HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLERİNİN DEĞİŞİM EĞİLİMLERİ

 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLERİNİN DEĞİŞİM EĞİLİMLERİ

Bu çalışmada, halk eğitimi merkezi müdürlerinin hayat boyu öğrenmeye yönelik değişim eğilimlerinin (değişimde girişimcilik, değişimin yararına inanma, değişime direnme, değişimden kaçınma) incelenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmanın çalışma grubunu, halk eğitimi merkezlerinde görev yapan 771 merkez müdürü oluşturmaktadır. 

Araştırma verileri, Akbaba Altun ve Büyüköztürk (2011) tarafından geliştirilen değişim eğilimleri ölçeği (DEÖ) ile toplanmıştır. Araştırmada grupların ölçek puanları arasındaki farkların manidarlığının test edilmesinde tek faktörlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. 

Araştırmada, ilköğretim kurumlarından gelen müdürlerin yaygın eğitim kurumlarından gelen müdürlere göre girişimcilik boyutundaki değişim konusunda daha olumlu düşündükleri görülmüştür. Kıdemli müdürlerin, girişimcilik boyutundaki değişim eğilimlerinin daha yüksek, değişime dirençlerinin ise daha az olduğu bulunmuştur.

Bu çalışmada, halk eğitimi merkezi müdürlerinin hayat boyu öğrenmeye yönelik değişim eğilimlerinin (değişimde girişimcilik, değişimin yararına inanma, değişime direnme, değişimden kaçınma) incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, halk eği

Yazar:

Önceki Yayın
Sonraki Yayın