FEN EĞİTİMİNDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENME İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARA İLİŞKİN BİR İÇERİK ANALİZİ

 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
FEN EĞİTİMİNDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENME İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARA İLİŞKİN BİR İÇERİK ANALİZİ

Çalışmada, ülkemizde özellikle fen eğitiminde kullanılan probleme dayalı öğrenme ile ilgili yapılan çalışmalara ilişkin bir içerik analizi yapmak amaçlanmıştır. 

Bu amaçla literatür taraması yapılmış ve söz konusu çalışmaların yayın yılı, yayın türü, araştırma yöntemi, araştırma konusu, araştırma alanı, örneklem belirleme yöntemi, veri toplama araçları ve veri analiz yöntemi bakımından nasıl dağılım gösterdikleri araştırılmıştır. 

Çalışmada probleme dayalı öğrenme ile ilgili 21 makale, 24 yüksek lisans tezi ve 13 doktora tezi olmak üzere toplam 58 çalışmaya ulaşılmıştır. 


Çalışmanın sonuçları değerlendirildiğinde, genel olarak nicel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı ve bu doğrultuda veri toplama araçlarının ve veri analiz yöntemlerinin belirlendiği tespit edilmiştir.

Yazar:

Önceki Yayın
Sonraki Yayın