ÖĞRETİM ELEMANLARININ ALGILARINA GÖRE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN BÖLÜM BAŞKANLARININ DUYGUSAL ZEKÂ YETERLİKLERİ

 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
ÖĞRETİM ELEMANLARININ ALGILARINA GÖRE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN BÖLÜM BAŞKANLARININ DUYGUSAL ZEKÂ YETERLİKLERİ


Araştırmanın amacı Yükseköğretim bölüm başkanlarının öğretim elemanlarının algısına göre duygusal zekâ yeterliklerini çeşitli değişkenler açısından incelemektir. 

Araştırma Ege Bölgesi’ndeki kamu üniversitelerinde yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu üniversitelerin fen-edebiyat ve eğitim fakültelerindeki öğretim elemanları oluşturmaktadır. Veriler likert türü 47 ifadenin yer aldığı “Bölüm Başkanlarının Duygusal Zekâ Yeterlikleri” ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 17.0 paket programı kullanılmıştır. 

Araştırmanın sonuçlarına göre Ege Bölgesindeki üniversitelerde çalışan öğretim elemanlarının algısına göre bölüm başkanlarının duygusal zekâ yeterlikleri orta düzeydedir. 


Muğla Üniversitesi’nde görev yapan öğretim elemanları, Celal Bayar Üniversitesi’ndeki öğretim elemanlarına oranla, kadın öğretim elemanları, erkeklere oranla ve Yükseköğretimde görev süresi 0-5 yıl arasında olan öğretim elemanları, 6-10 yıl ve 11-15 yıl arasındakilere oranla bölüm başkanlarının duygusal ve sosyal yeterliklerini daha yüksek düzeyde algılamaktadırlar.

Yazar:

Önceki Yayın
Sonraki Yayın