9. Sinif Coğrafya Koza Yayinlari Ders Kitabi Cevaplari Sayfa 86

 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
9. Sinif Coğrafya Koza Yayinlari Ders Kitabi Cevaplari Sayfa 86


9.Sınıf Coğrafya Koza Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 9.Sınıf Coğrafya Koza Yayınları ders Kitabı Cevap Anahtarı, 9.Sınıf Coğrafya Koza Yayınları Ders Kitabı, 9.Sınıf Coğrafya Koza Yayınları Ders Kitabı Cevap Anahtarı bul, 9.Sınıf Koza Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları, Koza Yayınları 9.Sınıf Coğrayfa Ders Kitabı Cevap Anahtarı çöz, 9.Sınıf Coğrafya Dersi Koza Yayınları Ders Kitabı Cevap Anahtarı ödev, Koza Yayınları 9.Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları, Koza Yayınları 9.Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevap Anahtarı, Koza Yayınları 9.Sınıf Coğrafya Ders Kitabı, Koza Yayınları 9.Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevap Anahtarı bul, Koza Yayınları 9.Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları, Koza Yayınları 9.Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevap Anahtarı çöz, Koza Yayınları 9.Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevap Anahtarı ödev, Koza


9.Sınıf Koza Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 86. Sayfa Cevapları 

4 .BÖLÜM ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

A.Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru cevabı bulup işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangileri Dünya’da sıcaklığın dağılışında etkili olan faktörlerden değildir?
A. Kara ve denizlerin dağılışı 
B. Bitki örtüsü
C. Okyanus akıntıları 
D. Sürekli rüzgârlar
E. Yer kabuğunun özellikleri

2. I. Dünyanın şekli
II. Dünyanın hareketleri
III. Atmosferin katmanlı yapısı
IV. Atmosferdeki hava hareketleri
Yukarıdakilerden hangileri farklı iklim kuşaklarının oluşmasında etkilidir?
A. I ve II
B. II ve IV
C. I, III ve IV
D. I, II ve IV
E. I, II, III ve IV

3. Stratosfer ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A. Atmosferi oluşturan gazların % 75’i stratosferde yer alır.
B. Hava olayları stratosferde meydana gelir.
C. Ultraviyole ışınlarının Dünya’ya ulaşmasını stratosfer engeller.
D. Stratosferin bütün katmanlarının sıcaklık ve yoğunluğu aynı değildir.
E. Hidrojen ve oksijen bu katmanda iyonlarına ayrılır.

4. I. Yıllık ortalama sıcaklık farklılıkları
II. İklim kuşaklarının oluşması
III. Mevsimlerin oluşması
IV. İyonosfer tabakasının kalınlığının değişmesi
V. Yıl içinde güneş ışınlarının geliş açısının değişmesi
Dünya’nın Güneş’in çevresindeki hareketine bağlı olarak hava ve iklim açısından yukarıdaki sonuçlardan hangileri ortaya çıkar?
A. I, II ve III
B. II, III ve IV
C. I, II, III ve V
D. I, III, IV ve V
E. I, II, III, IV ve V

5. Yanda aylık ortalama sıcaklık ve aylık yağış dağılımı verilen yerin iklimi hakkında hangisi söylenemez?
A. Yazları sıcak, kışları ılımandır.
B. En çok yağışı ilkbahar aylarında alıyor.
C. Kışlar› soğuk, yazları ılımandır.
D. Her mevsim yağışlıdır.
E. Mayıs en yağışlı aydır.

6. Aşağıdakilerden hangisi iklim ile ilgili bilgi veya veridir?
A. Mayıstaki ani soğuma yüzünden bu yıl kirazlarda meyve olmadı.
B. Bu bölgede limon yetişmez.
C. Hava iki gün yağışlı geçecek.
D. Güneyden yaklaşan bir sıcak hava dalgası var.
E. Bugün en yüksek sıcaklığın 32°C olması bekleniyor.

7. Meteoroloji istasyonlarında bulunan anemometre ile hangi iklim elemanı ölçülür?
A. Basınç miktarı 
B. Rüzgâr hızı 
C. Nem oranı 
D. Rüzgâr yönü
E. Yağış miktarı

8. Ani ısınma ve soğumanın art arda görülmesi sonucu havanın çok güçlü dikey akımlarla yükselmesiyle hangi rüzgâr tipi oluşur?
A. Kasırga
B. Fön rüzgârları 
C. Muson rüzgârları 
D. Hortum 
E. Meltemler 


9. Sınıf Coğrafya Koza YAYINLARI sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

Yazar:

Önceki Yayın
Sonraki Yayın