Ülkeler arasında özellikle çeşitli ticari ürünlerin alışverişi neden yapılır? Açıklayınız.

 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
Ülkeler arasında özellikle çeşitli ticari ürünlerin alışverişi neden yapılır? Açıklayınız.

Ticaretin Tanımı ve Ticaretin Özellikleri 

Ekonomi literatüründe kazanç sağlamak amacıyla mal alıp mal satma olarak tanımlanan ticaret çok eski devirlerden günümüze kadar farklı kültür ve coğrafi koşulların içerisinde bulunan ülkelerin ve bölgelerin kazanç menşei olmuştur. İlk devirlerde her yerde bulunmayan maden, baharat, silah, ipek gibi birkaç maddeye dayanan ticaret ürünleri günümüzde çeşitlenmiştir. 

Ticareti belirleyen ana unsur arz-talep dengesidir. Üretilen mal ilk aşamadan son aşamaya kadar birçok kez el değiştirerek farklı işlevlerden geçmektedir. Malın en nihayetinde tüketiciye ulaşmasına aracılık eden tüccarlar bu emeklerinin karşılığında belirli kazanımlar elde etmektedirler. Bu yönüyle ticaret; kar amacı güden her türlü mal ve hizmet alım satımını kapsayan ekonomik faaliyetler bütünüdür. 

Dünya genelinde etkili olan siyasi ve ekonomik olaylar, ülkeler arası ikili ilişkilerin boyutu ve özelde ülkelerin iç ve dış politika dinamizmi; ticari faaliyetler üzerinde aynı doğrultuda etkiyi oluşturmaktadır. Dünya ticaretinde dış ticaret risk faktörünü artıran en önemli unsur piyasalarda oluşan güven bunalımıdır. 

Dünyamızda farklı iklim bölgelerinin varlığı yetiştirilen tarım ürünlerinde farlılıklara sebep olmaktadır. Yine enerji ve hammadde kaynaklarının farklı coğrafi bölgelerde bulunması ihtiyaç bölgelerine ulaştırılması ile anlam kazanmaktadır. 

Dünyadaki farklı ülkelerde bulunan emtianın talep bölgelerine ulaştırılması yetiştirilen malın veya hammaddenin en az varlığı kadar önemlidir. Bu yönüyle ulaşım veya ulaşım imkanları ticaretin en önemli unsurlarından birisidir. Günümüz teknoloji dünyasında kara, hava, deniz ulaşım imkanlarının gelişmiş olması uzak bölgelerdeki malların çok hızlı bir şekilde yer değiştirmesine sebep olmaktadır. Global bir köy haline gelen dünyamızda ulaşım imkanlarının yanında soğuk hava depolama,ambalajlama imkanlarının gelişmesi uzak mesafelerde ticarete konu olan ürünlerde çeşitliliğe neden olmuştur. 

İç Ticaret Nedir 

Ticaretin, bir ülkenin kendi iç pazarlarına yönelik olarak yapılmasına iç ticaret denmektedir. Diğer bir ifade ile iç ticaret aynı ülke içinde mal ve hizmetlerin ücret mukabilinde yer değiştirmesidir. İç ticaret ticaretin yapıldığı ülkeye ait ticari yasalar çerçevesinde yapılmaktadır. 

Ülkeler arasında olduğu gibi bir ülkenin kendi içerisinde de fiziki,beşeri ve ekonomik coğrafi şartların bölgeler arası farklılıkları iç ticaret dinamizmini oluşturmaktadır. Bir ülkede nüfusun düzensiz dağılışı, bölgeler arası iklim farklılıkları sebebiyle tarımsal üretimde faklılıkların olması ve bir ülke içinde sanayi faaliyetlerinin belli coğrafyalarda toplanması gibi nedenler iç ticari faaliyetlerin oluşmasına etki eden unsurlardır. 

Dış Ticaret Nedir 

Ülkeler arasında yapılan ticarete dış ticaret denir. Dış ticaret ülkelerin en önemli gelir kaynaklarından birisidir. Bu nedenle ülkeler birbirleri ile yaptıkları anlaşmalarla ihracatlarını artırmaya çalışmaktadırlar.

Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri iç ve dış ticaret potansiyellerini oluşturmaktadır. Dünyada üretim imkanları ve hammadde rezervleri düşünüldüğünde kendi kendine yetebilen bir ülke bulunmamaktadır. Bu yönüyle dış ticari faaliyetler hayati öneme sahiptir. 

Günümüz dünyasında ülkeler ticari menfaatleri adına büyük birliktelikler oluşturmaktadırlar. Bunlara örnek olarak; Büyük Arap serbest Ticaret Anlaşması (GAFTA), Kuzey Amerika Ülkeleri Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) verilebilir. Uluslar arası fuar ve organizasyonlar, işadamları heyetleri ile gerçekleştirilen iş gezileri ülkeler arası dış ticareti artıran en önemli faaliyetlerdendir.

Yazar:

Önceki Yayın
Sonraki Yayın