4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Notları

 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Notları
Fen bilimleri gözlenen doğayı ve doğa olaylarını sistemli bir şekilde inceleme, henüz gözlenmemiş olayları kestirme gayretleridir. Doğadaki her olay fenin bir konusunu oluşturduğu için, fen yaşamın önemli bir parçasıdır. Fen bilimleri hem canlı hem de cansız doğa ile ilgilenmekte olup, olgular, kavramlar ve genellemeler, ilkeler, kuramlar ve doğa yasalarından oluşmaktadır.

Fen okuryazarlığı, aydın, olaylara saydam bakabilen bir kuşak yetiştirmek için alfabe öğrenme kadar önemli bir gereksinimdir. Bu gerçekleşmezse, toplumun bireyleri, pozitif düşünme yeteneğinden yoksun olacaklar, karşılaşılan her türlü sorunun çözümünde, bilimsel çözüm yerine bilim dışı arayışlara yönelebileceklerdir. Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim, Maddeyi Tanıyalım, Kuvvet ve Hareket, Işık ve Ses, Gezegenimiz Dünya, Canlılar DünyasıniGezelim, Tanıyalım, Yaşamımızdaki Elektrik
Fen eğitiminde laboratuvarı kullanmanın faydaları burada ortaya çıkmaktadır. Fen bilimlerinde ezberci öğrenme yerine kavrayarak öğrenmeyi sağlamanın esas metodu deney yaparak öğretmedir. Aynı zamanda öğretilenlerin kalıcılaşması için deney şarttır. 


Deney sayesinde derste verilen teorik bilgiler pratiğe döküldüğünden bilimsel ilkeler ispatlanmakta, dersin kalıcı olarak öğrenilmesi kolaylaşmakta ve psiko-motor becerileri geliştirmektedir. Fen eğitiminde laboratuvar kullanmak öğrencilere analitik düşünebilme ve yorumlayarak öğrenme yetisi kazandırmaktadır. Öğrenciye fen bilimlerini çekici hale getirme, bilimselliğin ne olduğunu öğretme noktasında da deneylerin mutlaka faydası olmaktadır. Deneyi öğretmenlerin yapması yerine deney şekli hakkında bilgi vererek grup çalışması biçiminde öğrencilere deney yaptırmasıyla fen eğitiminde laboratuvarı kullanmanın faydaları maksimum düzeye ulaşmaktadır. Çünkü en iyi öğrenme biçimi yaparak/yaşayarak öğrenmedir. Böylelikle öğrencilerin derse aktif katılımı sağlanmaktadır.

Yazar:

Önceki Yayın
Sonraki Yayın