KODLAMA DERSİ

 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
KODLAMA DERSİ
Bilimsel terim anlamı: Herhangi bir konu adının ya da bilginin simgesini belli kurallar gereğince, gözle görünür ya da makineyle okunur biçiminde kart, şerit, disk üzerine geçirme.

Kodlama anlamı, kısaca tanımı: Kodlamak, Harflemek, Harf, Dildeki bir sesi gösteren ve alfabeyi oluşturan işaretlerden her biri, kod.

Kodlama Nedir? Kodlama diğer adıyla programlama kelime anlamıyla belirli şartlara ve düzene göre yapılması öngörülen işlemlerin bütünü anlamına gelir. Programlama bilgisayara ya da elektronik devre ve mekanik sistemlerden oluşan düzeneklere bir işlemi yaptırmak için yazılan komutlar dizisinin bütünü veya bir kısmı olarak tanımlanır.


Neden Çocuklara Programlama Öğretmeliyiz? Bilgisayar alanında çok önemli isimlerin hepsinin ortak özelliği küçük yaşta programlama öğrenmiş olmalarıdır. Teknolojideki gelişmeler sistematik ve alternatif düşünme becerisini geliştiren, olaylar arasındaki bağlantıyı görmeyi sağlayan programlamayı hem eğlenceli hem de öğretici olarak çocuklara öğretebilmek artık mümkün hale gelmiştir. Özet olarak programlama öğrenmek insana ; sistematik düşünme, problem çözebilme, olaylar arasındaki ilişkileri görebilme, yaratıcı düşünebilme gibi yetiler kazandırıyor.

Kodlama Dersi - I

HTML Giriş

Bu yazımda size HTML'i tanıtacağım ve birkaç basit örnek yapacağız. HTML derslerimiz bittiğinde ise bir web sayfası oluşturabilecek seviyeye geleceğiz.

HTML, tam adıyla söylersek Hyper Text Markup Language, web sayfalarını oluştururken kullandığımız temel dildir. Türkçe karşılığı tam yoktur ancak çeşitli yerlerde birbirine yakın çeviriler bulunmaktadır. Biz de Metin İşaretleme Dili diyebiliriz. Şunu da belirtelim HTML bir programlama dili değildir.

HTML kodlarını yazmak için özel bir programa ihtiyaç yoktur. Çalışmalarımızda kodlarımızı not defterine yazacak sonra da herhangi bir tarayıcı ile (Google Chrome, Firefox, Opera...) anlamlı hâle getireceğiz.

HTML 1990 yılında geliştirilmiştir ve daha sonra çeşitli sürümleri çıkmıştır. Sonuncusu ise 2012 yılında çıkan HTML5'dir.

HTML dili etiket adını verdiğimiz kodlardan oluşur. Etiketler “<” ve “> “ arasına yazılır. Örneğin <html> ,<body> ,<head>… Genellikle her etiketin bir de kapanışı vardır. Bunun için de etikete fazladan “/” ekleriz. Yani örnek verdiğimiz üç etiketi kapatırken </html>, </body>, </head> şeklinde yazıyoruz. Kodumuzu yazıyoruz sonra istediğimiz herhangi bir içerik ekliyoruz (yazı, resim, vs...) sonra da kapatıyoruz. Daha detaylı bir örnek verelim: <b> etiketi yazının kalın görünmesini sağlar. <b>...</b> arasına yazıcağımız bütün yazı kalın görünür. (Örn.: <b>Bu yazı kalındır </b>)

KODLAMA DİLLERİ VE ÖZELLİKLERİ

Programlama dili, programcının belli bir algoritmayı ifade etmek için kullandığı standartlaşmış bir notasyondur. Bir programcı komutları yazmak için farklı programlama dilleri kullanabilir. Programlama dilleri, programcının bilgisayara hangi veri üzerinde işlem yapacağını, verinin nasıl depolanıp iletileceğini, hangi koşullarda hangi işlemlerin yapılacağını tam olarak anlatmasını sağlar. Şu ana kadar 2500'den fazla programlama dili yapılmıştır.

Kodlama dilleri insanların algılamasına yakın olmasına göre 3 gruba ayrılır.

Alt seviye kodlama dilleri: Makine koduna oldukca yakın programlama dilleridir.Makina hakimiyeti oldukca gelişmiştir.Bu programlama dillerini bilen kişilerin mikro işlemciler hakkında bilgi sahibi olması gereklidir.(Assembly programlama dili gibi) 

Orta seviye kodlama dilleri: Oldukça esnek olan bu diller hem üst hem alt seviye programlama yapabilirler. Alt seviye dillere oranla biraz daha anlaşılırdır. (C programlama dili gibi.) 

Üst seviye kodma dilleri: Olay tabanlı programlama dilleri olarak da adlandırılırlar yalnız bu programlama dilleri sadece belirli fonksiyonlar etrafında çalışırlar ve programlama hakimeyitini azaltırlar. En hızlı ve en etkili programlama dilleri bu kategoridedir. (visual basic ve pic basic pro gibi) Diğer programlama dillerine kıyasla daha kolay öğrenildiği ve uygulandığı için yeni başlayanlara en uygun diller üst seviye programlama dilleridir. 

Yüksek seviyeli programlama dillerinde yazılan programın çalışabilmesi için makine diline çevrilmesi gerekir. Bunun için program hangi yüksek seviyeli dil ile yazıldıysa o dilin derleyicisi kullanılır. Böylece yüksek seviyeli programlama dili ile yazılmış olan kaynak program, makine dilindeki amaç programa dönüştürülür. Kaynak programın içeriğinin değiştirilmesi mümkündür, ancak derlenmiş olan amaç programın içeriğine müdahale etme imkanı yoktur.

Kodlama Dilleri

Assembly Kodlama Dili
Assembly dili alt seviye bir programlama dilidir ve karmaşık programlar yazmak için kullanılır. Assembly insanlar tarafından anlaşılması zor olan makina dilinin sayısal ifadelerini, daha kolay anlaşılır ve programlanabilir olan alfabetik ifadelerle değiştirip alt seviyede programlama için bir ortam oluşturur. 

Assembly dil programları, genellikle platformdan bağımsız olan üst seviyeli programlama dillerinin aksine bir hedef bilgisayar mimarisine sıkı sıkıya bağlıdır.Assembly kullanmanın amacı, ilk bilgisayarlarda yazılan programların daha az hata içermesi ve daha az zaman almasını sağlamaktır. 

Assembler, assembly dilini makina koduna çeviren programlardır ve assembler'ı derleyiciden ayıran en önemli özellik bire bir dönüşüm yapmasıdır.

Bir zamanlar programlamada çok fazla kullanılmakta olan assembly dili günümüzde daha az kullanım alanına sahiptir. Öncelikle doğrudan donanım manipülasyonunun veya anormal performans hususları söz konusu olduğu zaman bu dil kullanılmaktadır. Tipik uygulamaları cihaz sürücüleri, alt seviyeli dahili (embedded) sistemleri ve gerçek zaman uygulamalarıdır.

Basic Kodlama Dili
Basic (Beginner's All Purpose Symbolic Instruction Code) dili 1964 yılında John Kemeny ve Thomas Eugene Kurtz tarafından geliştirilmiş olup, eğitim amaçlı bir programlama dilidir. Mikrobilgisayarlar için ilk Basic uygulamasını Microsoft 'un kurucuları olan Paul Allen ve Bill Gates yazmıştır. Öğrenmesi ve kullanımı kolay bir dil olan Basic dilinin zamanla QBasic, Turbo Basic, Power Basic, BasicA, Visual Basic, Visual Basic.Net gibi türevleri geliştirilmiştir.

C Kodlama Dili
C ve C++ Programlama dilleri1970'lerin başında Ken Thompson ve Dennis Ritchie tarafından UNIX İşletim Sistemi için 1972 yılında geliştirilmiş bir C programlama dili , günümüzde neredeyse tüm işletim sistemlerinde kullanılmaktadır. Dünya'nın en çok kullanılan sistem programlama dilidir.

C ' nin ilk gelişme safhaları 1969 ile 1974 arasında AT&T Bell Laboratuvarları'nda gerçekleşti. Ritchie'ye göre, en yaratıcı devre 1972 idi. Dilin pek çok özelliği "B" adlı bir dilden türediği için, yeni dile " C " adı verildi.1983'te Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü (ANSI) bir C standardı oluşturmak için bir kurul oluşturdu ve bu kurul standardı 1989'da tamamladı ve standart ANSI X3.159-1989 " Programming Language C (C Programlama Dili) " olarak yayımlandı. Dilin bu versiyonu genellikle ANSI C olarak adlandırılır. 

Günümüzde yazılmakta olan C programlarının çoğunluğu ANSI C standardına uygun olarak yazılmaktadır. Yalnızca standart C kullanılarak yazılmış bir program, standarda uyumlu her derleyici ile doğru bir biçimde derlenip çalıştırılabilir. Ancak, standart olmayan kütüphaneler kullanılarak yazılmış programlar belli bir platform ya da derleyici gerektirebilirler.

C++ Kodlama Dili
1980'lerin başlarında Bjarne Stroustrup tarafından geliştirilen C 'yi kapsayan ve çok paradigmalı, yaygın olarak kullanılan, genel amaçlı bir programlama dilidir. Genel olarak her C programı aynı zamanda bir C++ programıdır, ama her C++ programı bir C programı değildir. C++'ı C 'den ayıran ve C++'ın nesne yönelimli bir dil olmasına da olanak sağlayan en temel özellik, sınıflardır. Sınıflar sayesinde yeni veri türleri yaratılabilir ya da varolan türlerden yenileri türetilebilir.

Operatörler; C++'ın C'den devraldığı ve geliştirdiği yapılardan biridir. Özel olarak anlamlandırılmış fonksiyonlar kümesidir. Ancak bu fonksiyonlar, alışılmış şekilde çağırılmaz, dilin semantik yapısı içerisinde özel olarak değerlendirilir. Operatörler çoğunlukla iki nesnenin arasına özel bir işaret konulmasıyla çağırılır. Örneğin, iki nesnenin toplanması için iki nesnenin arasına '+' işareti konulması yeterlidir. Bu işaret, derleyiciye '+' operatör fonksiyonunun çağırılacağını ifade eder. C'den farklı olarak, C++'ta operatörlerin çoğunu aşırı yükleme yoluyla özelleştirebilirsiniz.

C++ Program kaynak kodlarının derlenmesi üç aşamadan oluşur: Önişlemci, kodun dönüştürülmesi ve bağlama. İlk aşama olan önişlemciyi basit bir yorumlayıcı olarak görülebilir. Bu aşamada, bir takım direktifler yardımıyla derlenecek kodlarda basit sözcüksel değişiklikler yapılabilir. Önişlemci direktifleri # karakteriyle başlar, bu karakterden sonrası önişlemci tarafından yorumlanır ve bu özel karakterden önce beyaz boşluk(tab ve boşluk) dışında bir şey olmaması gerekir. Bu direktifler yardımıyla derlenecek kodlar üzerinde bir takım kurallar belirlenebilir. Ayrıca dosyaya bir başka dosyayı dahil etmek veya işlemciye özel direktifler vermek gibi işlemler içinde kullanılabilir. 

C# Kodlama Dili
C# dili de C++ gibi bir C türevidir. C programlama dilinde bir tamsayı değişkeni 1 attırmak için ++ soneki kullanılır. C++ dili adını, C diliyle Nesneye Yönelimli Programlama yapabilmek için eklentiler (C With Classes) almıştır. Benzer şekilde C++ diline yeni eklentiler yapılarak ((C++)++) bir adım daha ileriye götürülmüş ve tamamen nesneye yönelik tasarlanmış C# dilinin isimlendirilmesinde, + karakterlerinin birbirlerine yakınlaşmış hali ve bir melodi anahtarı olan C# Major kullanılmıştır.

Özellikle nesne yönelimli programlama kavramının gelişmesine katkıda bulunan en aktif programlama dillerinden biri olan C# , basit, modern, genel-amaçlı, nesneye yönelik bir programlama dili olarak tasarlanmıştır.

Visual Basic Kodlama Dili
Visual Basic, Microsoft tarafından, Basic programlama dili üzerinde geliştirilmiş, olay yönlendirmeli, üst seviye, nesne tabanlı ve görsel bir programlama dilidir.Microsoft Visual Basic dilinin değişik türevleri oluşturulmuştur:

VBA (Visual Basic for Applications); Microsoft Office gibi, değişik yazılımlar içerisinde çalışabilecek yazılımlar geliştirilmesinde kullanılır.

VBScript ; Internet Explorer, ASP ve Windows Script Host üstünde Visual Basic betikleri çalıştırılmasında kullanılan türevi.

Visual Basic.NET ; Visual Basic 6.0 Platformunun varisi olmakla birlikte farklı bir yapıdır ve .NET Framework üzerinde çalışır ve geriye doğru, Visual Basic 6.0 ve öncesi sürüm kodlarla uyumsuzdur.

Pascal Kodlama Dili
Pascal programlama dili, bilgisayar bilimcisi Niklaus Wirth tarafından 1970 'te yapısal programlamayı derleyiciler için çok daha kolay hale getirmek amacıyla geliştirilen, bir çok öğrenciye bilgisayar programlamayı öğreten ve çeşitli versiyonları bugün hala yaygın olarak kullanılmaya devam eden önemli programlama dillerinden biridir. Adını matematikçi ve düşünür Blaise Pascal'dan alan Pascal, Algol programlama dilinden türemiştir.

Pascal'da tüm programlar "Program" anahtar sözcüğü ile başlar, ve ardından "Begin" / "End" anahtar sözcükleri ile sınırlanan bir blok gelir. Pascal dilinde harflerin büyüklüğü-küçüklüğü önemli değildir. İfadeler noktalı virgül ile ayrılır, ve programlar bir nokta ile bitirilir. Bazı derleyiciler için "Program" satırı zorunlu değildir.

Orijinal halinde Pascal, tümüyle prosedürel bir dildir ve programlar if, while, for ve benzeri yapılardan oluşur.

Pascal ve C dilleri yaklaşık aynı zamanlarda geliştirilmişlerdir ve aralarında önemli benzerlikler vardır. Orijinal Pascal ile C'nin ikisi de yapısal programlama fikrini gerçekleştiren küçük ve prosedürel dillerdir. İkisinde de dinamik bellek ayırma ve işaretçi işleme mümkündür. Ancak, bu iki dil dışarıdan bakıldığında farklı görünürler.

Delphi Kodlama Dili
Delphi programlama diline, özellikle nesne yönelimli programlama anlayışıyla yapılandırılmış Turbo Pascal dilinin görsel sürümü denilebilir. Nesne, sınıf, kalıtım, fonksiyon, aşırı yükleme gibi temel nesneye yönelim programlama tekniklerini ve daha fazlasını içeren güçlü ve esnek bir programlama dilidir. 

Pic Basic Pro Kodlama Dili
PIC Basic Pro , Micro Engineering Labs firması tarafından PIC mikrodenetleyicileri için geliştirilmiştir ve BASIC programlama dilinin kolay öğrenilebilme özelliğinden dolayı dnyanın en çok kullanılan programlama dillerinden biridir. 

KODLAMA NASIL YAPILIR?

PIC Basic Pro programlama dilini kullanabilmeniz için algoritma ( algorithm ), akış diyagramı ( flowchart ) oluşturmayı ve QBASIC ile basit programlar yazmayı bilmeniz yeterlidir. Daha önce PICassembly ile programlama yapmış olanlar PIC Basic Pro'nun kullanımının ne kadar kolay olduğunu göreceklerdir. 

PIC Basic Pro derleyici program kodlarını Assembly dili programlarıyla karışık kullanmak da mümkündür. Özellikle bir işlemi daha hızlı çalıştırmak , program belleğinde daha az yer tutmak ya da PIC Basic derleyicilerinin yapabildiğinden daha farklı bir işlem için program içinde Assembly kodlarını kullanmak gerekebilir.

Artık teknoloji çağındayız ve hayatımızın her alanını teknolojik aletler işgal etmiş durumda. Biz onları son kullanıcı gözüyle görüyor olsak da, kullandığınız en küçük teknolojik aletin bile arkasında binlerce satır kod var.

Biliyorsunuz ki artık geleceğin mesleklerinden bir tanesi programcılık. Bu yüzden pek çok büyük üniversite ve şirket geleceğimizi oluşturan çocuklara yönelik kodlama kursları ve oyunları geliştirmeye başladılar. Zira kod yazmak, uzmanların söylediğine göre, sadece geleceklerini parlak hale getirmeyecek, aynı zamanda onları çok daha analitik düşünen, mantıklı ve bilimsel insanlar yapacak. Bütün bu sebeplerden ötürü programcılık modern zamanın en değerli ve gerekli becerilerinden bir tanesi.

Elbette hepimiz bu alanda eğitim alacak kadar şanslı değiliz. Fakat bu konuda kendi kendinizi geliştirmek istiyorsanız önünüzde artık çok fazla imkan var. Biz de bugün sizler için programlamacılığa başlamak için atabileceğiniz 10 adımı yazdık.

1. Neden kod yazmak istediğinizi çözün.
Kod yazmaya başlayacağınız zaman gideceğiniz yön büyük bir oranda neden kod yazmak istediğinize bağlı olarak değişecektir. Burada elbette "neden" sorusunu sorarken varoluşsal bir sorgudan bahsetmiyoruz. Hangi amaçla programcılığı öğrenmek istediğinizden bahsediyoruz.

2. Doğru programlama dilini seçin.
Programlama dilleriyle ilgili yazılımcılar arasında sürekli bir didişme vardır. Bir kısmı bir programlama dilini deli gibi savunurken diğer bir grup başka bir dili kabullenip savunurlar. İşin aslı "en iyi" programlama dili diye bir şey yoktur.

3. Ufaktan başlayın ve sabırlı olun.

Hangi dili veya hangi öğrenme metodunu seçerseniz seçin, sonuçta bir işe en başından başlıyorsunuz. Her konuda olduğu gibi programlama konusunda da öğrenme esnasında sabırlı olmanız ve sürekli olarak pratik yapmanız gerekiyor. Sonuçta bir şeyi öğrenmenin en temel yollarından birisi bıkmadan usanmadan pratik yapmaktır.
4. Çocuklar için geliştirilmiş uygulamaları deneyin.
Yazının başında da söylediğim gibi gelecek çocuklarda ve programlamada olduğu için pek çok üniversite ve kuruluş çocuklara yönelik uygulamalar geliştirmeye başladılar. Her ne kadar çocuklar için desem de, bu uygulamalara baktığınız zaman her yaştan insana, özellikle de öğrenmeye hevesli herkese hitap ettiğini görebilirsiniz.

6. Kodlama kursları alın.
Yukarıdaki adıma benzer bir diğer adım da kodlama kursları almak. Fakat yukarıdakiler daha çok tutorial yani rehber niteliğinde oldukları için biraz daha ileri seviyelerde daha ileri kurslar almayı düşünebilirsiniz.

7. Ücretsiz programlama kitapları edinin.
Bir problemde takılı kaldığınızda her zaman bir kitaptan yardım almak çok işinize yarayabilir. Kitaplar artık demode gibi görünse de aslında eğitimimizin çok önemli parçaları ve hala daha pek çok şeyi öğrenmek için onlara danışmak zorundayız.

8. Kodlama oyunları oynayın.
Yukarıda çocuklar için geliştirilmiş web sitelerinden bahsetmiştim. Yine buna benzer kodlamayı oyuna dönüştüren platformlar mevcut. Fakat bunlar çocuklardan çok yetişkinlere yönelik tarzda geliştirilmiş siteler.

9. Bir mentor edinin (Ya da başkasına mentorluk yapın)
Mentor bildiğiniz gibi bir konuda size akıl hocalığı yapacak ve danışmanlık verecek kişilere deniyor. Programlama da bir öğretmen eşliğinde çok daha rahat öğrenilebilecek bir konu. Eğer kod yazan arkadaşlarınız varsa onlardan destek alabilir ve sorularınızı çok daha rahat çözebilirsiniz.

10. Başkasının kodunu inceleyin.
Bir başkasının koduna tersine mühendislik uygularsanız, yani başkasının kodunu satır satır inceler ve nasıl çalıştığını öğrenirseniz büyük resmi çok daha iyi görebilirsiniz. Bunun için internet üzerindeki açık kaynak yazılımlardan faydalanabilirsiniz.

Yazar:

Önceki Yayın
Sonraki Yayın