Eğitim sisteminin tıkanıklığına çözüm arayışında olanlarla yeni paradigmalar

 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
Eğitim sisteminin tıkanıklığına çözüm arayışında olanlarla yeni paradigmalar


Eğitim sisteminin tıkanıklığına çözüm arayışında olanlarla yeni paradigmaları paylaştığı “Eğitimde Dönüşüm: Eğitimde Yeni Değerler”; bilginin doğası, düşünmeyi öğrenme, eleştirel düşünme ve yaratıcılığı geliştirme gibi konulara yer verdiği “Öğrenme Öğretme”; kendini algılayış biçimini gerçeğe çevirme çabasında olanlarla bir paylaşım mahiyetindeki “Kendini Keşfet” adlı kitapların yazarıdır.

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde (1986), Yüksek Lisans (1989), ve doktora eğitimini (1993) A. B. D.’de University of Wisconsin’da tamamladı. Aynı üniversitede “eğitimde yeniden yapılanma” merkezinde doktora sonrası çalışma yaptı. 1994 yılı sonunda Türkiye’ye dönerek 1995’de yardımcı doçent, 1998’de doçent, 2004’de profesör unvanlarını aldı. Yüksel Özden, Eğitimde Değişim, Liderlik, Vizyon, Öğretim Liderliği, İnsan Merkezli Eğitim, Öğrenmeyi Öğrenme, Bilgi Toplumunda Okullar, Öğrenmenin Biyo-Kimyası, Eğitimde Çoklu Zeka konularında eğitim ve okul yöneticilerine, ilköğretim müfettişlerine, öğretmenlere, öğrencilere yönelik seminerler vermekte, danışmanlık yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babası olan Yüksel Özden, hâlen Balıkesir’de yaşamakta ve Necatibey Eğitim Fakültesinde görev yapmaktadır. Ders kitabı olmayan akademik bir kitap yazmak başlangıçta pek “tutacak” gibi gözükmüyordu. Biz, eğitim bilimlerindeki temel akademik konuları tüm eğitimcilerle paylaşmayı ilke edindik. Bunu yaparken yüz binlerce eğitimcinin, işini daha iyi yapmanın “arayış” içinde olduğuna inandık. Çalışmamızı da dilimiz döndüğünce sade ve anlaşılır yazmaya çalıştık. Bunu sadece yazı ile değil seminer ve konferanslarımızla da on binlerce eğitimci ile paylaştık. Bulduğumuz yankı bizi mutlu etti. Daha iyisini yapmayı da görev biliyoruz. Yedinci baskıya bu saygı ve minnet ifadeleri ile başlamak isterim.

Bu kitabı yazmada, öğrencilik hayatım boyunca öğrendiklerimin çoğunu ders dışında öğrenmem etkili olmuştur. Bunu fark ettiğimde önce okulda gerçek anlamda bir öğrenme olamayacağını düşündüm: Okulda ders geçmek ve diploma almak için gerekli olanları belirledim ve yaptım. Ancak, bir süre sonra okuldaki öğrenmelerimi de “dışarıdakilere” benzetebildiğim oranda daha başarılı olduğumu gördüm. Okulda öğrenmemi engelleyen etmenlerin başında ise ders kitaplarının farklı düşünmeye izin vermeyen, kesin yargılar içeren ve son noktayı koyan ifade tarzı vardı. Ders kitaplarındaki, düşünceye sınır çizen bu ifade tarzı değişse daha başarılı olacağımı biliyordum. Nitekim, alternatif düşünceleri ortaya koyan ve düşünceye sınır çizmeyen ders kitaplarını daha zevkle okuyor ve başarılı oluyordum.

Diğer yanda, okuldaki öğrenmenin bilgi depolamaktan öteye geçmemesinden dolayı öğrencilerin zihinlerini köreltici etkisini görmekten de yoğun bir şekilde rahatsızlık duymuşumdur. Ezberci eğitim sadece gerçek öğrenmeyi ngellemekle kalmamakta; öğrencinin bireyselliğini yok etmekte, özgün düşünceyi sınırlamakta ve yerleşik düşünme kalıbına uymayan yeni verilerin değerlendirilmesini engellemektedir. Oysa, yirmi birinci yüzyılda eğitim programlarının öğrencilere çok yönlü, soyut eleştirel, yaratıcı, bağımsız düşünme, problem çözme, etkili iletişim becerileri kazan, bilgi üretme, öğrenmeyi öğrenme, kendilerini değerli hissetme, kapasitelerine güvenme ve farklılıklara değer verme gibi konularda rehberlik etmesi gerekmektedir.

Bu kitabımda insanların, genetik yapıları ve çevresel etkiler sonucu sahip oldukları farklı düşünme tarzına bağlı olarak her insanın öğrenme ihtiyacının da farklı olabileceği konusundaki görüşleri sizlerle paylaşmak istedim. Öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla farklı bir şeylerin  vi arayışı içerisinde olan öğretmenlere yardımcı olmak istiyorum. Bu bağlamda, kitapta eleştirel düşünme, problem çözme ve yaratıcı düşünme gibi yeteneklerin geliştirilmesine yönelik ilke ve uygulamalara da yer verilmektedir. Düşünen, üreten ve sağlıklı benlik kavramına sahip öğrenciler yetiştirmenin derdini taşıyan öğretmenlere yardımcı olmak beni mutlu edecektir.

Kitabın “geliştirilmiş” beşinci baskısında daha önceki baskılarda yer almayan veya çok sınırlı bir şekilde yer alan “Çoklu Zekâ Teorisi”, “Yapılandırmacılık”, “Öğretimin Yeniden Yapılandırılması” ve “Farklı Öğrenme İhtiyaçlarını Karşılayacak Ders İşleme Tarzı” bölümlerine yer verilmiştir. Elinizdeki kitap, beşinci baskının gözden geçirilmiş 6. bölümdeki “Çoklu Zeka Teorisi” v 12. bölümdeki “Farklı Öğrenme İhtiyaçlarına Yönelik Ders İşleme” konularına bazı ilavelerin yapılmış halidir. “Düşünmeyi Düşünme”, “Öğrenmeyi Öğrenme” konularının eklenmesini; “Eleştirel Düşünme” ve “Beyin Temelli Öğrenme Kuramları”nın genişletilmesini bir sonraki baskıya bırakıyorum.

Diğer kitaplarımda olduğu gibi burada da “reçeteler” veya “yemek tarifleri” bulamayacaksınız. Daha çok kendi yemeğini yapmak isteyenlere malzeme sunuyorum. Bu kitaptaki konularla ilgili bazı ‘uygulama örnekleri’ geliştirme fırsatımız oldu. Ama zannediyorum, en iyisi herkesin kendi uygulamasını kendisinin gerçekleştirmesi. Reçeteler veya hazır tariflerin başlangıçta işi kolaylaştıracak gibi gözükmesine rağmen ‘düşünme işinin bir başkasına havale ediliyor olması’ndan dolayı, uzun dönemde zararlı olacağına inanıyorum.

Kitabın hazırlanmasında moral desteği sağlayan ve gerekli zamanı ayırmada büyük fedakarlık gösteren eşime ve büyük oranda benimle geçirecekleri zamanlarını çaldığım çocuklarım Ahmet, Zeynep ve Ayşe’ye şükranlarımı ifade etmeliyim. Onların desteği olmadan bu çalışmaların hiç biri ortaya çıkamazdı. Ayrıca her baskının iyileştirilmesinde emeği geçen çok sayıda meslektaşıma, öğrencime ve yeni baskıları titizlikle hazırlayan Pegem A takımına içten teşekkür ederim.


Yazar:

Önceki Yayın
Sonraki Yayın