşmaz. Bu yüzden yüksek basınç alanlarında hava açık ve güneşlidir. 30 derece enlemlerinde yüksek basınç alanı olduğu için yağış yoktur. Bu enlemlerde çöllerin yer almasının sebebi de budur.
Alçak basınç alanlarında hava yükselici hareket gösterir. Bu yüzden yere uygunanan basınç azalır. Yükselen hava soğur ve yoğunlaşarak yağış oluşturur. Bu yüzden alçak basınç alanlarında hava genellikle bulutlu ve yağışlı olur.

4. Su dolaşımını şema ile göstererek açıklayınız.
5. Yaşadığınız yerde dünya iklim tiplerinden hangisinin hâkim olduğunu belirtiniz. Bu karara nasıl vardığınızı açıklayınız.

F. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden (www.dmi.gov.tr) ilinizin aylık ortalama sıcaklık ve yağış miktarının şimdiye kadar ölçüm yapılan yıllardaki ortalamalarını bulunuz. Bu verileri grafiklere dönüştürünüz. Sonra içinde bulunduğunuz yılın verilerini benzer şekilde grafikle gösteriniz. Yıllık verileri, uzun yıllardaki ortalamalarıyla karşılaştırınız. Ortalamalardan farklı durumları belirleyiniz.  9. Sınıf Coğrafya Koza YAYINLARI sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

Yazar:

Önceki Yayın
Sonraki Yayın