11. Sınıf Seçmeli Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

11. Sınıf Seçmeli Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

11. Sınıf Seçmeli Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları na aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Hazırlamış olduğumuz 11. Sınıf Seçmeli Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları umarız ki siz değerli öğrencilerimizin ödevlerini hazırlamasında yardımcı olur. 11. Sınıf Seçmeli Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları da sitemizde mevcut olup bu yayınımıza da bakmanızı tavsiye ederiz. 11. sınıf ders kitaplarından birisi de Meb Yayınları yayınlarından çıktı. 11. Sınıf Seçmeli Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları nın yazarı Doç. Dr. Osman KÖSE ve kitap 239 sayfa olarak hazırlandı. Kitabı incelediğimizde özellikle soruların ve konu anlatımının ne kadar kaliteli olduğunu gördük.11. Sınıf Seçmeli Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

Öğrencilerimize ödevlerinde katkı sunmaya devam ediyoruz. Bu yayınımızda 11. Sınıf Seçmeli Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları çözümlerine göz atabilirsiniz. İşte sayfa sayfa 11. Sınıf Seçmeli Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları 2017-2018 eğitim-öğretim yılı ders kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Derlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan  kesin doğruluk teşkil etmemektedir. 11. Sınıf Seçmeli Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları ise hazırlanırken özellikle öğrencilerimizin düzeyleri dikkate alınarak cevaplar yazıldı.


1.ÜNİTE
a- Hazırlık Çalışmaları soru ve cevapları
1-Ünite kapağındaki bayrakların hangi Türk devletlerine ait olduğunu araştırınız.
Cevap: Tarihte kurulan 16 Büyük Türk devletine aittir. Bu 16 Türk devleti Şunlardır.
büyük hun imparatorluğu
batı hun imparatorluğu
avrupa hun imparatorluğu
ak hun imparatorluğu
göktürk imparatorluğu
avar imparatorluğu
hazar imparatorluğu
uygur devleti
karahanlılar
gazneliler
büyük selçuk imparatorluğu
harzemşahlar
altınordu devleti
büyük timur imparatorluğu
babür imparatorluğu
osmanlı imparatorluğu
2-İlk Türk devletlerinin kuruldukları yerleri tarih atlası üzerinde gösteriniz.
Cevap: Bu Soru harita üzerinde cevaplanacak
3-Türk devletlerinin kurulduğu bölgelerin coğrafi özelliklerini araştırarak bu özelliklerin devlet teşkilatını nasıl etkilediğini tartışınız.
Cevap: Türk devletleri genel olarak Orta asyada kurulmuştur. Boylar halinde yaşamışlar ve Savaşçılık özellikleri ile ö plana çıkmışlardır.
4-Orhun Kitabeleri’nde Türk devlet teşkilatına ait hangi bilgilerin olduğunu araştırınız.
Cevap: DEvlettin nasıl yaönetildiği ve hükümdarın sorumluluklarından bahsedilmektedir. Yönetme yetkisini tanrıdan aldığına dair cümleler sarfedilmektedir.
5-İlk Türk devletlerinde halkın yönetimindeki rolü neler olabilir?
Cevap: Halkı boy beyi temsil eder. Boy beyleri ise kurultaylar akatılabilirler. Eğer hükümadarın yönetme yetkisi olmadığına inanaılrsa hükümdar değişirilebilirdir.
6-Türk-İslam devletlerinin kuruldukları yerleri dikkate alarak Türklerin devlet teşkilatında hangi medeniyetlerden etkilenmiş olabileceklerini belirleyiniz.
Cevap: Çİn medeniyeti, Bizans medeniyeti , İslam medeniyeti, Eski yuna medeniyeti, Hin medeniyeti
7-İlk Türk-İslam devletlerinin devlet teşkilatı hakkında bilgi alabileceğimiz kaynaklar hangileridir?
Cevap: Orhun abideleri, Osmanlı arşivleri, Çin ve Bizans kaynakları
8-Osmanlı Devleti’nin kurulduğu bölgeyi dikkate alarak devlet teşkilatının oluşumunda hangi medeniyetlerin etkileri görülmektedir?
Cevap:  Bizans Medeniyeti, İslam medeiyeti, Avrupa medeniyeti,
9-Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesinin sebepleri nelerdir?
Cevap: 1)-Avrupalı Devletlerin iç işlerimie karışmasına engel olmak.
2)-Mısır ve Boğazlar konusunda Avrupalı Devletlerin desteğini kazanmak.
3)-Devleti ve toplumu demokratik bir yapıya kavuşturma isteği Bu nedenlerden dolayı 3 Kasım 1839 da  tanzimat Fermanı (Gülhane Hattı Hümayunu) ilan edildi.
10-Monarşi ve meşrutiyet nedir? İki yönetim şeklinin benzer ve farklı yönlerini araştırarak belirtiniz.
Cevap:   Monarşi, bir hükümdarın devlet başkanı olduğu bir yönetim biçimidir.
Meşrutiyet , hükümdarın yetkilerinin anayasa ve halkoyuyla seçilen meclis tarafından kısıtlandığı yönetim biçimine denir. Meşrutiyet, bir hükümdarın başkanlığı altında parlamento yönetimine dayanan yönetim biçimidir.
11-Güçler birliği ve güçler ayrılığı ne demektir?
Cevap: Devletin işleyişinde en temel rolü üstlenen yasama, yürütme ve yargı organlarının tek kişi ya da kurumsal yapı üzerinde toplanmasına güçler birliği denir.
Kuvvetler ayrılığı da denilen Güçler ayrılığı Fransız düşünür Baron De Montesquieu tarafından ortaya atılmış olan, demokratik devlet yönetimini düzenleyen bir modeldir. Bu ilkeye göre yasama, yürütme ve yargı güçleri birbirinden ayrılmıştır. Demokratik bir sistem olmasına rağmen çok başlı bir sistem olması itibarıyla bürokrasi daha fazladır, bu yüzden de işler yavaş yürür

b- Ünite içi soru ve cevapları
11. sınıf seçmeli tarih ders kitabı cevapları meb yayınları Sayfa 4
SORU: Yukarıdaki resim ve metinleri inceleyerek Türklerdeki devlet anlayışının esaslarını tespit ediniz.
CEVAP: Türklerde devleti hakan yönetir. Hakanın görevi Sosyal adaleti sağlamaktır. Ülkeyi yeni fetihlerle sınırlarını genişletmelidir.

11. sınıf seçmeli tarih ders kitabı cevapları meb yayınları Sayfa 5
SORU:Eski Türklerde İl devlet gider töre hukuk kuralları kalır sözü kullanılmaktadır. Bu söz dikkate alınarak Devlet töre ve benzeri ile ilgili neler söylenebilir.
CEVAP: Töre Türk devletlerinde her şeyden daha önemlidir. Töreye uymamanın cezası ağırdır. Devlet kurulur kurulmaz ilk iş TÖRE'yi tesis etmektir.
SORU:İlk Türk devletlerindeki devlet anlayışı ile bu günkü devlet anlayışı arasında ne gibi benzerlikler vardır.
CEVAP: Buna bir örnek verecek olursak Sosyal devlet anlayışı benzemektedir.sosyal devlet halkın tüm ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanmasıdır.
SORU: Aşağıdaki metinlere göre Türklerin bağımsızlık anlayışı ile ilgili neler söylenebilir.
CEVAP: Türkler Bağımsızlıklarına çok düşkündürler. Toprak kaybedebilir ama asla Kültürlerinden bağımsızlıklarından taviz vermezler.

11. sınıf seçmeli tarih ders kitabı cevapları meb yayınları Sayfa 7
SORU:Yukarıda ki metinler dikkate alındığında Türkler de devlet halk ilişkisi hakkında neler söylenebilir.
CEVAP: Halk olmadan asla devlet olmaz fikri esasdır. Türklerde köleleik olmadığı için hak özgürce yaşayıp gitmişlerdir
SORU:Yukarıdaki atasözü ve metne göre Türklerin vatan anlayışı hakkında neler söylenebilir.
CEVAP: Türklerde vatan toprağı halkındır ve Hükmadarlar bunu korumakla yükümlüdürler. Vatansız kalmak çok büyük bir eziyet olarak görülmüştür.

11. sınıf seçmeli tarih ders kitabı cevapları meb yayınları Sayfa 8
SORU:Metinlere göre Tüklerin devlet teşkilatı hakkında neler söylenebilir.
CEVAP: Türkler Teşkilatlı yaşamışlardır. Bu sayade bir çok devlet kurmuşlardır.

11. sınıf seçmeli tarih ders kitabı cevapları meb yayınları Sayfa 9
SORU:Aşağıdaki görsele ve metinlere göre Tük ordusu hakkında neler söyleyebilirsiniz.
CEVAP: Türk Ordusu Atlı birliklerden oluşmaktadır. Silah olarak ise ok ve yay ve kılıç kalkan kullanılmıştır.
SORU:Metinlerdeki anlatılanlar dikkate alındığında Türklerin savaş taktikleri hakkında neler söylenebilir.
CEVAP: Türklerde Kurt kapanı ve Hilal taktiği kullanılmıştır.

11. sınıf seçmeli tarih ders kitabı cevapları meb yayınları Sayfa 10
SORU:Aşağıdaki kara  kuvvetlerine ait bröve ve tabloda hareketle bu gün Türk silah kuvvetlerinde İlk türk ordusundan itibaren sürekliliğini koruyan unsuarları tespit ediniz.
CEVAP: 10 Sistem ve teşkilatlanma devam etmektedir. Kara ordusu ordunun temelini oluşturmaktadır.

11. sınıf seçmeli tarih ders kitabı cevapları meb yayınları Sayfa 11
SORU:Aşağıdaki ilk Türk ordusuna ait araç ve gereçler Numaralandırılmış resim ve isimleri verilmiştir. Bunları eşleştirerek boşluklara yazınız.

11. sınıf seçmeli tarih ders kitabı cevapları meb yayınları Sayfa 13
SORU: Yukarıdaki metinlere göre kaanlar hangi güçlere sahiptir ve bu gücü nereden almaktadır.
CEVAP: Kağanlar Güçlerini tanrıdan almaktadırlar. Buna inanılırdır.

11. sınıf seçmeli tarih ders kitabı cevapları meb yayınları Sayfa 14
Yukarıdaki metinlerden hareketle Türk Kaanların hangi özellikleri taşıdığını belirtiniz.

11. sınıf seçmeli tarih ders kitabı cevapları meb yayınları Sayfa 16
Türk devletlerinde Hatunlara da Kaanlar gibi törenler düzenlenmesinin nedeni neler olabilir.

11. sınıf seçmeli tarih ders kitabı cevapları meb yayınları Sayfa 18
Yukarıdaki görseli inceleyerek kurultayın yapısı ve İşleyişi hakkında çıkarımlarda bulununuz.

11. sınıf seçmeli tarih ders kitabı cevapları meb yayınları Sayfa 19
Eski Türklerde geniş elbise parçalanmaz danışmakla gelişen bilgi bozuk ve kötü çıkmaz sözünü rehber edinmesi Türk devlet yönetimini nasıl etkilemiştir.

11. sınıf seçmeli tarih ders kitabı cevapları meb yayınları Sayfa 20
Şemada boş bırakılan yerleri verilen kavramları kullanarak tamamlayınız.

11. sınıf seçmeli tarih ders kitabı cevapları meb yayınları Sayfa 22
Türk devlet geleneğinde hükümdar ailesine mensup kadınların faaliyetlerinin yönetime etkilerini araştırınız.
Yukarıdaki tabloda Türk islam kaynaklarına ait alıntılar vardır. Bu alıntılardan yola çıkarak Tük islam devletlerinde İslamiyet öncesi Türklere ait hangi özelliklerin devam ettiğini karşılarına yazınız.

11. sınıf seçmeli tarih ders kitabı cevapları meb yayınları Sayfa 24
Yukarıda Yusuf has hacipin Kutadgu bilig adlı eserinden alınmış bir metin bulunmaktadır. Bu metinde hareketle Türk İslam devletirinde Hükümdarın özellikleri ile görev ve yetkilerini tespit ediniz.

11. sınıf seçmeli tarih ders kitabı cevapları meb yayınları Sayfa 25
Aşağıdaki Tabloyu inceleyerek karahanlı gazneli ve Selçuklularda aynı divanların olması hakkında neler söyleyebilirsiniz.

11. sınıf seçmeli tarih ders kitabı cevapları meb yayınları Sayfa 26
Yukarıdaki metinden Türk islam devletlerinin Yönetim anlayışı hakkında hangi bilgilere ulaşılmaktadır.
Türk islam devletleri ile İslam öncesi Türk devletlerinin yönetim açısından benzer ve farklı yönleri nelerdir.

11. sınıf seçmeli tarih ders kitabı cevapları meb yayınları Sayfa 30

Yukarıdaki metine göre Osmanlı devleti Türk devlet anlayışının hangi esaslarını devam ettirmektedir.

11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları sayfa 60-61
A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.
1. I. Devlet yönetiminde hanedan üyeleri görev almıştır.
II. Doğunun yöneticisi Batının yöneticisinden üstündür.
III. Toplumsal sınıflaşma ve kölelik vardır.
IV. Boylar iç işlerinde özerktir.
V. Hükümdarlar halk tarafından seçilmiştir.
Yukarıdakilerden hangileri ilk Türk devletlerinin özellikleri içinde yer almaz?
A)Yalnız III
B. II – IV
C. III – V
D. III – IV – V
E. I – V
CEVAP: C

2. Ilk Türk devletlerinin yıkılmasında aşağıdaki gelişmelerden hangisinin etkisi olduğu söylenemez?
A. Türklerde veraset sistemi
B. Türklerin yabancı dinleri benimsemeleri
C. Türk boylarının birbirleriyle mücadele etmeleri
D. Merkeziyetçi bir yönetim belirlemeleri
E. Türk yöneticilerinin Çinli prenseslerle evlenmeleri
CEVAP: D

3. Küçük yaşta esir edilen veya para ile satın alınan gençlerden oluşan orduya Ilk Türk-Islam devletlerinde ne ad verilir?
A. Ikta Askerleri
B. Hassa Ordusu
C. Eyalet Askerleri
D. Atabeylik Askerleri
E. Kapıkulu Askerleri
CEVAP: B

4. “Türkiye Selçuklu melikleri kendilerinin yönetimine verilen vilayetlerde söz sahibiydiler. Ancak kendi adlarına para bastırma, hutbe okutma ve siyasi görüşmeler yapma hakları yoktu.”
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklularının amaçladıkları hedefler arasında yer alır?
A. Taht kavgalarının engellenmesi
B. Ülke bütünlüğünün korunması
C. Sınırların denetim altında tutulması
D. Ordudaki Türkmenlerin etkisinin azaltılması
E. Dinî serbestliğin yaygınlaştırılması
CEVAP: B

5. Osmanlı Devleti’nde parlamenter sisteme geçiş aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir?
A. Senedi Ittifak’la
B. Tanzimat Fermanı’yla
C. Islahat Fermanı’yla
D. I. Meşrutiyet’le
E. Babıali Baskını’yla
CEVAP: D

6. I. Üyeleri padişah tarafından seçilirdi.
II. Ömür boyu görevde kalabilirlerdi.
III. 26 üyeden oluşuyordu.
Yukarıda özellikleri verilen I. Meşrutiyet Dönemindeki meclis aşağıdakilerden hangisidir?
A. Heyeti Vükela
B. Divan-ı Ahkâm-ı Adliye
C. Mebusan Meclisi
D. Ayan Meclisi
E. Meclisi Âli
CEVAP :  D

7. Aşağıdakilerden hangisi I. Meşrutiyet Dönemine ait değildir?
A. Padişahın meclisi açma ve kapatma yetkisi vardır.
B. Kanunlarda son karar padişaha aittir.
C. Yasama ve yürütme hakkı padişaha ve hükûmete aittir.
D. Ayan Meclisi üyeleri padişah tarafından seçilmiştir.
E. Hükûmet meclise karşı sorumludur.
CEVAP: E

8-Aşağıdaki gelişmelerden hangisinde Batı etkisi görülmez?
A-Tanzimat fermanı
B–Senedi İttifak
C-Kanunı Esasini Kabulü
D-Islahat Fermanının İlanı
E-1. Meşrutiyetin İlanı

B-Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara “D”, yanlış olanlara “Y” harfi yazınız.
1.  (D)  Türklerde hakimiyetin kaynağı töreye dayanmaktadır.
2.(Y)  İlk Türk devletlerinde ordunun önemli bir bölümü ücretli askerlerden oluşmaktadır.
3.(D)  Türk-İslam devletlerinde saray devletin idare edildiği merkezdir.
4.(D)  Tuğrul Bey, Abbasi halifesinin dünyevi sorumluluğunu üzerine alarak din ve devlet işlerini birbirinden ayırmıştır.
5.(Y)  Osmanlı Devleti’nde tımar siteminin bozulması merkezi otoriteyi arttırmıştır.
6.(D)  Tanzimat Fermanı ile ilk kez Batılı anlamda yenilikler yapılmıştır.
7.(Y)  Kanunuesasi Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk anayasasıdır.
8.(D)  Laiklik 1937’de anayasaya dahil edilmiştir.

C-Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun öncüllerden biriyle tamamlayınız.
Karahanlılar,kurultay,töre,nizamı alem,kanunu kadim, Divanı Saltanat, İttihat ve Terakki, 2. Mahmut, Gazneliler, 3. selim, Aygucı, Divan-ı Vezaret,1930,1934
1.İlk Türk devletlerinde devlet işleriyle ilgili önemli kararlar KURULTAY da alınırdı.
2.İlk Türk devletlerinde hükümet başkanının görevini üstlenen kişiye AYGUCI  denirdi.
3.Türk-İslam devletlerinde Gulam sistemi ilk kez GAZNELİLER de görülmüştür.
4.Büyük Selçuklu Devleti’nde meselelerinin görüşülüp karara bağlandığı kuruma DİVANI SALTANAT adı verilir.
5.Osmanlı Devleti’nde kamu hukukunun her şeyin üzerinde tutulması NİZAMI ALEM olarak adlandırılmıştır.
6.Tanzimat Fermanı’nın yayınlanmasına yol açan yenilikler 2. MAHMUT Döneminde yapılmıştır.
7.II.Meşrutiyet’in ilanında İTTİHAT VE TERAKKİ etkili olmuştur.
8.Türk kadınına milletvekili seçme ve seçilme hakkı 1930-1934 yılında tanınmıştır.

Ç-Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
1.Türklerin devlet teşkilatında başarılı olmalarının sebepleri nelerdir?
CEVAP: Türklerin yaşayış tarzk-ları bunda etkişi olmuştur diyebiliriz. Boylar halinde örgütlenen Türk devletleri aşağıya doğru sülale ve aile olarak örgütlü bir yapı oluşturmuşlardır. Bu örgütlü sistem devlet anlayışına da yansımış ve kısa sürede devlet kurmak ve teşkilatlı olmak kolaylaşmıştır.
2.İlk Türklerde devlet halk ilişkisi nasıldır?
CEVAP: Türklerde halk devleti BABA olarak vasıflandırmıştır. Hlakın devlet göre vazifeleri vergi vermek ve savaş zamanlarında asker olmaktır. DEvleti ise halk karşı adaletli olmasını beklemişleridir.
3.Türk cihan hakimiyeti düşüncesi nedir? Bu düşünce Türklerin İslamiyete girişi ile nasıl bir değişikliğe uğramıştır?
CEVAP: Tüm dünyanın Türklerin idaresine girmesi olarak kısaca tanımlanan bu mefkure islama girişle birlikte CİHAD ve GAZA fikrine bürünmüş ve güneşin doğup battığı heryerde islamın yayılması hedeflenmiştir.
4.Gulam sistemi ile devşirme sistemi arasında benzer ve farklı yönler nelerdir?
CEVAP: Türk – İslam devletlerindeki “Gulam sistemi” nde çoğunluğu Türklerden oluşan çocuklar satın alma yada savaşlarda esir alma yoluyla toplanarak sadece askeri alanda faydalanılırken, Osmanlılardaki “Devşirme sistemi” nde yalnızca Hristiyan kökenli çocuklar toplanarak eğitilmiş, bunlardan askeri ve idari alanlarda faydalanılmıştır.)
5.Osmanlı taşra teşkilatında farklılıkların görülmesinin sebepleri nelerdir?
CEVAP: Osmanlı devleti idarecileri devletin her yerinde aynı yönetim anlayışını benimsememişlerdir. Çünkü geniş bir coğrafyaya hakim olan devlet içinde her ırk ve mezhepten insanlar vardır.
6.Sultan II.Mahmut Döneminde merkezi otoriteyi güçlendirebilmek için hangi ıslahatlar yapılmıştır?
CEVAP: Sultan 2. Mahmut Rumeli ve Anadoludaki Eyaletleri merkeze bağlayarak valileri merkezden atadı ve valileri devlet memuru statüsüne getirdi.
Divan teşkilatı kaldırıldı yerine nazırlıklar kuruldu.Tımar sistemi kaldırıldı.Devlet memurları maaşa bağlandı.Memurların yargılanması için Dar-ı Şura-yı Bab-ı Ali adında mahkeme kuruldu.Müsadere sistemi kaldırıldı.İlk kez posta teşkilatı kuruldu.İlk kez nüfus sayımı yapıldı.Taşra teşkilatı eyalet,liva ve kazalar olarak düzenlenmiştir.
7.Tanzimat Döneminde halkın yönetime katılması nasıl sağlanmıştır?
CEVAP: Devlet adamlarına yerdımcı olmak amacıyla halktan temsilcilerinde yer aldığı—vilayet idare meclisi—,—liva idare meclisi—,ve köylerde ihtiyar heyeti oluşturuldu.Ayrıca vilayetlerde her yıl belirli zamanlarda toplanmak üzere –vilayet umum meclisleri kurldu.—Livadan seçilen yerel temsilciler bu mecliste halkın isteklerini merkeze iletme şansına sahip oluyorlardı.Bu şekilde halk yönetime katıldı.
8.Mebusan Meclisi ile Ayan Meclisi arasında ne gibi farklar vardır?
CEVAP: Mebusan meclisi:Üeleri halk tarafından her elli bin erkek nüfusa bir temsilci gelecek şekilde,iki dereceli bir seçimle belirlenirdi.Bu meclise gelenler vilayet meclislerinin üyeleriydi.Çalışmalarını açık oturumlarda yürütürlerdi.padişah gerektiğinde meclisi fesh etme hakkına sahipti.
Ayan meclisi:Üyeleri padişah tarafından seçilir ve ömür boyu görevde kalırlardı.Üye sayısı mebusan meclisi üyelerinin üçte birini aşamazdı.Önemli görevler yapmış bürokratlarla bir kaç ulema sınıfı üyesinden oluşurdu. Çalışmalarını kapalı oturumlarda yürütürdür.
9.Cumhuriyetin ilanıyla devlet yönetiminde hangi değişiklikler olmuştur?
CEVAP: DEvlet Demokrasi ile birlikte Cumhuriyet rejimine geçiş yapmıştır. Güçler ayrılığı ilkesi benimsenmiştir. Meclis oluşturularak seçşmler yapılmıştır.

2. ÜNİTE
11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları sayfa 63
Soru 1 : Türklerin ana yurdunu Asya fiziki haritasından inceleyerek sosyal hayata etkilerini araştırınız.
Cevap: Türklerin yaşadığı bölge iklim koşulları olarak çok sert kış koşullarına sahip olduğu için türkler yarı göçebe yani konar göçer hayatı tercih etmişler ve arazilerinin tarıma uygun olmaması dolayısıyla hayvancılıkla uğraşmışlardır.
 Soru 2: Atın bozkır yaşantısındaki yeri ve önemini araştırınız.
Cevap: Geniş bozkırlada konar göçer hayat yaşayan Türklerin bu maceralarında en büyük yardımcıları hız ve dayanıklılığı ile at olmuştur. Türkler At sayesinde çok uzak mesafeleri kat etmişlerdir. Savaşlarda da atlardan yararlanılmıştır.
Soru:  İslamiyetin kabulü ile Türk toplum yapısında ve yaşam biçiminde hangi değişiklikler olmuştur?
Cevap: Bu sorunun cevabını verebilmek için çok geniş bir tarihi sürece bakmak gerekir. Fakat şunu söyleyebiliriz ki Türkler islamı kabul ettikten sonra göçebe yaşamdan yavaş yavaş yerleşik hayata geçmeye başlamışlardır. İslamın genel kuralları toplumda etkili olmaya başlamıştır. İslamın ahlaki kısımları Türkler tarafından hemen kabul görmüş ve Türklerin manevi yönlerini geliştirmiştir.
Soru: Osmanlı Devleti’nin kuruluş, yükselme ve yıkılış dönemlerini gösteren harita incelemesi yaparak Osmanlı toplumunu oluşturan toplulukları bulunuz.
Cevap: Dört kıtada hakimiyeti olan Osmanlı devletinin hakimiyeti altında türlü türlü topluluklar bulunmaktadır. Balkanlarda slavlar, Bulgarlar, yunanlılar; Araplar, Ermeniler, rumlar vs bulunmaktadır.
Soru: Osmanlı Devleti’nde sosyal yardımlaşma anlayışı ile ilgili kurumları araştırınız.
Cevap: İmarethane, Camiler ve mescidler, Zaviyeler, Darüşşifalar,
Soru: XIX ve XX. Yüzyılda Osmanlı toplum yapısını etkileyen önemli olayları araştırınız.
Cevap: 19 ve 20. yy osmanlı tolumunu etkileyen en önemli olaylar köyden kente göç ve Kaybedilen topraklardan Osmanlı devletine yapılan göçlerdir.
Soru:Cumhuriyet Döneminde vatandaşlık olgusunun ne anlama geldiğini araştırınız.
Cevap: 1924 anayasına göre Türkiye de yaşayan herkes Din sil ve ırk farkı gözetmeksizin Vatandaş olarak tanımlanmıştır.
Soru: Cumhuriyet Dönemi toplum yapısını yansıtan resim ve görsellerden yararlanarak toplumun çağdaşlaşması hakkında yorum yapınız
Cevap: Osmanlı dönemi kıyafetler bırakılarak avrupai tarz ceket şapka ve pantolon gyilmeye başlanmıştır.

11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları sayfa 64
1- Yukarıdaki Metin ve Fotoğraftan yararlanarak Türklerin yaşadığı yerler ve yaşamları hakkında neler söylenebilir.
Cevap: Türklerin yaşadığı yerler bozkır olarak tabir edilen Asya stepleridir. Ve kışları soğuk ve kurak yazları ise sıcaktır. Tarıma çok az el verişli topraklara sahip bu bölgelerde dağların yüksekliği 3000 metreden fazladır.

11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları sayfa 65
SORU: Toplantılarda herkesin oturacağı yerin ve kesilen hayvanlardan alacağı payın belirlenmesini toplum yapısı açısından değerlendiriniz.
Cevap: Bu kurallar zamanla Devlet teşkilat yapısının değişmez kuralları haline gelmiştir.
SORU:Aşağıda Tük toplum yapısını oluşturan bölümler verilmiştir. Görseli inceleyerek boş bırakılan yerleri doldurunuz.

Cevap: Aile- Urug- Boy- budun- İl devlet

11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları sayfa 66

11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları sayfa 67

11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları sayfa 68
SORU: Yukarıdaki metinden Türklerin yaşantısı ile ilgili hangi çıkarımlarda bulunulabilir.
Cevap: Türklerin kımız içtiğinden bahsedilmiş ve savaşçılarından bahsedilmiştir.

11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları sayfa 69
SORU:Yukarıda verilen metinlerde uygurların yaşayış biçimlerini karşılaştırarak toplumsal değişimi ve sürekliliği analiz ediniz.

11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları sayfa 71
5- Yukarıdaki Metinleri inceleyerek Türklerin inanç sisteminin temel ilkelerini tespit ediniz.
Cevap: Türklerde Cennet ve cehennem inancı vardır. Türkler ölülerini kutsal sayarlar ve ahiret inancı olduğu için ölülerini eşyaları ile birlikte gömerler. Tanrı inancı vardır ve tanrı ölümsüzdür.

11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları sayfa 72
Kabul Ettikleri Dinler Türkleri nasıl etkilemiştir.
Cevap: İslam dini haricinde başka bir dine inanan Türkler milli benliklerini yitirmişlerdir.

11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları sayfa 73
Kabul Ettikleri Dinler Türkleri nasıl etkilemiştir.
Cevap: İslam dini haricinde başka bir dine inanan Türkler milli benliklerini yitirmişlerdir.

11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları sayfa 74
SORU:Yukarıdaki metinde Türk kadınını toplumdaki yeri anlatılmıştır. Sizde bu dönemde avrupalı kadınların toplumda ki yeri ile ilgili araştırma yapınız
CEVAP:  Avrupalı kadınlar bu sralarda insan yerine bile koyulmaz alınıp satılan bir meta gibi görülürdü. Sadece soylu ailelerinin kadınları biraz sosyla hayata katılabilirdi.

11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları sayfa 75
SORU: Yukarıdaki metinde yönetenlere verilen öğütlerin Türk islam toplum yapısının oluşumuna katkısı nedir.
Cevap: Hükümdarlara verilen öğütler adil bir yönetime neden olmakta ve hükümdarların daha dikkatli davranmasına neden olacaktır

11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları sayfa 76
SORU: Türklerde Toplumsal yardımlaşma amacıyla hangi kurumlar oluşturulmuştur.
Cevap: Darülaceze, Darüşşifa, Vakıflar, Bimaristan vs
SORU:Yukarıda ki metne göre Türkiye Selçukluları dönemin de toplumsal yapı ve yaşayışla ilgili neler söylenebilir.
Cevap:misafir perver ve çalışkan insanlar olduğu ve ayrıca kadınların sosyal hayatta yerinin olduğundan bahsedilmektedir.

11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları sayfa 78
SORU:Yukarıdaki görsellere göre Türklerin sosyal yaşantısı ile ilgili neler söylenebilir.
CEVAP: Türkler sosyal yaşantıda son derece faal insanlardır. Atlı sporlar ve toy denilen şenliklerle toplumsal barışa katkıda bulunmuşlardır.

11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları sayfa 79
SORU:Harita ve görsellerden yararlanılarak Osmanlı Toplum yapısı ile ilgili hangi bilgilere ulaşılabilir
CEVAP: Hariyata ve görsellere göre Osmanlı devletinde üç büyük dine ait insanlar Osmanlıda yaşamaktadır. Padişahların veridkleri fermanlarla bu insanların yaşamları güvence altına alınmıştır.

11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları sayfa 80
Yukarıdaki metne göre Osmanlı toplum yapısının oluşmasında etken unsurları belirleyerek hakkaniyet çemberini tamamlayınız.
11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları sayfa 83
Busbecg’in anlatımına göre Osmanlı toplum yapısının özellikleri nelerdir.

11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları sayfa 84
Osmanlı padişahlarına ait fermanlardan hareketle Osmanlı toplumu ile ilgili hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz.

11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları sayfa 85
Yukarıdaki metne göre Osmanlı aile yapısının hangi özelliklere sahip olması gerekmektedir.

11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları sayfa 86
19- Metinde Ahi teşkilatının hangi özelliklerinden bahsedilmektedir.
20- Metinden hareketle vakıf teşkilatı ile ilgili hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz

11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları sayfa 87

11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları sayfa 88
Görseler göre Türklerin yemek kültürü hakkında neler söyleyebilirsiniz. 
11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları sayfa 89

11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları sayfa 90
Islahat Fermanı Osmanlı toplum yapısını nasıl etkilemiştir
11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları sayfa 91
tabloyu dikkate alarak Osmanlı devletinde yaşanan nüfus hareketleri hakkında neler söylenebilir.
11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları sayfa 92
fatma aliye

11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları sayfa 93
Yukarıdaki görsel ve metinde hareketle Osmanlı toplum yapısında klasik dönemden farklı olarak hangi değişikliklerin görüldüğünü tartışınız

11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları sayfa 94

11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları sayfa 95
Metinde vurgulanan temel düşüncenin toplum yapısına etkisi neler olabilir
1876. 1921, 1924 anayasalarında vatandaşlık olgusu nasıl yorumlanmıştır. Benzer ve farklı yönlerini tespit ediniz.

11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları sayfa 96
Yukarıda ki metne göre Atatürk’ün hedeflediği toplum yapısı nasıldır
11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları sayfa 98-99
Tarihte Türkler atı ehlileştirip günlük yaşantılarının her alanında faydalanmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmenin sonuçları arasında yer almaz?
A. Uzak bölgelere göç etmeleri
B. Atın toplumsal yaşayışı kolaylaştırması
C. Yerleşik hayata geçmeleri
D. Savaşlarda üstünlük sağlamaları
E. At kültürünün başka toplumlar tarafından öğrenilmesi

2-Orta Asya Türk devletlerinde ailelerin birleşmesiyle aşağıdakilerden hangisi meydana gelmiştir?
A. Budun
B. Urug
C. Halk
D. Boy
E. Il

3-I. Toplumda farklı inançların yayılması
II. Halkın yerleşik yaşam biçimini benimsemesi
III. Farklı dinlere inananların barış içinde yaşaması
IV. Tapınak sayısının azalması

Yukarıdaki yargılardan hangileri Türk devletlerinin dinî inanışlara hoşgörülü yaklaşmalarının bir sonucudur?
a-I – II
B. I – III
C. II – III
D. II – IV
E. III – IV

4. Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk topluluklarında halkı oluşturan alt birimlerden biri değildir?
A. Oguş
B. Urug
C. Boy
D. Şad
E. Bodun

5. Osmanlı yönetim felsefesini açıklayan “hakkaniyet çemberi”nin asıl unsuru aşağıdakilerden hangisidir?
A. Adalet
B. Servet
C. Devlet
D. Hâkimiyet
E. Mülk

6. Osmanlı toplum yapısına göre aşağıdaki meslek ve sınıf eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A. Vezir – seyfiyye
B. Kadı – ilmiye
C. Nişancı – kalemiye
D. Imam – ilmiye
E. Yeniçeri – kalemiye

7. Osmanlı Devleti’nde toprağını boş bırakan köylüden alınan vergiye ne ad verilir?
A. Çiftbozan
B. Öşür
C. Avarız
D. Haraç
E. Cizye

8. Aşağıdakilerden hangisi, XIX. yüzyılda Anadolu’ya yapılmış olan en büyük göç olayının sebebidir?
A. Yunan Isyanı
B. Cezayir’in Fransızlar tarafından işgali
C. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı
D. Bulgar Isyanı
E. Rusların, Kırım ve Kafkasya’daki faaliyetleri

9. Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarında “Ahi Teşkilatı” Anadolu’da büyük bir güçtü. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi bu kurumu anlatmaktadır?
A. Bizans’a karşı cihad yapmak isteyenlerin kurduğu bir teşkilattır.
B. Osmanlı padişahlarının nüfuzlarını artırmak için kurulmuştur.
C. Devletin bütün eğitim öğretim faaliyetlerini yürütmüşlerdir.
D.H Anadolu esnafının dayanışmasını sağlamak ve usta yetiştirmek amacıyla oluşturulmuştur.
E. Ticaretle uğraşanların kendi aralarındaki dayanışma için kurdukları teşkilattır.

10. Osmanlı toplum yapısında yönetilenlere verilen genel ad aşağıdakilerden hangisidir?
A. Millet
B. Cemaat
C. Gayrimüslim
D. Milleti sadıka
E. Reaya

11. II. Mahmut’un “Uyruğumdaki Müslümanlari camide, Hristiyanlari kilisede, Musevileri de havrada tanimak isterim.” sözüyle nasil bir uygulamadan yana olduğu söylenebilir?
A. İslamiyet temeline dayanan devlet düzenini değiþtirme
B. Din kurallarina, kanunlardan daha çok önem verme
C. Halkini, din ve kültür yönünden birleþtirme
D. Halk arasinda din farki gözetmeme
E. Azinliklara özel haklar verme

B-Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara “D”, yanlış olanlara “Y” harfi yazınız.
1.(D) Oğuz boylarının ananesine göre toplantılarda her boyun oturacak yeri(orun) belirlemiştir.
2.(D) İlk Türklerde kışlak bütün boyun ortak malıdır.
3.(Y) İlk Türklerde Gök Tanrı inancının dışında başka bir inanç yoktur.
4.(D) Türk-İslam devletlerinde han ailesinden olan beyler toplumda önemli bir konuma sahiptiler.
5.(D) Türk-İslam devlerinde köylüler genellikle hayvan beslerler, çiftçilik de yaparlardı.
6.(Y) İlmiye, Osmanlı toplumunda yönetim görevinde bulunan askeri zümreydi.
7.(D) Osmanlı Devleti’nde reaya; tacirler (tüccar), esnaf, köylüve göçebeler şeklinde alt gruplardan oluşmaktaydı.
8.(Y) Osmanlı Devleti’nde köyden şehre veya bir bölgeden başka bir bölgeye gidip gelme ya da oraya göçerek yerleşmeye (dikey hareketlilik) denilmekteydi.
9.(Y) Osmanlı ailesinin temel yapısını sadece İslam hukuku şekillendiriyordu.
10.(D) 1924 Anayasası’na göre Türkiye’yaşayan herkes din ve ırk farkı gözetmeksizin “vatandaş” olarak tanımlanmıştı.                                                                                                                                                                                                        
C-Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun öncüllerden biri ile tamamlayınız.
Ahmet Yesevi, Gök Tanrı, , vatandaşlık, bodun, nevbet, millet, vakıflar, tebaa, çevgan
1.İlk Türklerde ailenin meskeni YURT adı verilen çadırlardı.
2.İlk Türklerde halkın büyük bölümü tarafından GÖKTANRI inancı kabul edilmiştir.
3.Türklerde boyların birleşmesiyle BODUN oluşmaktaydı.
4.İlk Türk mutasavvıfı AHMET YESEVİ
5.Türk-İslam devletlerinde sarayların önünde günde beş defa NEVBET vurulurdu.
6.Osmanlı Devleti’nde toplumların din ve mezhep esasına göre yönetilmesine MİLLET sistemi denilmektedir.
7.Osmanlı Devleti’nde iskan, şehircilik, eğitim ve kültür faaliyetleri  VAKIFLAR aracılığı ile yapılırdı.
8.Cumhuriyet Dönemi Türk toplumunun VATANDAŞLIK bilinciyle ortak ülküler etrafında toplanması amaçlanmıştı

Ç.Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
 1.Konargöçer hayatın özellikleri nelerdir?
Cevap: Konar göçer hayatta temel geçim kaynağı Hayvancılıktır. Az da olsa Tarım yapılsada bu kendileri için mısır ve hayvanları için yoncadan öteye gitmez. Konar Göçer hayatta insanlar yazın yaylaklarda kışın kışlaklarda yaşarlar.
2.Türk boy beylerinin görevleri nelerdir?
Cevap: Boyadaki İç dayanışmayı korumak hak ve hukuku sağlamak, gerektiğinde boyunun çıkarlarını savunmaktır
3.Büyük Selçuklu nüfusunu oluşturan topluluklar hangileridir?
Cevap: Araplar Türkler, İranlılar
4.Türk-İslam devletlerinde toplumsal tasnifte nelere dikkat edilmiştir?
Cevap: Toplumsal sınıflaşma avrupadakine benzemezdi. Halk yaşayış şekillerine göre kısımlara ayrılmıştı. Bunlar şu şekilde sayılabilir. Göçebeler, Şehirliler, köylüler olmak üzere
5.Osmanlı Devleti’nde seyfiye sınıfının yetişme tarzı ile ilgili neler söylenebilir?
Cevap: Seyfiye sınıfı askerlikle ilgili olan kısımdır. Seyfiye sınıfında Enderenda eğitim görenler olduğu gibi Üstün başarıları ile bu bölümde yükselenlerde görülürdü.
6.Klasik Dönemde Osmanlı toplumunda ailenin yeri ve önemi nedir?
Cevap: Toplumun temelini oluşuran Aileye büyük önem verilmiş ve evlilik için belirli kurallar koyulmuş ve evlenme kadı huzurunda yapılarak tereke defterlerine kaydedilmiştir.
7.Osmanlı toplumunda dikey hareketlilik ne şekilde gerçekleşmiştir? Örneklerle belirtiniz.
Cevap: Öncelikle Dikey hareketlilik nedir bunu hatırlamak lazımdır. Endereunda alına eğitimle seyfiye sınıfında yükselmek mümkünken Medreselerde ve diğer eğitim kurumlarında alınan eğitimle de ilmiye sınıfında yükselmek mümkündür. Dikey hareketliliğin tek şartı müslüman olmaktır.
8.Cumhuriyet Döneminde hedeflenen toplumun genel özellikleri nelerdir?
Cevap: Çağdaş Dünya düzenine uygun bir toplum

 3. ÜNİTE
11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları sayfa 102
SORU: Türklere ait “il gider, töre kalır.” Sözünden hangi yargılara ulaşılabilir.
Cevap: Türklerde Töre denilen yazısız hukuk kurallarının ne kadar önemli olduğunu ve hukukun üstünlüğünün kanıtıdır.
SORU:Yukarıda Orhun kitabeleri’nden bazı cümleler alınmıştır. Bunlarla ilgili “töre’nin özellikleri hakkında neler söyleyebilirsiniz.
Cevap: Türklerde devletin temeli töreye dayanmaktadır ve devlet ve toplumun teşkilatlanması töreye göre olmaktadır. Türklerde töre yenilikçi yapıya sahiptir. Toplumun ve çevrenin şartlarına göre ihtiyaca binaen yeniden düzenlenebilir. Bununla birlikte Adalet, eşitlik, iyilik ve insanlık törenin değişmez hükümleridir. Töreyi değiştirme yetkisi kağan tarafından yapılabilirdi ama bunu kurultayın habul etmesi gerekirdi.

11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları sayfa 103
SORU: Töreye uymayanın büyük suç olarak kabul edilmesi Türk devletlerinin hangi özelliğini göstermektedir.
Cevap: Türklerde hukukun üstünlüğü ilkesinin geçerli olduğunu gösterir.

11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları sayfa 104
SORU: Yukarıdaki metin Uygurlarda hukukun hangi özelliğini göstermektedir.
Cevap: Uygurlarda yazıya geçişin ardından hukuk sisteminde de yazı kullanılmış ve senetler imzalanmıştır. Para cezası da uygulandığını gösterir.

11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları sayfa 105
SORU: Uygurlarda hukuk alanında görülen değişimin temel nedeni nedir?
SORU: Yukarıda Kutadgu bilig’den kanunla ilgili beyitler yer almaktadır. Bu beyitlerden hareketle Türk- İslam devletlerinde hukukun önemini ifade eden bir metin yazınız.

11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları sayfa 106
SORU:Yukarıda metne göre Türk- İslam devletlerinde hukuk sisteminin gelişimini, değişim ve süreklilik açısından değerlendiriniz.
11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları sayfa 107
SORU: Günümüzdeki hangi hukuku kuralları ve kişi haklarının Cengiz yasası’nda da yer aldığı söylenebilir.
SORU:Cengiz yasası’nın hangi yasalardan esinlendiğini tespit ediniz. Buna Moğolların hangi kültürün tesiri altında kaldığını belirtiniz.

11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları sayfa 108
SORU: Yukarıdaki metne göre Türk-İslam devletlerinde hukuk anlayışıyla ilgili neler söyleyebilirsiniz.
SORU:Türk İslam devletlerinde nasıl bir adalet anlayışı vardır. İslamiyet öncesi Türk devletleriyle benzer yönleri nelerdir.
SORU:Divan-ı Mezalim, bugünkü hangi yargı organının işlevini yerine getirmektedir.

11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları sayfa 109
SORU:Yukarıdaki metne göre Osmanlı hukuk sisteminin gelişiminde etkili olan unsurlar nelerdir?
11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları sayfa 110
SORU:Yukarıdaki metinden Osmanlı hukuk anlayışı hakkında hangi çıkarımlarda bulunabilir?
11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları Sayfa 130-131
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 
1- İslamiyet öncesi Türklerde herkesin uymakla zorunlu olduğu yazılı olmayan kurallara töre denirdi.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangilerine ulaşılabilir?
1-Yasa üstünlüğü vardır.
II-Törenin oluşmasında en etkili güç halktır.
III-Hükümdar töreyi tek başına değiştirme hakkına sahip değildir.
IV-Töre hükümleri değişmesi mümkün olmayan kurallardır.
A. Yalnız 1      
B. Yalnız 3          
C. 1 ve 2      
D. 1 ve 3          
E. 2 ve 4

2. Töreye göre Türklerde suçların cezalandırılması kısa sürede gerçekleştirilirdi. Uzun   süreli hapis cezalarına az rastlanırdı.
Bunun sebebi olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)Hapishane kurmanın zor olması
B)Adalette çabukluk ilkesinin geçerli olması
C)Göçebe bir hayat tarzının olması
D)Törenin ağır hükümler taşıması
E)Merkezi otoritenin güçlenmenin istenmesi

3. Kurultayın yasama ile ilgili görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)Hükümdar olacak kişiyi belirlemek
B)Devlet ile ilgili davaları görüşmek
C)Töre hükümlerinde değişiklik yapmak
D)Savaş ve barışa karar vermek
E)Vezirlerin atamasını yapmak

4.  Aşağıdakilerden hangisi Divan-ı Mezalim kurumunun özel görevlisidir?
A)Kadıleşker
B)Emir-i Dad
C)Kadıasker
D)Darü’l-adl
E)Sahib’ul-mezalim

5-Osmanlı Devleti’nde, Divanıhümayun’un mahkeme özelliği taşıdığına aşağıdaki durumlardan hangileri kanıt olarak gösterilebilir?
I-Son sözün padişaha ait olması
II-Büyük davalara bakması
III-Divana gelen şeri sorunların Kadıasker tarafından sonuçlandırılması
A. Yalnız 1    
B. Yalnız 2      
C. 1 ve 2      
D. 1 e 3          
E.2 ve 3

6. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı hukuk sistemiyle ilgili bir kavram değildir?
A. Kadı    
B. Kadıasker          
C. Kapan Emini      
D. Mecelle    
E. Kanunname

7. Osmanlı Devleti’nde hukuk sistemi şeri ve örfi hukuk olmak üzere ikiye ayrılırdı.
Örfi hukuk aşağıdakilerden hangisine dayanmaktadır?
 A. Dini kurallara        
B. Tanzimat Fermanı’na        
C. Islahat Fermanı’na
D. Geleneklere            
E.  Mecelle’ye

8. Osmanlı Devleti’nde birçok alanda farklı hukuk kurallarının uygulanmasında hangisi etkili olmamıştır?
A. Devletin çok uluslu bir yapıya sahip olması
B. Çeşitli dinlerden insanların bulunması
C. Hukuk alanında yeterli çalışma yapılmaması
D. Yabancı devletlere kapitülasyon verilmesi
E. İslam hukukunun diğer din mensuplarına uygulanmaması

9. “Osmanlı Devleti’nde, İslam hukukuna ters düşmemek şartıyla eski Türk geleneğinden ve fethedilen yerlerdeki uygulamalardan faydalanılarak kanunlar yapılmıştır. Bununla birlikte ülkenin her köşesinde padişahın otoritesi egemendir.”
Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olamaz?
A. Osmanlı Devleti’nde, gelişmiş bir hukuk sistemi bulunmaktadır.
B. Osmanlı Devleti, töre hükümlerini tamamen geçersiz kılarak yeni bir oluşum sergilemektedir.
C. Merkezi otoritenin sağlanması için çalışmalar yapılmıştır.
D. Osmanlı Devleti şeri bir karaktere sahiptir.
E. Osmanlı, egemenlik kurduğu bölgelerde esnek davranmıştır.

10. Hukuk inkılâbının yapılmasında aşağıdaki özelliklerden hangisi etkili olmamıştır?
A. Boşanma hakkının erkeğe verilmesi
B. Kadın erkek eşitliği olması
C. Miras konusunda erkeğe fazla pay ayrılması
D. Tanıklıkta kadının erkeğe eşit sayılmaması
E. Mecelle’nin Osmanlı kuruluş devrinde yapılmış olması

11. Aşağıdakilerden hangisi hukuk alanındaki inkılâplardan biri değildir?
A. Medreselerin kapatılması          
B. Şeriyye ve Evkaf Vekâletlerinin kaldırılması
C. Kabotaj Kanunu’nun kabulü    
D. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun kabülü
E. Kara ve Deniz Ticareti Kanunu’nun kabulü

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara “D” yanlış olanlara “Y” harfi koyunuz.
(…D.)  İlk Türk topluluklarında töre adı verilen örfi hukukun kaynağı halk, kurultay ve kağandır.
(D.)  Büyük Selçuklularda ordu mensuplarının davaları Kadıleşker tarafından görülüyordu.
(…D.)  Tanzimat Fermanı’yla, devletin tebaası belli bir milliyet merkezinden ayrılarak Osmanlı Vatandaşlığı esası getirilmiştir.
(…D.)  Genel kanunnameler, ceza, tımar, sipahi, reaya, mali vergilere ait hükümleri içermektedir.
(…D.)  1869’da kurulan Nizamiye Mahkemelerinin en önemli özelliği üyelerinin Müslüman ve gayrimüslimleren oluşmasıdır.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun öncüllerden biri ile tamamlayınız.
Divan, Mezalim, yargan, Sened-i İttifak, kadi’l kudat, 1921 Anayasası, Islahat Fermanı
1-İlk Türk devletlerinde kağan adına örfi hukuku uygulayan görevlilere …YARGAN………. denirdi.
2-Türk-İslam devletlerinde şeri mahkemelere bakan kadıların amirine …KADİL KUDAT……….. denirdi.
3-Osmanlı Devleti’nde padişahın yetkileri ilk kez …SENEDİ İTTİFAK……………. ile sınırlandırılmıştır.
4-Türk-İslam devletlerinde en yüksek yargı organına  DİVANI MEZALİM……………… denirdi.
5-Milli Mücadele Döneminde yasama, yürütme ve yargı erkleri ……1921 anayasası …….. ile tek elde toplanmıştır.

Ç. Aşağıdaki soruları cevaplandırınız. 
S1.Törenin Türk devlet geleneğindeki önemini belirtiniz?
CEVAP:Töre ile birlikte adalet,iyilik,eşitlik ve insanlık törenin değişmez hükümleriydi.
Türklerde kanunda dahi olmak üzere herkes töre nükümlerini uymak zorundadır.Töreye uymamak en büyük suç olmak görmemektedir.
S2.Kurultayın görevini hangi kurumlar yerini getirmektedir?
CEVAP.Bakanlar kurumlu ,TBMM
S3.ilk Türk topluluklarında Uygurlardan itibaren hukukun gelişmeye başlamasının nedenleri?
CEVAP. Türklerde yazılı kanunu ilkkez Uygurlar meydana getirmiştir. Yerleşik hayata gerçerken yazıyı da kullanmaya başlamışlar ve yazı her alanda yayılınca hukuk alanında da geniş olarak kullanılmıştır.

S4.Türklerin İslam dinini kabul etmeleri hukuk sistemini nasıl etkilimiştir=
CEVAP.Türklerin islamiyeti kabul etmeleriyle hukuk sistemindede değişiklikler olmuştur. Örfi Hukukn yanında Şerih ukuk ta görülmeye başlanmıştır. Şer'i hukuk,İslam hukuk kaynaklarına, kur’an, sünnet, icma, kıyas dayanan ortak görüşlerde oluşmuş olup devlet yönetiminde ve sosyal hayatta etkisini gösterer.

S5.Örfi hukukun ortaya çıkmasına ortam hazırlayan sebebler nelerdir ?
CEVAP. Örfi hukuk genel olarak yönetim,askeri ve mali hukuku ilgilendiren konuları kapsardı. Basında emir-i dad-ın bulundugu örfi mahkemelerin ağır siyasi suclar icin verdigi kararlar sultanın baskanlıgındaki özel mahkemelerde hükme baglanırdı.

S.6 Divanı mezalim ile divanı humayun arasındaki farklar ?
CEVAP.
S.7 Mecellenin Türk hukuk tarihindeki önemini belirtiniz?
CEVAP.ilk medeni kanundur . İnsanlar hakları tanınmıstır. İnsan hakları önem kazanmıstır.

S.8.Genc Osmanlıların meşrutiyetinin ilanından neler beklediklerini belirtiniz?
CEVAP.jon Türklerine gore Osmanlı devletini dagılmaktan kurtarmak icin ana yasanın hazırlanması ve meclisn acılması gerekmektedir. Onlara gore devletin çöküşünün tek sorumlusu kararları tek basına olan ve uygulayan yönetim anlayışıdır .

S.9. Tanzimat ve meşrutiyet döneminde hukuk yolundaki uygulamaların günümüzde etkileri nelerdir?
CEVAP.Tanzimat dönemende yapılan hukuk reformunda özelleikle Müslümanlarla gayri müslimanların kanun önünde eşit tutunma ilkesi kabul edilmiştir. Vatandaşlık hakkı, kişi hürriyet,kişi güvenliği ve ibadet hürriyeti kanun güvencesine alındı.

S.10=Atatürk hukuk inkilabını gerçekleştirirken devlet ve milletle ilgili hangi kazanımların gerçekleşmesini hedeflemiştir?

CEVAP.Batılaşmayı tüm ülkeler ili birlikte sistemli kalkınmanın ve aydınlanmanın ilk aracı olarak görmüştür. Devletin Laik bir devlet olmasını hedeflemiştir. Kadın ve erkek bütün vatandaşlar medeni ülkeleri vatandaşları ile aynı hakları kavuşmuştur.

4. Ünite (Ekonomi Ünitesi)
11 sınıf seçmeli tarih kitabı cevapları sayfa 134
Soru:1-Görselden hareketle Türklerin ekonomik faaliyetleriyle ilgili neler söylenebilir.
11. sınıf seçmeli tarih kitabı cevapları sayfa 135
Soru :-Aşağıda haritada İpek ve Türk yolların güzergahını çizerek Orta Asya’ da kurulan Türk devletlerinin kimlerle ticaret yapabileceğini belirtiniz. Türklerin yaşam tarzından hareketle ticarette aldıkları ve sattıkları ürünlere ilişkin aşağıdaki tabloyu tamamlayınız.
11.Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Meb yayınları  Cevapları sayfa 136
Soru: -Yukarıdaki metinden hareketle İpek Yolu Türk devletlerinin dış politikasını nasıl etkilemiş olabilir?
CEVAP: İpek yoluna hakim olmak ve bu hakimiyeti devam ettirmek için türkler Daima uyanık ve savaşa hazır olmak zorunda kalmışlardır. Komşu devletlerle sürekli mücadele etmişlerdir. Bunlardan en önemlisi şüphesiz ki Çinlilerdir.
Soru: -Yandaki metne göre Uygurlarda ticari hayatla ilgili hangi yargılara ulaşılabilir?
 CEVAP: Uygurlar Ticaretle ilgilenmişlerdir. Ticarette senet ve Para kullanmışlardır.

11.Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Meb yayınları  Cevapları sayfa 137 
Soru:-Yandaki metne göre Türk- İslam devletlerinde izlenen ekonomi politikaları ile ilgili hangi yargılara ulaşılabilir?
CEVAP: Bu sorunun cevabını yine kitabımızda geçen cümlelerle verelim. Konu daha anlaşılır olsun böylelikle. Zaten sizlere en doğru cevapları vermeyi ilke edinmiştir. Ilk Müslüman Türk devletlerinde bir taraftan halkı zengin kılmaya yönelik önceki iktisadi anlayış devam ettirilirken diğer taraftan Islam dininin etkisiyle yeni anlayışlar ekonomide hâkim olmaya başlamıştır. Bunlar; israftan kaçınma, devletin üretimden çok denetimle ilgilenmesi, servet ve  mülkiyetin yaygınlaştırılması ile adil gelir dağılımının sağlanması olarak özetlenebilir

11.Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Meb yayınları  Cevapları sayfa 139
Soru:-Aşağıdaki metne göre ahiliğin kuruluş amacını açıklayınız.
CEVAP:Toplumun ihtiyaç duyduğu ürünlerin temin edilmesi üretilmesi ve satılması için insana ihtyiaç vardır. buda Ahiler tarafından yapılmıştır.
Soru:-Yandaki metne göre ahilerin hiyerarşisi ve ekonomideki işlevleri ile ilgili hangi yargılara ulaşılabilir?
CEVAP:Ahiler belirli bir hiyararşiye göre örgütlenmişlerdir. Üretim ve dağıtımın düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamışlardır. 
11.Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Meb yayınları  Cevapları sayfa 140
Soru: – Bir ülkede iç ve dış ticaretin geliştirilmesi için neler yapılmalıdır?Aşağıdaki haritaya göre Türkiye Selçuklularının izlediği ticari politikalar hakkında neler söylenebilir?
CEVAP: Düşük gümrük uygulanabilir, Ticaret yollarının güvenliği sağlanmalı, Tüccarlar desteklenmelidir. Ayrıca böyle bir soru kannatine göre çok ağır olmuştur. İç ve dış Ticaretin gelişmesi için neler yapılmalıdır sorusu lise seviyesinde cevabı arancak bir soru değildir.

11.Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Meb yayınları  Cevapları sayfa 142
Soru:-“Saban giren yer,mülk olmaz”. Sözünden hareketle Osmanlı ekonomisinin tabii kaynakları hakkında çıkarımlarda bulununuz.

CEVAP:Osmanlı Ekonomisinin tabi kaynakları Toprak ve İnsandır. İnsanlar Reaya olarak adlandırılır ve vergisini verir  ve toprağı işlerdi. toprak ise Büyük oranda devlete aitti.

11.Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Meb yayınları  Cevapları sayfa 143
Soru: -Aşağıdaki tabloda tanımı verilmeyen vergilerin karşılarına tanımlarını yapınız.
CEVAP: Tabloda görüldüğü gibi verilmeyen vergiler şunlardır. Bu vergilerin karşılıklarını veriyoruz.
Öşür Vergisi: Müslümanlardan alınan Toprak vergisidir.
Çift bozan vergisi: Toprağını üç yıl üst üste ekmeyen köylüden alınan Vergidir
Cizye Vergisi: Gayrimüslimlerden alınan Kelle vergisi
Maden ve Gümrük vergileri:  MAden ve gümrüklerden alınan vergilerdir.
Harac Vergisi: Gayri Müslimlerden alınan toprak vergisidir.
Soru: –Yandaki metne göre tımar sisteminin Osmanlı ekonomisindeki işleyişini ve konumunu değerlendiriniz.
CEVAP: Tımar Sisteminde topraktan elde edilen gelirler hazineye aktarılmaz Tımarlı sipahler tarafından asker yetiştirmek için kullanılır. Bu askerlerin her birine cebelu denir. Böylelikle Hazineden para çıkmadan asker yetiştirilir. Devletin otoritesi her yere ulaştırılır ve üretimde devamlılık sağlanırdı.

11.Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Meb yayınları  Cevapları sayfa 144
Soru: -Yandaki metne göre vakıfların Osmanlı ekonomisindeki işlevini ve konumunu değerlendiriniz.
CEVAP:Türk-Islam devletlerinde olduğu gibi Osmanlılarda da servet ve mülkiyetin toplumun tüm   katmanlarına mümkün olduğunca eşit yayılması ve halkın temel ihtiyaçlarının karşılanmasına büyük önem verilirdi. Bunu gerçekleştirmek için özellikle vakıflar, sosyal refahı arttırmaya yönelik bir çok yatırım yapmışlardı. Vakıflar sayesinde hayır amaçlı kurumlar finanse edilip yüzyıllarca korunabilmiş; mahalleler maddi sıkıntıya düştüğünde desteklenmiş; arazilerin aşırı parçalanması önlenmiş; yaşlılık ve maluliyet maaşları verilmiş; lonca ya da mahalle üyeleri için basit de olsa sigorta güvencesi sağlanmış hatta şehir duvarları ve kaleler inşa edilerek savunma çabalarına dahi katkıda bulunulmuştur.

Vakıflar bu faaliyetleri karşılığında vergi vermemişlerdir. Faaliyetlerini gerçekleştirmek için vakıflar, nakit para bağışlanması, kira getiren bir gayrimenkulun  bağışlanması, bağışlanan herhangi bir varlığın satılarak nakite dönüştürülmesi, vakfedilmiş arazinin ekilmesi gibi Vakıflar ekonomide düzenli ve muazzam bir para akışının gerçekleşmesini sağlamaktaydı. 1527’de  Osmanlı Devleti’nin vergi gelirleri toplamı 537 milyon 927 bin akçe kadardır. Merkezde toplanan bütçe gelirlerinin % 12 kadarını, vakıf paraları oluşturmaktadır.

11.Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Meb yayınları  Cevapları sayfa 145
Soru:-Yukarıdaki haritada Klasik Dönemde Osmanlı ekonomisine ilişkin verilerin bir kısmı yer almaktadır.Diğer verileri araştırarak haritaya siz yerleştiriniz.

11.Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Meb yayınları  Cevapları sayfa 146
Soru: -Önceki bilgilerinizde ve yandaki metinden faydalanarak devletin tarımsal üretime yönelik aldığı  tedbirleri belirtiniz.
CEVAP:Tarımda üretimin devamlılığı esas kabul edilmiştir. Bu sebeple Toprağını üç yıl üstüste ekmeyen köylüden çiftbozan vergisi alınmış ya da toprak başkasına verilmiştir. Toprak zenginliğini engellemek için Topraklar devlete ait kabuledilmiş ve MİRİ Arazi olarak adlandırılmıştır.
Soru: –Günümüzdeki benzer nitelikteki düzenlemelere örnek veriniz.Belgeyi kalite, üretim, fiyat standartları açısından değerlendirerek loncaların sanayi üretimi üzerindeki etkilerini belirtiniz.
CEVAP:Buna tüketici hakları diyebiliriz. Yada TSE garantiside örnek gösterilebilir.

11. sınıf Seçmeli Tarih Dersi cevapları sayfa 148
Soru: – Yandaki metinden hareketle Osmanlı Devleti’nin madencilik politikası ile ilgili çıkarımlarımda bulunabilir.
CEVAP: Osmanlı MAdencilik politikasında temal amaç İnsanların refah ve mutluluğu ve ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Üretimin devamı esastır.
Soru: –Günümüzdeki madenlerden hangileri stratejik açıdan önemledir? Nedenini belirtiniz.
CEVAP: Bor madeni önemlidir. Türkiye de bol miktarda bulunmaktadır.Altın madenide önemlidir.

11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları sayfa 149
Soru: –Anadolu’nun konumu ve yandaki metinden hareketle Osmanlı Devleti’nin  hangi nedenlerle ticarete önem verdiğini açıklayınız.
CEVAP: Devlet, güvenli bir piyasa ortamının oluşmasını serbest ticaretin, transit ve dış ticaretin geliştirilmesini bir görev bilmiştir. Ayrıca Osmanlı topraklarının büyük bölümü İpek yolunun üzerinde bulunuyor ve buradan gelir elde etmek mümkündü bu imkan değerlendirmek istemiştir. Ayrıca çok geniş sınırlara ulaşan osmanlı devletinin merkezi otoriteyi tesis etmesi için sağlıklı bir haberleşme ve ulaştıma tesis etmesi gerekiyordu. Ayrıca Çoğrafi keşifler sonrası akdeniz ticaret yollarını tekrar aktif hale getirme düşüncesi Ticarete ve ticaret yollarına önem veriyordu.

11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları sayfa 151 
Soru: –Yandaki metne göre Osmanlı Devleti’nin madeni para sistemine yönelik aldığı tedbirleri ve bunun nedenlerinin neler olabileceğini belirtiniz.
CEVAP:Metinden de anlaşılacağı üzere değerlei madenlerden yapılan Osmanlı paraları ile ilgili kanun yayınlanmış ve belirli esaslara bağlanmıştır. Darphanede çalışanlara yönelik emirler yayınlamış gümüş ile ilgili  tedbirler alınması istenmiştir. Bunun nedenini ne olabiliceğine gelince Para meselesi güven meselesidir. Eğer ayarı bozuk ve sahte para olursa bundan devletin ekonomisi olumsuz etkilenir.
Soru: –Günümüz ekonomisinde kullanılan para sistemi hangisidir? Paranın değerini korumak amacıyla hangi tedbirler alınmaktadır?
CEVAP:Günümüz ekonomisinde her devlet kendi para birimini kullanmaktadır. Dolar ve Euro dolaşımı en çok olan paralardandır. Günümüzde daha çok kağıt paralar kullanılır. Madeni paralar ise daha küçük para birimleri için kullanılır.
Günümüzde Paranı kıymetini korumak için Türk Parasının Kıymetini koruma kanunu çıkarılmıştır. Maddeleri hakkında daha kapsamlı araştıma yapabilirsiniz.

11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları sayfa 152 
Soru:-Yandaki “Bursa Belediye Kanunu” adlı metinden hareketle narh uygulamasını tüketici hakları açısından değerlendiriniz ve günümüzle karşılaştırma yapınız.
CEVAP:bu soruyu cevaplamak için öncelikle NARH NEDİR onun cevabını vermemiz lazım geldiğini düşünüyoruz. Bu sebeple Narh'ın tanımını yapalım Önce. Narh ne demektir. Bir malın satılabileceği en yüksek ve düşük fiyatın belirlenmesidir. Tüketiciyi şu ekilde korur aşırı fiyat yükseltmelerine engele olur.

11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları sayfa 153 
Soru:-Metne göre tımar sisteminin bozulmasının nedeni ve sonuçları neler olabilir?
CEVAP:Dirlik toprakların haksız biçimde dağıtılması, zaman içinde bu toprakların kanunsuzca özel mülk yapılması ya da vakfedilmesi.
Devletin acil nakit para ihtiyacını karşılamak amacıyla tımar topraklarının yüksek bedeller ödenerek iltizama çevrilmesi. Böylece sistemin çöküşü hızlandı.

11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları sayfa 154 
Soru:-Önceki bilgilerinizi kullanarak tımar sisteminin bozulmasının ekonomik sonuçlarını açıklayınız?
CEVAP:Ekonomik Sonuçlar:
Tarımsal üretim azaldı.
Üretim azaldığından yeterince vergi toplanamadı.
Halk ağır vergiler altında ezildi.
Halk, ekonomik açıdan darboğaz yaşadı.
 Soru:- Tımar sisteminden mukataa sistemine geçmek devlete hangi avantajları sağlamıştır?
CEVAP:Tımar sisteminden Mukataa sistemine geçişle Devlete peşin para sağlanmıştır
Soru:-Mukataa ve malikane sisteminin üretici ve girişimci acısından yarar ve zararları neler olabilir?
CEVAP:Devlet böylece nakit sıkıntısını giderirdi. Ancak bu uygulama mültezimi iltizam aldığı bölgenin yöneticisi konumuna getirmişti. Verdiği miktarın kat kat fazlasını halktan almaya çalışan mültezimlerin baskıları nedeniyle halk ağır vergileri ödeyemediği için toprağını terk etmek zorunda kalmıştı. Bu da üretimin düşmesine neden olmuştu.
Soru:- malikane sistemine geçmek devlete hangi avantajları sağlamıştır?
CEVAP:Devlet böylece nakit sıkıntısını giderirdi

11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları sayfa 156 
Soru:-Metin, görsel ve ön bilgilerinizi kullanarak Osmanlı Devleti, Tanzimat Döneminde ekonomi alanında hangi düzenlemeleri yapmıştır?
CEVAP: Hazırlanacak

11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları sayfa 157 
Soru:-Metne ve görsele göre Klasik Dönem Osmanlı toplumundaki tüketim anlayışında görülen değişiklikleri belirtiniz
CEVAP:Osmanlı Devletinde insanlar tüketici bir konuma gelmiş ve Avrupai tarz tüketim tarzı kabul edilir olumştur. Giyimde kuşamda ve herşey de avrupa örnek alınmıştır.

11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları sayfa 158  
Soru:Aşağıdaki metne  ve tabloya göre Balta limanı Serbest Ticaret Antlaşması’nın Osmanlı ekonomisine etkileri neler olabilir?
CEVAP: Bu anlaşmaya göre osmanlı ticareti yabancıların eline geçmiştir.
Soru: Yukarıdaki metni inceleyerek neden böyle bir yazı yazılmış olabileceğini belirtiniz. Mevcut duruma karşı devlet hangi tedbirleri almalıdır?
CEVAP: Bunu Yerli bir osmanlı Tüccarı yazmıştır. Dışarıdan gelen yabancı mallara insanların fazla rağbet ettiğini görmüştür. Bu sebeple kendisi mal satamaz hale gelmiştir. buna karşı dvletin yerli tüccarı koruyacak önlemler alması gerekmektieir.

11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları sayfa 159 
Soru:yandaki tabloya göre yabancı yatırımlar genel olarak hangi alanda yoğunlaşmıştır? Bunun nedenleri neler olabilir?
CEVAP:Yandeki tabloda da görüldüğü gibi En çok bankacılık ve Demiryolları alanında olmuştur. Demiryollarını zaten değerli madenleri ele geçirebilmek için kullandıklarını görüyoruz. Bankacılık yani ekonomide zaten kimde ise güçlü odur. Osmanlı devletinin iktisadi yapsını ele geçirebilmek için bankaclık alanında yatırım yapmışladır.
Soru:Ülkemizde yabancı yatırımlar günümüzde en fazla hangi alanlarda yoğunlaşmıştır?
CEVAP:Teknoloji ve Otomotiv alanınd aolabilir. Ama bakmak lazım. Bir ekonmiste sosrsak daha yi olur sanırım

11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları sayfa 160 

11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları sayfa 161
Soru: –Yabancıların demir yolu yatırımlarına önem vermelerinin nedenleri neler olabilir?
CEVAP: Bunun sebebi şu iki şey olabilir. kitaptan edindiğimiz bilgiler şunlardır. DEvlettçe bu işi alanlara km garantisi veriliyor ve Ayrıca güzergahların geçtiği yerlerdeki madenlerin işletme hakları veriliyordu. Bu sebeple bir çok demir yolu ağı s şeklinde inşa edilmiştir.

11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları sayfa 162
Soru: Yukarıdaki metinlerden hareketle ekonomide dışa bağlılığın siyasi ilişkilere etkisiyle çıkarımlarda bulunuruz.
CEVAP:Metini okuduğumuz zaman anlayacağımız şey şudur ki eğer ekonomide dışa bağımlıysanız devletler size borç verirken bile yüksek faizle verirler. Hatta yatırım yapmaya gelseler bile  bu sizin ülkenize kazanç olarak yansımayabilir.
Soru: –XIX. Yüzyılda Osmanlı ekonomisinin dışa bağımlılığı hangi sonuçları doğurmuştur? Bu sonuçları yandaki kavram haritasına yerleştiriniz.

11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları sayfa 163
Soru: Yukarıdaki metne göre Cumhuriyet Döneminde izlenen politikaların amaçları nelerdir?
CEVAP:Metni okuduğumuz zaman zaten cümleler gayet açık ve sorudada bunun amavı sorulduğunu göre özetle şunu söyleyebiliriz. Ekonmide dışa bağımlılığı azaltmak ve yerli üretimi artırmak.

11. Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 166-167
A.Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1)  Büyük Hun Devleti ile Çin arasında imzalanan bir antlaşma “Çinliler Hunlara hatırı sayılır  ölçüde darı, beyaz pirinç ,simli kurmuş,ipek ,pamuklu kumaş ve değişik eşyalar gönderecekti.” Maddesi yer almıştır.
 Bu maddeye göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir
A-ipek Yolu’nun Orta Asya’dan geçtiği
B-Çinliler Hunlara vergi ödemeye kabul ettiği
C-İki devlet arasında ticari ilişki olduğu
D-Hunlarda tarımsal üretimin yeterli olduğ
E-İki taraf arasında sürekli savaşta yapıldığı
 Cevap: C

2)Aşağıdaki ifadelemen hangisi Türk-islam devletlerinin iktisat anlayışı için geçerlidir?
A)    Halkın ihtiyaçlarının karşılanmasına öncelik vermiştir.
B)    Dış ticarete önem verilmiştir.
C)    Dini kurallar ekonomide etkili değildir.
D)    Vakıflar ekonomik hayatta etkin değildir.
E)     Hayvancılığa önem verilmiştir.
  Cevap : A

3)
– İslam öncesi Türk devletleri döneminde;
I-Mete ,ipek Yolu’nu kontrol altında aldı.
II-İsteme Yabgu,Akhanlara karşı Sasaniler ile ittifak kurdu.
IIV-Uygurlar Mani dinin kabul ettiler.
IV-Karluk Türleri Talaş Savaşı’nda Arapları desteklediler.
Bu gelişmelerden hangileri “Türk devletleri hayatında ticaret önemli bir yere sahiptir.” Diyen bir tarihçinin öne sürebileceğini doğrudan kanıtlanır?
A) 1ve 4  
B) 2 ve 4
C) 1 ve 3
D) 2 ve 3
E)  1 ve  2
 Cevap :E

4)Büyük Selçuklularda “ ikta toprakları” geliri komutanlara , askerlere ve devlet memurlarına maaş karşılığı olarak verilen topraklardır. İktalar kişilere görevleri sürecine verilir , görevlerinin sona ermesiyle geri alınırdır. Kendisine verilen ikta toprağının vergisi toplayan ikta sahibi bir kısmını kendisine ayırır bir kısmına da asker beslerdi.
Yukarıdaki bilgileri göre ikta ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)    Devletler otoritesinin artması
B)    Vergi toplamanın kolaylaşması
C)    Özel mülkiyete geçişinin teşvik edilmesi
D)    Hazine harcamalarının azalması
E)     Ülke içinde asayiş ve güvenliğin sağlanması
 Cevap : C

5) Uygurlar ait vasiyetname , borç alıp verme , kira ve alım satım vesikalarına rastlanmıştı. Buna göre Uygurlara ilgili aşağıdaki yargılardan hangileri ulaşılabilir?
1-özel mülkiyet gelişmiştir.
2-yazı kullanılmıştır.
3-tarımla uğraşılmıştır.
  A) Yalnız 2    B) Yalnız 3    C) 1 ve 2    D) 2 ve 3     E ) 1,2,3
 Cevap : C

6) Türkiye Selçukluları ticaret canlılığın artmak, Anadolu’yu bayındır hale getirmek için aşağıdakilerden hangisine başvurmamıştır?
A)    İllere merkezden vali atanması
B)    Avrupa tüccarlara düşük gümrük vergisi tanınması
C)    Malları gasbedilen tüccarların zararlarının devletçe karşılanması
D)    Antalya , Sinop gibi liman şehrinin alınması
E)     Kervansaraya yapılması
Cevap : A

7) Aşağıdaki ifadelerden hangisi klasik dönemdeki Osmanlı iktisat anlayışı için geçerli değildir?
A)    Piyasada ihtiyacı karşılayacak kadar mal bulunmasında özen gösterilirdi.
B)    Devlet, tcaret ve üretim için gerekli olan huzur ve güveni sağlamak yükümlüydü.
C)    Devlet üretime doğrudan doğruya müdahale ederdi.
D)    Her türlü malın ihracatı, kısıtlama olmaksızın gerçekleştirilirdi.
E)    Temel ihtiyaçların karşılamasına yönelik geçimlik bir iktisadi anlayış vardı.
Cevap D

8) Aşağıdakilerden hangisi  xıx yy Osmanlı ekonomisine ait gelişmelerdendir?
A)    Kapitülasyonların devam etmesi
B)    Pamuk, tütün sanayi tarım ürünlerinin yetiştirilmesinin yoğunluk kazanması
C)    Dış borçların azalması
D)    Sanayide Avrupa rekabet etmesi
E)    İşsizliğin azalması
Cevap : A

9) Esnaf lonca örgütünün kendine ait özel bir yapısı vardır. Aşağıdakilerden hangisi lonca örgütünün özelliklerinden değildir?
A)    Hata yapan esnaf, lonca tarafından cezalandırılır.
B)    Esnaflar, lonca sistemi ile kendi kendini denetlemektedir.
C)    Loncalar piyasa için kaliteli üretim gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.
D)    Çırak ve kalfaların iyi bir biçimde yetişmeleri sağlanmaktadır.
E)    Esnafın zararı, lonca tarafından karşılanmaz.
Cevap :A

B) Aşağıdaki ifadelerden doğru olana “D” yanlış olanlara “Y” harfi yazınız.
1)(D) İpek yolu ilk Türk devletlerinin dış politikasının belirlenmesinde önemli faktörlerden biridir.
2)(…D..) İlk Türk devletlerinde en önemli ekonomik faaliyet hayvancılıktır.
3) (…D..) Osmanlı ekonomisi dış dünyadan etkilenen bir ekonomik yapıya sahildir.
4) (…Y..) Müsadere sisteminin uygulanması Osmanlı sanayisinin gelişimini olumlu etkilemiştir.
5) (…Y..) Cumhuriyetin ilk yıllarında uygulanan liberal ekonomik politikalar başarılı olmuştur.

C) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun öncülerden biri ile tamamlayınız.
Duyun-u Umumiye idaresi, lonca, gedik, tahrir, Balta Limanı Ticaret Anlaşması, ahi, narh, fiskalizm Türkiye İktisat Kongresi
1)  Türk- İslam devletlerinde esnaflar AHİ geleneğine göre yetiştirilirdi
2)  xıx yüzyıl sonlarında bazı Avrupa devletleri Osmanlı devletinden alacaklarını tahsil etmek için  Duyun-u Umumiye idaresi  Kurmuşlardır.
3)  Osmanlı devletinin bağımsız dış ticaret politikası uygulaması Balta Limanı   Ticaret Anlaşması  ile engellenmiştir.
4)  Osmanlı iktisadi hayatında dükkan açma hakkına  GEDİK denilirdi.
5)  Cumhuriyet döneminde mili ekonomi ile ilgili kararlar ilk olarak Türkiye İktisat Kongresi  toplantısından alınmıştır.

Ç) Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
1) ilk Türk devletlerinde hükümdarların ekonomiye verdiği önemi açıklayınız.
CEVAP: Orta Asyada kurulan İlk Türk devletlerinde Ekonomiye önem vermişlerdir. Ekonomiye Önem verilmeden devlet yönetilemez zaten.  İslam öncesi Türk devletlerinde ekonominin temeli hayvancılık ve ticarete dayanıyordu. At, koyun ve sığır besleyen Türkler komşu ülkelere hayvan satarak ekonomik kazanç sağlamışlardır. Hunlar ve Göktürkler döneminde Çin’e sattıkları mallarının karşılığı olarak Çin’den ipek almışlardır. Çin’den başlayıp Avrupa’ya kadar ulaşan “İpek Yolu”da Türkler için önemli bir gelir kaynağı olmuştur. Türk – Çin sınırındaki kasabalar iki toplum arasında ortak pazar yeri olarak kullanılmıştır. Uygurlar döneminde yerleşik hayata geçiş ve şehirleşme ile birlikte ticaret de gelişmiştir. Ticaret kervanlarının geçtiği yollar “ipek Yolu” olarak isimlendirilmiştir. Türk devletleri Çin, Sasani ve Bizans ile bu ticaret yoluna hakim olabilmek amacıyla mücadele etmişlerdir.
Demircilikte ilerleyen Türkler özellikle yaptıkları at koşum takımlarını ve silahları komşu ülkelere satmışlardır.

2) Anadolu da kurulan devletlerde ticaretin gelişmiş olmasının nedenleri nelerdir?
CEVAP:Anadolu Tarihi göç yolları üzerinde kuruludur. İpek yolunun büyük bir bölümü buradan eçerken deniz ticareti açısından ise üç tarafı denizlerle evrilidir. Asya ve avrupayı birbirine bağlayan anadoluda kurulan her devlet ve hükümdar ticarete önem vermiştir. Çünkü devletlerin gelirlerinin büyük bir bölümünü gümrük yani ticaret gelirleri oluştrumaktadır.

3) Osmanlı ekonomisinin arz yönlü bir ekonomi olduğunu nedenleriyle açıklayınız.
CEVAP: Osmanlı iktisat sistemi, kültürü sisteminin bir türevi olarak, talep yönlü de­ğil arz yönlüdür. Bu, hem insan hem de ekonomi için böyledir. Klasik Osmanlı zihniyetinde insan alıcı değil verici olmalıdır. Yani bencil değil diğergam (altrüist) bir insan tipi ön plandadır. Bu insan tipinin oluşmasında ahi zihniyetinin öne­mi belirgindir.

4) Loncaların işlevini günümüzde hangi kurumlar yerine getirmektedir?
CEVAP:Esnaf Örgütleri ve Kooperatifler

5) Osmanlı devletinde klasik dönemde tüketicinin nasıl korunduğunu belirtiniz.
CEVAP:Tüketicinin korunmasının en önemli yanı fiyatları iyi ayarlamaktır. Osmanlı devletinin ekonomik anlayışının üç temel ilkesinin tanımlarına baktığımızda zaten hepsinin tüketiciyi korumaya yönelik olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğerdide NArh sistemi denilen fiyatların kontrol altına alınmasıdır.

6) Sanayi inkılâbı’nın Osmanlı ekonomisinde etkilerini açıklayınız.
CEVAP: Sanayi İnkılabı Osmanlı Devleti’ni olumsuz etkiledi. İngiltere’nin fabrikalarda işlediği dokumaların Osmanlı pazarlarına girmesi Osmanlı dokuma tezgahlarının kapanmasına yol açtı. Osmanlı tüccarları Avrupalı tüccarlarla rekabet edemez hale geldi. Osmanlı Avrupalıların açık pazarı haline geldi.

7) 1838 tarihli balta limanı Ticaret anlaşmasının Osmanlı iktisat tarihindeki yerini belirtiniz.
CEVAP:Balta Limanı Ticaret anlaşması ile Osmanlı ekonomisi dışa bağımlı hale gelmiştir. Osmanlı pazarları açık pazar haline gelmiştir.

8) Osmanlılarda para ve fiyat hareketleriyle ilgili gelişmeleri açıklayınız
CEVAP:Osmanlıda Para hareketleri: ilk dönemşerde bastırılan paralara altın ise sikke, gümüş ise akçe denilirdi. İlk kağıt para kaime adı ile tedavüle girmiştir.

9) xıx. Yüzyıl sonları ile xx. Yüzyıl başlarında Osmanlı ulaşım sistemindeki ekonomiye etkilerini belirtiniz.

10) Yabancı yatırımların hangi alanlarda yapıldığını, bunun olumlu ve olumsuz etkilerini belirtiniz.

5.ÜNİTE
a- Hazırlık Çalışmaları soru ve cevapları İçin Buraya TIKLA  sayfa 169
SORU: Eğitim nedir? Bir toplumun eğitim anlayışını etkileyen faktörler neler olabilir?
CEVAP: Eğitim: Bireylere hayatta gerekli olacak bilgi ve becerileri kazandırma sürecidir. Ülkemizde Eğitim deyince daha çok okullar gelmektedir.
Bir toplumun eğitim anlayışını etkileyen faktörler çok değişiktir. Toplumdan topluma değişir. Eğitime bakış açısı ve verilen önem, ekonomik yapı, yaşam şekli , gelenek ve görenekler ile din yapıdır.
SORU: Bir devletin varlığını sürdürmesinde eğitimin önemini belirtiniz.
CEVAP:Eğitim sayesinde kaliteli nesiller yetişir ve kaliteli insan demek kaliteli devlet demektir. İnsanınız ne kadar eğitimli ve donanımlı olursa devlete olan bağlılığı da o kadar artar.
SORU: Ilk Türk devletlerine ait destanlardan yararlanarak destanlardaki eğitici unsurları araştırınız.
CEVAP:Bu konu hakkında Edebiyat öğretmenlerine danışılabilir. Böylelikle Branşlar arası koordineli çalışma esasları gerçkeleştirilmiş olur.
SORU: Islamiyet’in eğitim ve bilime verdiği önemi araştırınız.
CEVAP:bu konu aslında bir kaç cümleyle geçiştirilmeyecek kadar önemli bir konudur. Ama madem konu açıldı bizde derslerle alakalı cevaplandırma yaparız. Hz. Peygamberin Bedr savaşında Müslümanlara okuma yazma öğreten müşriklerin serbest kalmasını sağlaması bunun en güzel örneklerindendir. ZAten İslamın ilk Emri de OKU'dur
SORU: Ilk Türk-Islam devletlerinde fen bilimleri alanında yapılan çalışmalar hakkında araştırma yapınız.
SORU: Medrese, külliye, muid, müderris, suhte, danişmend, rüştiye, idadi, darülfünun kelimelerinin anlamlarını araştırarak  günümüzdeki karşılıklarını bulunuz.
CEVAP:Medrese: Üniversite
Külliye: Kampüs
Muid: Asistan
Müderris: Doçent, profesör
Suhte: Yüksekokul öğrencisi
Danişmend: Üniversite öğrencisi
Rüştiye: Ortaokul
İdadi: Lise
Darülfünun: Üniversite
 SORU: Osmanlılarda örgün ve yaygın eğitim kurumlarının hangileri olduğunu araştırınız.
CEVAP:Örgün Eğitim Kurumları:  Sıbyan mektebi, medrese, enderun
Yaygun eğitim kurumları:Camiler, esnaf kuruluşları, tekke, zaviye, dergah
SORU: XIX. yüzyılda Osmanlı topraklarında açılan yabancı okulların çalışmaları hakkında bilgi edininiz.
CEVAP:Bu dönemde Osmanlı devletinde son derece yoğun şekilde yabancı okullar açılmıştır. Bu okulların amaçları tabiki de osmanlıya hizmet etmek değildi. Amaçları daha çok kendi Ükeleri ve mensup oldukları ırkların menfaatine çalışmalar yapmaktı. Misyonerlik faaliyetleri yapıyorşar ve ayrıca yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunuyorlardı.
SORU: Osmanlıdan günümüze kadar varlığını sürdüren okullar hangileridir? Araştırınız.
CEVAP:Kara ve deniz harp okulları, galatasaray lisesi
SORU: Cumhuriyetin ilk yıllarında eğitim alanında hangi çalışmalar yapılmıştır?
CEVAP:3 Mart 1924 yılında Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkarıldı.  1 Kasım 1928’de “Türk Harfleri Hakkında Kanun” çıkarıldı. “Millet Mektepleri”  açılarak okuma yazma seferberliği başlatıl

11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları Sayfa 170-171-172-173-174
11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları Sayfa 170
SORU: Yukarıdaki metinlere göre Türklerin bilgiye verdiği önemi değerlendiriniz
CEVAP:  Yukarıdaki metinlerden anlaşıldığı gibi ilk Türk devletlerinde bilgiye ve bilgili insana önem verilmiştir. Bilgili olmak sadece yöneticilerin sahip olması gereken bir özellik olarak görülmemiş; bilgelik,  toplumun diğer fertlerinde de aranarak “alp insan” anlayışı ortaya çıkmıştır. Alp insan, cesur ve bilgili olarak nitelendirilmiştir.
SORU: Kurganlardan çıkarılan eserler üzerinde yazıların bulunmasıyla ilgili neler söylenebilir?
CEVAP: Türlerde yazının çok skilerden beri kullanıldığını gösterir.

11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları Sayfa 171
SORU: Uygurlara ait “Çocuğunu öğretmene ver, ondan alıp saraya ver?” atasözü onlarda nasıl bir eğitim anlayışının olduğunu gösterir?
CEVAP: Uygurlar akademik eğitime çok önem vermişlerdir. Böylelikle eğitim alan çocuklar saraylarda görev almışlardır. Nesillerden nesillere aktarılan bilgilerle törelerde aktarılmıştır.
SORU: Ad koyma usullerinden hareketle Türklerdeki yaşam tarzının eğitimi nasıl etkilediğini tespit ediniz.
CEVAP:Ad koyma usulünden hareketle çöyle diyebilriz ki balka bir yerde bunun bulamazsınız. Örgün bir eğitim yoktur. Görerek ve yaşayarak öğrenme vardır.

11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları Sayfa 172
SORU: Yukarıdaki metin ve görsellerden hareketle Türklerde hangi meslekler yaygındır? Bu mesleklerde başarılı olunmasının sebepleri nelerdir?
CEVAP:Taş işciliği, Altın madenciliği, Ahşap oymacılığı, Keçeceilik, Silah yapımı, dokumacılık

11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları Sayfa 173
SORU: Yukarıdaki metinlerden hareketle Türklerde hangi bilim dallarının geliştiğini tespit ediniz?
CEVAP:Astronomi, tıp

11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları Sayfa 175-176-177-178-179-180-181
11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları Sayfa 176
SORU: Yukarıda verilen metinleri dikkate alarak soruları cevaplayınız. ?
SORU: Ilk Türk devletlerinde eğitim ile Türk-islam devletlerindeki eğitim anlayışı arasında ne gibi benzerlik ve farklılıklar vardır?
SORU: Türk-islam devletlerinin eğitim anlayışı hakkında neler söyleyebilirsiniz?

11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları Sayfa 176
SORU: Yukarıdaki metni dikkate alarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.
SORU: Bu medresede öğrenciler için hangi kolaylıklar sağlanmıştır?
SORU: Günümüz eğitim sistemi ve kurumlarıyla karşılaştırma yaparak benzerlik ve farklılıkları tespit ediniz.
SORU: Maaş miktarının eşit ya da farklı biçimde dağıtılmasının amacı nedir?

11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları Sayfa 177
SORU: Yukarıdaki medrese krokisi ile tabloda verilen derslere göre medreseleri eğitim ve kurumsal açıdan değerlendiriniz. Ayrıca bu kurumların günümüz eğitim-öğretim kademelerinin hangisine denk olabileceğini tartışınız.

11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları Sayfa 178
SORU: Nizamiye Medreselerine müderris seçilmesinde titiz davranılmasının ve müderrislere bir takım ayrıcalıklar verilmesinin sebepleri neler olabilir?

11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları Sayfa 179
SORU: Ilk Beylikler ve Türkiye Selçukluları  Döneminde kurulan medreseleri araştırarak yukarıdaki haritaya yerleştiriniz.
SORU: Yukarıdaki metne göre ahilikte hangi tür eğitim modeli uygulanmaktadır? Belirtiniz.

11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları Sayfa 180
SORU: Yukarıdaki sözlere göre Türk-Islam devletlerinin bilime verdiği önemi  değerlendiriniz.

 11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları Sayfa 181
SORU: Yukarıdaki metinlere ve görsele göre Türk-Islam devletlerinde bilimsel çalışmalar hakkında neler söylenebilir?
SORU: Yukarıdaki tabloda Türk-Islam devletleri zamanında yaşamış bazı bilim insanları ve çalışmaları verilmiştir. Siz de araştırma yaparak tablodaki boşlukları tamamlayınız. Ayrıca bu dönemde yaşamış diğer bilim insanları ve çalışmalarını tabloya ekleyiniz.


11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları Sayfa 182-183-184-185
11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları Sayfa 182
SORU: Yukarıdaki tabloya göre Osmanlı eğitim sistemiyle ilgili neler söylenebilir?
CEVAP: Osmanlıla eğitim Örgün ve yaygun eğitim olmak üzere ikiye ayrılır. Eğitimin amacı ideal insanı yetiştirmektir. Eğitimini tamamlayanlar iş hayatına atılırlar.
SORU:Yukarıdaki metne göre sıbyan mekteplerindeki eğitim anlayışı hakkında neler söylenebilir?
CEVAP:Aslında modern anlamda günümüzde eğitim anlayışından esintiler vardır. Her çocuğun durumuna göre eğitim verilmemlidir diyor. Eğitimde dersler tedrici verilmelidir. hiç bir çocuktan ümit kesilmemelidir diyor.
SORU:Metindeki eğitim anlayışını günümüz eğitim anlayışıyla karşılaştırınız.
CEVAP:Modern eğitim anlayışıda bu şekildedir.

11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları Sayfa 184
SORU:Yukarıdaki metne göre vakıfların eğitim sistemi içindeki konumunu değerlendiriniz.
CEVAP:Vakıf sistemi eğitim ile içiçedir. Bir nevi maddi destekcisidir. Bu sebeple olmazlarsa olmazlar arasındadır.

11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları Sayfa 185
SORU:Yukarıdaki metinlere göre ilmiye sınıfının bozulmasının sebeplerinin neler olduğunu sınıfta tartışınız.
CEVAP: –Medreselerin başında bulunan ulemalar gelişmeye ayak uyduramadı.
-Medreselerde zamanla pozitif bilimler askıya alındı.
-Medrese eğitimi yapmamış birçok insana diploma ve ve rütbe verildi.
-Yeni doğmuş çocuklara müderris unvanı verilerek beşik uleması zümresi meydana geldi.
-Ulemalar zamanla askerle birlike isyanlara katılıp saraya hücum etti.


11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları Sayfa 186-187-188
SORU: Osmanlıda bilimin gelişmesini etkileyen unsurlar nelerdir?
CEVAP: Aslında bu sorunun cevabı tüm zamanlar için geçerli değildir. Belki yıkılma döneminde medreselerin bozulması bu sorunun cevabı olabilir.
SORU:Sizce bilimsel alandaki gerilemeler devlet ve toplum hayatınınasıl etkilemiştir?
CEVAP:Bilimsel ve alandaki gelişmelerle devletlerin gelişmesi pararlel şekilde yürür. Bilimsel alandaki ilerlemeler devlet toplumun da ilerlemesi demektir.


11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları Sayfa 189

11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları Sayfa 191-192
11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları sayfa 191
SORU:Yandaki fotoğraf ile günümüz öğrenci kıyafetlerini karşılaştırdığınızda neler söyleyebilirsiniz?

11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları sayfa 192
CEVAP: Görüldüğü gibi tek tip kıyafet vardır. Günümüzde de bu şekilde bir uygulama varken son zamanlarda Okul aile birliklerine bırakılmıştır serbest kıyafet uygulaması
SORU:Bu nizamname ile Osmanlı eğitim sisteminde ne gibi değişiklikler yapılmıştır?
CEVAP: Eğitim öğretim alanında genel olarak düzenlemeler yapılmıştır. Kısaca yazacak olursak Kızlar ve erkekler için okula gitmek mecburi olmuştur. Devlet kontrolulüne alınmıştır eğitim.
SORU:Bu nizamnameyi günümüzdeki eğitim alanındaki uygulamalarla karşılaştırdığınızda ne gibi farklılıklar ve benzerlikler vardır?

CEVAP: Aslında temelde farklılar görülmese de ayrıntılarda farklılıklar olduğunugörebiliriz. Mesela kız okullarında Bayan öğretmen mecburi değildir günümüzde. Birde okula gitme yaşlarında farklılıklar vardır. Benzerlikler ise Okulun zorunlu olması ve eğitim devlet kontrolünde olması gösterilebilir

11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları Sayfa 193-194-195
11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları sayfa 193
SORU: Yukarıdaki metne göre sultanilerin işlevi neler olabilir?
CEVAP: Sultanilerin işlevi Lise seviyesinde eğitim ve öğretim vermektir. Daha Sonra İdadi olarak devam etmiştir.

11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları sayfa 194
SORU: Metne göre kuruluş amacı ve işleyişi yönüyle Darulfununun önceki eğitim kurumlarından farklı özellikleri nelerdir?
CEVAP: Darulfunun klasik okul kavramının dıdşında olarak kurulmuştur. Önce konferans şeklinde derslerle insanlara eğitim verilmiştir.

11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları sayfa 195
SORU: Osmanlı Devleti’ndeki mesleki eğitim anlayışında okullaşmaya gidilmesinin nedenleri neler olabilir?
CEVAP: Artık modern dünya da mesleki eğitim bu şekilde yürümeye başlamıştır. Birde artık mesleğe yönelik istihdam sağlanması gerekmektedir.


11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları Sayfa 196-197
11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları sayfa 196
SORU: Yukarıdaki haritada Osmanlı topraklarında açılmış olan yabancı okulların kurulmuş oldukları yerler gösterilmiştir. Haritaya bakarak okulların buralarda kurulma amaçlarının neler olduğu söylenebilir?
CEVAP:Haritaya bakılarak şunu söyleyebiliriz. yabancı devletler kendi politik çıkarlarının olduğu bölgelere okullar açmışlardır.

11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları sayfa 197
SORU:Sizce yabancı ve azınlık okullarının bu kadar çok sayıda olmasının sonuçları neler olabilir?
CEVAP:Osmanlıyı olumsuz etkilemiştir. Bu okullar Türk ve Müslüman öğrencileri, millî kültürlerinden uzaklaştırıyor, Hristiyanları da ayrılıkçılığa özendiriyordu. Osmanlı bu kadar okulu kontrol etmekte ve denetlemekte zorlanıyordu.
SORU:Yabancı okulların Osmanlı eğitim sistemine ve toplum hayatına etkilerini belirtiniz.
CEVAP: Bu okullar Türk ve Müslüman öğrencileri, millî kültürlerinden uzaklaştırıyor, Hristiyanları da ayrılıkçılığa özendiriyordu.

11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları Sayfa 198-199

11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları Sayfa 200-201
11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları sayfa 200
SORU:Tevhidi Tedrisat Kanunu’na göre eğitim alanında hangi yenilikler yapılmıştır?
CEVAP:Tevhid-i Tedrisat kanunu kelime manası olarak Eğitim ve ve Öğretimin birleştirilmesi demektir. Yani Osmanlı zamanındaki eğitimdeki çift başlılık giderilmiş ve Tüm okullar Milli Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır
SORU:Bu kanunla eğitim alanında Osmanlı eğitim anlayışına göre nasıl bir anlayış getirilmeye  çalışılmıştır?
CEVAP:Dini Eğitim veren kurumlar ayrılmıştır. Darulfunun bünyesinde İlahiyat fakültesi açılmıştır. Eğitimde çift başlılığa son verilmiştir.
SORU:Yukarıdaki metinden halkın eğitime olan ilgisine yönelik çıkarımlarda bulununuz.
CEVAP:Halkın Eğitim ve öğrenmeye önem verdiği okuma yazma öğrenme konusunda istekli olduğu görülmektedir.

11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları sayfa 201
SORU: Yukarıdaki tablolara göre cumhuriyetin ilk yıllarında izlenen eğitim politikası ile ilgili neler söylenebilir?
CEVAP:Tablolar dikkatle incelendiğinde iki türlü istatistik tutulduğu görülecektir. Birincisi yıllar göre açılan İlkokul, ortaokul, ve lise sayılardır ki sürekli artan bir eğilim göstermiştir. ikinci tabloda ise eğitim alanında yapılanlar ve açılan yeni okullar verilmiştir. Burdada her türlü eğitim kurumunun açıldığı görülmektedir.
SORU:Cumhuriyetin ilk yıllarında böyle bir eğitim modelinin benimsenmesine niçin gerek duyulmuştur.
CEVAP:Modern eğitim anlayışı görerek ve yaşayarak öğrenmeyi öngörmektedir.
SORU:Uygulanan eğitim metodu ile ilgili neler söylenebilir?
CEVAP:Uygulanan eğitim modeli doğrudur. yaşayarak öğrenme en sağlıklısıdır.
SORU:Hayvan hastalıklarında uzman olan baytarın hasta öğrenciden kan almasının nedenleri neler olabilir?

 CEVAP:Deney yapmak ve öğrencilere göstermek için

 Tarih 11 dersi 5. Ünite 204 ve 205 Ünite sonu Cevapları
A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.
1. Ilk Türk devletlerindeki eğitimle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A. Hükümdarların eğitime önem vermemesi
B. Dinî hayatın eğitim faaliyetleri üzerinde etkili olması
C. Askerî eğitime önem verilmesi
D. Yaşam tarzının eğitim anlayışı üzerinde etkili olması
E. Örgün eğitim kurumlarının olmaması
CEVAP: A

2. I. Dinî yaşamlarıtarih3-kitabı cevapları
II. Kültürel açıdan ileri bir seviyede olmamaları
III. Göçebe hayat tarzını benimsemeleri
Hunlarda ve Köktürklerde örgün eğitimin görülmemesinde yukarıdakilerden hangileri etkili olmuştur?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. Yalnız III
D. I ve III
E. II ve III
CEVAP: C

3. I. Kendilerine ait bir alfabelerinin olması
 II. Yerleşik hayata geçerek mimari eserler yapmaları
III. Türk tarihinde ilk kez kâğıt ve matbaayı kullanmaları
Yukarıdaki özelliklerden hangileri Uygurların kültürel alanda etkili olduklarını gösterir?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. Yalnız III
D. I ve III
E. I, II v III
CEVAP: E

4 -Islamiyet öncesi kurulan Türk devletleri bir yılı 365 gün 5 saat olarak hesaplayıp yaptıkları bu takvime On Iki Hayvanlı Türk Takvimi adını vermişlerdir.
Yukarıdaki açıklama ilk Türk devletlerinin hangi bilim alanında ilerlediğinin bir kanıtıdır?
A. Sanat
B. Astronomi
C. Fizik
D. Coğrafya
E. Matematik
CEVAP: B

5. Türk-Islam dünyasının ünlü bilim insanlarından Ibni Sina’nın “El Kanun fit Tıp” adlı eseri Batılılar tarafından on beş defa Latinceye çevrilerek tıp öğretiminde kullanılmıştır.
Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz.
A. Pozitif bilimler Islamiyetle birlikte doğmuştur.
B. Tıp alanında da Islam bilgini yetişmiştir.
C. Batı dünyası Islam bilginlerinden yararlanmıştır.
D. Islam dini bilimsel gelişmelere açıktır.
E. Pozitif bilimlerde Türk-Islam bilginlerinin de katkısı vardır.
CEVAP: A

6. Osmanlılarda XIX. yüzyıla kadar, kızlar sıbyan mektebinden sonra öğrenime devam edemezlerdi. Imkânları olanlar isterlerse evlerinde özel ders alırlardı. XIX. yüzyılda kızların ilkokuldan sonra devam edebilecekleri öğretmen ve sanayi okulları açıldı.
XIX. yüzyıldaki bu gelişme aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?
A. Okuma-yazma seferberliğine geçildiğini
B. Bütün okulların devletin denetimi altına alındığını
C. Eğitim anlayışında değişiklik olduğunu
D. Karma eğitime (kız-erkek) geçildiğini
E. Din eğitimi ile çağdaş eğitimin birleştirildiğini
CEVAP: C

7. Osmanlı Devleti’nin aşağıdaki kurumlarından hangisinde Batı etkisi görülmüştür?
A. Medrese
B. Enderun
C. Idadiler
D. Sıbyan mektebi
E. Lonca
CEVAP: C

8. Osmanlı Devleti’nde çeşitli meslek dallarında eleman ihtiyacını karşılamak için okul işlevini gören eğitim ve öğretim kurumları vardı. Enderun, devletin sivil memur ihtiyacının karşılandığı; lonca teşkilatları ise esnaf ve sanatkârların yetiştirildiği bu türden eğitim-öğretim kurumları idi.
Osmanlıda bu kurumlarda yapılan eğitim ve öğretim hangi sistem ve yöntem çerçevesinde gerçekleşmiştir?
A. Deneysel metotlar
B. Usta-çırak ilişkisi
C. Medrese plan ve programı
D. Teorik bilgi eğitimi
E. Temel eğitim anlayışı
CEVAP: B

9. Aşağıdaki yazar – eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A. Aşıkpaşazade – Tevarih-i Âli Osman
B. Ahmet Cevdet Paşa – Kısası Enbiya
C. Evliya Çelebi – Seyahatname
D. Kâtip Çelebi – Keşf-üz Zünun
E. Hoca Sadeddin Efendi – Mirat-ül Memalik
CEVAP: E

10- Kültür bağımsızlığına ters düşmesi
Arapçanın ve Farsçanın etkisinde kalınması
Okuma ve yazmanın belli bir sınıfa ait olması
Yukarıdaki gelişmeler Cumhuriyet Döneminde aşağıdaki yeniliklerden hangisinin yapılmasına neden olmuştur?
A. Soyadı Kanunu’nun çıkarılmasına
B. Medreselerin ve Darülfünunun kapatılmasına
C. Halifeliğin kaldırılmasına
D. Medeni Kanun’un kabulüne
E. Harf Inkılabı’nın yapılmasına
CEVAP: E

11. “Dünyanın her türlü ilminden, buluşlarından, ilerlemelerinden istifade edelim, yalnız asıl temeli, kendi içimizden çıkarmak mecburiyetinde olduğumuzu asla unutmayalım.” sözüyle Atatürk eğitim ve öğretimin hangi özelliğine vurgu yapmıştır?
A. Hukuk düzenlemesi
B. Demokratik olması
C. Yasa güvencesi
D. Çağdaş ve millî olması
E. Parasız olması
CEVAP: D

12. I. Tevhidi Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması
 II. Azınlık ve yabancı okullarının da bazı derslerin Türk öğretmenler tarafından okutulması
III. Devletin izni olmadan okul açılmaması
Yukarıda verilenlerden hangileri Türkiye Cumhuriyeti’nde eğitim sisteminin devletin kontrolü altında olduğunu gösterir?
A. I ve II
B. II ve III
C. I ve III
D. I, II ve III
E. Yalnız II
CEVAP: D

B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara “D”, yanlış olanlara “Y” harfi yazınız.
1. (Y) Uygur Alfabesi Türklerin kendilerine özgü ilk millî alfabesidir.
2. (Y) Türk-Islam devletlerinde ilk medreseler Gazneliler tarafından kurulmuştur.
3. (D) Türkiye Selçuklularında esnaf eğitimi Ahi teşkilatı sayesinde gerçekleşmekteydi.
4. (Y) Osmanlıda ilköğretim III. Selim Döneminde zorunlu hâle getirildi.
5. (D) Klasik dönem Osmanlı eğitim sistemi en zirve noktaya Kanuni Döneminde ulaşmıştır.
6. (Y) Fatih Sultan Mehmet’le birlikte Osmanlıda dinî bilimler daha ön plana çıkmaya başlamıştır.
7. (Y) Sultaniler ilkokul düzeyinde eğitim vermek amacıyla açılan eğitim kurumlarıdır.
8. (D) Cumhuriyet Döneminde eğitimde birlik sağlamak amacıyla bütün okullar Millî Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır.

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun öncüllerden biri ile tamamlayınız.
Nizamülmülk, idadiler, Köktürk, yaygın, Kanuni Sultan Süleyman, Istanbul Üniversitesi, Büyük Selçuklu,
Tevhidi Tedrisat, Fatih Sultan Mehmet, rüştiye, Mülkiye Mektebi
1. Ilk Türk toplumlarının yaşam şekilleri örgün eğitim yerine ...YAYGIN... eğitimi zorunlu kılmıştır.
2. Türk tarihinin önemli yazılı belgelerinde olan Orhun Kitabeleri’nde ..GÖKTÜRK.. alfabesi kullanılmıştır.
3. Türk-Islam dünyasının gerçek manadaki ilk medreseleri ..SELÇUKLULAR... Devleti zamanında .NİZAMÜLMÜLK.. tarafından kurulmuştur.
4. Osmanlı medreselerindeki eğitim en zirve dönemini ….KANUNİ ….. Döneminde yaşamıştır.
5. ...İDADİLER.. XIX. yüzyıldan sonra Osmanlı eğitim sisteminde lise düzeyinde eğitim veren öğretim kurumlarıydı.
6. Cumhuriyet Döneminde .TEVHİDİ TEDRİSAT.. Kanunu ile eğitimde birlik sağlanmıştır.
7. Osmanlı Döneminde açılan Darülfünun 1933’te ..İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. dönüştürülmüştür.

D- Aşağıdaki Soruları Cevaplandırınız
SORU: Türklerin göçebe hayat tarzı nasıl bir eğitim anlayışını ortaya çıkarmıştır?
CEVAP:İlk Türk devletlerinde bilgiye ve bilgili insanlar önem verilmiştir. Bilgili olmak yöneticilerin sahip olması gereken bir güzellik olarak görülmemiş, bilgelik toplumun diğer fertlerinde de olarak “alp insan anlayışını ortaya çıkarmışlardır”.
Uygurların dini manihaizmdir. Bu dini yaymak için çok sayıda kitap yazmışlardır. Kitapların basımında matbaanın temeli sayılabilecek kalıplar kullanmışlardır. Şehirler kurarak ve tapınaklar yaparak mimari? Alanda gelişme göstermişlerdir.
Eğitim- öğretimi medreselerde ücretsiz olarak veren Türk- İslam devlerinde öğrencilere burs verilmiş böylece eğitim yaygınlaştırılmaya çalıştırılmıştır. İlk Türk devletleri döneminde dağınık bir şekilde verilen eğitim bu dönemde belli bir plan ve program çerçevesinde verilmeye başlandı. Eğitim tüm toplum için gerekli olduğu görüşü yayıldı.
Meslek liseleri, Azda olsa usta- çırak ilişkisi.
Çıraklık eğitim merkezleri
Osmanlı Devletinin eğitim anlayışı ideal insan tipini yetiştirmek temeline dayanmaktadır. Hedeflenen insan itaatlar vatanın seven, dindar, sevecen ve vefakar olmalıdır.
Okutulmakta olan felsefe, mantık gibi akli bilimlerin boş ve gereksiz olduğunun düşünülmesi mederris atama sisteminin bozulmasıyla ( beşik üleması) yeterli eğitim olmadan müderris olmasıdır.
Yabancı okulların eğitim kalitesinin ve imkanlarının daha fazla olması zamanla Müslümanların da çocuklarının yabancı okullara vermelerine yol açmıştır. Müslüman öğrencileri, milli kültürleri de uzaklaştırıyor. Hıristiyanları da ayrılıkçılığa özendiriyordu.
Eğitim alanında da “ Osmanlıcılık” ilkesi hayata geçirilmeye çalışılmıştır. 1856 bütün eğitim işleri “maaif-i Umumiye Nizamnamesi ile o güne kadar ki uygulamalar bir sisteme bağlanmıştır.
1- Osmanlıda kalan problemleri halletmek.
2- Çağdaş dünyanın eğitim anlayışından faydalanmak.
3- Okuma yazma oranını yükseltmek.
4- Okulların bina ve donanımı açısından yetersiz olması.
5- Öğretmenlerin nitelikli yetişememesi sorunların düzelmek.
SORU:Uygurların dinî inançlarında meydana gelen değişikliğin eğitimlerine etkilerini açıklayınız.
CEVAP:Manihezim dinin kabul eden uygurlar göçebe yaşama terk etmişlerdir. Örgün eğitim kurumları açmışlar ve yerleşik toplumlar gibi yaşamaya başlamışlardır. Matbaayı kullanmışlardır.
SORU:Türklerin Islamiyet’i kabulü ile eğitim anlayışındaki değişimler nelerdir? Açıklayınız.
CEVAP:Türkler islamı kabul ettikten sonra ilsmı bilimlere yönelmişlerdir. Kuran, Fıkıh, kelam gibi bilim dalları önem kazanmıştır.
SORU:Ahiliğin mesleki eğitim işlevini günümüzde hangi kurumlar üstlenmiştir?
CEVAP:Çıraklık eğitim merkezleri ve meslek liseleri
SORU:Osmanlı Devleti’ndeki eğitim anlayışının amacını belirtiniz.
CEVAP:Nitelikli ve kalitleli devletine baplı insanlar yetiştirmek
SORU:Osmanlı Devleti’nin eğitim ve bilim alanında gerilemesinin nedenleri nelerdir?
CEVAP:Medreselerin bozulması tüm eğitim sisteminin bozulmasının temel nedenidir. Medreselerde pozitif bilimler tek edilmiştir. beşik uleması sistemi getirilmiştir. liyakate değil kayırmacılığa önem verilmiştir.
SORU:Yabancı okulların Osmanlı Devleti ve toplumu üzerindeki etkilerini belirtiniz.
CEVAP:Sonuçta yabancı okullar kendi kültürleri üzerine eğitim yaparlar buda osmanlıda bu okulalrla eğitim gören iinsanları etkilemiştir. O ülkelerin birer gönüllü tanıtıcısı gibi davranmışlardır
SORU:Tanzimat Dönemi ile Osmanlı eğitim politikasında yaşanan değişimi açıklayınız.
SORU:Cumhuriyetin ilk yıllarında uygulanan eğitim politikasının amacını belirtiniz.
CEVAP:Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı nesiller yetiştirmek

6.ÜNİTE
a- Hazırlık Çalışmaları soru ve cevapları sayfa 207
SORU:1.Kurgan, balbal, stupa, grifon, aplike, revak, portal, eyvan, kemer, Türk üçgeni, fresko, minyatür terimlerinin anlamlarını araştırınız.
KURGAN:  Orta Asya Türk Devletlerinde Oda şeklindeki mezarlara denilir. İnsanlar Eşyaları ile birlikte buralara gömülürlerdi.
BALBAL: Orta Asya Türk devletlerinde Kahramanların Mezarlarının başına ikilen taşlara verilen adddır. Genel olarak Öldürdü düşman sayısı kadar dikilirdir.
STUPA: Kubbe Şeklindeki Budist tapınaklarına verilen addır.
GRİFON: Baş ve kanatları kartal gövdesi aslan şeklinde olan mitolojik yaratıklara verilen addır.
APLİKE: Düz veya desenli bir kumaştan kesilmiş motiflerin bir başka kumaşa işlenmiş durumu.
PORTAL: Türk islam mimarisinde Ana kapı Büyük kapı
EYVAN: Üç tarafı ve Üstü kapalı bir avluya ya da başka bir mekana açılan bölüm.
KEMER: İki sütunu ya da iki ayağı bir birine bağlayan öğe
TÜRK ÜÇGENİ: Türk mimarisine özgü kubbe ile stunların arasında kalan bölüm.
FRESKO: Uyguarla zamanında duvarları süslemek için yapılan resimlerdir.
MİNYATÜR:  Osmanlı minyatür sanatı Osmanlı saray kültürünü yansıtarak el yazmaları gibi lüks öğeleri süsleyen genelde Padişah ve diğer yüksek mertebelilere sunulmuş bir sanat şeklidir. Minyatür sanatı İslam dünyasında özellikle yer bulmuş bir saray sanatıdır. Yüksek gelişmişliğe ve kapsamlılığa, geç Orta Çağ'da İran, Irak, Orta Asya, ve Anadolu'da bulunan Türk ve Pers hanedanlıkları dönemlerinde erişmiştir. Osmanlı miniyatür sanatı, hep birlikte kitap sanatı olarak anılan Hat, Nakş, Tezhip, Ebru ve Cilt gibi birbiriyle ilişkili geleneksel sanatlardan biridir.
Minyatür sanatının Osmanlı himayesinde gelişip özgün Osmanlı minyatürü haline gelmesi II. Mehmet'ten I. Süleyman'a kadar olan dönemde gerçekleşmiş, 18. yüzyıla kadar da Minyatür sanatı Osmanlı sarayında önemli bir yer teşkil etmiştir.
SORU:2. Sanatın oluşması ve gelişmesinde yaşanan doğal çevre, toplumların kültürel yapıları, dinî inançları ve ekonomik etkinliklerinin rolü nelerdir?
CEVAP: Yukarıda sayılan hususlarla Sanatın yakında ilişkisi vardır. Sanat zaten bu hususlarla birlikte gelişir ve her millet de ya da bölge de değişklik gösterir. Toplumların inançlarına göre v eekonomik durumlarına göre sanat anlayışları değişir. Dünyanın bir bölgesi ile başka bir bölgesi arasında mimari ve sanat anlayışında büyük farklılıklar oluşabilir. Örneğin Sibiryadaki bir mimari ile çöllerdeki mimari anlayışın aynı olması beklenemez. Orta asya Türk devletleri göçbe yaşadıkları için Sanatları da mesela ona gre gelişmiştir. Çadır sanatı ve taşınabilir malzemelerden sanat anlayışı gelişme göstermeiştir. Uygurlar yerleişk hayta geçtikten sonra sanat anlayışları da değişmiş mimaride evler ve tapınaklar yapmaya başlamışlardır.
Türklerin islamiyetin kabulunden önceki sanat anlayışları ile İslamın kabulunden sonraki sanat anlayışları arasında da farklılar oluşmuştur. Bunun Örneğini de aşağıdaki soruda vererek www. olarak bu iki soruyu birleştirmenizi tavsiye ederim.
SORU:3. Islamiyet’i kabul eden Türklerin sanat anlayışında ne gibi değişiklikler olmuştur?
CEVAP: İslam dini kendi alanın da kuralları olan bir dindir. Resim ve heykelcilik yasaklanmıtır. Bu sebeple Türklerde öncelikle bu alanlarda değişklikler olması beklenir. Bir diğer değişiklik ise Dini mimari alanında olmuştur. Cami medrese külliye gibi kavramlar Türk mimarisine geçmiştir.
SORU:4. Beylikler, Türkiye Selçuklu ve Osmanlı Devleti dönemlerine ait çevrenizde hangi mimari eserlerin bulunduğunu araştırınız.
CEVAP: Bu soruyu her öğrencimiz kendisi açısından değerlendirecektir. Buda son derece basittir.
SORU:5.Osmanlı Devleti’nde XIV, XVI ve XIX. yüzyıllarda mimari alanda meydana gelen değişimleri araştırarak örnekler veriniz.
CEVAP: Bu soruyu protesto ederek cevaplandırmıyorum. Millet bu konuda tesler kitaplar yazıyor. Bu kitabı hazırlayanlar hazırlık aşamasında lise öğrencisine soruyor.
SORU:6. Türk el sanatlarının türlerini araştırınız. Bunlardan bugüne kadar korunan ve yaşatılanlar hangileridir?
CEVAP: Dokumacılık, sedef işlemeciği, Ahşap işleri, vs. hemen hemen hepsine ait örnekler günümüzde de devam etmiştir.
SORU:7. Cumhuriyet Döneminde Ankara’da yapılan mimari eserlerle ilgili bir araştırma yapınız.
CEVAP: Bu dönemde yapılan en önemli eserlerden birisi hiç şüphesiz Anıtkabirdir. Bu konuda Ankaralılaran yardım bekliyoruz.
SORU:8. Atatürk’ün sanat hakkındaki görüşlerini araştırınız.
CEVAP: Atatürkün Sanat İle İlgili Sözleri 1
Sanatkar el öpmez; sanatkarın eli öpülür!
Atatürkün Sanat İle İlgili Sözleri 2
Sanatçı, esaslı kültür sahibi olmalı ve tarihi iyi bilmelidir.
Atatürkün Sanat İle İlgili Sözleri 3
Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.
Atatürkün Sanat İle İlgili Sözleri 4
Aydın ve dindar olan milletimiz, ilerlemenin sebeplerinden biri olan heykeltıraşlığı en üst derecede ilerletecek ve memleketimizin her köşesinde atalarımızın ve bunlardan sonra yetişecek evlatlarımızın hatıralarını güzel heykellerle dünyaya ilan edecektir.
Atatürkün Sanat İle İlgili Sözleri 5
Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz… Hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Fakat sanatkar olamazsınız.
Atatürkün Sanat İle İlgili Sözleri 6
Yüksek bir insan topluluğu olan Türk Milleti’nin tarihi bir özelliği de, güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir.
Atatürkün Sanat İle İlgili Sözleri 7
Güzel sanatlarda muvaffak olmak, bütün inkilaplarda başarıya ulaşmak demektir. Güzel sanatlarda muvaffak olamayan milletler ne yazık ki, medeniyet alanında yüksek insanlık sıfatıyla yer almaktan ilelebet mahrum kalacaklardır.
Atatürkün Sanat İle İlgili Sözleri 8
Bir milletin sanat yeteneği güzel sanatlara verdiği değerle ölçülür.
Atatürkün Sanat İle İlgili Sözleri 9
İnsanlarda bir takım ince, yüksek ve asil duygular vardır ki insan onlarla yaşar. İşte o ince, yüksek, derin ve asil duyguları en çok duyabilen ve diğer insanlara duyurabilen şairdir.
Atatürkün Sanat İle İlgili Sözleri 10
Bir milletin yenileşmesinde ölçü, musikide değişikliği alabilmesi, kavrayabilmesidir.
Atatürkün Sanat İle İlgili Sözleri 11
Bir millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa, tam bir hayata sahip olamaz. Böyle bir millet bir ayağı topal, bir kolu çolak, sakat ve alil bir kimse gibidir.
Atatürkün Sanat İle İlgili Sözleri 12
Hayatlarını büyük bir sanata vakfeden bu çocukları sevelim.
Atatürkün Sanat İle İlgili Sözleri 13
Dünyada medeni olmak, ilerlemek ve olgunlaşmak isteyen herhangi bir millet mutlaka heykel yapacak ve heykeltıraş yetiştirecektir.
Atatürkün Sanat İle İlgili Sözleri 14
Güzel sanatların her dalı için, T.B.M.M.’nin göstereceği ilgi ve emek, milletin insani ve medeni hayatı ve çalışkanlık veriminin artması için çok etkilidir.
Atatürkün Sanat İle İlgili Sözleri 15
İnsanlar olgunlaşmak için bazı şeylere muhtaçtır. Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki fennin gerektirdiği şeyleri yapmaz; itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.
Atatürkün Sanat İle İlgili Sözleri 16
Güzel sanatların hepsinde, ulus gençliğinin ne türlü ilerletilmesini istediğinizi bilirim. Bu yapılmaktadır. Ancak bunda en çabuk, en önde götürülmesi gerekli olan Türk musikisidir. Bir ulusun yeni değişikliğinde ölçü, musikide değişikliği alabilmesi, kavrayabilmesidir.
Atatürkün Sanat İle İlgili Sözleri 17
Milletimizin güzel sanatlar sevgisini her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek milli ülkümüzdür.
Atatürkün Sanat İle İlgili Sözleri 18
Güzel sanatlara da alakanızı yeniden canlandırmak isterim. Ankara’da bir Konservatuvar ve Temsil Akademisi kurulmakta olmasını zikretmek, benim için bir hazdır. Güzel Sanatların her şubesi için Kamutay’ın göstereceği alaka ve emek, milletin insani ve medeni hayatı ve çalışkanlık veriminin artması için çok etkilidir.
Atatürkün Sanat İle İlgili Sözleri 19
Millet, ince duygulan, düşünceleri anlatan, yüksek deyişleri, söyleyişleri toplamak, onları bir gün önce, genel son musiki kurallarına göre işlemek gerekir. Ancak bu sayede, Türk milli musikisi yükselebilir, evrensel musikide yerini alabilir.
Atatürkün Sanat İle İlgili Sözleri 20
Sanat güzelliğin ifadesidir… Bu ifade söz ile olursa şiir, nağme ile olursa musiki, nakş ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık… olur.
Atatürkün Sanat İle İlgili Sözleri 21
Kültür, okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak, düşünmek ve zekayı geliştirmektir.
Atatürkün Sanat İle İlgili Sözleri 22
Hayatta müzik lazım değildir. Çünkü hayat müziktir. Müzik ile ilgisi olmayan varlıklar insan değildirler. Eğer söz konusu olan hayat, insan hayatı ise müzik mutlaka vardır. Müziksiz hayat zaten mevcut olamaz. Müzik hayatın neşesi, ruhu, sevinci ve her şeyidir. (14 Ekim 1925 İzmir Kız Öğretmen Okulu)
Atatürkün Sanat İle İlgili Sözleri 23
Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ışığı ilk duyan insandır.
Atatürkün Sanat İle İlgili Sözleri 24
Güzel sanatların hepsinde, ulus gençliğinin ne türlü ilerletilmesini istediğinizi bilirim. Ancak bunda en çabuk, en önde götürülmesi gerekli olan Türk müziğidir.

b-Ünite içi soru ve cevapları

C- 11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi cevapları sayfa 238- 239 Cevapları
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız?
1-Orta Asya Türk topluluklarında demir işçiliği oldukça gelişmiştir. Türkler mükemmel kılıç, kalkan, kargı ve mızrak yaparlardı. Kılıçların kabzalarını hayvan figüleri ve altın levhalar ile kemer tokası, at, koşum takımı gibi kullandıkları tüm eşyaları da altın ve gümüş işlemelerle süslerleri.
Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangilerine ulaşılabilir.?
I.yaşam koşullarının Türklerin sanatını etkilediği
II. türlerin sanatta ileri oldukları
III. Türk sanatının yabancı kültürlerden etkilendiği
A. yalnız I            
B.Yalnız II        
C.yalnız III      
D. I ve II              
E. I ve II
Cevap: D şıkkı

2-Türk sanatı başlangıçta dokumacılık, altın ve diğer madenlerden süs eşyaları, eyer ve koşum takımları, çeşitli savaş aletleri yapımı gibi başlıca el sanatlarına dayanırdı. Daha sonraları özellikle Budizm ve Manihaizm etkisiyle evler ve tapınaklar yapılarak şehirler kurulmaya başlanmış, böylece mimari alanda büyük gelişmeler görülmüştür.
Bu bilgiler göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A-Toplumda kültürel etkileşimin yaşandığı
B-Halkın değişime ayak uyduramadığı
C-Kent mimarisinin görüldüğü
D-Hayat tarzının değiştiği
E-İlk dönemde taşınabilir eşyaların yapıldığ
Cevap: B şıkkı

3-Büyük Selçuklulara ait olan Radyan kümbeti Türk çadırlarına benzerliği ile dikkati çeker. Kümbet içten kubbe dıştan konik bir çatı ile örtülü silindirik bir yapıdır. Kümbetin çatı süslemeleri çadırlardaki saçak motiflerini andırır.
 Bu bilgiler göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
I.  Türk sanatında devam ve sürekliliğin olması
II. Türk sanatının yabancı kaynaklardan etkilenmediği
III.Türk mimarisinin çadır sanatından etkilendiği
A. yanız I        
B.yalnız II      
C.yalnız III      
D. I ve II            
E. I ve III
Cevap: E şıkkı

4-Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu mimarisinin özelliklerinden değildir?
A-Yapılarda ana unsurun taş olması
B-Taç kapıların aşırı süslenerek vurgulanması
C-Yapı duvarlarına bol pencere açılması
D-Yapıların ön cephelerinin daha fazla süslenerek önem kazanması
E-Kervansaraylarn kale gibi güçlü yapılar şeklinde olması
Cevap: C şıkkı

5-Hangisi beylikler döneminde görülen mimari yeniliklerden biri değildir?
A-Taç kapının süslemeleri tüm cepheye dağılmıştır.
B-Taç kapının önemi daha da artmıştır.
C-Merkezi kubbe önem kazanmıştır.
D-Camilerde revaklı avlu görülür.
E-Yapılarda süslemeler sadeleşmiştir.
Cevap: B şıkkı.

6. hangisi mimar Sinan’ının eserlerinde mutlaka uyduğu mimarlığın temel kurallarından biri değildir.
A. sağlamlık
B. estetiklik
C. işlevsellik
D.ucuzluk
E. çevreyle uyumluluk
Cevap: D şıkkı

7.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı klasik dönem mimarisinin özelliklerinden değildir?
A-Camiler, cami ve avlu olarak iki şekilde düzenlenmiştir.
B-Bu dönemden yapılan medreseler Selçuklu medreselerine benzer.
C-Camiler büyük bir merkezi kubbe ile örtülmüştür.
D-Yapılarda taş süsleme ağırlık kazanmıştır.
E-Eserler çevresindeki diğer yapılarla bütünleştirilmiştir.
Cevap: B şıkkı

8.  I. Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden etkilenmek.
   II. barok üsluba karşı olmak.
   III. Avrupa mimarisinin etkisinde kalmak
Yukarıdakilerden hangisi neoklasik dönem Osmanlı mimarlığının özelliklerinden değildir.
A. yalnız I        
B. Yalnız II        
C. Yalnız III      
D. I-II      
E.II-III
Cevap: A şıkkı

9. Aşağıdaki eserlerin hangisi Avrupa sanat akımlarının etkisi görülmez?
A.Topkapı sarayı      
B. Yıldız sarayı      
C.beylerbeyi sarayı  
D. Dolmabahçe sarayı                                            
E. Çırağan sarayı
Cevap: A şıkkı

10. 1908 den itibaren Türk şair ve yazarlar  ile uyandırılan ulusçuluk akımları, mimariyi de etkilenmiştir. Bazı Türk mimarlar yeni bir ulusal mimari anlayışı oluşturmak istediler. Böylece batı mimarisinin etkilerinden kurtulmak isteyen çabalar görüldü. Ulusal mimari de denilen bu dönem birinci ulusal mimarlık akımı olarak bilinir.
Bu akımı ortaya çıkaran nedenler aşağıdakilerden hangileri olabilir?
I.   Türk mimarisinin özünden uzaklaşarak yabancı akımların etkisi altına girmesi
II.  Batı ülkelerinde görülen ulusçuluk hareketlerinin Osmanlı topraklarına da yayılması
III.  Türk mimarisinin yabancı mimariden daha ileri bir seviyede olması
A. yalnız I            
B. Yalnız  II      
C. Yalnız III  
D. I- II      
E. I,II, III
Cevap: D şıkkı

B.Aşağıdaki ifadelerin başına doğru ise “D” yanlış ise “Y” harflerini koyunuz.
1.( D.) Uygurların döneminde sanat alanında büyük değişim yaşanmıştır.
2.(…D…) Türkiye Selçuklularında süsleme sanatına değişik kültürler kaynaklık etmiştir.
3.(D) Geleneksel Türk evinin planı Türk çadırından esinlenilerek oluşturulmuştur.
4.(Y) Mavi camii olarak da anılan Sultan Ahmet camii, mimar Sinan tarafından yapılmıştır.
5.(D) ilk Osmanlı ressamları askeri ve teknik okullarda yetişmiştir.

C. Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz
1…KURGAN……………… orta Asya Türklerinin eşya ve hayvanlarıyla gömüldükleri mezarlardır.
2…………………. Sanatında taş, özellikle portallerde büyük bir ustalıkla işlenmiştir.
3 Osmanlı sanatı…………………. Den itibaren batı sanatının etkisine girmiştir.
4. Tarihte bilinen ilk düğümlü halı………………….
5………………… Türk- İslam devletlerinde savunma ve ticari amaçlarla yapılan eserlerdi.

Aşağıdaki Soruları Cevaplandırınız
1)Hun,Köktürk ve Uygur sanatlarının benzer ve farklı yönlerini karşılaştırınız.
Hun
kerpiç ve tuğladan yapılan toprak el mimarisi
işlemecilik
dokumacılık
Köktürk
anıt mezar
kitabeler
heykelcilik
balbal

Uygur
kubbeli anıt mezar
süslemecilik
mimar
heykelcilik
duvar resimleri
minyatür

Benzer yönleri
hunlar ve köktürklerce bilinen kerpiç ve tuğladan yapılmış
Toprak damlı ev mimarisi uygurlarda gelişme göstermiştir
uygurlar dönemindeki heykel sanatındaki gelişmeler köktürklerde de devam etmiştir

SORU: islamiyetin kabulünün türk sanatını nasıl etkilediğini açıklayınız
Cevap: islamiyetin kabulunden sonra taş süslemeleri,çeşitli hayvan motifleri sıkça kullanılmıştır. islamiyetin etkisiyle gelişen minare geleneği önemli yere sahiptir. arap minarelerinin yerine biçim ve süslemeleriyle sanatsay yönden gelişmiştir.anıt mezar yerine türbe mimarisi gelişti.selçuklularda anıt mezarlar;kümbet ve türbe olarak gelişti.

SORU: Beylikler dönemi mimarisiyle türk sanatına getirilen yenilikler nelerdir?
Cevap: bitkisel ağırlıklı süslemeler
halıcılık
mimari
el sanatları

SORU: klasik dönem osmanlı mimarisinin özelliklerini örneklerle açıklayınız.
Cevap: klasik dönem medreseleri genellikle külliye içinde yer alırken bağımsız olarak yapılanlarda vardır. istanbul rüstem paşa medresesi  camilere yükseklik kazanmasına kubbelerin geliştirilmesine, bölümlerin eklenerek kaynaşmasına çalışarak görkemli yapılar ortaya konulmuştur. iznik yeşil cami, konya aleaddin cami.

SORU: Mimar sinin edirne selimiye cami’nin neden ustalık eseri olarak görülmüştür?
Cevap:

SORU:Türk el sanatlarından günümüze kadar ulaşanlar hangileridir?
Cevap:

SORU:cumhuriyet dönemi türk sanatında nasıl bir gelişme görülür?
Cevap:sanat çağdaş medeni milletler düzeyine çıkarılmak istenmiştir.yetenek li görelen kişiler eğitim için avrupaya gönderilmiştir.Heykel tıraş sanatında önemli gelişmeler oldu.resim sanatında da önemli gelişmelerde olmuştu.

8. Sınıf Temel Dini Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ,27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ,41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ve diğer sayfalarına buradan göz atabilirsiniz. Öğrencilerim cevapları bazen tek taraflı düşünerek eksik cevapladıkları için müdahale de bulunuyoruz. Sizde eksik olduğunu cevapları yorum bölümünden bize bildirebilirsiniz.Burada 11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersine ait kitap içinde ve ünite sonunda bulanan soruların cevaplarını bulabilirsiniz. Soru ve cevaplarla ilgili istek ve önerilerinizi yorum bölümünden bildirebilirsiniz. Tarih kitaplarının cevaplarını Öğrencilerim hazırlayıp gönderiyorlar. Hatalar olduğunu düşünüyorsanız lütfen bildiriniz. Bazı sorular Yorum gerektirdiği için herkesin yorumu farklı olabilir diye cevapları kısa tutmaya özen gösteriyoruz.  11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Kitap Cevapları bir çok sorudan oluştuğu için hazırlanması biraz zaman alıyor. Tarih kitabı cevapları projemiz bittiğinde hepsini buradan görebileceksiniz. 11. Sınıf Tairh ders kitabı cevapları projemiz uzun zaman aradan sonra toparlandı ve devam ediyor. Bazı öğrencilerimiz 11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Kitap Cevaplarına  ait ders kitabının hangisi olduğunu merak ediyorlar. Bu ders kitabı hakkında biraz bilgi verelim.  Kitabın Künyesi aşağıdaki şekildedir. Bu yıl elinizde olan kitap 2016 yılı basımı ve 11. sınıf seçmeli tarih ders kitabı cevapları meb yayınları şeklinde tanıta biliriz.

Editör : Doç. Dr. Osman KÖSE
Dil Uzmaný : Semra ÇAKIR
Görsel Tasarým Uzmanlarý : Mehmet Fatih ÞELE
Ahmet Suat KEÇECÝOÐLU
Ölçme ve Deðerlendirme Uzmaný : Ahmet CANSIZ
Program Geliþtirme Uzmaný : Berna SERDAR OTUZ
Rehberlik Uzmaný : Mustafa KARA
Kitabımız 6 Üniteden oluşuyor. Altı Üniteye ait tüm soruları özellikle de Ünite sonu sorularını cevaplamaya çalıştık.

11. Sınıf Seçmeli Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları
11. Sınıf Seçmeli Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

11. Sınıf Seçmeli Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

Paylaşılan kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Sizlere önerimiz cevapları sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır, aktarılan bilgileri öğrenmeniz bakımından sizler için çok önemlidir. Değerli öğrenciler 11. Sınıf Seçmeli Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları tüm sayfalar olarak sayfamızda sizler için yayınlanmaya başladı. Değerli öğrenciler, önce kendiniz ders kitabı etkinliklerini yapın, kendiniz tamamen bitirdikten sonra çözümlerinizi buradaki çözümlerle karşılaştırın. Bu vesilesiyle daha etkili bir öğrenme sağlanmış olacaktır.

Yazar:

Önceki Yayın
Sonraki Yayın