Azınlık Hükümeti nasıl kurulur?

 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
Azınlık Hükümeti nasıl kurulur?

Azınlık Hükümeti nasıl kurulur ?

Azınlık hükümeti, parlamenter sistemlerde, parlamentoda çoğunluğu olmayan bir partinin, öbür parti ya da partilerin hükümete fiilen katılmadan dışarıdan destek vermesiyle oluşturduğu hükümet biçimi.

Parlamenter rejimlerde siyasal sorumluluk ilkesi gereği hükümet ancak parlamentodaki çoğunluğun desteğiyle kurulup görevde kalabilir. Oysa bazı seçimlerde hiçbir parti parlamentoda tek başına hükümeti kuracak çoğunluğu sağlayamaz. Bu durumda bazı partiler ya da parlamenterler, hükümete fiilen katılmadan partilerden birine gerekli desteği vererek onun azınlık hükümeti kurmasını sağlarlar. Kuşkusuz azınlık hükümetinin görevde kalabilmesi de, bu partilerin ya da parlamenterlerin desteğinin devamına bağlıdır. Özellikle partilerarası kutuplaşmanın ya da ideolojik ayrılıkların derin olmadığı İskandinav ülkeleriyle, bunlardan farklı olarak da İtalya'da hükümetler ya koalisyon hükümeti ya da azınlık hükümeti biçiminde kurulmaktadır.

Türkiye'deki azınlık hükümetine örnek olabilecek hükümetler 1960'lar, 1970'ler ve 1990'larda kurulmuştur. İlk azınlık hükümeti 25 Aralık 1963 tarihinde İsmet İnönü başkanlığında kurulan 28. Hükümettir. 1970'lerde kurulan Sadi Irmak Hükümeti (1974) ile Bülent Ecevit başkanlığında kurulan 40. Hükümet (1977) güvenoyu alamamış azınlık hükümetleridir. 1979'da Süleyman Demirel'in kurduğu 43. Hükümet MHP ve MSP tarafından dışarıdan desteklenmişti.

1990'larda ise, Tansu Çiller'in kurduğu ve bir azınlık hükümeti olan 51. Hükümet (5 Ekim 1995-30 Ekim 1995) güvenoyu alamadı.[1] 1995 Genel Seçimleri'nden sonra Anavatan Partisi ve Doğru Yol Partisi arasında kurulan ve bir azınlık hükümeti olan 53. Hükümet, Anayasa Mahkemesi'nin güvenoyu oylamasını iptal etmesi ancak yeni bir oylamaya gerek olmadığı yönündeki kararına rağmen üç ay içinde istifa etti. Yine Mesut Yılmaz başkanlığında, ANAP, Demokratik Sol Parti ve Demokrat Türkiye Partisi'nin katılımıyla kurulan ve Cumhuriyet Halk Partisi tarafından dışarıdan desteklenen Anasol-D Hükümeti ile Bülent Ecevit başkanlığında kurulan ve Anavatan Partisi ile Doğru Yol Partisi'nin dışarıdan desteklediği[2] 56. Hükümet azınlık hükümetleridir.

Koalisyon hükümeti nedir nasıl kurulur, Azınlık hükümeti nedir nasıl kurulur? 

Seçim sonuçları netleşmeye başladı, Ak Parti tek başına iktidar olamıyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümet kurma yetkisini Davutoğlu'na verecek! 

Erken Seçim nedir? Genel seçim sonuçlarına göre AK Parti tek başına iktidar olamıyor, iktidar olmak için gerekli 276 milletvekiline ulaşamadı, koalisyon hükumeti 13 yıl sonra Türkiye'nin gündemine girdi. Türkiye Genel Seçimleri sonuçlandı, halkın tercih sandıkta karşılık buldu! Alınan oy oranlarına bakıldığında hiç bir parti tek başına iktidar kuramıyor, Türkiye seçim tarihine bakıldığında ise kurulan koalisyonların başarılı olduğu söylenemez, bu durumda yeni oluşumlar beklemek oldukça zor!  Allah bu millete kötü gün göstermesin! Bu yeni bir başlangıç ise İnşallah bu başlangıç hayrılara vesile olacaktır! Genel seçim sonuçlarına göre AK Parti tek başına iktidar olmak için gerekli olan 276 milletvekiline ulaşamadı, koalisyon hükümeti 13 yıl sonra Türkiye'nin gündemine girdi. SELAHATTİN DEMİRTAŞ "AK PARTİ İLE KOALİSYONA HAYIR" DEDİ HDP lideri Selahattin Demirtaş 2015 genel seçim sonrasıdan yaptığı basın açıklamasında AK Parti ile koalisyon yapmayacaklarını belirtti. Koalisyon konusunda CHP, MHP ve AK Parti'den hangi bir açıklama gelmedi! ERKEN SEÇİM NEDİR?  Hükümetin kurulamaması yada herhangi bir şekilde Anayasa’da öngörülen 4 yıllık seçim dönemi dolmadan yapılan seçimdir. Erken seçim, Meclis’in bu yönde bir karar alması veya Anayasa gereği Cumhurbaşkanı’nın kendisine tanınan seçimlerin yenilenmesini isteme yetkisini kullanması üzerine yapılır. KOALİSYON NEDİR? Koalisyon hükümeti, birden fazla siyasi parti ya da gruba bağlı üyelerden oluşan karma hükümet.  Yasama meclislerinde bir tek partinin çoğunluğu elde edemediği durumlarda, en çok sandalyeye sahip partinin başkanının kabineyi kurmakla görevlendirilmesi kuraldır. Bu durumda, meclisten güvenoyu alabilmek için başka parti ya da gruplarla (bağımsızlar) anlaşma yoluna gidilir ve bir ortak hükümet kurulur. Koalisyon hükümetlerine daha çok seçimlerde nispi temsil sistemini benimsemiş ülkelerde rastlanır. Çoğunluk usulüne dayalı seçim sisteminde bir parti parlamentoda salt çoğunluğu kolayca elde ederek kendi hükümetini kurabilir ve güvenoyu alabilir. Partilerin ülke çapında aldıkları oy oranlarına yakın oranlarda parlamentoda temsilini sağlayan nispi temsil usulünde ise çoğu kez koalisyon hükümetlerinin kurulması kaçınılmaz hale gelir. Koalisyon hükümetlerinin başlıca sakıncası, karmaşık ve kırılgan çoğunluklara dayalı olmaları yüzünden gösterdikleri istikrarsızlıktır. Koalisyon kabinelerinin birbirini izlediği 1980'ler ve 1990'lar İtalya'sı bunun en tipik örneğidir. Ama bu ülkedeki demokratik kurum ve geleneklerin gücü siyasal rejimin sürekliliğini sağlayabilmiştir. Koalisyon hükümetlerinin sağladığı başlıca yarar ise, ülkedeki değişik siyasal eğilimleri yönetim katına da yansıtmaları, bunlar arasında demokratik uzlaşma alışkanlıkları doğurmaları, dolayısıyla siyasal kutuplaşma ve gerginlikleri emici bir işlev görmeleridir. 

AZINLIK HÜKÜMETİ  Seçim sonuçları netleşmeye başladı, Ak Parti tek başına iktidar olamıyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümet kurma yetkisini Davutoğlu'na verdikten sonra Davutoğlu hükümet kurmak için gereken güvenoyunu almak için 276'ya ihtiyaç duymayacak, acak diğer partilerle ittifak yapmak ya da uzlaşmak zor olacak! İşte Sandık Sonuçları! TOPLAM SANDIK:174.220 AÇILAN SANDIK:173.884 TOPLAM SEÇMEN:54.224.302 KULLANILAN OY:46.793.694 GEÇERLİ OY:45.477.630 KATILIM ORANI:% 86.43 Ak Parti: % 40.79 Milletvekili :258  CHP : % 25.10 Milletvekili :132  MHP: % 16.39 Milletvekili :81  HDP: % 12.94 Milletvekili :79Yazar:

Önceki Yayın
Sonraki Yayın