Ülkemizin ithalatını yaptığı ürünler hangileridir?

 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
Ülkemizin ithalatını yaptığı ürünler hangileridir?

Ülkemize ithal edilen başlıca ürünler:

Ham petrol, 

Çeşitli makineler ve kimyasal maddeler, 

Motorlu taşıtlar, 

Kahve, 

Kakao, 

Baharat


Türkiye'nin En Çok İthal Ettiği Kimyasal Maddeler ve Ürünler

1. İlk şekillerde plastikler

2. Tıb ve eczacılık ürünleri

3. Organik kimyasallar

4. Başka bir yerde belirtilmeyen kimyasal ürünler

5. İnorganik kimyasallar 

6. Debagat ve boyacılıkta kullanılan hülasalar, tanenler, pigmentler ve boyalar

7. Mineral kimyasal gübreler

8. Sabunlar, deterjanlar ve diğer temizlik ürünleri

9. İlk şekillerde olmayan plastikler

Ülkemizin dış ticaret hacmi yıllara göre büyümüş olsa da henüz yeterli düzeyde değildir. Özellikle dış satımımız istenilen düzeye ulaşama*mıştır. Bunda dış pazarlarda yaşanan rekabet güçleri, hızlı nüfus artışı ve dışarıdan alınan ağır sanayi ürünlerine ödenen giderlerin fazla olması gibi faktörler etkili olmuştur.

Türkiye'nin İhraç Ettiği Başlıca Ürünler

Madencilik sektöründe;

Krom

Bor

Civa

Manganez

Bakır

Tarım sektöründe;

Pamuk

Tütün

Sanayi bitkileri

İncir

Üzüm

Zeytin

Turunçgiller

Buğday

Arpa

Sebze ve meyve

Canlı hayvan

Hayvansal ürünler

Su ürünleri

İmalat sanayi sektöründe:

Dokuma ve tekstil ürünleri

Bitkisel ve hayvansal yağlar

Unlu mamuller

Plastik maddeler'

Orman ürünleri

Kimyasal maddeler

Demir - çelik ürünleri

Madeni eşyalar

Ev eşyaları

Şeker

Lastik

Çimento

Türkiye'nin En Fazla İhracat Yaptığı Ülkeler

Almanya, ABD,İspanya, İngiltere ,Hollanda,İtalya, Rusya, Fransa

TÜRKİYE'NİN DIŞ ALIMI (İTHALATIMIZ) Türkiye'nin dış ticaretinde ithalatın payı ihracattan fazladır. Bu nedenle ticarette giderleri*miz gelirlerimizden fazladır. İthalatımızda da en fazla pay sanayi sektörüne aittir. Türkiye bir tarım ülkesi olduğu için ithalatta en az pay tarım sektö*rüne aittir.

Türkiye'nin İthal Ettiği Başlıca Ürünler

Tarım sektöründe;

Çay

Kahve

Muz

Pirinç

Kauçuk

Madencilik sektöründe;

Ham petrol

İmalat sanayi sektöründe;

Sanayi ham maddeleri

İlaç

Boya

Madeni yakıtlar

Yağlar

Suni gübre

Türkiye'nin En Fazla İthalat Yaptığı Ülkeler

Almanya,İtalya,Fransa,Rusya,İngiltere


Yazar:

Önceki Yayın
Sonraki Yayın