SINIF DÜZEYLERİNE GÖRE ÖĞRETMEN ADAYLARININ SAYI DUYUSU PERFORMANSLARI

 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
SINIF DÜZEYLERİNE GÖRE ÖĞRETMEN ADAYLARININ SAYI DUYUSU PERFORMANSLARI


Bu çalışmanın amacı; sınıf öğretmeni adaylarının sınıf düzeyleri açısından sayı duyusu becerilerini incelemektir. Bu araştırmada betimsel araştırma metotlarından tarama modeli kullanılmıştır. 

Araştırmaya bir devlet üniversitesinde sınıf öğretmenliği anabilim dalında öğrenim gören toplam 312 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Kayhan Altay tarafından geliştirilen 17 soruluk sayı duyusu testi kullanılmıştır. 

Araştırmanın bulguları öğretmen adaylarının sınıf düzeylerine göre sayı duyusu performanslarının farklı boyutlara göre anlamlı bir şekilde farklılaştığını ortaya koymuştur. Özellikle 3 ve 4. sınıf öğretmen adaylarının sayı duyusu performanslarının 1 ve 2. sınıf seviyesindeki öğretmen adaylarına göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Üçüncü sınıflarda okutulan “Matematik Öğretimi I ve II” derslerinin bu duruma neden olabileceği düşünülmektedir. 

NUMBER SENSE PERFORMANCES OF PRESERVICE TEACHERS BY GRADE LEVEL

The purpose of this study is to examine the number sense of the teacher candidates in terms of their class levels. “Survey Model” which is among descriptive research methods in this study. 312 teacher candidates participated in the study. 

The “Number Sense Test” which consists of 17 questions developed by Kayhan Altay has been used as the data collection tool. The findings of the study revealed that the number sense performances of the teacher candidates according to their class levels differed meaningfully according to different dimensions. 

It was observed that especially the number sense performances of the teacher candidates of the 3rd and 4th grades were higher when compared with the values of the teacher candidates of the 1st and 2nd grades. Taught in the third grade “Teaching Mathematics I and II” course is considered that this situation may cause.

Yazar:

Önceki Yayın
Sonraki Yayın