İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF DÜZEYİNDE BİR ÖĞRENCİNİN SESLİ OKUMA AKICILIĞINI ARTIRMAYA YÖNELİK BİR UYGULAMA

 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF DÜZEYİNDE BİR ÖĞRENCİNİN SESLİ OKUMA AKICILIĞINI ARTIRMAYA YÖNELİK BİR UYGULAMA

Bu çalışmanın amacı zihinsel, görsel ve işitsel herhangi bir sorunu olmamasına rağmen okuma güçlüğü çeken Ali isimli dördüncü sınıf öğrencisinin okuma akıcılığını geliştirmektir. 

Doğru okuma, okuma hızı ve okuma prozodisinin ayrı ayrı değerlendirildiği bu çalışmada bu ögelerin gelişim süreci yapılan ölçümlerle betimlenmiştir. 

Tek denekli araştırma deseni kullanılan bu çalışmada okuma akıcılığını geliştirmek amacıyla tekrarlı okuma, eşli okuma ve kelime inşası tekniği bir arada kullanılmıştır. 

Çalışma, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Afyonkarahisar ili Gazlıgöl İlkokulu’nda gerçekleştirilmiş ve toplam 30 saat sürmüştür. Elde edilen bulgulara göre kelime tanıma becerisi endişe düzeyinden serbest düzeye, okuma hızı dakikada 20.8’den 34.2’ye ve prozodi puanı %15’den %66’ya yükselmiştir. Bu sonuçlar tekrarlı okuma, eşli okuma ve kelime inşası tekniğinin okuma akıcılığının geliştirilmesinde etkili olduğunu göstermektedir.

Yazar:

Önceki Yayın
Sonraki Yayın