11. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Top Yayınları

 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

11. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Top Yayınları

11. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Top Yayınları na aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Hazırlamış olduğumuz 11. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Top Yayınları umarız ki siz değerli öğrencilerimizin ödevlerini hazırlamasında yardımcı olur. 11. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Top Yayınları da sitemizde mevcut olup bu yayınımıza da bakmanızı tavsiye ederiz. 11. sınıf ders kitaplarından birisi de Top Yayınları yayınlarından çıktı. 11. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Top Yayınları nın yazarı Barış Taner ve kitap 208 sayfa olarak hazırlandı. Kitabı incelediğimizde özellikle soruların ve konu anlatımının ne kadar kaliteli olduğunu gördük.11. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Top Yayınları

Öğrencilerimize ödevlerinde katkı sunmaya devam ediyoruz. Bu yayınımızda 11. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Top Yayınları çözümlerine göz atabilirsiniz. İşte sayfa sayfa 11. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Top Yayınları 2017-2018 eğitim-öğretim yılı ders kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Derlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan  kesin doğruluk teşkil etmemektedir. 11. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Top Yayınları ise hazırlanırken özellikle öğrencilerimizin düzeyleri dikkate alınarak cevaplar yazıldı.

1. ÜNİTE
11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 11
11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 13
11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 17
11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 18
11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 20
11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 23
11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 24
11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 25
11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 29- 30

2. ÜNİTE
11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 31
1. Fransız İhtilali’nin getirdiği milliyetçilik düşüncesi ve Sanayi Devrimi’nin sonunda hızlanan sömürgecilik hareketlerinin Osmanlı Devleti’ni nasıl etkilediğini araştırınız.
Sömürgecilik Osmanlı devletini olumsuz yönde etkilemiştir. DEvletler osmanlı devletinin egemenliği altında bulunan bölgelerdeki yer altı ve yer üstü kaynaklarını ele geçirmek için işgal hareketleri başlatmışlardır. Bu sebeple osmanlı devleti kısa sürede parçalanmış ve bir çok bölgesi avrupalı devletlerin eline geçmiştir.
2. “Ulusal egemenlik” ve “ulusal bağımsızlık” kavramlarını araştırınız.
Ulusal Egemenlik ya da millî hâkimiyet, devletin gücü olan egemenliğin doğrudan doğruya ulusa ait olmasıdır.  “Ulusal bağımsızlık” ise, devletlerin iç ve dış işlerinde başka devletlerin baskısı, etkisi veya yönetiminde olmamasını ifade eder.
3. Millî Mücadele Dönemi’nde genelgelerin yayımlanması ve kongrelerin toplanmasının önemini araştırınız.
Bu dönemde kongreler ve genelgeler Belirli bir plan ve örgütlenmeyi sağlamıştır. İnsanlarda bilinç artmış ve vatanın kurtuluşu için farkındalık yaratılmıştır.

4. Millî Mücadele’de Mustafa Kemal’in birleştirici ve bütünleştirici özelliğini tartışın

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 33
SORU: Yukarıdaki verilerden yola çıkarak tarım ve hayvancılık üretimindeki bu büyük düşüş ile savaş durumu arasındaki bağı yorumlayınız.
CEVAP: Sanayileşme alanında geri kalan Osmanlı Devleti’nde ekonomi, tarıma dayalıydı ve bu alanda da makineleşme gerçekleşmemişti. Uzun savaş dönemi ve insan kayıpları, tarım alanında çalışan 18-35 yaş arası erkek nüfusun azalmasına neden oldu. Nüfusun azalmasına bağlı olarak geleneksel yöntemlerle yapılan tarımda da daralmalar olması kaçınılmazdır sevgili öğrenciler.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 35


11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 35
11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 35

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 37
Wilson İlkeleri
Wilson İlkeleri’nin, Osmanlı Devleti’ni ilgilendiren bazı hükümleri şunlardır:
• Gizli diplomasi terk edilmelidir.
• Yenen devletler, yenilen devletlerden toprak ve savaş tazminatı almayacaktır.
• Osmanlı İmparatorluğu’nun Türk olan kısımlarının egemenliği sağlanacak fakat Türk olmayan milletlere özerk gelişme imkânları verilecektir.
• Çanakkale Boğazı, uluslararası güvencelerle bütün milletlerin gemilerine açık olacaktır.
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın bazı maddeleri şunlardır:
• Karadeniz’e geçiş için Çanakkale ve İstanbul Boğazları açılacak, Karadeniz ve Çanakkale istihkâmları müttefiklerce işgal edilecektir (Madde 1).
• Türklerin elindeki savaş esirleri ile esir ya da tutuklu Ermeniler serbest bırakılacaktır (Madde 4).
• Müttefikler, güvenliklerini tehdit edecek bir durum baş gösterdiğinde herhangi bir stratejik noktayı işgal etme hakkına sahip olacaklardır (Madde 7).
• Toros Tünelleri, İtilaf Devletleri’nce işgal edilecektir (Madde 10).
• Hükûmet haberleşmesi dışında; bütün haberleşme, ulaşım araç ve gereçleri İtilaf Devletleri’nin denetiminde olacaktır (Madde 12).
• Antlaşma imzalandığında Anadolu dışındaki Osmanlı askerleri, en yakın İtilaf Devleti birliğine teslim olacaktır (Madde 16).
• Vilayatısitte’de (Erzurum, Sivas, Van, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ) karışıklık baş gösterdiğinde bu illerin herhangi bir kısmının işgal hakkını İtilaf Devletleri saklı tutarlar (Madde 24).
SORU:  Mondros Ateşkes Antlaşması ile Wilson İlkeleri’ni karşılaştırıp bunların çeliştikleri yerleri belirtiniz.
CEVAP: Wilson ilkeleri ile öngörülen hiç bir hususa dikkat edilmemiştir. Yukarıda verilen maddelerin tamamen aksi yapılmıştır. Sevgili arkadaşlar maddeleri incelediğinizde bunu rahatlıkla . Örneğin toprak alaınmayacak maddesinin aksine osmanlının hemen hemen her bölgesi işgale uğramıştır. Çanakkale her alanda açık olmalıdır maddesinin aksine buralarda işgal edilmiştir.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 39
SORU: Mustafa Kemal’in, Mondros Ateşkes Antlaşması ve sonrasındaki gelişmeler ile ilgili aşağıdaki değerlendirmeleri, kişisel özelliklerinden hangilerine örnek oluşturur? Boş bırakılan yerlere yazınız.
1. Mondros Ateşkesi ile ilgili Sadrazam Ahmet İzzet Paşa’ya gönderdiği telgrafında: “… Pek ciddi ve samimi olarak arz ederim ki ateşkes şartları arasında yanlış yorum ve anlamayı ortadan kaldıracak önlemler alınmadıkça, orduları terhis edecek ve İngilizlerin her dediğine boyun eğecek olursak ihtirasların önüne geçmeye imkân kalmayacaktır…” (ASKERİ DEHA)
(Kocatürk, 2007a: 116)
2. 7 Kasım 1918’de Yıldırım Orduları Grubu ve 7. Ordu Karargâhı lağvedilirken hükûmete yaptığı teklif: “Orduları dağıtalım, fakat unvanı muhafaza edelim. En ufak bir müfreze hâlinde de olsa, bu namla ben onun kumandanlığı ile yetinir ve vatanıma hizmet ederim.” (VATAN SEVGİSİ) (Çaycı, 2002: 59)
3. 13 Kasım 1918’de İstanbul’a geldiğinde denizin ortasında demirlemiş, Anlaşma Devletleri’ne ait donanmayı görünce yaveri Cevat Abbas Bey’e söylediği: “Geldikleri gibi giderler.” (İLERİ GÖRÜŞLÜLÜK) (Kocatürk, 2007a: 118)

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 40
SORU: Paris Barış Konferansı’ndaki devletlerin Batı Anadolu’nun geleceğiyle ilgili tutumunu tartışınız.

CEVAP: Konuyu hatırlayacak olursak paris barış konferansında Batı anadolu İtalyadan alınarak Yunanistana verilmiştir. Acaba batılı devletler bu şekilde neden davranmışlardır. Bunun cevabını verecek olursak Bunda en öenmli etken italyanın daha güçlü olmasıdır. Batı anadolu daha güçsüz ve kontrol edilebilir bir devlete verilirse Avrupalı devletlerin işine gelecektir.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 41
SORU: Bu konuşmanın Kurtuluş Savaşı’na katılımın artmasına nasıl bir etkisi olacağını açıklayınız.
CEVAP:Bu konuşmanın Kurtuluş savaşına katkısı elbetteki olumlu manada olacaktır. Devletinin ve bağımsızlığının geleceğini kaderini kimsenin eline bırakmak istemeyen Türk halkı top yekun milli mücadeleye katılacaktır.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 43
Reis Bey başını salladı:
“Elbette. En mühimi de etrafınıza Kuvayımillîye’nin çete olmadığını, Kurtuluş Ordusunun çekirdeği olduğunu yaymaktır. Eli silah tutanlar gider katılır, kalanlar da karınca kararınca para ve mal yardımında bulunur. Aranızda bir heyet kurun; üç beş kuruş, bir kalıp sabun, bir çift çorap, bir çaputun bile değeri vardır.
Toplayın, verin. Önümüz kış. Düşman boyuna ilerliyor. Yakında büyük çarpışmalar başlayacak. Ne kadar kuvvetli olursak o kadar dayanabiliriz. Dayandıkça da derlenip toparlanırız…” (Buğra, 2013: 149) (Düzenlenmiştir.)
SORU: Yukarıdaki bölüme bakarak Kuvayımillîye hareketi ile ilgili hangi değerlendirmeleri yapabilirsiniz? Tartışınız.
CEVAP: Bu konuşmanın özüne bakarak diyebiliriz ki Kuvayı milliye işgallere karşı oluşturulmuş Halkın içinden bir kuvvettir. Hem silahlı yönü vardır. Hemde Cephe arkasındaki yönü vardır.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 45
“Bu sözleşme bakımından, ulusal, etnik, ırksal veya dinsel bir grubu, kısmen veya tamamen ortadan kaldırmak amacıyla işlenen fiiller soykırım suçunu oluşturur.”
SORU: Bu tanıma bakarak Yunanistan’ın soykırım iddialarının uluslararası hukuk açısından geçersizliğini açıklayınız.
CEVAP: Çünkü Batı anadoluda bulunan yunanlılar lozan anlaşması ile hukuk çerçevesinde mübadele edilmişlerdir. Tanıma uyan herhangi bir drum söz konusu değildir.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 46
Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyetinin çalışmaları ile ilgili 2 Şubat 1920 tarihli telgraf örneği:
“Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Temsil Heyeti Başkanlığı’na
Muhterem Efendim!
Fransız ve Ermenilerin Maraş’ta din kardeşlerimize reva gördükleri canavarlıkları derhal telgrafnamelerle İtilaf temsilcileri huzurunda protesto edildiği gibi, Vekiller Heyeti’ni de ikaz edecek telgraf çekildiği ve protesto telgrafnamelerinin birer suretleri takdim olunduğu en derin saygılarımızla teslim olunur Efendim.”
Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti Başkanı Melek Hanım (www.atam.gov.tr) (Sadeleştirilerek düzenlenmiştir.)
SORU: Yukarıdaki telgraftan yola çıkarak cemiyetin çalışmaları hakkında değerlendirme yapınız.
CEVAP: Cemiyet Anadoluda ermeni ve Fransızların yaptıkları mezalimleri İtilaf devletlerine ve Dünya kamuoyuna anlatmaya çalışmaktadır.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 47

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 50
SORU: Sivas Kongresi’nde tartışılan manda ve himaye konusunda yukarıdakine benzer bir drama çalışması yapınız.
CEVAP: Drama çalışmasını sınıfınızda yapacaksınız. Bu sebeple manda ve himaye karşı olanlar ve manda ve himaye taraftarları olarak gruplara ayrılacaksınız.
SORU: Millî Mücadele’yi yürütmek amacıyla İstanbul Hükûmeti’ne alternatif bir yürütme organı oluşturmak için Amasya Genelgesi, Erzurum ve Sivas Kongrelerinde alınan kararları aşağıdaki ilgili olan yerlere yazınız.
CEVAP:
Amasya Genelgesi: Her türlü denetim ve etkiden uzak bir millî kurul oluşturulmalıdır.
Erzurum Kongresi:Osmanlı Hükûmeti vatanı koruyamaz ve istiklali sağlamazsa geçici bir hükûmet kurulacaktır. Bu hükûmeti ulusal kongre kuracaktır. Eğer kongre toplanmamışsa hükûmet Temsil Heyeti tarafından seçilecektir
Sivas Kongresi:Temsil Heyeti sadece doğu illerini değil tüm yurdu temsil edecektir.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 56
SORU: Hâkimiyetimillîye ve Anadolu Ajansı’nın Millî Mücadele’deki rolünü araştırarak arkadaşlarınızla tartışınız.

CEVAP: Bir gazete ve Haber ajansı Milli mücadelenin haklılığının dünyaya duyurulması hususunda önemli rol üstlenmiştir. Cepheden insanlra haberler sunulmuştur.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 58
SORU: Yukarıdaki harita üzerinde Misakımillî kararlarına göre hedeflenen sınırları yaklaşık olarak gösteriniz.
CEVAP:
SORU: Yukarıdaki harita üzerinde Misakımillî’ye göre referandum yapılacak yerleri işaretleyiniz.
CEVAP:Kars Ardahan Batumu işaretleyiniz. Gerekirse arap memleketlerinde halk oylaması yapılabilir. Baı trakyada da halk oylaması yapılabilir kararı alınmıştır. Haritazerinde buraları işaretleyiniz.
SORU: Sevr Barış Antlaşması’nda Misakımillî’ye aykırı belirlenen sınırları harita üzerinde gösteriniz.
CEVAP:Sevr anlaşmasında Orta Anadolu hariç hemen hemen her yer Elimizden alınıyordu. Bu sebeple harita üzerinde burayı işaretleyiniz.


11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 59-60
Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
SORU: 1. 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti’nin siyasal ve ekonomik durumuyla ilgili bilgi veriniz.
CEVAP: Değerli Öğrenciler bu sorunun cevabı için kitabımızın 32,33 ve 34 sayfalarını bir kez daha okumanızı tavsiye ederim.
SORU:2. Osmanlı Devleti’nin, I. Dünya Savaşı’na Almanya yanında katılmasının nedenleri nelerdir?
CEVAP: Bu sorumuzun cevabına gelince 1. Dünya savaşı hakkında Kısa Bilgi makelemizde bu sorunun tam olarak cevabını vermiştik. Birde sizler için buraya ekliyoruz.
• Osmanlı Devleti’nin kaybettiği toprakları geri almak istemesi (en önemli sebep)
• Osmanlı Devleti’nin (İttihat ve Terakki Partisi) Almanya’nın savaşı kazanacağına olan inancı.
• İttihat ve Terakki Partisi yöneticilerinin (Enver Paşa, Ziya Paşa) Alman hayranlığı.
• Osmanlı Devleti ve Almanya arasında gizli bir anlaşmanın yapılması.
• Siyasi yalnızlıktan kurtulmak istemesi.
• İngiltere, Fransa ve Rusya’nın Osmanlılara karşı düşmanca politikalar izlemesi.
• Rusya ile aynı tarafta olmanın imkânsızlığı.
• Borçlardan ve kapitülasyonlardan kurtulma isteği.
SORU:3. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın hangi maddeleri, Osmanlı topraklarını işgale açık hâle getirmiştir?
CEVAP:– Boğazlar tüm devletlere açık olacak ve İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecek.
– İtilaf Devletleri, kendi güvenliklerini tehdit edecek bir durumda herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecek (7.madde).
– Vilâyât-ı Sitte’de (Altı il, Erzurum, Van, Harput, Diyarbakır, Bitlis, Sivas) bir karışıklık çıkarsa, İtilaf Devletleri buraları işgal edebilecek (24.Madde).
– Bütün haberleşme-ulaşım araç ve gereçleri İtilaf Devletleri’nin kontrolüne verilecek.
SORU:4. Paris Barış Konferansı’nda Osmanlı topraklarının yeniden paylaşılmasının nedenleri nelerdir?
CEVAP: Batı Anadolunun İtalyadan alınıp Yunanistana verilemesi sebebiyle yeniden bir paylaşım söz konusu olmuştur.
SORU 5. Müdafaa-i Hukuk derneklerinin kuruluş nedenleri nelerdir?
CEVAP: Mondros Ateşkes anlaşması sonucunda İşgale uğrayan Anadolu hakkında kurtuluş çareleri aramak için kurulmuştur.
SORU 6. Mustafa Kemal, kuruluş nedenleri kendi düşüncesine ters düşse bile 9. Ordu Müfettişliği’ne neden atanmak istemiştir?
CEVAP: Bir türlü yolunu bularak Anadoluya geçmeyi ve burada bir mücadele başlatmayı hedeflediği için.
SORU 7. Amasya Genelgesi’nin Kurtuluş Savaşı’nın nasıl gerçekleşeceğine ilişkin maddeleri nelerdir?
CEVAP: Milletin Bağımsızlığını yine milletin Azim ve Kararı kurtaracaktır maddesi.
SORU 8. Erzurum ve Sivas Kongresi kararlarını karşılaştırınız.
CEVAP: Erzurum kongresi bölgesel Sivas kongresi ise Ulusak karararlar almıştır.
SORU 9. Misakımillî’nin ilk ortaya çıkışı, hazırlanışı ve ilan edilmesiyle ilgili süreci açıklayınız.
CEVAP: Mebusan Meclisinin toplanması, Amasya Görüşmeleri’nde kabul edilmişti. Mustafa Kemal, Erzurum mebusu seçilmesine karşın tutuklanma olasılığından dolayı İstanbul’a gitmedi. Ankara’da görüştüğü milletvekillerinden mecliste bir Müdafaa-i Hukuk Grubu oluşturmalarını, Misakımillî’yi ilan ettirmelerini ve kendisini meclise başkan seçtirmelerini istedi.
Mebusan Meclisi, 12 Ocak 1920’de açıldı. Fakat Anadolu hareketini destekleyen milletvekilleri, Mustafa Kemal’i meclis başkanlığına
aday göstermediği gibi Müdafaa-i Hukuk Grubu yerine Felâh-ı Vatan (Vatanın Kurtuluşu) adıyla bir grup kurdu. Osmanlı Mebusan Meclisinde 28 Ocak 1920’de Misakımillî (Millî Ant) metni kabul edildi.
SORU 10. I. TBMM’nin özellikleri ve kendisine karşı çıkarılan ayaklanmalara karşı aldığı önlemler nelerdir?
CEVAP:

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” harfi koyunuz.
1. (Y) Osmanlı Devleti, Balkan Savaşları’nda yitirdiği toprakları I. Dünya Savaşı sonunda geri
almıştır.
2. (D) Osmanlı Devleti’nin Mondros Ateşkesi’nden sonraki işgallere kayıtsız kalması, Kuvayımillîye’nin
kurulmasında etkili olmuştur.
3. (Y) Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesi ve yöntemi Havza Genelgesi’nde açıklanmıştır.
4. (D) Sivas Kongresi sonrasında “İrâde-i Milliye Gazetesi” çıkarılmıştır.
5. (D) İstanbul’un resmen işgali üzerine Mustafa Kemal, TBMM’nin açılması çağrısını yapmıştır.
6. (D) İstiklal Mahkemeleri ilk kez TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmalar sırasında kurulmuştur.
7. (Y) Sevr Antlaşması’nı İstanbul Hükûmeti ve TBMM birlikte imzalamıştır

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti – Temsil Heyeti – Sykes-Picot – St. Jean de Maurienne – İstanbul Hükûmeti – Güçler Birliği – Meclis Hükûmeti – – Felâh-ı Vatan
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere yukarıda verilen sözcüklerden uygun olanlarını yazınız.
1. I. Dünya Savaşı sırasında Sykes-Picot adındaki gizli antlaşma ile İngiltere, Fransa ve Rusya Osmanlı topraklarını aralarında paylaşmışlardır.
2. Sivas Kongresi’nde tüm Millî Cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. adı altında birleştirildi.
3. Mustafa Kemal’e halkın verdiği ilk görev Erzurum Kongresi başkanlığıdır.
4. Son Osmanlı Mebuslar Meclisinin İstanbul’da toplanması kararı kesinleşince Temsil Heyeti  27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelmiştir.
5. I. TBMM, Güçler Birliği  anlayışına ve Meclis Hükûmeti  sistemine göre çalışmıştır.

Aşağıda rakamlarla belirtilen açıklamaları, harflerle gösterilen kavramlardan uygun olanları ile eşleştirirek boş bırakılan kutulara yazınız.
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.
1. Aşağıdakilerin hangisi, Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı sırasında Doğu Cephesi’nde,
cephe gerisinin güvenliğini sağlamak için Ermenilere yönelik çıkardığı kanundur?
A) Hıyanet-i Vataniye
B) Tehcir
C) Firariler
D) Teşkilât-ı Esasiye
E) Kanun-u Esasiye

2. 1919 Paris Barış Konferansı’nda Osmanlı topraklarının yeniden paylaşılmasının gündeme gelmesinde;
I. Bolşevik Devrimi’yle birlikte Sovyet Rusya’nın İtilaf Bloku’ndan ayrılması,
II. İngiltere’nin Doğu Akdeniz’de sömürge yolları üzerinde güçlü bir İtalya’dan rahatsız olması,
III. Anadolu’da Mustafa Kemal önderliğinde Kurtuluş Savaşı’nın başlaması
durumlarının hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

3. Erzurum Kongresi’nin;
I. Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez.
II. Mebusan Meclisi en kısa sürede açılmalıdır.
III. Manda ve himaye kabul edilemez.
kararlarının hangileri ulusal egemenlikle ilgilidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III

4. Aşağıdakilerin hangisi, Balıkesir ve Bursa yöresinde Millî Mücadele’ye karşı çıkan ayaklanmalardan biridir?
A) Anzavur
B) Delibaş Mehmet
C) Çopur Musa
D) Çerkez Ethem
E) Millî Aşireti

5. Osmanlı Devleti’nin 10 Ağustos 1920’de İtilaf Devletleri’yle imzaladığı Sevr Antlaşması’nın Kanunuesasi’ye göre hukuk dışı olmasının nedeni aşağıdakilerin hangisidir?
A) TBMM’nin kabul etmemesi
B) Paris Konferansı’nda görüşülmemesi
C) Az sayıda devletin imzalaması
D) Padişahın onayından geçmemesi
E) Mebusan Meclisi’nde onaylanmaması 

3. ÜNİTE
11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 61
HAZIRLIK ÇALIŞMASI
SORU: 1. “Ateşkes” ve “barış” antlaşmalarının özellikleri hakkında araştırma yapınız.
CEVAP:
Ateşkes antlaşması geçici olarak savaşa ara vermektir. Bu süre bazen zaman birimlerinden biriyle belirlenir (24 saat, 2 gün, 1 hafta gibi), bazen belirli günler nedeniyle yapılır (milli ve dini bayramlar gibi), bazen beklentilerle sınırlıdır, bazen da sadece ara verip güç toplanır ve ilk fırsatta sona erdirilir.
Barış antlaşması ise, tarafların masa başında karşılıklı şartlar ileri sürerek, ya da önerileri kabul ederek savaşı tamamen sona erdirip, yeni statü veya şartlarda normal yaşama dönmeyi sağlayan antlaşmalardır. Uluslararası savaşlarda, barış antlaşmaları genellikle Birleşmiş Milletler ya da tarafların kabul ettiği ülke ya da kişiler huzurunda yapılır.
SORU:2. Doğu, Güney ve Batı Cephelerinde mücadele eden yerel kahramanları araştırınız.
CEVAP: Bu konuda hazırladığımız sayfaları ziyaret ederek Kurtuluş Savaşındaki Kadın Kahramanlar hakkında fikir edinebilirsiniz.
SORU:3. Askerî alanda elde edilen başarıların siyasal alana etkisini araştırınız.
CEVAP: İnkılap tarihi dersi ile alakalı bu konuya verilecek en iyi örnek 1. İnönü savaşıdır. Cephede elde edilen başarıdan sonra TBMM hükümeti bir çok dostluk anlaması imzalamıştır.
4. “Kuvayımillîye”, “Tekâlif-i Milliye”, “topyekûn savaş” ve “genel seferberlik” kavramları hakkında araştırma yapınız.
Kuvayımillîye :Anadolunun Yunan, İngiliz, Fransız, İtalyan birliklerince işgal edildiği ve Mondros Mütarekesi ile ağır koşulların dayatıldığı dönemde çeşitli yörelerde Osmanlı ordusunun silahlarının alınıp dağıtıldığı günlerde doğan bir milli direniş örgütlerine verilen isimdir.
Tekâlif-i Milliye Emirleri, Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktalarından olan Sakarya Meydan Muharebesi öncesi ordunun ihtiyacını karşılamak ve Sakarya Savaşı’na hazırlanmak için Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın kanunla kendisine verilen yasama yetkisini kullanarak yayınladığı “Ulusal Yükümlülük Emirleridir”.
Topyekûn savaş bir milletin bütün kaynaklarını seferber ederek başka bir millete kesin olarak iradesini kabul ettirebilmek amacıyla, onun askeri gücünü yok etmek için savaşmasıdır.
Seferberlik; ülke ve millet olarak, başta askeri güç olmak üzere devletin tüm güç ve kaynaklarının, savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde; hazırlanması,
5. Millî Mücadele’yi konu alan eserler (roman, şiir, film vb.) hakkında topladığınız bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.
ROMANLAR : Yaban, Ateşten Gömlek, Vurun kahpeye, Sodom ve gomore, Esir Şehrin İnsanları


11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 63-64
11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 63
Gümrü Antlaşması’nın bazı önemli maddeleri şunlardır:
• Ermenistan, TBMM’yi tanıyacaktır.
• Kars, Sarıkamış, Kağızman, Iğdır, Oltu ve Kulp TBMM Hükûmeti’ne bırakılacaktır.
• Ermenilerden Türklere karşı silah kullanmamış olanlar, Türkiye’ye geri dönebilecektir.
• İsteyen Ermeniler Türkiye’den göç edebilecektir.
SORU:Gümrü Antlaşması’nın yukarıdaki maddelerinden hangisi, Ermenilerin Sevr Antlaşması ile kendilerine verilen haklardan vazgeçtiklerini gösterir? Tartışınız.
CEVAP: 1 ve 2. maddeler bunun bariz göstergesidir.  Görüldüğü gibi hem TBMM hükümetini tanımış hemde bir çok bölgeyi yani toprağı almaktan vazgeçmiştir.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 64
Güney Cephesi’nde Kadın Kahramanlar
Kılavuz Hatice: Pozantı’da mücadele etmiştir. 8 Mayıs 1920 gecesi Fransız kuvvetlerine Kumcu Veli ile birlikte kılavuzluk ederek onları Türklerin ateş hattına sokmuştur. Fransızlar en kritik nokta olan Karboğazı’na sıkıştıklarını ancak gün ışıyınca anlamışlardır. Fransız askerleri bu şekilde esir edilmiştir. Bu hadisedeki rolünden dolayı Kılavuz Hatice olarak anılır.
Tayyar Rahime: Güney Cephesi’nde 9. Tümende gönüllü olarak bir müfrezenin komutanlığını yapmıştır. Osmaniye’de Fransız karargâhına saldırı için görevlendirilen müfreze, 1 Temmuz 1920’de harekete geçmiş fakat bu arada askerlerde bir duraklama olmuştur. Bunun üzerine, “Ben kadın olduğum hâlde ayakta duruyorum da siz erkek olduğunuz hâlde yerlerde sürünmekten utanmıyor musunuz? ” diyerek çıkışan Tayyar Rahime, karargâhın alındığını göremeden şehit düşmüştür.
SORU:Güney Cephesi’nde mücadele eden kadın kahramanlarla ilgili araştırma yapınız. Bunlardan birinin yaşamından bir kesiti drama yöntemiyle sınıfta sununuz.


11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 66 ve 68
11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 66
1921 Anayasası’nın bazı önemli maddeleri şunlardır:
• Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur. Yönetim biçimi, ulusun kaderini doğrudan kendisinin belirlemesi esasına dayanır.
• Yürütme gücü ve yasama yetkisi, ulusun tek ve gerçek temsilcisi olan BMM’de belirir ve toplanır.
• Türkiye Devleti, BMM tarafından yönetilir ve hükûmeti “BMM Hükûmeti” adını alır.
• BMM seçimleri iki yılda bir yapılır.
• Büyük Millet Meclisi başkanı, hükûmetin de başkanıdır.
• Din buyruklarının (ahkamışeriye) yerine getirilmesi; bütün yasaların konulması, değiştirilmesi, kaldırılması; antlaşma ve barış yapılması ve savaş kararı verilmesi gibi temel haklar BMM’nindir. (Atatürk, 1978: 414) (Düzenlenmiştir.)
SORU: 1921 Anayasası’nın öncelikli amacı nedir? Bu doğrultuda BMM’ye verdiği yetkiler nelerdir? Tartışınız.
CEVAP: 1921 Anayasası kurucu bir anayasadır. BMM verdiği yetkiler kısa sürede en hızlı ileri yapması için verilen yetkilerden oluşur.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 68
SORU: TBMM’nin kurduğu düzenli ordunun kazandığı I. İnönü Savaşı’nın iç ve dış politikadaki sonuçlarını aşağıdaki bölümlere yazınız.
CEVAP:
İç Politikadaki Sonuçları
1-Düzenli ordunun Batı cephesindeki ilk başarısıdır.
2-Bu savaş, ulusal kurtuluş heyecanını kamçılamış ulusun tek amaç etrafında birleşmesine yardımcı olmuştur.
3-Düzenli orduya duyulan güveni artırmış, orduya katılım hızlanmıştır.
4-Yenilen Yunan ordusu Eskişehir’den çekilmek zorunda kalmıştır.
Dış Politikadaki Sonuçları
Anlaşma devletleri arasındaki anlaşmazlık su yüzüne çıkmıştır.
TBMM Londra konferansına çağrılmıştır.
Afganistan ile Dostluk anlaşması imzalanmıştır.
SSCB ile moskova anlaşması imzalanmıştır.


11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 69 -70
11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 69
SORU: Mustafa Kemal “Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz. ” sözüyle , II. İnönü zaferinin hangi sonuçlarına vurgu yapmıştır? Tartışınız.
CEVAP: Türk milletinin 1683 viyana kuşatmasından beri gelen yenilgi kaderini değiştirip kendine güven gelmesi sonuçlarına vurgu yapmıştır.
SORU: Millî  Mücadele’nin  hangi  zorluklar altında kazanıldığını gösteren benzer bir sunu hazırlayınız.
CEVAP:Bu konuda hazırladığınız sunuları bizlere gönderebilirsiniz.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 70
SORU:Kurtuluş Savaşı içinde bir eğitim kongresi düzenlenmesinin önemini arkadaşlarınızla tartışınız.

CEVAP:Bu savaşı yapan kadronun her şartta eğitime önem verdiği ve yeni nesilleri eğitmekte kararlı olduğunun gösterir.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 71
Tekâlif-i Milliye Emirleri’nden bazıları şunlardır:
• Emirleri uygulayabilmek ve orduya dağıtımını yapabilmek için her ilçede bir Tekâlif-i Milliye Komisyonu kurulacaktır.
• Her aile birer kat çamaşır, çorap ve çarık verecek.
• Tüccar ve halkın elinde bulunan çamaşırlık bez, kaput bezi, patiska, pamuk, yün, tiftik, iplik, kumaş, kalın bez, kösele, çarık, potin, demir kundura çivisi, tel çivi, kundura ve saraç ipliği, nallık demir ve yapılmış nal, yular, kürek, semer, urganların %40’ına parası sonra ödenmek koşuluyla el konacaktır.
• Herkesin elinde bulunan buğday, saman, un, arpa, fasulye, bulgur, nohut, kasaplık hayvanlar, şeker, gaz, pirinç, sabun, yağ, tuz, zeytinyağı, çay ve mumların da %40’ına parası sonra ödenmek şartıyla el konacaktır.
• Benzin, vakum, gres yağı, makine yağı, otomobil ve kamyon lastiği, lastik yapıştırıcı, tutkal, kablo, pil, telefon makinesinin %40’ına el konacaktır.
• Ordunun yedirilip içirilmesine yarayan bütün sahipsiz mallara el konacaktır.
• Taşıt sahipleri ayda bir kez olmak üzere yüz kilometre mesafelik hizmeti ordu için yapacaktır.
• Dört tekerlekli yaylı araba ve onları çeken at, katır, öküz, eşek ile develerin %20’sine el konacaktır.
• Halkın elindeki savaşa elverişli her tür silah üç gün içinde hükûmete verilecektir.
(Atatürk, 1978: 451-452) (Özetlenerek düzenlenmiştir.)
SORU: Tekâlif-i Milliye Emirleri’ni inceleyerek Kurtuluş Savaşı’nın bu aşamasında, savaş türlerinden hangisinin yaşandığı söylenebilir? Tartışınız.
CEVAP: Öncelikle fazladan bilgi verelim ve savaş türlerine bir bakalım ne dersiniz. Savaş Türleri Nelerdir. Kaç Türlü Savaş Vardır ? makalemize bakmanızı öneririm. İncelediğinizde göreceksiniz ki TOPYEKÜN SAVAŞ kısmına girmektedir.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 72 ve 74
11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 72
“Savunma çizgisi yoktur. Savunma alanı vardır. O alan bütün yurttur. Yurdun her karış toprağı, yurttaşın kanıyla ıslanmadıkça düşmana bırakılamaz. Onun için, küçük büyük her birlik bulunduğu mevziden atılabilir ama küçük büyük her birlik ilk durabildiği noktada yeniden düşmana karşı cephe kurup savaşı sürdürür.
Yanındaki birliğin çekilmek zorunda kaldığını gören birlikler ona uyamaz. Bulunduğu mevzide sonuna dek dayanmak ve direnmekle yükümlüdür.”
(Atatürk, 1978: 453) (Düzenlenmiştir.)
SORU: Mustafa Kemal’in yukarıdaki taktiğinin Sakarya Savaşı’nın kazanılmasındaki etkisini tartışınız.
CEVAP: Savaşlardaki klasik anlayış yerine Hattı müdafaa yoktur sathı mudafaa vardır Anlayışı belirleyen Mustafa Kemalin bu hamlesi klasik savaş eğitim alan Düşman ordusunu şaşırtmıştır. Tüm vatanın savunulması gerektiği anlayışı kısa sürede etkisini göstermiş ve düşman ordusu daha fazla ilerleyememiştir.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 74
“Ordumuzun kararı saldırıya geçmektir. Ama bu saldırıyı geciktiriyoruz. Çünkü, hazırlığımızı iyice tamamlamak için biraz daha zaman gerekir. Yarım hazırlıkla, yarım önlemle yapılacak saldırı, hiç saldırı yapmamaktan çok daha kötüdür… Osmanlılar, göze aldıkları savaşın genişliği ölçüsünde sakıngan ve öngörüşlü davranmadıklarından ve daha çok duygularıyla
tutkularının etkisi altında iş gördüklerinden, Viyana’ya dek gitmişken geri çekilmek zorunda kalmışlardır. Ondan sonra, Budapeşte’de de duramadılar geri çekildiler; Belgrat’ta da yenilip geri çekilmek zorunda bırakıldılar. Balkanları bıraktılar. Rumeli’den çıkarıldılar. Bize, içinde düşman bulunan bu yurdu miras bıraktılar. Bu son yurt parçasını kurtarırken olsun tutkularımızdan, duygularımızdan özveride bulunarak düşünceli olalım. Kurtuluş için, bağımsızlık için eninde sonunda düşmanla, bütün varlığımızla vuruşarak onu yenmekten başka karar ve çıkar yol yoktur ve olamaz!” (Atatürk, 1978: 466-467)
SORU: Mustafa Kemal’in yukarıdaki açıklaması, kişisel özelliklerinden hangisinin göstergesidir? Tartışınız.
CEVAP: Bu okuma parçasında bir çok kişisel özelliği ön plana çıkmıştır. Kararlılık, Planlılık, Tarih iyi bilmek, Sabırlı olma vs.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 76
Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın aşağıda verilen maddelerinin hangi değerlendirmeye denk düştüğüne yönelik eşleştirme yapınız.
Senem Ayşe (1879-1954) anlatıyor:
Maraş Fransızlar tarafından işgal edilince yıllarca birlikte yaşadığımız Ermenilerin bazıları, Fransızlarla birlik olup taşkınlık yapmaya başladılar. Erkeklerimiz ailelerini ve mahallelerini korumak için mücadeleye başladı. Kocam Ramazan da bu mücadeleye katıldı. Kümbet ve Kayabaşı mahalleleri civarında şehit düştü.
Haberi duyunca şehit kocamın başucuna gittim. Cenazesinden sonra onun kıyafetlerini giyip silahını kuşanarak ben de mücadeleye başladım.
Cephane istemek için bir gün Kılıç Ali Bey’in huzuruna çıktım. Kılıç Ali Bey bir kadının silah kuşandığını görünce çok şaşırdı, inanamadı. Elimdeki silahla gösterdiği hedefi vurunca ikna oldu ve gerekli cephanenin verilmesini sağladı. Çok zor günler geçirdik. Ama sonunda özgürlüğümüzü korumayı bildik. Maraş’ın kurtuluşunda karınca kararınca hepimiz bir şeyler yaptık.
SORU:  Siz de Millî Mücadele kahramanlarından birinin hikâyesini kendi dilinden anlatımıyla sınıf ortamında paylaşınız.

CEVAP: Sevgili Öğrencilerim Öncelikle Yukarıdaki Okuma parçasında bahsedilen olayı ve kişileri derinlemesine okumanızı bunu yaparken diğer kaynaklardan faydalanmanızı tavsiye ederim. Sorumuzun cevabı olarakta Kurtuluş  savaşı kahramanlarımızdan birini seçmenizi tavsiye ederim. Kahraman açısından sıkıntı yaşamayacaksınız. Ufak bir kaç araştırma ile inanın ki sayfaar dolusu bilgi bulacaksınız. Size sadece küçük bir örnek ŞAHİN BEY‘i verebilirim.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 77
“… Bekir Çavuş:
– Biliyorum beyim sen de onlardansın emme.
– Onlar kim?
– Aha, Kemal Paşa’dan yana olanlar…
– İnsan Türk olur da, nasıl Kemal Paşa’dan yana olmaz!
– Biz Türk değiliz ki, beyim.
– Ya nesiniz?
– Biz İslamız, elhamdülillah… O senin dediklerin Haymana’da yaşarlar.
(Karaosmanoğlu, 2008: 153)
Yukarıdaki diyalogdan hareketle Anadolu halkının Millî Mücadele’ye bakışını tartışınız.


11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 79-80
Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
1. Kurtuluş Savaşı’nda Güney Cephesi’nde hangi devlete karşı savaşılmıştır?
2. Kuvayımillîye’nin Kurtuluş Savaşı’ndaki yararları nelerdir? Dağıtılma nedenlerini söyleyiniz.
3. TBMM’nin I. İnönü Savaşı’ndan sonra düzenlenen Londra Konferansı’na katılma amaçları nelerdir?
4. Kütahya-Eskişehir Savaşları’nın iç politik sonuçları nelerdir? Açıklayınız.
5. İngiltere’nin, Büyük Taarruz’dan sonra TBMM’ye ateşkes önerisinde bulunmasının nedenlerini açıklayınız.

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” harfi koyunuz.
1. (Y ) Doğu Cephesi’nde önce Kuvayımillîye güçleri, daha sonra düzenli ordu savaşmıştır.
2. (D ) I. İnönü Savaşı’ndan sonra İstiklal Mahkemelerinin çalışmalarına ara verilmiştir.
3. (D ) Sovyet Rusya, Moskova Antlaşması’nda kapitülasyonlardan vazgeçtiğini belirtmiştir.
4. (Y ) Sakarya Savaşı’ndan sonra İtalyanlar Anadolu’dan çekilmeyi yavaşlatmışlardır.
5. (Y ) Mustafa Kemal’e, Büyük Taarruz’dan sonra “Başkomutanlık” yetkisi verilmiştir.

Londra – Teşkilât-ı Esasiye – Ankara – Gümrü – Kanun-u Esasiye – Tekâlif-i Milliye Emirleri –
Başkomutanlık – Meclis Başkanlığı – Yakup Kadri – Mudanya – Kemal Tahir – Nâzım Hikmet
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere yukarıda verilen sözcüklerden uygun olanlarını yazınız.
1. GÜMRÜ Antlaşması, TBMM’nin imzaladığı ilk uluslararası antlaşmadır.
2. TBMM’nin hazırladığı ilk anayasa TEŞKİLATI ESASİ dir.
3. Mustafa Kemal tarafından BAŞKOMUTANLIK  yetkisi ile TEKALİFİ MİLLİYE EMİRLERİ yayımlanmıştır.
4. ANKARA Antlaşması ile Hatay dışında Türkiye-Suriye sınırı çizilmiştir.
5. KEMAL TAHİR  “Esir Şehrin İnsanları” romanında Kurtuluş Savaşı sırasında İstanbul’da
yaşananları anlatmıştır.

Aşağıdaki rakamlarla belirtilen açıklamaları, harflerle gösterilen kavramlardan uygun olanları ile eşleştirerek boş bırakılan kutulara yazınız.
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.
1. Aşağıdakilerin hangisi, I. İnönü Savaşı’nın sonuçlarından biri olamaz?
A) Firariler Yasası’nın yeniden yürürlüğe girmesi
B) Teşkilât-ı Esasiye Kanunu’nun ilan edilmesi
C) İstiklal Marşı’nın kabul edilmesi
D) İtilaf Devletleri’nin görüşme önerisinde bulunması
E) Çerkez Ethem sorununun çözümlenmesi

2. Moskova Antlaşması’nda “Bir tarafın tanımadığı bir antlaşmayı öteki taraf da tanımayacak.” maddesinin yer alması, Sovyet Rusya’nın aşağıdaki antlaşmaların hangisini tanımadığını gösterir?
A) Gümrü
B) Mondros
C) Brest-Litowsk
D) Sevr
E) Londra

3. Mustafa Kemal’in Sakarya Savaşı’ndan önce Tekâlif-i Milliye Emirleri’ni çıkarması;
I. Kurtuluş Savaşı’nın kaynağının ulus olması,
II. Dış yardım alınması,
III. Düyûn-u Umumiye gelirlerine el konulması durumlarından hangilerini gösterir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

4. Aşağıdakilerin hangisi, Kurtuluş Savaşı’nda Ankara’ya silah ve cephane taşınan “İstiklal
Yolu” üzerindeki yerlerden biri değildir?
A) İnebolu
B) Akhisar
C) Ilgaz
D) Çankırı
E) Küre

5. Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın;
I. Yunan işgal kuvvetleri, Doğu Trakya’yı on beş gün içerisinde boşaltacak.
II. TBMM, Doğu Trakya’da 8000 kişilik jandarma gücü bulunduracak.
III. İstanbul ve Boğazlar bir barış antlaşmasından sonra TBMM Hükûmeti’ne bırakılacak.
maddelerinin hangileri, Osmanlı Devleti’nin hukuken sona erdiğini gösterir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III
6. Aşağıdaki Türk kadınlarının hangisi, Kurtuluş Savaşı’nda yararlılık gösterenlerden değildir?
A) Tayyar Rahime
B) Gördesli Makbule
C) Kılavuz Hatice
D) Senem Ayşe

E) Nene Hatun

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 81
SORU:1. Saltanatın kaldırılmasıyla devlet geleneğinde meydana gelen değişimi araştırınız.
CEVAP: Saltanat kaldırıldığı zaman yönetciliği babadab oğula geçmesi sistemine son verilmiştir. Böyllikle artık halk yönetimde kendi temsilcilerini seçme hakkına kavuşmuştur.
SORU:2. Lozan Barış Antlaşması’nın Türk diplomasi tarihindeki yerini ve önemini araştırınız.
CEVAP: Lozan barış anlaşması son derece zor zamanlardan geçilerek Sevr anlaşması gibi bir anlaşmanın gölgesinde ama zafer kazanılarak imzalanmıştır.
SORU:3. Yönetim şekilleri hakkında bir araştırma yaparak ulusal egemenliğin özelliklerini belirtiniz.
CEVAP: Milli egemenlik, bir ülkenin vatandaşlarının yönetimde söz sahibi olması ve o ülkedeki vatandaşların ülkede son sözü söyleyecek olan kişiler olmaları demektir. Demokratik toplumlarda egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir.
SORU:4. Medeni Kanun’un kabulünden önce Türk aile yapısı ile ilgili bilgi toplayınız.
CEVAP: Medeni kanun kabul edilmeden önce Mecelle vardı. Aile yapısı buardaki kanunlara göre oluşturuluyordu. Çok eşlilik izin verilse de pratikte çokta uygulanmadığını söyleyebiliriz.
SORU:5. Atatürk’ün eğitime verdiği önemi gösteren örnekler bulunuz.
CEVAP: Eğitim alanında yaptığı inkılaplar ve değişiklikler Atatürk’ün Eğitime verdiği önemi göstermesi açsından yeterli sayılabilir.
 SORU: 6. Soyadı Kanunu ile önüne geçilen karışıklıklar hakkında araştırma yapınız.
CEVAP: 1.Medeni Kanunun uygulanmasından doğan aksak­lıkları gidermek.
2.Toplumda ayrılık ifade eden lakapları kaldırarak birliği güçlendirmek.
3.Eşitlik ilkesini güçlendirmek.
 SORU:7. Atatürk döneminde yapılan kültür çalışmaları ile ilgili araştırma yapınız.

CEVAP: Bunlardan  en önemlisi şüphesiz ki Türk dil ve Türk tarih kurumunun kurulmasıdır.

4. ÜNİTE
11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 83-84
11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 83
“Dünya tarihinde bir Cengiz, bir Selçuk, bir Osmanlı Devleti kurmuş olan ve bunların hepsini yaşayarak deneyim kazanan Türk milleti; bu defa doğrudan kendi ad ve ispatında bir devlet kurarak bütün devletlerin karşısında doğuştan taşıdığı yetenek ve güçle yerini aldı. Millet, egemenliğini doğrudan doğruya eline aldı. Saltanat egemenliğini bir şahıs değil, bütün fertleri tarafından seçilmiş vekillerden meydana gelen bir yüce meclis temsil etti. İşte o meclis yüce meclisimizdir, TBMM’dir ve bu egemenlik makamının hükûmetine TBMM Hükûmeti derler. Bundan başka bir saltanat makamı, bundan başka bir hükûmet heyeti yoktur ve olamaz.
SORU: Yukarıdaki alıntıdan yola çıkarak Mustafa Kemal’in düşündüğü yönetim şeklini arkadaşlarınızla tartışınız.
CEVAP: Burada elbetteki CUMHURİYET YÖNETİMİ anlatılmaktadır.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 84
“Yine ilk günkü toplantıda, İngiliz başdelegesi Lord Curzon’un (Kurzon) konuşma yapması üzerine, Türkiye’yi temsilen ikinci planda kalmak istemeyen İsmet Paşa da bir konuşma yapmıştı. Bu işlerden sorumlu temsilci, bundan vazgeçmesini İsmet Paşa’dan rica etmiş, İsmet Paşa’nın cevabı: ‘Lord Curzon vazgeçsin, o zaman ben de vazgeçerim.’ olmuştur.”
SORU:  İsmet Paşa’nın bu tutumu ile ilgili düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

CEVAP:Devletler arası eşitlik ilkesi gereğince İsmet İNÖNÜ’nün konuşma yapması son derece normaldir. Savaş kazanmış ve zafer elde etmiş bir ülkenin temsilcisi elbetteki hakkını arayacaktır

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 87
Sevr ve Lozan Antlaşmaları’nın aşağıda konu başlıkları verilen maddelerini boş bırakılan yerlere yazarak karşılaştırınız.
Sevr Barış Antlaşması (10 Ağustos 1920) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)
Boğazlar içinde Osmanlı Devleti temsilcisinin olmadığı uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek.
Boğazlar, Türkiye başkanlığında kurulacak uluslararası bir Boğazlar Komisyonu tarafından yönetilecek.
İzmir ile birlikte Ege Bölgesi’nin büyük bir bölümü ve Doğu Trakya Yunanistan’a verilecek.

Türkiye ile Yunanistan arasında Meriç Nehri sınır kabul edilecek, Yunanistan savaş tazminatı olarak Karaağaç’ı Türkiye’ye verecek.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 88-89-90
11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 88
“Ben Ankara’yı coğrafya kitabından ziyade tarihten öğrendim ve cumhuriyet merkezi olarak öğrendim. Hakikaten Selçukî idaresinin parçalanması üzerine Anadolu’da kurulan küçük hükûmetlerin isimlerini okurken birtakım beylikler ve yanında bir de Ankara Cumhuriyetini görmüştüm. Tarih yapraklarının bana bir cumhuriyet merkezi olarak tanıttığı Ankara’ya ilk defa geldiğim o gün de gördüm ki aradan geçen asırlara rağmen Ankara’da hâlâ o cumhuriyet kabiliyeti devam ediyor…”
SORU: Ankara’nın önemini Mustafa Kemal açısından tartışınız.
Mustafa Kemal Ankarayı Cumhuriyet İle ilgili olduğu için sevmekte ve değer vermektedir.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 89
SORU: Yukarıdaki metne göre Mustafa Kemal’in yeni Türk Devleti’nin yönetim biçimi olarak cumhuriyeti seçmesinin nedenlerini söyleyiniz.
CEVAP: İşin özü bu cümlede  saklıdır. Türk Milletinin Karakterine En Uygun Hükûmet Şekli Cumhuriyet

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 90
SORU: Cumhuriyet Müzesi’ne sanal gezi düzenleyiniz ve dönemin Ankara’sı ile ilgili bir metin yazınız.
CEVAP:Bununla ilgili etkinliği yapınız ve görüşlerinizi buradan paylaşınız. Memnun oluruz.


11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 92-96
11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 92
“Bizim dünya gözündeki en büyük gücümüzle erkimiz, yeni yönetim biçimimiz ve niteliğimizdir. Halife tutsak olabilir. Halife adını taşıyanlar yabancılara sığınabilirler. Düşmanlar ve halifeler el ele verip her şeyi yapmaya girişebilirler. Ama yeni Türkiye’nin yönetim biçimini, siyasasını, gücünü hiç mi hiç sarsamazlar. Türkiye halkının sınırsız ve koşulsuz olarak egemenliğini elinde tuttuğunu bir kez daha ve kesinlikle söylüyorum. Egemenlik hiçbir anlamda, hiçbir biçimde, hiçbir renk ve belirtide ortaklık kabul etmez. Unvanı ister halife olsun ister başka birşey olsun, hiç kimse bu ulusun yazgısına da ortak çıkamaz. Ulus, buna hiç mi hiç göz yumamaz. Bunu önerecek hiçbir milletvekili bulunamaz.”
SORU: Mustafa Kemal’in bu konuşmasından yola çıkarak halifeliğin kaldırılmasının temel gerekçesini belirtiniz.
CEVAP: Temel Gerekçesi bizce Demokrasi ve Çoğulculuğa ve millet egemenliğine aykırı görülmesidir.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 96
SORU: Üç partinin programlarındaki belirgin farklılıkları tespit ederek tartışınız.
CEVAP: Belirgin Farklılıklar Laiklik ve Ekonomi anlayışlarındadır.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 92-96-97-98-101-102-103-104-107-108-109-110-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121
11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 97
1924 Anayasası’nın aşağıdaki maddelerini inceleyerek 1921 Anayasası’nın ilgili maddelerini örnekteki gibi boş bırakılan yerlere yazarak arkadaşlarınızla paylaşınız.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 98
1921 Anayasası’nın temel özelliklerinden yola çıkarak aşağıda boş bırakılan yerlere 1924 Anayasası’nın özelliklerini araştırarak bir sunu hazırlayınız.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 101
Yukarıdaki verilerden yola çıkarak Millet Mekteplerinin eğitim hayatına etkisini yorumlayınız.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 102
Mustafa Kemal’in, Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu çalışmalarından beklentilerini tartışınız.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 103
Mustafa Kemal’in neden bir geometri kitabı yazmaya ihtiyaç duyduğunu söyleyiniz

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 104
Mustafa Kemal’in Ankara Hukuk Mektebinin açılmasından duyduğu mutluluğun ve kuruma yüklediği misyonun nedenlerini aranızda tartışınız.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 107
Siz de yakın çevrenizde cumhuriyet dönemine ait eserlerin bulunduğu müzelere arkadaşlarınızla beraber gezi düzenleyiniz  Kılık kıyafet düzenlemesinin toplumsal hayata etkilerini araştırarak dönemin gazete ve fotoğraflarından oluşan bir sunu hazırlayınız.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 108
Yakın çevrenizde ya da ailenizde Soyadı Kanunu’nun kabulünden sonra soyadı alma konusunda sözlü tarih çalışması yaparak edindiğiniz ilginç hikâyeleri arkadaşlarınızla paylaşınız

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 109
İzmir İktisat Kongresi’nin toplanma amacını tartışınız.
İzmir İktisat Kongresi, Yeni Türk Devleti’nin hangi niteliklerine vurgu yapmıştır? Tartışınız.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 110
Atatürk Orman Çiftliğinin internet sitesinden yukarıda belirtilen videoyu izleyerek ve cumhuriyet döneminde tarım alanında gerçekleştirilen modernleşme çalışmaları hakkında araştırma yapınız.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 112
Yukarıda verilen bugüne ait Türkiye haritasında cumhuriyetin ilk yıllarında kurulmuş olan fabrikalar gösterilmiştir. Bu fabrikaların adlarını ve kuruluş tarihlerini araştırarak harita üzerine yazınız.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 113
Atatürk Dönemi’nde demiryollarıyla hangi alanlarda gelişme sağlamak amaçlanmıştır? Tartışınız.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 114
Yukarıdaki tabloya göre sağlık alanında yapılan çalışmalarla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Tartışınız.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 115
Tablodaki verilerden hareketle 1927-1940 yılları arasında nüfus artışını sağlayan etkenleri arkadaşlarınızla tartışınız.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 117
Yandaki Tablo 4.7’ye bakarak Türkiye’de kadınların siyasi yaşama katılma konusundaki gelişimini dünyadaki gelişmeleri dikkate alarak tartışınız.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 118
Yukarıda alanlarında öncülük yapan Türk kadınlarından örnekler verilmiştir. Sizler de yapacağınız araştırma ile bu tür örnekleri çoğaltarak bir sunu hazırlayınız.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 119
Yukarıdaki sözlerine bakarak yeni Türk Devleti imar edilirken Atatürk’ün hangi noktalara önem verdiğini tartışınız.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 120
Cumhuriyetin müzik anlayışı hakkında araştırma yapınız. Araştırmanızı sınıfta bu dönemde bestelenmiş bir eser eşliğinde arkadaşlarınızla paylaşınız.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 121Atütürk’ün kültür hakkındaki görüşlerini arkadaşlarınızla tartışınız

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 123-124
Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
1. Saltanatın kaldırılmasına karşın, halifelik makamının bir süre daha varlığını sürdürmesinin nedenleri nelerdir?
CEVAP: 1 Kasım 1922’de Saltanatın kaldırılmasından sonra, halkın Halifeliğin kaldırılmasına henüz hazır olmadığı düşüncesiyle, halifelik makamının bir süre daha devam ettirilmesine karar verilmiştir.
2. Lozan Konferansı’nda üzerinde en çok tartışılan konular nelerdir?
CEVAP:Sınırlar, Boğazlar,
3. Türkiye’de laiklik ve cumhuriyete karşı tepkiler hangi olaylarla kendisini göstermiştir?
CEVAP: Menemen Olayı ve Şeyh Sait isyanı ile
4. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kapatılma nedenleri nelerdir?
CEVAP:Cumhuriyet Düşmanlarının odağı haline geldiği ve Şey sait isyanına karıştıkları gerekçesi ile
5. Millet Mekteplerinin açılış amacı nedir?
CEVAP:Kısaca Halka okuma yazma öğretmen ve okur yazar oranını artırmak için.

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” harfi koyunuz.
1. (Y ) Lozan Konferansı’na giden Türk Heyeti’nin içinde Rauf Orbay da yer almıştır.
2. (D) Erkânıharbiye Umum Reisliği, halifelik ile aynı gün kaldırılmıştır.
3. (Y ) Türk Medeni Kanunu’nun kabulüyle her alanda kadın erkek eşitliği sağlanmıştır.
4. (D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu gereği olarak medreseler kaldırılmıştır.
5. (D) Türkiye’de çok partili sisteme uzun süre geçilmemesinde Menemen Olayı etkili olmuştur.
Diyanet İşleri Başkanlığı – Kabine – Meclis Hükûmeti – Mecelle – Vakıflar Genel Müdürlüğü –
Hıyanet-i Vataniye Kanunu – Takrir-i Sükûn – Millet Mektepleri – Maarif Bakanlığı
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere yukarıda verilen sözcüklerden uygun olanlarını yazınız.
1. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanıyla Kabine sistemine geçilmiştir.
2. Şeriye ve Evkaf Vekâleti’nin kaldırılmasıyla yerine Diyanet İşleri Başkanlığı ve
Vakıflar Genel Müdürlüğü kurulmuştur.
3. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Takrir-i Sükûn Kanunu ile kapatılmıştır.
4. Medeni Kanun’un kabulüyle Mecelle uygulamadan kalkmıştır.

5. Yeni Türk harflerinin okul çağını geçenlere öğretilmesi amacıyla Millet Mektepleri açılmıştır.

5. ÜNİTE
11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık 5. Ünite Cevapları 125-208 arası
11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık 5. Ünite Cevapları 125
Hazırlık Çalışması
1. Atatürk’ün düşünce dünyasının oluşumunda etkili olan unsurlar nelerdir? Araştırınız.
2. Atatürkçülüğün kaynakları hakkında araştırma yapınız.
3. Atatürk’ün “Türk milletinin karakterine ve âdetlerine en uygun yönetim, cumhuriyet yönetimidir.” sözünden ne anlıyorsunuz? Tartışınız.
4. Millî birlik ve beraberlik konusunda toplumda tanık olduğunuz örnekleri sınıfınızdaki arkadaşlarınızla paylaşınız.
5. Laikliğin Avrupa’daki tarihsel gelişimiyle ilgili bilgi toplayınız.
6. Yerli malı kutlamalarıyla ilgili araştırma yapınız.
7. Türkiye’nin stratejik konumunu ve doğal kaynaklarını belirterek karşılaşabileceği tehlikeleri açıklayınız.
8. Atatürkçülüğün Türk toplumu tarafından benimsendiğini gösteren örnekleri sınıfta paylaşınız

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık 5. Ünite Cevapları 127
Yukarıdaki metinlerden yola çıkarak Atatürk’ün düşünce sisteminin oluşmasında okuduğu yazar ve kitapların etkisini belirtiniz.
CEVAP: Atatürk genel olarak Milliyetçilik üzerine kitaplar okumuştur. Rousseau’nun kitaplarından etkilenerek Cumhuriyetçilik fikirleri edinmiştir. Babanzade İsmail Hakkı’nın eserlerinde de Cumhuriyetçilik fikirleri edimiştir.
Atatürk’ün halk egemenliği ve cumhuriyet rejimi ile ilgili sözlerine bakacak olursak yukarıdaki görüşlerin hangisinden daha fazla etkilendiğini söyleyebilirsiniz?
CEVAP:

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık 5. Ünite Cevapları 128
Mustafa Kemal’in Osmanlı Devleti’nin bütünlüğünü korumak için ortaya atılan Osmanlıcılık, İslamcılık ve Turancılık akımlarını yetersiz bulmasını kendi değerlendirmelerinden yola çıkarak açıklayınız.
Osmanlı Devleti, ülke bütünlüğünü korumak için 17 ve 18. yüzyıllarda başlattığı ıslahat hareketlerini, 19. yüzyılda daha kapsamlı ve köklü hâle getirmiştir. Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemi aydınlarının toplumu “milliyetçilik” akımının etkisinden korumak düşüncesiyle
“Osmanlı vatandaşlığı” düşüncesinde birleştirme çabaları devletin dağılmasını önlemeye yetmemiştir.
II. Abdülhamit Dönemi’nde ortaya atılan “İslamcılık” ile İttihatçıların öne sürdüğü “Turancılık” akımları da yeterli olmamıştır. Mustafa Kemal, devletin bütünlüğünü korumaya yönelik “Osmanlıcılık, İslamcılık ve Turancılık” akımlarının yetersizliğini görmüş, bunları erişilmesi imkânsız çabalar olarak değerlendirmiştir. Bir diğer akım olan Batıcılık düşüncesini ise taklitçilikten uzak ve toplum yapımıza uyan gelişmeleri almak yönünde benimsemiştir.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık 5. Ünite Cevapları 129
Atatürk’ün düşünce sisteminin oluşumunu hazırlayan etkenleri verilen örnekler gibi boş bırakılan yerlere yazınız.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık 5. Ünite Cevapları 131
Atatürk’e ait aşağıdaki sözlerin, Atatürk’ün kişisel özelliklerinden hangisi ile ilgili olduğunu boş bırakılan yerlere yazınız.
• “Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gereklidir.”  (İleri görüşlülüğü)
• “İnsan bağlı olduğu milletin varlığını ve mutluluğunu düşündüğü kadar, bütün dünya milletlerinin huzur ve rahatlığını da düşünmeli ve kendi milletinin mutluluğuna ne kadar kıymet veriyorsa bütün dünya milletlerinin mutluluğuna hizmetçi olmaya elinden geldiği kadar çalışmalıdır.” (Hümanist oluşu)
• “Biz, ilhamlarımızı, gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya yaşamdan almış bulunuyoruz.  (Akılcığı ve bilimselliği)
• “Hayatımın bütün safhalarında olduğu gibi, son zamanların buhranları ve felaketleri arasında da bir dakika geçmemiştir ki her türlü huzur ve istirahatimi, her türlü duygularımı, milletin esenliği ve mutluluğu için feda etmekten zevk  uymayayım.”(Millet sevgisi)
• “Silahı ile olduğu gibi aklı ile de mücadele mecburiyetinde olan milletimizin birincisinde gösterdiği kudreti, ikincisinde de göstereceğine asla şüphem yoktur. Milletimizin yaratılışı yetenek ile doludur.” (…………………………………………..)
• “Milleti, aklımızın ermediği, yapmak güç ve yeteneği kendimizde görmediğimiz özellikler hakkında kandırarak geçici hoşnutluk elde etmeye tenezzül etmeyiz. Millete, adi politikacılar gibi yalancı vaatlerde bulunmaktan nefret ederiz.” (…………………………………………..)
• “Büyük davamız, en medeni ve müreffeh millet olarak varlığımızı yükseltmektir. Bu, yalnız kurumlarında değil düşüncelerinde de temelli bir inkılap yapmış olan büyük Türk milletinin dinamik idealidir. Bu idealin en kısa bir zamanda kavranması için fikir ve hareketi, beraber yürütmek mecburiyetindeyiz. Bu teşebbüste, başarı ancak, süreli bir planla ve rasyonel çalışmakla mümkün olabilir.” (…………………………………………..)
• “Efendiler! Milletimizi esir etmek isteyen düşmanları, ne olursa olsun yeneceğimize dair güvenim bir dakika olsun sarsılmamıştır. (…………………………………………..)
• “Ben, Türk ufuklarından bir gün mutlaka bir güneş doğacağına, bunun hararet ve kuvvetinin bizi ısıtacağına, bundan bize bir güç çıkacağına o kadar emindim ki, bunu âdeta gözlerimle görüyordum. (…………………………………………..)
• “Türk, esaret kabul etmeyen bir millettir. Türk milleti esir olmamıştır. Ben, gerektiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk milletine canımı vereceğim.” (……………………..)
• “Bizce –Türkiye Cumhuriyeti anlamınca– kadın, bütün Türk tarihinde olduğu gibi bugün de en muhterem mevkide, her şeyin üstünde yüksek ve şerefli bir mevcudiyettir.” (………. ……)
• “Hiçbir sözümde milletime karşı geri alma durumunda kalmadım. Onları söylerken bir hayal peşinde koşan gibi, hayal şakıyan bir şair gibi değil, onları söylemekliğim bu milletteki kabiliyet unsurlarını bilmekliğimden idi.” (….. …….)
• “Birbirimize daima gerçeği söyleyeceğiz. Felaket veya saadet getirsin, iyi veya fena olsun, daima gerçekten ayrılmayacağız…” (…………………………………………..)

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık 5. Ünite Cevapları 134
Aşağıdaki kutulardan birincisinde verilen olayların Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Türk İnkılabı üzerindeki etkilerini araştırarak örnekteki gibi ikinci kutuya yazınız.
CEVAP: 1-Aydınlanma Felsefesi = Laikliğin temel ilkelerden biri olarak kabul edilmesi
2-Fransız İhtilali= TBMM’nin açılması
3-Sanayi Devrimi=Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması
4-I. Dünya Savaşı = Ulusal sınırlar içinde bölünmez yeni bir Türk devleti kurma mücadelesine ortam hazırlaması

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık 5. Ünite Cevapları 136
Yukarıdaki metne bakarak Atatürk çağdaşlaşmasının asıl amacı nedir? Tartışınız.
Çağdaşlaşma metodu ile yukarıdaki metin incelendiğinde Atatürk’ü kendisinden önceki yenilikçilerden ayıran en belirgin farkları söyleyiniz.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık 5. Ünite Cevapları 138
Atatürk’ün bu sözlerinin Atatürkçülüğün niteliklerinden hangisine örnek olduğunu aşağıdaki ilgili yere örnekteki gibi yazarak eşleştiriniz.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık 5. Ünite Cevapları 139
Aşağıda Atatürk’ün Türk inkılabının dayandığı esasları ve amaçları açıklayan sözlerine yer verilmiştir. Siz de Atatürk’ün bu konudaki benzer sözlerini bulup size ayrılan yere yazınız.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık 5. Ünite Cevapları 141
Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin özelliklerine uygun olarak yapılan ilgili inkılapları aşağıda boş bırakılan bölüme örnekteki gibi yazınız

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık 5. Ünite Cevapları 146
Aşağıdaki boşluklara oligarşi, cumhuriyet ve monarşi kelimelerinden uygun olanı yazınız

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık 5. Ünite Cevapları 149
Siz de Atatürk’ün sözlerinden yola çıkarak bir duvar gazetesi hazırlayınız.
Atatürk’ün cumhuriyetçilik ilkesiyle ilgili inkılap ve gelişmeleri aşağıdaki örnekteki gibi yazınız.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık 5. Ünite Cevapları 151
1982 Anayasası’na anayasanın ilk üç maddesi değiştirilemez ve bunların değiştirilmesi teklif bile edilemez şeklinde bir dördüncü madde konmasının nedenini açıklayınız.
Anayasa’nın 2 ve 5. maddelerine bakarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin nitelikleri, temel amaç ve görevleri ile ilgili örnekler veriniz.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık 5. Ünite Cevapları 153
Siz de Atatürk’ün bu sözlerinden yola çıkarak cumhuriyetin temel hak ve özgürlükler konusunda Türk halkına kazandırdıklarıyla ilgili yukarıdakine benzer bir makale yazarak arkadaşlarınızla paylaşınız.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık 5. Ünite Cevapları 156
Yukarıdaki metni kendi cümlelerinizle aşağıda size bırakılan alana yazarak tamamlayınız.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık 5. Ünite Cevapları 158
Atatürk’ün yukarıdaki sözlerinden hareketle ülkemize yönelebilecek iç tehditler neler olabilir? Yazınız. Cumhuriyete yönelik iç ve dış tehditler karşısında birey, kurum ve kuruluşların görev ve sorumluluklarının neler olabileceğini aşağıdaki bölüme yazınız.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık 5. Ünite Cevapları 160
Yukarıdaki bilgileri inceleyip Atatürk milliyetçiliğinin dayandığı esaslar hakkında bir makale yazarak arkadaşlarınızla paylaşınız.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık 5. Ünite Cevapları 163
Yukarıdaki alıntı ve görsellerde ortak vurgunun ne olduğunu arkadaşlarınızla tartışınız.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık 5. Ünite Cevapları 165
Yukarıdaki açıklamaları ve daha önce öğrendiklerinizi dikkate alarak Kurtuluş Savaşı ve sonrasında millî birlik ve beraberliği güçlendiren çalışmaları örneklerdeki gibi boş bırakılan yerlere yazınız.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık 5. Ünite Cevapları 168
Atatürk’ün Milliyetçilik ilkesiyle ilgili inkılap ve gelişmeleri aşağıda verilen örneklerdeki gibi boş bırakılan yerlere yazınız.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık 5. Ünite Cevapları 171
Siz de temel hak ve özgürlüklerle ilgili bir afiş çalışması yaparak arkadaşlarınızla paylaşınız.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık 5. Ünite Cevapları 172
Atatürk’ün halkçılık ilkesiyle ilgili inkılap ve gelişmeleri aşağıda verilen örnekteki gibi boş bırakılan yerlere yazınız.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık 5. Ünite Cevapları 174
Yukarıdaki metne göre Atatürk’ün halkçılık ilkesi aynı zamanda hangi anlamda kullanılmıştır?
Halkçılık ilkesinin siyasal anlamda demokrasi anlamına geldiğini örnek vererek açıklayınız.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık 5. Ünite Cevapları 175
Yukarıdaki metne göre devletçilik ilkesinin benimsenme nedenlerini tartışınız.
Atatürk’ün yukarıdaki konuşması ve devletçilik konulu başka sözlerinden yararlanarak bir makale yazınız.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık 5. Ünite Cevapları 177
Yukarıdaki metinden ve tablolardaki verilerden yola çıkarak devletçi ekonomiye geçişin nedenlerini tartışınız.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık 5. Ünite Cevapları 180
Atatürk’ün devletçilik ilkesiyle ilgili inkılap ve gelişmeleri aşağıda verilen örnekteki gibi boş bırakılan yerlere yazınız.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık 5. Ünite Cevapları 181
Yukarıdaki metne göre Atatürk, hangi görevlerin devlet tarafından yapılmasını gerekli görmüştür? Tartışınız.
Atatürk Dönemi’nde devletin yukarıdaki alanlarda yaptığı çalışmalarla ilgili araştırma yaparak gazete sayfası hazırlayınız.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık 5. Ünite Cevapları 182
Siz de devletçilik ilkesinin Türk toplumuna sağladığı faydaları gösteren bir afiş çalışması yaparak arkadaşlarınızla paylaşınız.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık 5. Ünite Cevapları 184
Yukarıdaki tablolar ve grafikteki verilerden yola çıkarak cumhuriyet hükûmetlerinin sosyal, ekonomik ve kültürel alanda elde ettiği başarıları tartışınız.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık 5. Ünite Cevapları 187
Yukarıda laiklikle ilgili metin ve 1982 Anayasası’nın laiklik, din ve vicdan hürriyeti ile ilgili maddeleri verilmiştir. Maddeleri okuyarak laiklik ile din ve vicdan hürriyeti arasındaki ilişkiyi açıklayan aşağıdaki metni tamamlayınız.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık 5. Ünite Cevapları 188
Aşağıda düşünce, vicdan ve din özgürlüğü ile ilgili İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 18. maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 9. maddesi verilmiştir. Anayasamızın 24. maddesini de göz önünde bulundurarak düşünce, din ve vicdan hürriyetinin gerekliliği ve önemi hakkındaki fikirlerinizi aşağıda ayrılan bölüme yazınız.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık 5. Ünite Cevapları 189
Laiklik ilkesiyle ilgili inkılap ve gelişmeleri aşağıda verilen örnekteki gibi boş bırakılan yerlere yazınız.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık 5. Ünite Cevapları 190
Yukarıdaki görsellerin ve açıklamaların laiklikle ilgisini kurarak boş bırakılan alanlara yazınız.
Siz de laikliğin Türk toplumuna sağladığı faydalarla ilgili yukarıdakilere benzer bir afiş hazırlayınız.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık 5. Ünite Cevapları 194
Yukarıdaki metne örnek oluşturacak inkılapları aşağıda verilen örnekteki gibi boş bırakılan yerlere yazınız.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık 5. Ünite Cevapları 195
Atatürk’ün inkılapçılık ilkesiyle ilgili inkılap ve gelişmeleri aşağıda verilen örnekteki gibi boş bırakılan yerlere yazınız.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık 5. Ünite Cevapları 196
Yukarıda isimleri ve fotoğrafları verilen kişilerle ilgili araştırma yapınız. Fotoğrafların altına bu kişilerin eğitim gördzkleri yerleri, eğitim aldıkları alanları ve önemli bir eserini yazınız.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık 5. Ünite Cevapları 198
Yukarıdaki metin, Atatürk inkılaplarının hangi yönlerine vurgu yapmaktadır? Aşağıda boş bırakılan yere duygu ve düşüncelerinizi yazınız.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık 5. Ünite Cevapları 199
Yukarıdaki kavramları ilgili olduğu Atatürk ilkelerinin boş bırakılan kısımlarına yazınız.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık 5. Ünite Cevapları 204
Sınıfı gruplara ayırarak her bir millî güç unsurunun ülkemiz için önemini gösteren çalışma yapınız.
Atatürk’ün aşağıdaki sözlerini millî güç unsurlarıyla ilişkilendirerek kullanınız.
Millî güç unsurları: Siyasi, ekonomik, askerî, sosyo-kültürel.
Millî güç unsurlarının önemi konusundaki tartışmalarınızdan ortaya çıkan görüşleri alttaki bölümlere not alınız.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık 5. Ünite Cevapları 208

Siz de ülkemize yönelik iç ve dış tehdit unsurları ile ilgili; kişilere, kurum ve kuruluşlara düşen görevleri anlatan yukarıdaki görsellerden ve Atatürk’ün sözlerinden yararlanarak afiş ça

11. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Top Yayınları

11. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Top Yayınları Sayfa 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ,27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ,41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ve diğer sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

11. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Top Yayınları
11. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Top Yayınları

11. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Top Yayınları

Paylaşılan kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Sizlere önerimiz cevapları sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır, aktarılan bilgileri öğrenmeniz bakımından sizler için çok önemlidir. Değerli öğrenciler 11. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Top Yayınları tüm sayfalar olarak sayfamızda sizler için yayınlanmaya başladı. Değerli öğrenciler, önce kendiniz ders kitabı etkinliklerini yapın, kendiniz tamamen bitirdikten sonra çözümlerinizi buradaki çözümlerle karşılaştırın. Bu vesilesiyle daha etkili bir öğrenme sağlanmış olacaktır.

Yazar:

Önceki Yayın
Sonraki Yayın