AÖF 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ E-SERTİFİKA PROGRAMLARI

 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
AÖF 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ E-SERTİFİKA PROGRAMLARI


Yrd. Doç. Dr. Sinan AYDIN’ın sorumluluğunda dört kişilik bir ekiple faaliyetlerin yürütüldüğü Anadolu Üniversitesi AÖF e-Sertifika Programları; her biri üç ders içeren, eğitim ve öğretimin internet üzerinden, sınavların ise gözetim altında yapıldığı, üç ay süreli sertifika programlarından oluşmaktadır. İlk kez 2007 Bahar döneminde başlayan Anadolu Üniversitesi AÖF e-Sertifika Programlarında yılda üç dönem, sürekli eğitim vermek ve güncel akademik içerik sunmak amaç- lanıyor. e-Sertifika Programları bireylerin mevcut bilgilerini güncelleme, ilgi alanlarına göre farklı alanlarda eğitim alma olanağı sağlayan esnek bir eğitim programıdır. Personeli ya da hedef kitlesi coğrafi olarak farklı bölgelerde bulunan kurum ve kuruluşların hizmet-içi eğitimlerini standart ve kaliteli olarak sağlamaları için fırsat oluşturmaktadır. 2016 Bahar döneminde eğitim, sekreterlik, coğrafi bilgi sistemleri, muhasebe, pazarlama, perakendecilik gibi alanlarda 27 e-Sertifika Programı ile 3 Batı Avrupa e-Sertifika Programı bulunuyor.

Ders Malzemeleri
e-Sertifika programlarının öğrenme ortamları uzaktan öğretim tekniklerine göre tasarlanmış Ders Kitapları ile e-Sertifika Programları Portalı üzerinden sunulan e-Öğrenme Hizmetleri’nden oluşuyor. e-Sertifika programları- na kayıt yaptıran öğrenciler 81 ildeki AÖF Bürolarından temin edecekleri uzaktan öğretim yöntemine göre hazırlanmış ders kitapları ve internet ortamında sunulan hizmetlerden yararlanarak sertifika sınavlarına hazırlanıyor.

Sınavlar
2016 Bahar dönemi e-Sertifika Programlarının sınavları 15.05.2016 Pazar öğleden sonra saat 14:30’da Türkiye’de 81 ilde ve Köln’de bir oturum halinde düzenlenecek. Öğrencilerin sertifika programlarındaki derslerden başarılı olabilmeleri için sınavdan 100 tam puan üzerinden en az 50 puan alması gerekiyor. Bir programdaki üç dersin tümünden başarılı olan öğrenciler programa ait “Sertifika” almaya hak kazanacaklar.

Kurumlarla işbirliği sürüyor
2016 yılında yerel yönetim çalışanlarına yönelik yapılacak yerel yönetimler görevde yükselme ve unvan değişikliği eğitimi ve sınavının düzenli ve etkin biçimde uygulanmasını sağlamak amacıyla Anadolu Üniversitesi ile İçişleri Bakanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı. Bu protokole göre Mahalli İdareler Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine Dair Yönetmelik uyarınca Bakanlık ve Üniversite tarafından Yerel Yönetimler e-Sertifika Programı hazırlandı. 2016 Yaz döneminde Bakanlık tarafından belirlenen kişilere Görevde yükselme ve Unvan değişikliği eğitimi ve sınavı gerçekleştirilecek.

Anadolu Üniversitesi ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı. Başta gençler olmak üzere, kooperatifçilik sektörüne doğrudan veya dolaylı olarak hizmet verenlerin eğitim seviyelerinin artırılması, kooperatiflerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve toplumda kooperatifçilik bilincinin oluşturulmasına yö- nelik eğitim, araştırma ve bilgilendirme çalışmaları yapmak hedefleniyor. E-Sertifika Programımızın içerikleri hazırlanıyor, programın 2016 Yaz döneminde açılması planlanıyor.

Kamu kurumlarının yanı sıra çalışanlarına sunulacak hizmetiçi eğitimlerin e-Sertifika Programları organizasyonu ile yürütülmesi amacıyla Migros, Koçtaş, Turkcell gibi kurumlarla işbirliği devam ediyor.

Anadolu Üniversitesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yü- rütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitim, Sınav ve Belgelendirme işbirliği protokolü imzalandı. Bu kapsamda hazırlanan İşveren ve İşveren Vekili İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri e-Sertifika Programına katılarak başarılı olan işveren veya işveren vekilleri ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilecek. Herhangi bir diploma derecesi aranmaksızın 18 yaşını dolduran herkesin katılabildiği e-Sertifika Programımıza 2016 Bahar döneminde 30.000’in üzerinde başvuru gerçekleşti.

Türk İşaret Dili e-Sertifika Programı Açıldı!
İşiten bireylerin, zaman ve mekan sınırlılıklarını aşarak uzaktan eğitimle, ülkemizdeki işitme engellilerin iletişim aracı olan Türk İşaret Dilinin alfabesini, temel işaretlerini, söz varlığını, söz dizimi ve dil bilgisi özelliklerini ayırt edebilmelerini ve işitme engelli bireylerle temel düzeyde iletişim kurabilmelerine yardımcı olacak bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlayan Türk İşaret Dili e-Sertifika Programı açıldı. Bu programa en az lise mezunu olan ve Türk İşaret Dili’ni öğrenmek isteyen işiten bireylerin katılması hedefleniyor. Başvurular 25 Ocak – 12 Şubat tarihleri arasında 

Yeni Yönerge Hazırlıkları
e-Sertifika Programları Koordinatörlüğü tarafından programların yürütülmesi ve yeni program açma sürecinin uygulama esaslarını içeren iki farklı yönerge hazırlandı. Yönergelerin hazırlanması sürecinde öncelikle Anadolu Üniversitesi daimi yönetmelik komisyonunda dört ayrı oturumda çalışmalar yapıldı. Ardından Yönetim Kurulunda görüşülerek yönergeler onaylandı. 2016 yılından itibaren yeni bir e-Sertifika Programı açma işlemi “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi E-Sertifika Programı Açma Yönergesi”ne göre gerçekleştirilecek

Yazar:

Önceki Yayın
Sonraki Yayın