10. Sınıf Tarih Tuna Matbaacılık Yayınları Ders Kitabı Cevapları

 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
10. Sınıf Tarih Tuna Matbaacılık Yayınları Ders Kitabı Cevapları Tarih anlayışı evriminin, tarihin öğretim yöntemleri üzerinde çok etkisi olmuştur. 10. Sınıf Tarih Tuna Matbaacılık Yayınları Ders Kitabı Cevapları Önceden tarih, “geçmişin olaylar defteri” olarak kabul edilir ve öğrenciye olayları sırasıyla öğretmeye önem verilirdi. Halbuki geçmişin önemli, önemsiz olaylarını sıralamakla tarih oluşturulamadığı gibi, bu olayları öğretmekle de tarih öğretilmiş olmaz. Tarihin en önemli amacı, çocuğu içinde yaşadığı sosyal hayat hakkında aydınlatması, diğer bir deyişle o çocuğu sosyal ve ulusal hayata uyum sağlatmasıdır. Tarih bu görevi, yerine getirebilmesi için yalnız eski olayları göstermesi yeterli değildir. 10. Sınıf Tarih Tuna Matbaacılık Yayınları Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Tarih Tuna Matbaacılık Yayınları Ders Kitabı Cevapları Tarihe de Coğrafya ve Vatandaşlık Bilgisi gibi “ şimdiyi” araştıran bir bilim olarak bakılmalıdır. Coğrafya, öğrenciye yeryüzünün bugünkü durumunu nasıl öğretmeye çalışıyorsa, tarihte bugünkü insanlık toplumunun, bugünkü hayatı hakkında ona açık bir fikir vermeye çalışıyor. Tarih, eski olayları araştırıyorsa, amacı yalnız bu olayları öğretmek değil, insanlığın bugünkü hayata ulaşmak için geçirdiği evrim dönemlerini meydana çıkarmak ve bu şekilde şimdiyi daha iyi kavratmaya çalışmaktır. Tarih, bugünkü sosyal çevrenin ne gibi aşamalardan geçerek, bu hale geldiğini öğretmekle, sosyal çevre içinde yaşamasını, o çevreyi daha iyi tanımak amacını izliyor. 10. Sınıf Tarih Tuna Matbaacılık Yayınları Ders Kitabı CevaplarıSayfa 51
Sayfa 52
Sayfa 53
Sayfa 54
Sayfa 55
Sayfa 56
Sayfa 57
Sayfa 58
Sayfa 59
Sayfa 60
Sayfa 61
Sayfa 62
Sayfa 63
Sayfa 64
Sayfa 65
Sayfa 66
Sayfa 67
Sayfa 68
Sayfa 69
Sayfa 70
Sayfa 71
Sayfa 72
Sayfa 73
Sayfa 74
Sayfa 75
Sayfa 76
Sayfa 77
Sayfa 78
Sayfa 79
Sayfa 80
Sayfa 81
Sayfa 82
Sayfa 83
Sayfa 84
Sayfa 85
Sayfa 86
Sayfa 87
Sayfa 88
Sayfa 89
Sayfa 90
Sayfa 91

Sayfa 92
Sayfa 93
Sayfa 94
Sayfa 95
Sayfa 96
Sayfa 97
Sayfa 98
Sayfa 99
Sayfa 100
Sayfa 101
Sayfa 102
Sayfa 103
Sayfa 104
Sayfa 105
Sayfa 106
Sayfa 107
Sayfa 108
Sayfa 109
Sayfa 110
Sayfa 111
Sayfa 112
Sayfa 113
Sayfa 114
Sayfa 115
Sayfa 116
Sayfa 117
Sayfa 118
Sayfa 119
Sayfa 120
Sayfa 121
Sayfa 122
Sayfa 123
Sayfa 124
Sayfa 125
Sayfa 126
Sayfa 127
Sayfa 128
Sayfa 129
Sayfa 130
Sayfa 131
Sayfa 132

Sayfa 133
Sayfa 134
Sayfa 135
Sayfa 136
Sayfa 137
Sayfa 138
Sayfa 139
Sayfa 140
Sayfa 141
Sayfa 142
Sayfa 143
Sayfa 144
Sayfa 145
Sayfa 146
Sayfa 147
Sayfa 148
Sayfa 149
Sayfa 150
Sayfa 151
Sayfa 152
Sayfa 153
Sayfa 154
Sayfa 155
Sayfa 156
Sayfa 157
Sayfa 158
Sayfa 159
Sayfa 160
Sayfa 161
Sayfa 162
Sayfa 163
Sayfa 164
Sayfa 165
Sayfa 166
Sayfa 167
Sayfa 168
Sayfa 169
Sayfa 170
Sayfa 171
Sayfa 172
Sayfa 173


10. Sınıf Tarih Tuna Matbaacılık Yayınları Ders Kitabı Cevapları Çocuklarımıza “ilerleme” düşüncesini telkin için insanın uzun yüzyıllardan beri yavaş yavaş geçirdiği ilerleme dönemlerini göstermek zorundayız. Eğer tarih, yalnız eski olayları incelemekle yetinseydi, okullarda öğretim için fedakârlık göstermeye değmezdi. Tarihi olayların önemsizleri üzerinde zaman harcamanın bir anlamı yoktur. Yoksa olayların dinamik anlamı arada kaybolur. 10. Sınıf Tarih Tuna Matbaacılık Yayınları Ders Kitabı Cevapları

Geçmiş, ancak ilerlemenin bir aşaması ve yolu olmasından dolayı önemlidir. Eski bir olay, ilerleme zincirinde bir aşama görevi görecek kadar açık bir niteliğe sahip olmadıkça, bakış açımıza göre değerli olmaz ve bundan dolayı tarih programlarında, tarih derslerinde yer tutmaya değmez. “ Tanzimat Hattı’nın İlanı”, “10 Temmuz” (II. Meşrutiyet’in İlanı) daha geniş harita, daha geniş devrime ve bugünün yarının ideallerine yol açmalarından dolayı bakış açımıza göre birer öneme sahiptir.

10. Sınıf Tarih Tuna Matbaacılık Yayınları Ders Kitabı Cevapları Özet olarak, tarihin en büyük rolü, insanlığın geçirdiği evrimi göstererek, “şimdiyi” aydınlatması ve “geleceği” keşfe yol açmasıdır. Tarih, insanlığın siyasî, iktisadî ve medenî evrimini gösterir. Düşünürlerin bir kısmı, siyasî, bir kısmı iktisadî evrime tarih derslerinde birinci dereceden önem vermeye eğilimli olduğu gibi, bir kısmı da genellikle uygarlığın evrimine önem vermeyi lüzumlu görürler. İngiliz tarihçi Freeman*; “ -Tarih, geçmişin siyasetleridir.” diyor. Bu düşünce olanlara göre, tarih daha çok siyasî kurumların ve siyasî yönetim tarzının evrimini gösterir. Tarih, hükümetin kökenini zapt ve idare için yapılan mücadeleleri, partilerin ortaya çıkışı ve gelişmesini, siyasî ekollerin ve bugünkü siyasî kurumların evrimini göz önüne almalıdır.

10. Sınıf Tarih Tuna Matbaacılık Yayınları Ders Kitabı Cevapları

Tarih kitapları ile tarih öğretmenleri, eski olayları boş yere isim ve tarih kalabalığı arasında gelişigüzel sıralamak ve çocukların zihinlerini tarihin karışık bir “ambar defteri” haline getirmek alışkanlığından vazgeçmedikçe tarih derslerinden beklediğimiz amaçları elde etmeye imkan yoktur. 10. Sınıf Tarih Tuna Matbaacılık Yayınları Ders Kitabı Cevapları Tarihte büyük adamlar kuramından ilham alanlar, tarih derslerinde biyografilere büyük bir yer verilmesini zorunlu görürler. İngiliz tarihçi Carlyle*; “-İnsanın bu dünyada yaptığı şeylerin tarihi, gerçekte büyük adamların burada yaptığı şeylerin tarihidir” diyor. Bu sözde büyük bir gerçeklik payı bulunduğu inkar edilemez. Bu cümleden olarak, tarih derslerinde sırası geldikçe büyük adamların hayatlarına da temas edilmesi çok yararlı olur. Bir kere, çocukluk ve gençlik kahramanlığa saygı dönemidir. Çocuklar ve gençler, büyük adamların hayatını taklit etmekten zevk alırlar.

10. Sınıf Tarih Tuna Matbaacılık Yayınları Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Tarih Tuna Matbaacılık Yayınları Ders Kitabı Cevapları Ciddi bir kültür ve medeniyete sahip olmak istiyorsak, ilk kaynaklardan tarihimizi doğru yazmak zorundayız. Böylece ne yapmamız, yeni nesilleri yetiştirirken nelere dikkat etmemiz gerektiği ortaya çıkacağından, sorumluluğunu bilen insanımıza kavuşacağız. Fizikçimiz, kimyacımız, romancımız dünyadaki emsallerinden geri kalırlarsa, görevini yapmamış olmanın ızdırabını duyacaklardır. Bu insan tipine kavuşmadan sarf edeceğimiz bütün gayretler suyun üzerine nakış işlemektir; zira insan, özelliklerine göre dünyasını kurar. 10. Sınıf Tarih Tuna Matbaacılık Yayınları Ders Kitabı Cevapları

Yazar:

Önceki Yayın
Sonraki Yayın