10. Sınıf Dil ve Anlatım Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 37

 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
10. Sınıf Dil ve Anlatım Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 37

10. Sınıf Dil ve Anlatım Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları sitemizde yayınlanmıştır. Öğrencilerimizin derslerine yardımcı olmaya devam ediyoruz. Kitap içinde ve ünite sonunda bulanan soruların cevaplarını sitemizde yer almaktadır. Çalışma kitabı cevapları aşağıda sistemli olarak listelenmiştir. Cevap anahtarını arayanlar aşağıdaki sayfa numaralarıyla istediği sayfadaki cevapları inceleyebilirler.

Öncelikle siz kendiniz yapmayı deneyin. Buradaki amacımız size yapamadığınız sorularda, ya da aklınıza takılan, yerlerde yardımcı olmaktır. 10. Sınıf Dil ve Anlatım Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Cevaplarını lütfen buradan kontrol ediniz, buradan bakıp aynısını yazmak öğrenmeniz açısından faydalı olmayacaktır.

NOT: AŞAĞIDA 10. Sınıf Dil ve Anlatım Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları YAYINLANMAKTADIR. EKSİK SAYFALARI YORUM KISMINDA YAZARAK YAYINLANMASINI İSTEYEBİLİRSİNİZ.

17. Sayfa     18. Sayfa     19. Sayfa     27. Sayfa


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (sayfa 37)


Aşağıdaki cümlelerin sonuna yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
•  Açık oturumların konusu sadece bilim çevrelerini ilgilendirecek nitelikte olmalıdır. ( Y  )
Panel sonunda dinleyiciler konuşmacılara soru yöneltebilir.    ( D )
Paneller, topluluk önünde ve sohbet havası içinde gerçekleştirilen tartışmalardır. ( D )
Panellerde dinleyicilerin de görüş bildirmelerine imkân tanınır.  (D )
Panellerde konuşmacıların alanlarında uzman olması gerekir.             ( D )

Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.  Panel hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanIıştır?
A)   Panellerde az sayıda dinleyici bulunur.
B)  Panelde bir yönetici ve konusunda uzman en az üç konuşmacı bulunur.
C)  Panellerde herkesi ilgilendiren sosyal problemlerle ilgili konular ele alınır.
D)    Konuşmacıların konu ile ilgili düşüncelerini kısaca ifade etmeleri ve toplantıyla bütünleş­meleri gerekir.
E)    Konu farklı düşünceye sahip kişiler tarafından tartışılarak konuyla ilgili somut sonuçlara ulaşmak amaçlanır.

CEVAP: E

2.  Aşağıdaki I erden hangisi dinleyicilerin de tartışmaya katılabildiği bir türdür?
A) Konferans B) Sempozyum C) Panel   D) Forum   E) Münazara

CEVAP: D

3.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A)   İlgililer bu konuda görüş alışverişinde bulundular.
B)  Bu tür etkinliklerin çoğaltılması gerektiğini düşünüyorum.
C)  Gazetelerde yer alan haberleri değerlendirecekler.
D)  Bundan sonraki amacımız halkı bilinçlendirmek olacak.
E) O dönemde para üç katı değer kaybetmişti.
     ÖSS 2006

CEVAP: E

4.  Aşağıdaki I erden hangisi haber cümlesi değildir?
A)  Bu konuda onun da fikrini almak istedik.
B) Bu havada dışarı çıkarsan hastalanırsın.
C)  Binanın alt katında bir garaj varmış.
D) Yarınki oyuna biz de gelelim.
E) Televizyondaki filmi beğenerek izledik.

CEVAP: D

5.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde olasılık anlamı vardır?
A)  Olayı senden başka herkes biliyor.
B)  Bu soruyu tam anlayamadım.
C)  Sen bugün teyzenlere gitmeyecek miydin?
D)  Edebiyata ilgi duyanlar çoğunluktaydı.
E)  Bu bölümü bitirince iyi bir işe sahip olabilirsin.

CEVAP: E


C)  Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1.    Bir tartışmanın kamuoyuna açık yapılıp yapılmamasında hangi etkenlerin rol oynadığını açık­layınız.
Kamu yararı öne çıkar. Toplum aydınlatılmak isteniyorsa tartışma kamuya açık yapılır.

2.  Açık oturum ile panel arasındaki en belirgin farklılıklar nelerdir?
- Açık oturum ile panel birçok yönden birbirine benzer tartışmalardır. Aralarındaki en belirgin fark üslup farkıdır. Açık oturumlardaki tartışmalar panellere göre daha hararetlidir. Panel, açık oturuma göre sohbet havası içinde geçer. Açık oturumda konuyla ilgili farklı fikirler tartışılırken panellerde bir konunun farklı özelliklerine değinilir.

A)   Aşağıdaki cümlelerin sonuna yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
•   Sunumlarda süre sınırlı olduğundan dinleyicilerin soru sormasına izin verilmez. (Y)
•   Tartışmada başkan gerektiğinde konuşmacılara müdahale edebilir. (D)
•      Tartışmada esas olan gerçeği arama çabası içinde olmaktır. (D)
• Bir konuda edinilen peşin hükümler ve önceden alınmış kesin kararlar tartışmaya katkı sağlar. (Y)
•   Paneller, sadece bilim çevresini ilgilendiren akademik konularda yapılır. (Y)
•      Panelde herhangi bir sorun, çeşitli yönleriyle aydınlatılarak farklı görüşler ortaya konur. (D)

B)   Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.
•  Sunumlarda bilgisayar, tepegöz, slayt, projeksiyon, internet gibi teknolojik araçlardan yararlanılabilir.
•  Sunum öncesinde hazırlık ve prova yapmak sunumu yapan kişinin amacına ulaşmasına yardımcı olur.
•   Tartışmalarda dil göndergesel işlevde kullanılır.
•  Panelin sonunda dinleyiciler panel üyelerine soru sorar ve tartışmaya katılırlarsa panel foruma dönüşür.

C)   Aşağıdaki çoktan seçmeli sorulardan doğru seçeneği işaretleyiniz.

1.   Aşağıdakilerden hangisi sunum öncesi yapılacak hazırlıklar arasında yer almaz?
A)   Kullanılacak malzemenin kontrolünü yapmak
B)   Bol ve değişik kaynaktan yararlanmak
C)   Sunum yapılacak dinleyiciler hakkında bilgi sahibi olmak
D)  Ses ve kelimelerin doğru telaffuzuna dikkat etmek
E)  Sunum yerini önceden görmek

CEVAP: D

2.   Aşağıdakilerden hangisi tartışmalarda başkanın görevleri arasında yer almaz?
A)   Konuşmacıların birbirini suçlamaya yönelik konuşmalarına izin vermemek
B)  Tartışmanın kurallara uygun yürütülmesini sağlamak
C)   Konuyu ortaya koyup sınırlamak
D)   Konuşmacılara hiçbir şekilde müdahale etmemek
E)  Tartışmanın sonuca ulaştırılmasını ve rapor hâline getirilmesini sağlamak

CEVAP: D

3.   Aşağıdakilerden hangisi tartışma türlerinden değildir?
A)   Sunum                                                     B) Açık oturum                                           C) Panel
D)  Sempozyum                                          E) Forum

CEVAP: A

4.   Aşağıdakilerden hangisi tartışmanın amaçlarından değildir?
A)   Bir konu hakkında lehte ve aleyhte düşünceleri ortaya koymak
B)   Problemlere cevap ve çözüm bulmak
C)   Gerçeği, iyiyi, doğruyu ve güzeli aramak
D)  Çelişkili konularda uzman görüşünden yararlanmak
E)  İnsanlara estetik zevk kazandırmak

CEVAP: E

* Not: Cevap Kağıtları, Çözdüğünüz Soruları Kontrol Etmeniz Amacıyla Eklenmiştir.

Yukarıda yer alan cevaplarla kendi cevaplarınızı karşılaştırarak sorularla, çözümlerle ilgili fikir elde edebilirsiniz Siz değerli öğrenci arkadaşlarımıza derslerinde yardımcı olmak adına çalışma kitabı cevapları ve ders kitabı cevapların sunuyoruz. Sitemizde çalışma kitabı cevaplarının yanı sıra ders kitabı cevapları da bulunmaktadır. Ek olarak birden çok yayın evinin bu kitapları yayınlaması nedeniyle kitaplar sizin kullandıklarınız ile farklılık gösterebilir. Bu sebeple farklı bir yayının kitap cevaplarını sitemizden arayarak bulabilirsiniz. Bütün Yayınların cevapları sitemizde bulunmaktadır.

10. Sınıf Dil ve Anlatım Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Cevaplarında hata olduğunu düşünüyorsanız lütfen bildiriniz. Cevaplar yanlış ise yorum kısmında kendi cevabınızı bize iletebilirsiniz. Bazı sorular yorum gerektirdiği için herkesin yorumu farklı olabilir diye cevapları kısa tutmaya özen gösteriyoruz.

10. Sınıf Dil ve Anlatım Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ve diğer Çalışma Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.
Yazar:

Önceki Yayın
Sonraki Yayın