12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları na aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Hazırlamış olduğumuz 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları umarız ki siz değerli öğrencilerimizin ödevlerini hazırlamasında yardımcı olur. 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları da sitemizde mevcut olup bu yayınımıza da bakmanızı tavsiye ederiz. 12. sınıf ders kitaplarından birisi de MEB Yayınları yayınlarından çıktı. 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları nın yazarı komisyon ve kitap 236 sayfa olarak hazırlandı. Kitabı incelediğimizde özellikle soruların ve konu anlatımının ne kadar kaliteli olduğunu gördük.


12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

Öğrencilerimize ödevlerinde katkı sunmaya devam ediyoruz. Bu yayınımızda 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları çözümlerine göz atabilirsiniz. İşte sayfa sayfa 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları 2017-2018 eğitim-öğretim yılı ders kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Derlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan  kesin doğruluk teşkil etmemektedir. 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları ise hazırlanırken özellikle öğrencilerimizin düzeyleri dikkate alınarak cevaplar yazıldı.

20 yy Başlarında Dünya Ünitesi

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 4. Ünite  40-41 Cevapları
Çok Değerli Öğretmenlerimiz ve 12 sınıfa gidip Çağdaş Türk ve Dünya tarihi ders ile muhatap olan sevgili  öğrencilerimiz. Sizler için çağdaş Türk ve Dünya tarihi kitabı cevaplarını geçen senelerde hazırlamıştık. bildiğiniz gibi ÇTDT kitabı değişmedi ve böylelikle cevaplar hala güncelliğini koruyor. Aşağıdan 1. Ünite sonuna bakabilirsiniz. Sadece sayfalar değişmiş olabilir. Bizlerde bunu takip edip her sene güncelliyoruz zaten. Bu sebeple sayfa numaraları ile arama yapabileceğiniz gibi üniteye göre de arama yapabilirsiniz.
Belki YGs stresi ile derslerinize ve ödevlerinize gerekli özeni göstermeyebilirsiniz ama inanın ödevlerinizi yapmak sizleri sınavlara hazırlayacaktır zaten.

20. YY Başlarında Dünya Ünite Sonu Değerlendirme Çalışması sayfa 40-41
SORU: 1–Dünya sonrasında tam bir dünya barışı sağlanmamasında imzalanan barış antlaşmasının rolleri nelerdir?
C1)Versay antlaşması çok ağır şartlar içerdiği için dünya barışı tam anlamıyla sağlanamamıştır.
SORU:2)SSCB, orta asyadaki türk bölgelerinde nasıl bir yayılma politikası uygulan mıştır. Bu politikanın dünya açısından önemi nedir?
C2)=1.Ruslaştırma politikası
2.Göç politikası
3.Liderleri öldürme politikası
4.Komünizm yayma politikası
Bu politikalar dünyayı iki kutuba bölmüştür.

SORU:3)=1.dünya savaşından sonra sömürgecilik nasıl değişikliklere uğramıştır?
C3)=Başka bir devleti himayesine girme anlayışı olarak yani manda ve himaye olarak değişmiştir

SORU:4)=Meiji döneminde japonya’da yapılan yenilikler uzak doğudaki güçler dengeasini nasıl etkilemiştir?
C4)=Meiji Resterasyonu denilen reform sürecine geçilmiştir.Uzak doğudaki güçler dengesi değiyşmiştir.Japonya yayılmacı politika izlemiştir buda 2.dünya savaşının başlamasına neden olmuştur.

SORU:5)=Avrupa’da totoriter yönetimlerin ortaya çıkmasında hangi gelişmeler etkili olmuştur bu yönetimlerin iktidara gelmesi dünya siyasetini nasıl etkilemiştir?
C5= 1. Kominizm
2.Birinci dünya savaşının yarattığı buhran
3.Ekonomik kriz
İtalya’da faşizm almanya’a Nazizm ispanyada Fransa gibi siyasi politikaların izlenmesine etki etmiştir

SORU:6)=İki savaş arası dönemde dünyada görülen teknolojik bilimsel ve kültürel gelişmelere örnek veriniz?
C6)=1. Caz müziği orkestrası
2. İlk radyo
3. Fotoğraf ,sinama ,çizgi film
4. BCG aşısı1921’de colmette ve Guern tarafından
5.1929’da perisilin alexander flemina tarafından
6.Varoluşçuluk akımı
7.Sürrealizm akımı dışa vurumculuk akımı

SORU:7)=Avrupada meydana gelen siyasi gelişmelere karşı türk dış politikasında alınan önlemler nelerdir?
C7)=1. Yurtta barış dünyada barış
2.Balkan antantı (9 şubat 1934)
3.Sadabat paktı (8 t emmuz 1937)
4.Möntrö Boğazlar sözleşmesi (20 temmuz 1936)
5. Milletler cemiyetine giriş(18 temmuz 1932)
6.Hatayın ana vatanına katılımı(30 haziran 1932)

B- Aşağıdaki ifadelerin başına doğru D yanlış ise Y harfi koyunuz
1-( Y ) Almanya ile imzalanan sen Germen anlaşması 2. dünya savaşına neden olmuştur.
2-( D  ) Milletler cemiyetinin kurulmasına paris barış konferansında karar verildi.
3-( Y  ) 1929 krizi sadece Avrupa da etkili oldu.
4-( Y  ) Bolşevik İhtilali ile birlikte Orta Asya Türk toplulukları bağımsızlıklarını kazanmıştır.
5-(  D ) Möntrö boğazlar sözleşmesi ile Türkiye boğazlar üzerinde tam egemenlik sağladı.

C- Aşağıdaki Çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız? 
1. I. Dünya Savaşı’nın sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A. Imparatorlukların yıkılması
B. Yeni bağımsız devletlerin ortaya çıkması
C. Köklü rejim değişikliklerinin olması
D. ABD’nin birliğini kurması
E. Almanların Uzak Dğu sömürgelerini kaybetmesi

2. Aşağıdakilerden hangisi Rusya’da Bolşevik Ihtilali’nin sonuçlarından biri değildir?
A. I. Dünya Savaşı’nda yapılan gizli antlaşmaların açıklanması
B. SSCB’nin kurulması
C. Rusya – Avrupa ilişkilerinin gelişmesi
D. Rusya’da yaşayan farklı toplumların bağımsızlık mücadelesine başlaması
E. Komünist rejimin Rusya’ya hâkim olması

3. Briand-Kellogg PaktI, hangi ülkelerin öncülüğünde hazIrlanmıştır?
A. Ingiltere – ABD
B. Ingiltere – SSCB
C. Fransa – ABD
D. Fransa – Ingiltere
E. SSCB – Fransa

4. Mandacılık sisteminin oluşturulmasının nedeni nedir?
A. Sömürgeciliği devam ettirmek
B. Wilson Prensipleri ni uygulamak
C. Orta Doğu’ya bağımsızlık getirmek
D. Yönetimde tecrübe kazandırmak
E. Orta Doğu’da bozulan dengeleri yeniden kurmak

5. I. Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye ile yapılan antlaşmalardan hangisi dünya barışını koruma amacına yönelik değildir?
A. Montrö Sözleşmesi
B. Balkan Paktı
C. Lozan Antlaşması
D. Sadabat Paktı
E. Sevr Antlaşması

1- Bulmaca ve Cevapları
1-18 Ocak 1919 1. Dünya savaşı sonunda mağlup devletlerle yapılacak anlaşmaların içeriğini görüşmek amacıyla toplanan konferans. PARİS BARIŞ KONFERANSI
2-Almanya’da 1930’lu yıllarda Hitler tarafından kurulan ve alman ırkının üstünlüğünü savunan partinin adı NAZİ
3-Türkistan doğumlu olup basmacı hareketi Çin’de yer alan ünlü Türk tarihçisi ZEKİ VELİDİ TOGAN
4-SSCB’ye karşı orta Asya Türklerinin bağımsızlık mücadelesine verilen ortak ad. BASMACI    HAREKETİ
5-ABD’nin Avrupa sorunlarının dışında kalmasını savunan ABD başkanı. MONREO
6-Almanya’da 1930’lu yıllarda iktidara gelip alman ırkının üstünlüğünü savunan ve ikinci dünya savaşının çıkmasında etkisi büyük olan devlet adamı. HİTLER
7-19.yy da Japonya’ da çağdaşlaşma hareketini başlatan başlatan İmparatorun Unvanı MEİJİ
8-İngiltere ve Fransa 1920 de Orta Doğuyu aralarında paylaştıkları konferans SEN REMO
9-Dünya saaşı sonucu galip devletlerle Almanya arasında yapılan barış konferansı VERSAY
10-Albert EİNSTEİN tarafından 1905’te hareketli cisimlerin elektrodinamiği üzerine geliştirilen teori İZAFET
11-Almanya, Fransa, İngiltere İtalya Belçika, Polonya, Çekoslovakya arasında 1925 teki imzalanan antlaşma LOCARNO
12-1. Dünya savaşı sonunda galip devletlerle Osmanlı devleti arasında imzalanan 1920 tarihli anlaşma. SEVR
13-Wilson ilkelerinden sonra batılı ülkelerin sömürgelerini devam ettirebilmek amacıyla uyguladıkları yeni sistemin adı. MANDA
14-Kurtuluş savaşından sonra Türkiye’nin bağımsızlığının onaylandığı uluslararası anlaşmanın adı. LOZAN
15-İki savaş arası dönemde ortaya çıkan en önemli temsilcisi olan Salvador DALİ
16-1. Dünya savaşı sırasında harbiye nazırı olan ve daha sonra Türkistan’a geçerek Basmacı Hareketine katılan devlet adamı. ENVER PAŞA
17-Almanya ve İtalya’nın yayılmacı Politikalarına karşı Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya’nın katılımı ile Oluşan paktın adı. BALKAN ANTANTI
18-Dünya barışını sağlamak amacıyla 10 Ocak 1920’de Merkezi Cenevre olmak üzere kurulan uluslararası teşkilatın adı. MİLLETLER CEMİYETİ
19-1922 den 2. Dünya savaşı sonlarına kadar İtalya’yı yöneten liderin adı. MUSSOLİNİ

2. Dünya Savaşı Ünitesi
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi ünite içi Soruları
Soru: Metne ve karikatüre  göre II. Dünya savaşı ‘nın çıkışında neler olmuştur ?
CEVAP:  1. Dünya savaşı sonunda imzalana versay anlaşması almayayı durdurmaşı ve şartlarının çok ağır olması sonucu 2. dünya savaşının çıkışında etkili olmuştur.

SAYFA 45
Soru:İtalyan’nın yayılmacı faaliyetlerinin Türkiye ve balkanlar açısından sonuçları neledir ?
CEVAP: Türkiye ve Balkan devletleri Balkan antantını imzalamışlardır.

SAYFA 47
Soru:20. sayfadaki milletler cemiyetinin görevlerini dikkate alarak milletler cemiyetinin Avrupa daki gelişmeler karşısındaki tutumunun II. Savaşı’ nın çıkışına etkilerinin belirtiniz.
Soru:Aşağıdaki 2 eylül 1939 tarihli gazete haberine göre Polonya nın işgali dünyadan hangi tepkiler karşılanmıştır ?
Soru:Konuya ilgili dönemin diğer gazetelerinin araştırarak farklı tepki ve sonuçları bulunuz.
Soru:50. sayfadaki tablo ve yukarıdaki haritadan yararlanarak sınır değişikliklerini inceleyiniz. Bu değişikliklerin II. Dünya savaşı’ nın çıkışına etkilerini belirtiniz.
Soru:Yukarıdaki fotoğrafları inceleyerek Fransa ‘ nın işgalinin almanlar ve Fransızlar üzerindeki etkilerini yorumlayınız.
Soru:Almanya ‘nın avrupda’ da kısa sürede büyük başarılar elde etmesine rağmen İngiltere ‘ ye karşı aynı başarıları gösterememesinin sebepleri nelerdir ?
Soru:I. dünya savaşı’ nın II. Dünya savaşı’ na oranla daha kısa sürede geniş alanlara yayılmasının sepeleri nelerdir.?
Soru:Bu bildiri size I. Dünya savaşın ile ilgili hangi belgeyi hatırlatmaktadır ?
Soru: Bu bildiri , ABD politikalarında nasıl bir değişikliğe sebep olmuştur. ?
Soru:Harita üzerinde II. Dünya savaşı öncesinde ve savaş sırasında Japonya ’nın el geçirdiği yerleri inceleyiniz.
Soru:Japonya’ nın uzak doğu ‘ mücadele ettiği devletleri ve bu mücadelenin  sebeplerinin neler olduğu tespit ediniz.
Soru:Yalta konferansı ‘n da görüşülen konuları ve müttefik devletlerin Avrupa ile ilgili bir bildiri yayınlamaya neden ihtiyaç duyduklarını söyleyiniz.
Soru:Almanya ‘ nın II. Dünya savaşı sonunda müttefik devletler tarafında bölünmesi siyasi, ekonomik ve toplumsal açıdan ne gibi sonuçları  doğurmuştur?
Soru:Aşağıdaki 28 eylül 1940 ‘ta Japon başbakanı fuminaro konaye ‘ nin , Japonya ‘ nın roma Berlin mihverine katıldığını ilan etmesi ve Japonya ‘ nın teslim olması anlatılmaktadır. Her iki metni okuyunuz ve 1940 ve 1945 ‘ teki Japonya ‘ nın siyasi ve sosyal durumunun karıştırınız.
Soru:Yukarıdaki metne göre II. Dünya savaşı toplumların psikolojisini nasıl etkilemiştir.
Soru:Harita üzerinde II. Dünya savaşı sonrasında sınırlar ve nüfus hareketleri gösterilmiştir. Savaş sonrasında Avrupa ‘da sosyal ve siyasi yapıdaki değişikleri belirtiniz.
Soru:II. Dünya savaşı ‘ n da atom bombası kullanılmasının nedenlerinin toplumsal ve siyasi sonuçlarını araştırınız. Ulaştığınız bilgileri kullanarak  10 ağustos 1945 tarihli bir gazete hazırlayıp sınıf panosunda sergileyiniz.
Soru:Metindeki maddeleri inceleyiniz. II. Dünya savaşı ‘ nda yaşananlar ile soykırım tanımı arasında nasıl bir ilişki vardır ? belirtiniz.
Soru:II. Dünya savaşı ‘ nda müttefik ve mihver devletlerin Türkiye’ yi kendi yanında savaş dahil etmek istemelerinin nedenleri nelerdir?
Soru:SSCB’ nin Türkiye’ nin müttefikler yanında savaşı girmesinin istemesinin sebebi nelerdir ?
Soru:Aşağıdaki grafiklere göre II. Dünya savaşı sürecinde Türkiye ‘nin ekonomisi hakkında neler söyleyebilir?
Soru:Aşağıdaki 20 araklık 1941 tarihinde yayınlanması bir gazete haberi yer almaktadır. Bu gazeteyi ve bilgilerinizi dikkate alarak II. Dünya savaşı ‘ nın Türkiye ‘ yi nasıl etkilediğini belirtiniz .            

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi sayfa 75-76 Cevapları
Soru: Almanya , İtalyan ve Japonya’ nın II. Dünya savaşı’nda aynı grupta yer almasını sebepleri nelerdir ?
CEVAP: Bu Sorunun Cevabını Anti-Komintern Paktı açıklayara verebiliriz. Aşağıda bu tanımı okuyarak istediğinizi bulabilirsiniz.
Anti-Komintern Paktı, Almanya ve Japonya arasında 1936 yılında imzalanmış bir anlaşmadır.
Japon İmparatorluğu, Sibirya ve Moğolistan sınırlarında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ile (SSCB) sürtüşmektedir. Bu gerilim Almanya'ya Japonya'yla yakınlaşma şansı tanır. 25 Kasım 1936 tarihinde Anti-Komintern Paktı'nı imzalarlar. Buna göre, her iki ülke, içlerinden birisi Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği(SSCB)tarafından saldırıya uğrarsa diğerine destek sözü verir. Almanya, İtalya'nın da bu anlaşmaya katılımı için baskı yapar. Mussolini bir yıl sonra, 6 Kasım1937'de anlaşmayı imzalar. 1939 Şubat ayında Macaristan da Anti-Komitern Paktı'na katılır. Franco'nun İspanya'sı da bu ittifaka 27 Mart 1939'da katılır.

Soru: ABD, II. Dünya savaşı’na nasıl girmiştir. ABD’nin savaşa girişi güçler dengesini ve savaşın seyrini nasıl etkilenmiştir?
CEVAP: Sevgi Öğrenciler Kitabımızda da bulunan bu sorunun metininden alıntı yaparak kısaca özetliyoruz.olarak zaten sizlere en sade ve kısa cevabı veriyoruz.
Savaşın başında tarafsız kalan ABD, sonraları Fransa ve Birleşik Krallık'a silah yardımı yapmıştır. Japonya tarafından Pearl Harbor'da saldırıya uğramış ve kesin olarak savaşa girmiştir. ABD'nin savaşa gimesi ve Almanların Sovyetler Birliği'ni istila etmesi savaşın seyrini değiştirmiş, Almanya genişleme politikası yerine var olan sınırlarını koruma politikasını uygulamıştır.
ABD tarafından sürekli mühimmatla desteklenen Birleşik Krallık, ABD'nin savaşa girmesine kadar özellikle Kraliyet Hava Kuvvetleri ile ön plana çıkmış, Orta Avrupa'da kesin bir hava hakimiyeti sağlamıştır. ABD'nin savaşa girmesiyle birlikte kara kuvvetleriyle ön plana çıkan Birleşik Krallık, II. Dünya Savaşı'nın en büyük aktörü olmuştur.

Soru: II. Dünya savaşı sonunda uluslararası ilişkilerde Avrupa’nın yerini ABD’nin almasının sebepleri nelerdir?
CEVAP:Sevgili Öğrenciler bunun bir çok sebebi vardır. Ayrıntılı Cevap için lütfen ders kitabımızın 2015 baskısı sayfa 62'deki savaşın ekonomik etkileri bölümünü okuyunuz emin olun bu sizin için daha fadalı olacaktır.

Şimdi gelelim bizim özetimize ingiltere ve Fransa 2. dünya savaşı sonunda ekonomileri bozuldu ve sömürgeleri üzrinde etkileri azaldı. ABD'de ise İMF nin washington'u birleşmiş milletlerin ise Newyork'u merkez seçmesi avrupa merkezli sistemin çöküğünü göstermektedydi.
Soru:II. dünya savaşı sonunda güçler dengesinde hangi devletler ön plana çıkmıştır ? Sebepleri ile açıklayınız.
CEVAP: Amerika ve Rusya Ön Plana çıkmıştır. ABD yukarıda saydığımız sebeplerle bunu sağlarken SSCB ise Almanyayaı yenerek başta Çekoslovakya ve diğer avrupa devletlerinin kurtarıcısı gibi oldu ve kuruluşundan bu yana ilkkez bu kadar prestij kazandı.

Soru: II. Dünya savaşı’ nın toplumsal sonuçları nelerdir.
CEVAP: II.Dünya Savaşı sadece cephede değil cephe gerisindeki sivillerin de hayatını kaybettiği bir savaş olmuştur. Hava saldırıları, karne uygulaması, işgal edilen ülkelerin talan edilmesi, sivil esirlerin öldürülmesi, verem, tifüs gibi hastalıkların yayılması ayrıca Nazilerin üstün ırk yaratma gayesiyle engellileri, Yahudileri, Romanları, Sintileri, ten rengi farklı olanları toplama kamplarında yok etmeleri neticesinde 60 milyona yakın kişi hayatını kaybetti. Bunlardan yaklaşık 21 milyonu SSCB vatandaşı, 13,5 milyonu Çinli,7 milyonu Alman’dı. SSCB, 1939’daki nüfusunun % 13’ünü, Almanya % 10’unu, Polonya ise % 16’sını kaybederken Batı Avrupa ülkeleri ve ABD savaştan daha az etkilendi.
Savaş sonunda Avrupa ve Asya’da çeşitli nüfus hareketleri görüldü. 1945’te Avrupa’da, Almanya tarafından gönüllü ya da zorla çalıştırılan milyonlarca yabancı işçi, savaş esirleri ve toplama kamplarından sağ kurtulanlar Alman topraklarını terk ettiler. Buna karşılık SSCB ordusundan kaçanlar ve daha önce Orta Avrupa’daki topraklardan ayrılmak zorunda kalan Germen (Cermen) kökenli 12 milyon insan, Almanya’ya geri dönmek için hareketlendi. Japonya’nın Asya’da işgal ettiği ve 1945’te kaybettiği topraklarda yerleşmiş bulunan Japonlar da ülkelerine geri döndü.
Japonya’ya atom bombasının atılması, işgal bölgelerinde Almanlarla iş birlikçilerin gerektiği gibi cezalandırılmaması; Almanya’nın toplama kamplarında insanlık dışı uygulamaları, Balkanlar’da Sırplar ve Hırvatlar arasında sonu gelmeyen düşmanlık ve Japonlar tarafından Asya’da işlenen savaş suçları toplumlarda telafisi zor izler bıraktı. Savaş sonunda sorumluların yakalanması ve yargılanmasına çalışıldıysa da tam anlamıyla başarılı olunamadı.

Soru:II. Dünya savaşı ‘birleşme milletleri , soykırımı suçunun önlenmesi ve cezalandırılmasına ilişkin sözleşme’nin imzalanmasında nasıl etkili olmuştur ?
CEVAP: Milletler cemiyetinin 1. dünya savaşından sonra yeni bir savaşı engelleyememesi yeni bir uluslar arası örgütün kurulmasına neden oldu ve BİRLEŞMİŞ MİLLETLER kuruldu. Soykırım suçuna ise savaş esnasında özellikle Almanya NAzi politikası sonucu Soykırım suçu ile ilgili  sözleşmelerin imzalanmasına neden oldu.

Soru:II. Dünya savaşı’ nda Türkiye nasıl bir politika takip etmiştir? Bu politika Türkiye ‘yi savaş sonrasında nasıl etkilemiştir?
CEVAP:Türkiye savaş boyunca çok zorlansa da müttefikler bir çok çabasına rağmen savaşa fiili olarak girmemeiştir ve tarafsız kalmıştır. Fakat savaş sonunda özellikle yalta konferansı sonuda birleşmiş milletler arasında yer alabilmek için Almanyay savaş ilan etmiştir. Artık savaş son bulduğu için bu simgesel düzeyde kalmıştır.
Soru: II. dünya savaşı Türkiye’yi sosyal ve kültürel açıdan nasıl etkilemiştir ?

B) Aşağıdaki ifadelerin başındaki boşluğu doğru ise ( D ) yanlış ise ( Y  ) harfi koyunuz.
1-(Y) II. Dünya savaşı Çekoslovakya’nın işgali ile başladı.
2-(Y) II. Dünya savaşı sonucunda Almanya ile Paris antlaşması imzalandı.
3-(D) II. Dünya savaşı ‘nda  Türkiye savaş dışı kalmasına rağmen ekonomik ve sosyal açından etkilendi.
4-(D) II. Dünya savaşı sonunda savaş suçluların ilk kez yargılandı ve cezalandırıldı.
5- (D)  II. Dünya savaşı sonunda Almanya toprakları İngiltere, Fransa , ABD ve SSCB arasında dört işgal bölgesine ayrıldı.

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.
1)Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Almanya dış politikasının son aşamasına ait bir gelişmedir ?
A)ren bölgesine asker sevk edilmesi
B)Almanya ile Avusturya ‘ nın birleşmesi
C)Süet bölgesinin ele geçil irmesi
D)Polonya’nın işgali
E)Asker sayınsın artırılması

2)I. İtalya’nın Habeşistan’ı işgal etmesi
II. Japonya’nın Mançurya ‘ya saldırması
III. yatla konferansı
IV. Münih konferansı
V. Almanya – Sovyetler birliği saldırmazlık paktı

Yukarıda olayların kronojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru yapılmıştır ?
A. III – I – IV – II – V
B. II – I – IV – V – III
C. II – I – V – III – I
D. V – IV – II – III – IV
E. II – III – I – IV – V

3)Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya savaşı’nın siyası sonuçlarında biridir ?
A)IMF’nin kurulması
B)Nazizm ve faşizm gibi rejimlerin yıkılması
C)Birçok asker ve sivil öldürülmesi
D)Avrupa’ nıtahrip edilmesi
E)Avrupa’da göçlerin başlaması

4)II. Dünya savaşı’nda türk dış politikasının hedefi; savaş dışı kalmak , toprak bütünlüğünü ve bağımsızlık korumaktır. Bu hedef ulaşmak için Türkiye , mihver ile müttefik devletleri arasında ki çıkar çatışmalarını kullanarak bir denge politikası uyguladı. Böylece Türkiye II. Dünya savaşı sonuna kadar savaş dışı kalmayı başardı.
A)Milli korunma kanun ‘çıkarılması
B)Almanya ile saldırılmazlık antlaşmasının imzalanması
C)İngiltere ve Fransa ile yardım antlaşmasının imzalanması
D)Türkiye’nin adana konferansı ‘na katılması
E)Türkiye’nin kahire konferansı ‘na katılması

Soru:Almanya’nın 22 haziran 1941’de SSCB ‘ye karşı başlattığı harekat. BARBAROSSA
Soru:II. Dünya savaşı yıllarında Türkiye’de kırsal kesimde kurulan eğitim kurularının genel adı. KÖY ENSTİTÜSÜ
Soru:Kasım 1942’de aşırı kazançlar ve yüksek enflasyon dikkate alınarak çıkarılması vergi. VARLIK
Soru:Almanya’nın Fransa ‘yı işgalinde sonra Almanya’ya karşı yapılan mücadeled liderlik yapan kişi. DEGAULLE
Soru:Uluslar , teknik , ırksal veya dini bir grup kısmen veya tamamen ortadan kaldırmak amacıyla yapılan insan hakları ihlali. SOYKIRIM
Soru:Çekoslovakya topraklarının parçalandığı konferans. MÜNİH
Soru:İlk atom bombasının kullandığı şehir. HİROŞİMA
Soru:Çekosvakya’dan Almanya ‘ya verilen toprak. SÜDET
Soru:İtalya’nın kuzey Afrika’da 1936 ‘da işgal ettiği topraklar. HABEŞİSTAN
Soru:Müttefik kuvvetlerin alman işgalinden kurtarmak amacıyla Fransa’ya yaptıkları deniz çıkarması. NORMANDİYA
Soru:II. Dünya savaşı sırasında mihver devletlere savaş ilen eden kuvvetlerin BM’ye kabul edilmesine karar verilen konferans. YALTA
Soru:Uluslar arası para fonunun kısa adı. MF
Soru:II. Dünya savaşı’nda Almanya ve İtalya’nın başını çektiği grubun adı. MİHVER
Soru:II. Dünya savaşı sirensinde Türkiye’nin cumhurbaşkanı. İSMET İNÖNÜ
Soru:Yatıştırma politikası ile özdeşleşen İngilizlerin başbakanı. Chamberlain
Soru:II. Dünya savaşı sırasında Japon imparatoru. HİROHİTO
Soru:7. aralık 1941’de ABD’nin II. Dünya savaşı’na girmesine yol açan PERALHARLBOUR


Soğuk Savaş dönemi Ünitesi
ÇTDT dersi 3. Ünite : Soğuk Savaş  Dönemi ünite içi Soru cevapları
​Soru: Karikatürlere göre II. Dünya savaşı sonunda dünyada oluşan dengeler hakkında neler söylene bilir ?
CEVAP:
Soru: Metinde hareketle “bloklaşma “nın devletlerin içi politikalarını ve  uluslar arası  ilişkileri  nasıl eklendiğini belirtiniz.
CEVAP:
Soru: Aşağıdaki görsellerden göre “ Berlin buhranı”nın çıkış nedeni ve buhranla ilgili  hangi yargılara ulaşılabilir ?
CEVAP:
Soru: SSCB ile Yugoslavya arasındaki ilişkilerin bozulmasının sebepleri nelerdir? Bu durus uluslar arası dengeleri nasıl etkilemiştir
CEVAP:
Soru: Metne göre SSCB- çin ilişkilerinin bozulmasının nedenleri nelerdir ? bu durum güçler dengesini nasıl etkilemiştir ?
CEVAP:
Soru: Metinde bahsedilen yenilikler SSCB ‘nin uydusu olan Çekoslovakya’nın  mevcut sisteminde nasıl bir değişikliğe sebep oluştur? SSCB bu değişiklik nasıl bir tepki göstermiştir ?
CEVAP:
Soru: Metinde hareketle ABD’nin böyle bir politikayı izlemesinin nedenleri nelerdir?
CEVAP:
Soru: Metne ve gazete haberine gör Truman yardımı niçin yapılmıştır ? bu mesaj , soğuk savaş dönemi ‘ nden nasıl bir tepki meydana getirmiştir ?
CEVAP:
Soru: Karikatürlere göre Marshall plan’nın Avrupa ‘ya uluslar arası ilişkileri nelerdir?
CEVAP:
Soru: Yukarıdaki metne göre Marshall planı’nın uygulamaya konulma nedenleri nelerdir ?
CEVAP:
Soru: Schuman planı Avrupa birliğinin oluşumuna nasıl katkıda bulunmuştur ?
CEVAP:
Soru: Roma antlaşması , Avrupa’ nın ekonomik yapısında ne gibi değişiklik sebep olmuştur ?
CEVAP:
Soru: Önceki ünitelerde öğrendiklerinizden ve metinden harekele orta doğu’nun istikrarsız durumunun ortay çıkışı nedenlerini neler olduğunu belirtiniz.
CEVAP:
Soru: Osmanlı devleti’nin yıkılması, orta doğu’daki dengeleri ve İsrail’in kuruluşunu nasıl etkilemiştir?
CEVAP:
Soru: Yukarıdaki belgeden hangi çıkarımlara ulaşılabilir ?
CEVAP:
Soru: Metne göre 1950’lerde orta doğu’daki devletlerin batalı devletlere bakışlarını nedenleri ile açıklayınız ? ABD bu gelişmeler üzerine nasıl bir politika izlemiştir ?
CEVAP:
Soru: Metne ve gazete haberine göre Hindistan’ın bağımsızlık mücadelesinin diğer bölgelerdeki mücadelelerden farklı yönleri nelerdir?
Soru: Haritada İngiliz ve Fransız  egemenliğindeki sömürgeleştirilen ülkeleri gösteriniz. Bu ülkelerin hangilerinde silah mücadele görülmüştür ? tespit ediniz ?
Soru: Afrika ‘ da iç savaların sona ermesi için sizce hangi tedbirler alınmalıdır ?
Soru: Metinde hareketle soğuk savaş döneminde izlenen türk dış politikası hakkında neler söylenebiliriz ?
Soru: Türkiye hangi nedenlerle NATO ‘ya üye olmuştur ? Türkiye ‘nin üyeliği uluslar arası alanda nasıl karşılanmıştır?
Soru: Yukarıdaki bilgiler ışığında Türkiye ‘nin NATO içindeki konumunu değerlendiriniz. Türkiye bu stratejiler doğrutulsunda  NATO için hangi görevleri üstlenmiştir ?
Soru: Dp ‘nin benimsediği ekonomi politikasının özellikleri nelerdir ?

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Sayfa 117- 118
Soru: II. Dünya savaşı’nda sonra dünyada görülen kutuplaşama uluslar arası ilişkelir nasıl etkilenmiştir ?
Cevap: II. Dünya Savaşı’ndan sonra SSCB’nin başını çektiği Doğu Bloğunun ve ABD’nin başını çektiği Batı Bloğunun kurulmasıyla dünya Soğuk Savaş olarak adlandırılan yeni bir döneme girdi. Güçler dengesi bozuldu ve dolayısıyla uluslararası ilişkilerin seyri değişti. II. Dünya Savaşı’na kadar uluslararası politikada pek adı geçmeyen Asya, Afrika gibi bölgeler dünya politikasına aktif şekilde girdi. Özellikle Japonya büyük bir ekonomik güç olarak uluslararası platformda oldukça etkin hale geldi. Sömürge altındaki devletler bağımsızlıklarına kavuştu.
Soru: Doğu ve batı bloklarının kuruluş şekli itibariyle birbirinde farklı yönlerini belirtiniz ?
Cevap:SSCB’nin, işgali altında bulunan ülkelerde komünist rejimler kurarak uydu devletler oluşturması Doğu Bloğunu ortaya çıkardı. ABD liderliğindeki Batı Bloğunun kuruluşu ise daha çok zayıf devletlere ekonomik ve askeri yardım yapmak suretiyle bu ülkeleri kendine çekmek şeklinde oldu. amaç Doğu Bloğunun kuşatmak ve SSCB’nin dünyada güçlenmesini engellemekti. bu nedenle paktlar kuruldu, askeri antlaşmalar yapıldı.
Soru: Sömürülen devletlerinin bağımsızlığını kazanmaları dünyadaki siyasi dengeleri nasıl etkilemiştir?
Cevap:sömürge altındaki devletlerin bağımsızlıklarını kazanması Avrupa ve dünyadaki güçler dengesini değiştirdi. özellikle Orta Doğu devletlerinin bağımsızlıklarını kazanması sonucunda Doğu ve Batı bloğundan ayrı üçüncü dünya ülkelerinin oluşturduğu Bağlantısızlar Hareketi ortaya çıktı.
Soru: Batılı devletlerin orta doğu ‘daki egemenliklerinin zayıflama nedenleri nelerdir ?
Cevap: Batılı devletlerin Orta Doğu egemenliklerinin zayıflamasının en büyük sebebi dünya savaşından her anlamda yıpranarak çıkmış olmalarıdır.
Soru: Moskova –peki  çatışması uluslar arası ilişkileri nasıl etkilemiştir?
Cevap:Moskova-Pekin çatışması sebebiyle Çin-SSCB ilişkileri bozuldu. Çin, ABD ile yakınlaştı, BM’ye üye oldu. böylece Doğu Bloğu güç kaybetti.
Soru: Türkiye ‘nin BM üyeliği Türkiye ‘yi hangi yönlerinden , nasıl etkilemiştir ?
Cevap:Özellikle siyasi anlamda olumlu etkiledi. Türkiye’nin BM’ye üye olmasının ardından NATO’ya üyelik gerçekleşti. Böylece Batı Bloğunun içinde kendine yer buldu.
Soru: Soğuk savaş döneminde askeri alandaki bilimsel gelişmelin günlük yaşantımıza etkilerine  örnekler veriniz.
B) Aşağıdaki ifadelerin başına doğru ise (D) yanlış ise (Y) harflerini koyunuz.
1.(Y) Hindistan’ da bağımsızlık , silahlı direniş sonucu elde edilmiştir.
2.(D) II. Dünya savaşı klasik sömürgeciliğin tasfiyesine neden olmuştur.
3.(Y) Batı bloklu içinde en kapsamlı ( askeri , ekonomik, siyasi ) teşkilat Varşova paktıdır.
4.(D) II. Dünya savaşı’ndan sonra Türkiye hızlı bir kültürel değişim yaşamıştır.
5.(Y) Eisenhower doktrin, II. Dünya savaşı’nda sonra ABD’nin , Tüve Yunanistan, ı SSCB tehdidinden korumak için geliştirdiği doktrindir
Test Soruları
1)Aşağıdakilerden hangisi 1950-1960 arası Türkiye ‘de görülen gelişmelerden biri değildir ?
A)Kırsaldan kente göçün artması
B)Uzay çalışmalaşana başlanmıştır
C)Sporda uluslar arası alanda önemli başarıların elde edilmesi
D)Tüketim kültürünün toplumda yer edinmesi
E)Edebiyatta “ hisarcılar” grubunun ortaya çıkması
2)I. Demokrat partinin kurulması
II. Türkiye’nin Avrupa konseyi üyesi olması
III. Türkiye ‘nin NATO ‘ ya üye olması
IV. Türkiye ‘nin Kore’ye asker göndermesi
Yukarıdaki olayların kronojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir ?
A-IV-III-II-I
B)II-I-III-IV
C)III-II-I-IV
D)I-II-IV-III
E)I-III-II-IV
3)Aşandakilerden hangisi soğuk savaş döneminde Türkiye’ye ait özelliklerden biri değildir?
A)Çok partili hayat geçilmesi
B)Tüketim kültürünün toplum tarafından hızla benimsenmesi
C)Devletçilik ekonomiden liberal ekonomiye geçilmesi
D)Batalı müzik türlerinin ülkemizde de yaygınlaşması
E)Dış politikada tarafsızlık ilkesinin benimsenmi
4)Aşağıdakilerden hangisi 1945-1960 arasında dünyada görülen gelmelerden biri değildir ?
A)sanayide hızlı büyümenin görülmesi
B)silahlanma yarışının görülmesi
C)uluslar arası ilişkilerde diyalog sürecinin başlaması
D)rock and roll müziğinin ortaya çıkması
E)kadın hareketlerinin ortaya çıkması
Bulmaca Soruları
Soru: Doğu bloku ülkeleri komünist patileri arasında iş biriliği sağlamak amacıyla kurulan teşkilatın adı. Kominform
Soru: II. Dünya savaşı’nda sonra ABD ‘nin Avrupa’yı yeniden inşa etmek için uygulanan koyduğu yardım programının adı.  Marshall
Soru: Kırşehir doğumlu türk halk müziğine bozlaklarıyla katıda bulunmuş, zahidem ,gönül dağı, mühür gözlüm gibi Türkleriyle tanınmış ses ve saz sanatçımız. Neşet Ertaş
Soru: Doğu bloku ülkeleri arasında askeri alanda iş birliği yapmak amacıyla kurulan teşkilatın adı. Varşova Paktı
Soru: 1945’te bir grup CHP millet vekilleri tarafından hazırlanan pati proğramı ve yöntemine ilişkin önerilen içerin belgenin adı. Dörtlü Takrir
Soru: İlk bilgisayar. ENIAC
Soru: SSCB ‘nin 4 ekim 1957’de uzaya gönderilmesiyle ABD ile neden olan uydunun adı. Sputnik
Soru: ABD ile SSCB arasında ki rekabet nedeniyle uzak doğu’da çıkan (1950-1953) ve Türkiye ‘nin de katıldığı savaşın adı. Kore Savaşı
Soru: II. Dünya savaşı’nda sonra oluşan yeni dengeler sonucu dünyada  1947-1960 arası döneme verilen ad. Soğuk Savaş
Soru: Doğu bloku ülkeleri arasında ekonomik alanda iş biriliğini sağlamak amacıyla kurulan teşkilatın adı. Comecon
Soru: İngiltere tarafında 1917’de filisitin’de bir Yahudi devletinin kurumasına destek vermek amacıyla yayınlanan deklarasyon. Balfour
Soru: Çin halk cumhuriyeti’nin kurucusu. Mao
Soru: DP’nin kuruculularından olup 1950-1960 yılları arasında Türkiye’de başbakanlık yapmış siyasetçi. Adnan Menderes
Soru: İsmet inönü’den sonra Türkiye ‘nin 3.cumhurbaşkanı. Celal Bayar
Soru: Batı bloku ülkeleri arasında askerileri alanda iş birilği yapmak amacıyla kurulan teşkilatın adı. NATO
Soru: 1958’de ırak’ın Bağdat paktından çekilmesi  üzerine ABD’nin de dahil olmasıyla kurulan ve merkezi antlaşma teşkilatı adıyla anılan organizasyonun adı. CENTO

Soru: ABD’nin SSCB yayılmasına karış Yunanistan ve Türkiye’ye yaptığı yardım programının adı.  Truman

Yumaşama Dönemi Ünitesi
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 4. Ünite  169 ve 170 Cevapları
1-ABD ve SSCB’yi yumuşama politikası izlemeye yönelten sebepler nelerdir?
-Konvansiyonel silahlardan nükleer silahlara geçiş(abd ve sscb arasında çıkan en küçük savaş bile dünyayı etkiler)
-Bloklar içinde yaşanan siyasi gelişmeler(ABD-Çin yakınlaşması, SSCB-Çin güven bunalımı)
2-Filistin Meselesi hangi olay ile başlamıştır ve bu sorunun çözümsüzlüğündeki temel etkenler nelerdir?
1948 Arap İsrail Savaşı ile başlamıştır. 1978 de ABD bölgedeki gücünü kullanarak İsrail ve Mısır'ı Camp David de bir araya getirdi. 17 eylül de İsrail ve Mısır, Filistin meseleris ve iki ülke arasındaki barış eseslarını içeren anlaşmaları imzaladı. Camp David anlaşmalarına tepki gösteren arap ülkeleri mart 1979 da Bağdat'ta toplanarak Mısır'ın bu anlaşmayı feshetmesini Filistin meselesinde ortak hareket edilmesini ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını kararlaştırdı.
3-Dünya tarihinde Bağlantısızlık Hareketi’nin ortaya çıkmasında etkili olan sebepleri ve bu hareketin dünya politikasındaki rolünü açıklayınız.
II. dünya savaşından sonra sömürgelerde ortaya çıkan bağımsızlık hareketleri, uluslararası ilişkilere etki eden yeni bir gücün ortaya çıkmasına sebep oldu. Doğu ve batı bloklarının dışında bağlantısız olarak kendini ifade eden bu gücün önde gelen devletleri Hindistan, Yugoslavya, Mısır'dı.
İşlevleri:
Uluslararası ilişkilerde batı bloku ve doğu bloku dışında kalan devletler grubu 'üçüncü dünya' olarak adlandırıldı. Bağlantısızlar adı da verilen bu üçüncü dünya ülkelerinin 1950'lilerin ortalarıyla 1990'ların başına kadar tarihi işlevleri oldu. Bu işlevler: Bağımsızlığını yeni kazanan ülkelerin aralarında siyasi, ekonomik, kültürel iş birliği kurarak bölgesel birlikler oluşturmak ve olumlu tarafsızlık olarak nitelendirilebilir.  1960 yılında birleşmiş milletlerin 'sömürge altındaki ülke ve halklara bağımsızlık verilemsine ilişkin bildiriyi kabul etmesinde etkili oldu. 'Bağlantısızlık Hareketi' doğu ve batı blokları dışında kalan çeşitli oluşum ve teşkilatların doğmasına imkan sağladı.
4-Islam Konferansı Teşkilatının kuruluş amaçları ve sorunların çözümündeki etkisini ifade ediniz.
-İsrail'in Kudüs'ü boşaltmasını sağlamak
-İsrail'in Arap topraklarından çekilmesini sağlamak
-İsrail'i tanıyan devletlerin İsrail ile diplomatik ilişkilerinin kesilmesini sağlamak
-Bağımsızlığını ilan eden Bangladeş'in Pakistan tarafından tanınmasını sağlamak
Böylece İslam konferansları İsrail meselesi dışında islam dünyasının meselelerini tartışıp bu meselelerde çözüm getirmeye çalıştı.
5-OPEC’ in kuruluş amaçlarını ve dünya petrolü üzerindeki etkisini yazınız.
OPEC'in amacı petrol fiyatlarını yüksek seviyeye çıkarmak ve üretici ülkeler arasında teknik konularda işbirliğini sağlamaktı.
1970 li yılların başında OPEC amacına ulaştı ve petrol şirketlerine karşı üstünlük sağladı. Petrol üretimini daha pahalıya mal ettiği için düşük fiyatta petrol satışından zarar gören ABD'nin petol şirketlerine destek vermemesi OPEC'in başarılı olmasında etkili oldu.
6-Arap-Israil Savaşları, SSCB ve ABD’nin Orta doğu politikalarında ne gibi değişkliklere neden olmuştur.
ABD =
-İsrail'i kurulduğu gün tanıdı
-İngiltere ile birlikte savaşta Filistin'e silah sevkiyatını önlemek için ambargo koydu
SSCB=
-İsrail'i kurulduktan 2 gün sonra tanıdı
-Savaş sırasında İsrail'in yanında yer alarak bu ülkeye silah sevk etti
7-Iran-Irak Savaşı’nın sonuçları nelerdir?
-İki ülkeden yaklaşık bir milyon insan hayatını kaybetti
-İki devletin birbirlerinin petrol bölgelerini bombalaması sonucu 150 milyar dolar civarında ekonomik kaynak yok oldu
-İki ülke ekonomik sıkıntılar yaşadı
-Arap birliği bozuldu
-İsrailin orta doğuda daha serbest hareket etmesine zemin hazırladı
-Bazı devletler bu iki ülkeye silah satarak önemli gelir elde etti
8. Uzay alanında meydana gelen gelişmelerin insan hayatına etkileri neler olmuştur?
-Ermeni diasporası ve bazı devletler politik amaçlarla ermeni meselesini yeniden canlandırmışlardır. Bu bağlamda diaspora, iddialarını dünyaya tanıtmak ve türkiyeye kabul ettirmek, Türkiye'den tazminat ve toprak almak son aşamada da büyük ermenistan hayalini gerçekleştirmekti. Bu amaçla 'ermenistan kurtuluşu için ermeni gizli ordusu' adında terör örgütünü kurdular.
9. ASALA’nın kuruluş amaçları ve bu doğrultuda yaptığı faaliyetler nelerdir?
Faaliyetleri:
-1973'te Los Angeles' te Başkonsolos Mehmet Baydar yardımcısı Bahadır Demir'in öldürülmesi
-Yurt dışındaki Türk temsilcilerini ve diplomatlarını hedef aldılar
-Türkiye'deki terör örgütleriyle işbirliği yaptılar
-Türkiye'nin sorun yaşadığı ülkeler ile yakın ilişkiler kurdular
-Çoğu diplomat 35 Türk şehit edilmiştir
10. 1961 Anayasası ile hangi kuruluşlar oluşturulmuştur?
Cumhuriyet Senatosu, Yüksek Hakimler Kurulu
B. Aşağıda verilen yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y) harfleri koyunuz.
1. (..D…) Iran-Irak Savaşı’nda Batılı ülkeler Irak’ı desteklemiştir.
2. (…Y..) Bağlantısızlar Hareketi Bandung Konferansı ile başlamıştır.
3. (.D…) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nin ilk cumhurbaşkanı Fazıl Küçük’tür.
4. (…Y..) 1973 Arap-Israil Savaşı petrol krizine neden olmuştur.
5. (…D..) Keşmir, Pakistan ile Afganistan arasında günümüze kadar çözüme ulaştırılamayan bir sorundur.

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.
1. Türkiye’de 1960-1980 yılları arasında uygulanan ekonomik sistem aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A. Liberal ekonomi
B. Devletçi ekonomi
C. Ithal ikameci ekonomi
D. Karma ekonomi
E. Serbest piyasa ekonomisi

2. Aşağıdakilerden hangisi 1960-1980 arasında Türkiye deki sosyal hayata ait bir gelişme değildir?
A. Kırsaldan kente göçler başladı.
B. Arabesk filmler yapıldı.
C. Avrupa’ya işçi gönderilmeye başlandı.
D. Gecekondulaşma sayısı arttı.
E. Sendikal faaliyetler arttı.

3. Aşağıda verilenlerden hangisi Yumuşama Döneminde yapılan silahsızlanma antlaşmalarından biri değildir?
A-Helsinki Nihai Senedi
B. SALT-I Antlaşması
C. SALT-II Antlaşması
D. Dış Uzay Antlaşması
E. Camp David Anlaşmaları

4. Türkiye’yi 1964’te ABD’den uzaklaştırarak SSCB’ye yaklaştıran en etkili olay aşağıdakilerden hangisidir?
A. Arap-Israil Savaşları
B. Kıbrıs meselesi
C. Ege Denizi sorunu
D. Vietnam Savaşı
E. Amerikan ambargosu

5. Aşağıdakilerden hangisi 1960-1980 yılları arasında dünyada bilim-teknik alanında ortaya çıkan gelişmelerin bir sonucu değildir?
A. Uydu aracılığıyla kıtalar arası haberleşmenin yapılması
B. Ilk mikro işlemcinin kullanılmaya başlanması
C. Ilk tıbbî görüntülemenin (MR) yapılması
D. Ilk radyo yayınının başlaması
E. Ilk video kasetin kullanılması başlanması

Bulmaca Soruları
1.  1963’te yapılan Berlin Film Festivali’nde birinci olan Türk filmi.  SUSUZ YAZ
2.  1978’de BM Güvenlik Konseyinin Mısır ile Israil arasında imzalanmasına öncülük yaptığı anlaşma. CAMP DAVİD
3.  1961 Anayasası’nda Meclis’in yanında Meclis’le beraber görev yapan yasama organı. CUMHURRİYET SENATOSU
4.  Bağlantısız ülkeler oluşumunda etkili rol oynayan Mısır lideri. NASIR
5.  Halkının büyük çoğunluğu Müslüman olan Pakistan ve Hindistan arasındaki sorunlu bölge. KEŞMİR
6.  Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanması ideali. ENOSİS
7.  1960’ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Türk Cumhurbaşkanı Yardımcısı. FAZIL KÜÇÜK
8.  Kara sularının deniz altındaki doğal uzantısı. KITA SAHANLIĞI
9.  Yumuşama Döneminin mimarlarından sayılan ABD başkanı. KENNEDY
10.  Petrol Ihraç Eden Ülkeler Topluluğunun kısa adı. OPEC
11.  Petrol Ihraç Eden Arap Ülkeleri Topluluğunun kısa adı. OAPEC
12.  Vietnam Savaşı’nı protesto eden ABD’li dünya şampiyonu boksör. MUHAMMED ALİ
13.  Soğuk Savaş Döneminden sonra başlayan dönemin adı. YUMUŞAMA
14.  1964’te Tokin Körfezi’ndeki donanmasına yapılan saldırıyı gerekçe göstererek ABD’nin savaş açtığı devlet. VİETNAM
15.  1960’lı yıllarda Heavy Metal müzik türünün en önemi temsilcisi grubun adı. ROLLİNG STONES
16.  Yumuşama Döneminin başlamasında birinci derecede rol oynayan SSCB lideri. KRUŞCEV
17.  Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamak amacıyla kurulan Rum tedhiş örgütü. EOKA
18.    1960’lı yıllarda Türkiye’de ortaya çıkan müzik akımı. ANADOLUROCK

 Küreselleşen Dünya Ünitesi
Küreselleşen dünya Ünitesi  Ünite Sonu soruları ve cevapları sayfa 234,235,236
A) Aşağıdaki Sorularını Cevaplandırınız 
1.1985’ ten sonra SSCB “de meydana  gelen politika değişikliklerinin nedenleri  nelerdir?
Cevap: SSCB’nin sistemi işlemez hale gelmiş SSCB bütün kaynaklarını nükleer silahlara ayırmıştır.
SSCB içerisindeki uydu devletler daha fazla özgürlük ve bağımsızlık istiyorlardı.
SSCB’nin dağılmasıyla doğu blokun çöktü. Kontrol ABD’ne geçti. Avrupa Birliği ülkeleri ABD’ne karşı denge unsura olamadılar. Son yıllarda Çin ve Hindistan gösterdikleri gelişmeyle dikkat çekmektedir.
2  .SSCB”nin dağıtılması dünyayı  nasıl etkilemiştir?
Cevap: Komünizm döneminin aksine SSCB’nin dağılmasıyla Rusya Türkiye ilişkileri gelişme göstermiştir. SSCB’nin dağılması orta Asyada Rusya yerine yerine Türkiye’nin etkinliğinin artmasına neden olmuştur. Kafkasyada yeni kurulan Gürcistan Ermenistan ve Azerbaycancın bağımsızlıklarını tanımıştır. Azerbaycanı karabağ konusunda desteklemiş hazar enerji kaynaklarının nakli konusunda yardımları Azerbaycan ile ilişkileri da ha da gelişmiştir.
3.SSCB”nin dağıtılması Türkiyenin”nin Kafkaslar ve  orta Asya politikalarında nasıl bir değişim sebep  olmuştur?
Cevap : Gürcistan : Türkiye – Ermenistan sınır kapısının kapalı olması Türkiye Gürcistan ilişkilerini önemli hale getirmiştir. İki devlet arasında ortak ortak kültürel tarihi bağlar olması ilişkilerin gelişmesinde katkı sağlanmıştır.Gürcistan enerji kaynaklarını Türkiye üzerinden batıya aktarması ve gelir elde edip hem uyan hem de ekonomik çıkar sağlamak istemiştir, Türkiye ise bu nakli güzergahları elinde bulundurmak istemiştir.
Azerbaycan : Türkiye Azerbaycancı tanıyan ilk ülke olmuştur.dağlık Karadağ konusunda Azerbaycan yanında yer almıştır.
4.    Hazar  denizi   ve orta Asya  Türk cumhuriyetlerindeki  enerji   kaynaklarının dünya  pazarlarına ulaştırılması konusunda Türkye”nin  izlediği politikayı açıklayınız.
Cevap:  Türkiye bu konuda kilit ülke konumundadır.
Bakü  -Ceyhan   -iflis boru hattı
Güney Kafkasya boru hattı
Mavi akım gibi projelerle bu taşımaya katkı sağlamıştır.
5.      Hazar Denizi ve Orta Asya Türk  cumhuriyetlerindeki enerji kaynaklarını dünya pazarlarına ulaştırılması konusunda Türkiye”nin izlediği politikayı açıklayınız.
Kazakistan'da bol miktarda bulunan büyük petrol, altın, kurşun, uranyum ve demir rezervleri ABD başta olmak üzere bütün batılı ülkelerin ilgisini çekmiştir.
6.     Kazakistan” nı hangi özellikleri orta Asya Türk cumhuriyeti i çinde en güçlü ülke konumuna  gelmesini sağlamıştır?
Cevap: Kazakistan topraklarında petrol, uranyum, demir, altın ve kurşun rezevleri bulunmaktadır. Mesela kromun %26’sı altının %20’sı uranyumun &17’si bulunmaktadır.
7.    Türkiye”nin AB “ye tam üye olması Avrupa Parlamentosunda milletvekili kurulmasının sebepleri nelerdir?
Cevap: Üye ülkeler Avrupa parlaman tosunda nüfusların oranında temsil edilirken , Türkiyenin nüfusun bir çok Avrupa ülkesinden fazla olması dengeleri değiştirecektir.
8.    Türk  ordusu Balkanlar “da barışı korumak için uluslar arası görevlerde bulunmuştur?
Cevap : NATO’nun Kosava harekatından rol almıştır. Arnavutluk’ da. Bosna hersek
9.    Türkiye ve Suriye”nin aralarındaki su sorunun çözüm önerilerinin temel farkları nelerdir?
Cevap : Türkiye projeleri yoluyla suyu kullanmayı teklif ederken Suriye Fırat ve Dicle için paylaşım tezini savumaktadır.
10.  1990”larda Türkiye- İran ilişkilerini açıklayınız?
Cevap:  1990’lı yıllarda İran’ın Türkiye’deki terör faaliyetlerini desteklemesi. Orta Asya devletlerinden alan enerji nakli hatalarının kendi toplar aklarından geçirmek istememesi
11.  Türkiye ile  Yunanistan ilişkilerini uzun yıllar gerginliğe sebep olan sorunları nelerdi? Bur sorunlar bugün hangi aşamadadır?
Cevap: Türkiye ile Yunanistan arasında Ege Denizi azınlıklar ve Kıbrıs sorunu eskiden beri yaşanmaktadır. Buna ek olarak 1990’lı yıllardan itibaren Yogoslovya’nın dağılmasıyla birlikte, Balkanlar’da nüfuz mucadelesi Türkiye ve Yunanistan arasında vardır. Ayrıca Yunanistan Türkiye’nin ABD üyeliği konusunda Veto yetkisini kullanmaktadır. Ayrıca 1996 yılında Kardak kayalıkları kırizi çıkmıştır. Batı Trakya Türkleri’nin durumu da iki ülke arasındaki gerginliklerinden birileridir.
12.  Türkiye”de 1980 öncesi ve sonrası ekonomik politikalarının temel farkları nelerdir?
Cevap : 1980’den sonra alınan kararlarla artık şu ekonomik ilkeleri kabul etti.
1. Ekonomik dengeleri düzeltmek.
2. Enflasyonu düşürmek
3. Serbest piyasa ekonomisine geçmek.
4. İhracata yönelik üretimi teşvik etmek.
13.  Fosil yakıtların küresel ısınmaya etkilerini açıklayınız?
Cevap:  fosil yakıt olarak adlandırılan kömür, petrol ve doğal gaz doğaya bol miktarda karbondioksit salımı gerçekleşir. 1958 yılından itibaren bu gazların %9 artması kültürel ısınmayı etkilemiştir.
14.  Küresel ısınmaya karşı hangi tedbirleri almalıyız?
Cevap : Küresel ısınmada etkili olan kloroflourkarbonlar olan parfüm, buzdolabı, klima ve sprey gazlarının kullanımının ve fosil yakıt kullanımının azaltılması.  Karbondioksit salımının azaltılması, doğaya kirli atık atılmaması, plastik, sanayi yani kimyasal atıkların kullanımın azaltılması

 B. Aşağıdaki ifadelerden başına doğru ise (D) , yanlış ise (Y) harflerini koyunuz.
1. (D) Gorbaçov” un SSCB içinde devlet yönetiminin yeniden yapılandırma politikasına perestroyka denir.
2. (Y) SSCB”nin dağıtılmasında Helsinki Nihai Seni’nin önemini etkisi vardır.
3. (D) 1996 yılında Çin Rusya ,Kazakistan , Kırgızistan ve Tacikistan’ ın kurduğu örgütlenmeye “Şanghay Beşlisi” denir.
4.  (D)  Orta Asya  Türk cumhuriyetleri içinde ilk önce bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan ‘dır.
5.  (Y) Ermenistan ‘ ın günümüzde de işgal altında tuttuğu Azerbaycan toprağa Nahcivan’dır.
6.  (D)  dünyada ilk defa gönüllü olarak kendi nükleeri silah deposundan vazgeçen ülke Kazakistan olmuştur.
7.  (Y) Gürcistan , BDT ‘nin gözlemci üyeleri biridir.
8.  (Y) AT Paris anlaşması ile AB adını almıştır.
9.  (Y)   FKÖ ‘ yü kurup uzun süre başkanlığını yapan kişi Mahmut Abbas’tır.
10. (D) Türkiye 1987 yılında AB’ye tam üyelik için başvuru yapmıştır.
11.(D) ülkemizde 1997 yılında 8 yıllık kesintisiz eğitim başlamıştır.

Küreselleşen dünya Ünitesi Test soruları ve cevapları
C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. Aşağıdakilerden hangisi Gorbaçov’un “açıklık ve yeniden yapılanma” politikalarının uygulama sebeplerinden değildir?
A)   Gorbaçov’ un ülke ekonomisi canlandırma ve güçlendirme isteği
B)   Sosyalist Blok içinde genel Özgürlük ve bağımsızlık istekleri
C)   SSCB içinde muhalefet partilerinin ve sivil örgütlerinin baskıları
D)   SSCB sanayisinde üretimi artırarak halkının refah düzeyini yükseltme isteği
E)   Gorbaçov’un sosyalizmi güçlendirme isteği

2.    Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Parlamentosunun özelliklerin den biri değildir?
A)   Üye ülkelerden seçilen milletvekillerinden oluşur.
B)   Yasa yapma yetkisinde sahiptir.
C)   Avrupa Komisyonu üyelerini görevden alma yetkisine sahiptir.
D)   Parlamentoda üye ülkeler nüfusları oranına da milletvekili ile temsil edilirler.
E)   Yönetimlerin ve yönergelerin kabulü konusunda konseyle eşit yetkiye sahiptir.

 3.    SSCB’de uygulanan “glasnost ve perestroika” politikaları ile beraber Azerbaycan’ın bağımsızlığına kavuşması için kurulan ve mücadele eden örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Halk cephesi  
B) Azerbaycan yurtseverler cephesi  
C) halkın dostları cephesi
D) bağımsız Azerbaycanlılar cephesi    
E) milliyetçi halk cephesi

 4.    Aşağıdakilerden hangisi Bosna Savaş’ın sonuçlarından değildir.
A)   Dayton Antlaşmasıyla Bosna Savaşı sona ermiştir.
B)   Bosna – Her sek’te bir  Sırp  Cumhuriyeti kurulmuştur.
C)   B Sloenler, Bosna- hersek federasyonunda söz sahibi olmuşlardır.
D)   Bosna-hersek  federasyonu boşnaklar ve Hırvatlar  tarafından kurulmuştur.
E)   Savaş sırasında Sırpların soykırım yaptığı uluslararası kuruluşlar tarafından da kabul dilmiştir.

 5.    Aşağıdakilerden hangisi BM Günlük konseyi tarafından “güvenli bölge “ olduğu ve sığınan sivillerin BM Barış Gücü askerleri tarafından koruyacağı ilan edilmesine rağmen binlerce sivilin Sırplar  tarafından katledildiği yerleşim yerlerinden biridir?
A)   Serebrenissa  
B) Zagreb  
C) Üsküp  
D) Belgrat
E) Mostar  

6.   Aşağıdaki akarsulardan hangisinin Orta Doğu ‘daki su sorunun etkisi yoktur?
A)  Nil      
B) Fırat                    
C) Dicle            
D) Aras    
E) Asi

7.    Aşağıdakilerden hangisi günümüzde uluslar arası ekonominin temel özelliklerinden değildir?
A)   Ticareti kısıtlayan engeller büyük ölçüde kalkmıştır.
B)   Ekonomik krizler sanayileşmiş ülkeleri etkilemektedir
C)   Gelişmiş ülkelerin kendi çiftliklerini verdikleri destek diğer ülkeleri de olumlu etkilemektedir.
D)   Liberal ekonomik sistem dünya genelinde kabul görmektedir.
E)   Bölgesel ticari örgütlenmeler önem kazanmaktadır.

 8.    Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ile Yunanistan arasında mevcut olan sorunlarından biri değildir?
A)   Kara sular sorunu
B) Ege adalarının silahlardan arındırılması
C) kıta sahanlığı sorunu
D) Batı Trakya sorunu        
E) Karışıklık ticaret ambargoları sorunu

  9.    Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)    Ülkemizde 1950’den günümüze kadar kırdan kente büyük bir göç hareketi olmuştur.
B)   Şehirlerimizde sanayileşme göç ile aynı hızdı gelişmiştir.
C)   göç eden insanlara yeterli sosyal konut üretilmemiştir.
D)    Ülkemizde 1980 yılına kadar ihracat yönelik bir ekonomi politikası uygulanmıştır.
E)   İhraç ikameci sanayileşme dışa açık ekonomik modeline dayalıdır.

 10.   Avrupa Birliğinin kurucu anlaşmalarının ve organlarının almış olduğu karaların usulünce uygulanmadığı izlenmekle görevlendirilmiş organ aşağıdakilerden hanğisidir?
A)   Avrupa birliği komisyonu  
 B) Avrupa parlamentosu  
C) Sayıştay  
D) Avrupa zirvesi
E)  Adalet

11.  Aşağıdakilerden hangisi bölgesel kalkınma projelerinden birisi olan GAP’ ın temel hedeflerin arasında yer  almamaktadır?
A)   Bölgenin dışarıdan göç almasının sağlamak
B)   Bölgeyi sanayi ve hizmet merkezi haline getirmek
C)   Bölgede sermaye birikimi sağlamak
D)   Tarım ve hayvancılığı geliştirmek
E)   İstihda arttırmak

 12.  Aşağıda verilenlerden hangisi Kıbrıs sorunuyla ilgili yanlış bir bilgi  içermektedir?
A)   Kıbrıs sorunun çözümüne yönelik görüşmeler devam etmektedir
B)   BM,1983 yıllında kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ‘in tanımadığını açıklamıştır
C)   GKRY tek başına Avrupa  Birliğinin kabul edilmiştir.
D)   KKTC ile GKRY’ nin birleşmesiyle ilgili referandumum Türk tarafının olumsuz olayları birleşmeyi önlemiştir.
E)   1974 yılında Türkiye, Kabristan ‘taki Türkleri korumak için askeri müdahalede bulunmuştur.

Bulmaca SORULAR
1)      1995’te hayatını kaybeden Batı Trakya Türklerinin hakları için verdiği mücadele ile tanınmış bir tıp doktoru ve siyasetçidir.
Sadık Ahmet
2)      Afganistan ‘da Taliban yönetimine muhalif olanların oluşturduğu birliktir. KUZEY İTTİFAKI
3)      Küresel ısınma konusunda mücadeleyi amaçlayan uluslar arası çerçeve protokolün adı. KYOTO
4)      KKTC’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı olan politikacı. Rauf DENKTAŞ
5)      AB’ye tam üyelik konusundaki kriterlerin belirlendiği şehrin adı.Kopenhag
6)      Azerbaycan’a bağlı olan ve Türkiye’ nin  garantörlüğünde bulunan özerk cumhuriyetin adı. Nahçıvan
7)      Lübnan ‘da doğup Suriye’de geçerek Hatay yakınlarında denize dökülen akarsu. Asi
8)      Bosna Savaşı’nı sona erdiren antlaşmanın adı. Dayton
9)      Başta Türkçe konuşulan ülkeler olmak üzere gelişen yolundaki ülkelerin kalkınmalarına yardımcı olmak , bu ülkelerin iş birliğinin geliştirmek amacıyla kurulan teşkilatın kısa adı. TİKA
10)   SSCB’nin dağıtılması sonucu Alma Atı Deklarasyonu ile kurulan siyasi ve ekonomik birliğin adı. BDT
11)   Rusya’da Türkiye ‘ye doğalgaz nakletmek için Karadeniz’de geçen büyük boru hattıdır.Mavi AKIM
12)   Gorbaçov tarafından ülkede demokratikleşme amacıyla   uygunlanmış  politikaların tümüne verilen ad. GLASTNOST
13)   Muğla ‘nın 7 km batısında yer alan ve 1996 yılında Türkiye ile Yunanistan arasına krize neden olan kayalıkların adı. Kardak
14)   Türkiye’ de daha çok “Gün Olarak Asra Bedel, Selvi Boylu Al Yazmalım ,Cemil” gibi eselerleriye tanınan dünyaca ünlü Kırgız yazar. Cengiz AYTMATOV
15)   1963’te Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) arasında imzalanan ortaklık anlaşmasının adı.  ANKARA
16- 1991' de SSCB'den bağımsızlığını kazanan Orta asyadaki en geniş sınırlara sahip Türk devleti
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 5. Ünite Küreselleşen dünya ünitesi ünite içi soruları ve cevapları                                            
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları
1. Ünite Değerlendirme Soruları ve Cevapları Sayfa  40-41
SORU: 1–Dünya sonrasında tam bir dünya barışı sağlanmamasında imzalanan barış antlaşmasının rolleri nelerdir?
C1)Versay antlaşması çok ağır şartlar içerdiği için dünya barışı tam anlamıyla sağlanamamıştır.
SORU:2)SSCB, orta asyadaki türk bölgelerinde nasıl bir yayılma politikası uygulan mıştır. Bu politikanın dünya açısından önemi nedir?
C2)=1.Ruslaştırma politikası
2.Göç politikası
3.Liderleri öldürme politikası
4.Komünizm yayma politikası
Bu politikalar dünyayı iki kutuba bölmüştür.
SORU:3)=1.dünya savaşından sonra sömürgecilik nasıl değişikliklere uğramıştır?
C3)=Baka bir devleti himayesine girme anlayışı olarak yani manda ve himaye olarak değişmiştir
SORU:4)=Meiji döneminde japonya’da yapılan yenilikler uzak doğudaki güçler dengeasini nasıl etkilemiştir?
C4)=Meiji Resterasyonu denilen reform sürecine geçilmiştir.Uzak doğudaki güçler dengesi değiyşmiştir.Japonya yayılmacı politika izlemiştir buda 2.dünya savaşının başlamasına neden olmuştur.
SORU:5)=Avrupa’da totoriter yönetimlerin ortaya çıkmasında hangi gelişmeler etkili olmuştur bu yönetimlerin iktidara gelmesi dünya siyasetini nasıl etkilemiştir?
C5= 1. Kominizm
2.Birinci dünya savaşının yarattığı buhran
3.Ekonomik kriz
İtalya’da faşizm almanya’a Nazizm ispanyada Fransa gibi siyasi politikaların izlenmesine etki etmiştir
SORU:6)=İki savaş arası dönemde dünyada görülen teknolojik bilimsel ve kültürel gelişmelere örnek veriniz?
C6)=1. Caz müziği orkestrası
2. İlk radyo
3. Fotoğraf ,sinama ,çizgi film
4. BCG aşısı1921’de colmette ve Guern tarafından
5.1929’da perisilin alexander flemina tarafından
6.Varoluşçuluk akımı
7.Sürrealizm akımı dışa vurumculuk akımı
SORU:7)=Avrupada meydana gelen siyasi gelişmelere karşı türk dış politikasında alınan önlemler nelerdir?
C7)=1. Yurtta barış dünyada barış
2.Balkan antantı (9 şubat 1934)
3.Sadabat paktı (8 t emmuz 1937)
4.Möntrö Boğazlar sözleşmesi (20 temmuz 1936)
5. Milletler cemiyetine giriş(18 temmuz 1932)
6.Hatayın ana vatanına katılımı(30 haziran 1932)

B- Aşağıdaki ifadelerin başına doğru D yanlış ise Y harfi koyunuz
1-( Y ) Almanya ile imzalanan sen Germen anlaşması 2. dünya savaşına neden olmuştur.
2-( D  ) Milletler cemiyetinin kurulmasına paris barış konferansında karar verildi.
3-( Y  ) 1929 krizi sadece Avrupa da etkili oldu.
4-( Y  ) Bolşevik İhtilali ile birlikte Orta Asya Türk toplulukları bağımsızlıklarını kazanmıştır.
5-(  D ) Möntrö boğazlar sözleşmesi ile Türkiye boğazlar üzerinde tam egemenlik sağladı.

C- Aşağıdaki Çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız? 
1. I. Dünya Savaşı’nın sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A. Imparatorlukların yıkılması
B. Yeni bağımsız devletlerin ortaya çıkması
C. Köklü rejim değişikliklerinin olması
D. ABD’nin birliğini kurması
E. Almanların Uzak Doğu sömürgelerini kaybetmesi

2. Aşağıdakilerden hangisi Rusya’da Bolşevik Ihtilali’nin sonuçlarından biri değildir?
A. I. Dünya Savaşı’nda yapılan gizli antlaşmaların açıklanması
B. SSCB’nin kurulması
C. Rusya – Avrupa ilişkilerinin gelişmesi
D. Rusya’da yaşayan farklı toplumların bağımsızlık mücadelesine başlaması
E. Komünist rejimin Rusya’ya hâkim olması

3. Briand-Kellogg PaktI, hangi ülkelerin öncülüğünde hazIrlanmıştır?
A. Ingiltere – ABD
B. Ingiltere – SSCB
C. Fransa – ABD
D. Fransa – Ingiltere
E. SSCB – Fransa

4. Mandacılık sisteminin oluşturulmasının nedeni nedir?
A. Sömürgeciliği devam ettirmek
B. Wilson Prensipleri ni uygulamak
C. Orta Doğu’ya bağımsızlık getirmek
D. Yönetimde tecrübe kazandırmak
E. Orta Doğu’da bozulan dengeleri yeniden kurmak

5. I. Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye ile yapılan antlaşmalardan hangisi dünya barışını koruma amacına yönelik değildir?
A. Montrö Sözleşmesi
B. Balkan Paktı
C. Lozan Antlaşması
D. Sadabat Paktı
E. Sevr Antlaşması

1- Bulmaca ve Cevapları
1-18 Ocak 1919 1. Dünya savaşı sonunda mağlup devletlerle yapılacak anlaşmaların içeriğini görüşmek amacıyla toplanan konferans. PARİS BARIŞ KONFERANSI
2-Almanya’da 1930’lu yıllarda Hitler tarafından kurulan ve alman ırkının üstünlüğünü savunan partinin adı NAZİ
3-Türkistan doğumlu olup basmacı hareketi Çin’de yer alan ünlü Türk tarihçisi ZEKİ VELİDİ TOGAN
4-SSCB’ye karşı orta Asya Türklerinin bağımsızlık mücadelesine verilen ortak ad. BASMACI    HAREKETİ
5-ABD’nin Avrupa sorunlarının dışında kalmasını savunan ABD başkanı. MONREO
6-Almanya’da 1930’lu yıllarda iktidara gelip alman ırkının üstünlüğünü savunan ve ikinci dünya savaşının çıkmasında etkisi büyük olan devlet adamı. HİTLER
7-19.yy da Japonya’ da çağdaşlaşma hareketini başlatan başlatan İmparatorun Unvanı MEİJİ
8-İngiltere ve Fransa 1920 de Orta Doğuyu aralarında paylaştıkları konferans SEN REMO
9-Dünya savaşı sonucu galip devletlerle Almanya arasında yapılan barış konferansı VERSAY
10-Albert EİNSTEİN tarafından 1905’te hareketli cisimlerin elektrodinamiği üzerine geliştirilen teori İZAFET
11-Almanya, Fransa, İngiltere İtalya Belçika, Polonya, Çekoslovakya arasında 1925 teki imzalanan antlaşma LOCARNO
12-1. Dünya savaşı sonunda galip devletlerle Osmanlı devleti arasında imzalanan 1920 tarihli anlaşma. SEVR
13-Wilson ilkelerinden sonra batılı ülkelerin sömürgelerini devam ettirebilmek amacıyla uyguladıkları yeni sistemin adı. MANDA
14-Kurtuluş savaşından sonra Türkiye’nin bağımsızlığının onaylandığı uluslararası anlaşmanın adı. LOZAN
15-İki savaş arası dönemde ortaya çıkan en önemli temsilcisi olan Salvador DALİ
16-1. Dünya savaşı sırasında harbiye nazırı olan ve daha sonra Türkistan’a geçerek Basmacı Hareketine katılan devlet adamı. ENVER PAŞA
17-Almanya ve İtalya’nın yayılmacı Politikalarına karşı Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya’nın katılımı ile Oluşan paktın adı. BALKAN ANTANTI
18-Dünya barışını sağlamak amacıyla 10 Ocak 1920’de Merkezi Cenevre olmak üzere kurulan uluslararası teşkilatın adı. MİLLETLER CEMİYETİ
19-1922 den 2. Dünya savaşı sonlarına kadar İtalya’yı yöneten liderin adı. MUSSOLİNİ

2. Ünite Değerlendirme Soruları ve Cevapları Sayfa  75-76
Soru: Almanya , İtalyan ve Japonya’ nın II. Dünya savaşı’nda aynı grupta yer almasını sebepleri nelerdir ?
CEVAP: Bu Sorunun Cevabını Anti-Komintern Paktı açıklayara verebiliriz. Aşağıda bu tanımı okuyarak istediğinizi bulabilirsiniz.
Anti-Komintern Paktı, Almanya ve Japonya arasında 1936 yılında imzalanmış bir anlaşmadır.
Japon İmparatorluğu, Sibirya ve Moğolistan sınırlarında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ile (SSCB) sürtüşmektedir. Bu gerilim Almanya'ya Japonya'yla yakınlaşma şansı tanır. 25 Kasım 1936 tarihinde Anti-Komintern Paktı'nı imzalarlar. Buna göre, her iki ülke, içlerinden birisi Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği(SSCB)tarafından saldırıya uğrarsa diğerine destek sözü verir. Almanya, İtalya'nın da bu anlaşmaya katılımı için baskı yapar. Mussolini bir yıl sonra, 6 Kasım1937'de anlaşmayı imzalar. 1939 Şubat ayında Macaristan da Anti-Komitern Paktı'na katılır. Franco'nun İspanya'sı da bu ittifaka 27 Mart 1939'da katılır.
 Soru: ABD, II. Dünya savaşı’na nasıl girmiştir. ABD’nin savaşa girişi güçler dengesini ve savaşın seyrini nasıl etkilenmiştir?
CEVAP: Sevgi Öğrenciler Kitabımızda da bulunan bu sorunun metininden alıntı yaparak kısaca özetliyoruz. olarak zaten sizlere en sade ve kısa cevabı veriyoruz.
Savaşın başında tarafsız kalan ABD, sonraları Fransa ve Birleşik Krallık'a silah yardımı yapmıştır. Japonya tarafından Pearl Harbor'da saldırıya uğramış ve kesin olarak savaşa girmiştir. ABD'nin savaşa gimesi ve Almanların Sovyetler Birliği'ni istila etmesi savaşın seyrini değiştirmiş, Almanya genişleme politikası yerine var olan sınırlarını koruma politikasını uygulamıştır.
ABD tarafından sürekli mühimmatla desteklenen Birleşik Krallık, ABD'nin savaşa girmesine kadar özellikle Kraliyet Hava Kuvvetleri ile ön plana çıkmış, Orta Avrupa'da kesin bir hava hakimiyeti sağlamıştır. ABD'nin savaşa girmesiyle birlikte kara kuvvetleriyle ön plana çıkan Birleşik Krallık, II. Dünya Savaşı'nın en büyük aktörü olmuştur.

Soru: II. Dünya savaşı sonunda uluslararası ilişkilerde Avrupa’nın yerini ABD’nin almasının sebepleri nelerdir?
CEVAP:Sevgili Öğrenciler bunun bir çok sebebi vardır. Ayrıntılı Cevap için lütfen ders kitabımızın 2015 baskısı sayfa 62'deki savaşın ekonomik etkileri bölümünü okuyunuz emin olun bu sizin için daha fadalı olacaktır.
Şimdi gelelim bizim özetimize ingiltere ve Fransa 2. dünya savaşı sonunda ekonomileri bozuldu ve sömürgeleri üzrinde etkileri azaldı. ABD'de ise İMF nin washington'u birleşmiş milletlerin ise Newyork'u merkez seçmesi avrupa merkezli sistemin çöküğünü göstermektedydi.

Soru:II. dünya savaşı sonunda güçler dengesinde hangi devletler ön plana çıkmıştır ? Sebepleri ile açıklayınız.
CEVAP: Amerika ve Rusya Ön Plana çıkmıştır. ABD yukarıda saydığımız sebeplerle bunu sağlarken SSCB ise Almanyayaı yenerek başta Çekoslovakya ve diğer avrupa devletlerinin kurtarıcısı gibi oldu ve kuruluşundan bu yana ilkkez bu kadar prestij kazandı.
Soru: II. Dünya savaşı’ nın toplumsal sonuçları nelerdir.
CEVAP: II.Dünya Savaşı sadece cephede değil cephe gerisindeki sivillerin de hayatını kaybettiği bir savaş olmuştur. Hava saldırıları, karne uygulaması, işgal edilen ülkelerin talan edilmesi, sivil esirlerin öldürülmesi, verem, tifüs gibi hastalıkların yayılması ayrıca Nazilerin üstün ırk yaratma gayesiyle engellileri, Yahudileri, Romanları, Sintileri, ten rengi farklı olanları toplama kamplarında yok etmeleri neticesinde 60 milyona yakın kişi hayatını kaybetti. Bunlardan yaklaşık 21 milyonu SSCB vatandaşı, 13,5 milyonu Çinli,7 milyonu Alman’dı. SSCB, 1939’daki nüfusunun % 13’ünü, Almanya % 10’unu, Polonya ise % 16’sını kaybederken Batı Avrupa ülkeleri ve ABD savaştan daha az etkilendi.
Savaş sonunda Avrupa ve Asya’da çeşitli nüfus hareketleri görüldü. 1945’te Avrupa’da, Almanya tarafından gönüllü ya da zorla çalıştırılan milyonlarca yabancı işçi, savaş esirleri ve toplama kamplarından sağ kurtulanlar Alman topraklarını terk ettiler. Buna karşılık SSCB ordusundan kaçanlar ve daha önce Orta Avrupa’daki topraklardan ayrılmak zorunda kalan Germen (Cermen) kökenli 12 milyon insan, Almanya’ya geri dönmek için hareketlendi. Japonya’nın Asya’da işgal ettiği ve 1945’te kaybettiği topraklarda yerleşmiş bulunan Japonlar da ülkelerine geri döndü.
Japonya’ya atom bombasının atılması, işgal bölgelerinde Almanlarla iş birlikçilerin gerektiği gibi cezalandırılmaması; Almanya’nın toplama kamplarında insanlık dışı uygulamaları, Balkanlar’da Sırplar ve Hırvatlar arasında sonu gelmeyen düşmanlık ve Japonlar tarafından Asya’da işlenen savaş suçları toplumlarda telafisi zor izler bıraktı. Savaş sonunda sorumluların yakalanması ve yargılanmasına çalışıldıysa da tam anlamıyla başarılı olunamadı.

Soru:II. Dünya savaşı ‘birleşme milletleri , soykırımı suçunun önlenmesi ve cezalandırılmasına ilişkin sözleşme’nin imzalanmasında nasıl etkili olmuştur ?
CEVAP: Milletler cemiyetinin 1. dünya savaşından sonra yeni bir savaşı engelleyememesi yeni bir uluslar arası örgütün kurulmasına neden oldu ve BİRLEŞMİŞ MİLLETLER kuruldu. Soykırım suçuna ise savaş esnasında özellikle Almanya NAzi politikası sonucu Soykırım suçu ile ilgili  sözleşmelerin imzalanmasına neden oldu.
Soru:II. Dünya savaşı’ nda Türkiye nasıl bir politika takip etmiştir? Bu politika Türkiye ‘yi savaş sonrasında nasıl etkilemiştir?
CEVAP:Türkiye savaş boyunca çok zorlansa da müttefikler bir çok çabasına rağmen savaşa fiili olarak girmemeiştir ve tarafsız kalmıştır. Fakat savaş sonunda özellikle yalta konferansı sonuda birleşmiş milletler arasında yer alabilmek için Almanyay savaş ilan etmiştir. Artık savaş son bulduğu için bu simgesel düzeyde kalmıştır.

Soru: II. dünya savaşı Türkiye’yi sosyal ve kültürel açıdan nasıl etkilemiştir ?

 B) Aşağıdaki ifadelerin başındaki boşluğu doğru ise ( D ) yanlış ise ( Y  ) harfi koyunuz.
1-(Y) II. Dünya savaşı Çekoslovakya’nın işgali ile başladı.
2-(Y) II. Dünya savaşı sonucunda Almanya ile Paris antlaşması imzalandı.
3-(D) II. Dünya savaşı ‘nda  Türkiye savaş dışı kalmasına rağmen ekonomik ve sosyal açından etkilendi.
4-(D) II. Dünya savaşı sonunda savaş suçluların ilk kez yargılandı ve cezalandırıldı.
5- (D)  II. Dünya savaşı sonunda Almanya toprakları İngiltere, Fransa , ABD ve SSCB arasında dört işgal bölgesine ayrıldı.

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.
1)Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Almanya  dış politikasının son aşamasına ait bir gelişmedir ?
A)ren bölgesine asker sevk edilmesi
B)Almanya ile Avusturya ‘ nın birleşmesi
C)Süet bölgesinin ele geçil irmesi
D)Polonya’nın işgali
E)Asker sayınsın artırılması

2)I. İtalya’nın Habeşistan’ı işgal etmesi
II. Japonya’nın Mançurya ‘ya saldırması
III. yatla konferansı
IV. Münih konferansı
V. Almanya – Sovyetler birliği saldırmazlık paktı
Yukarıda olayların kronojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru yapılmıştır ?
A. III – I – IV – II – V
B. II – I – IV – V – III
C. II – I – V – III – I
D. V – IV – II – III – IV
E. II – III – I – IV – V

3)Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya savaşı’nın siyası sonuçlarında biridir ?
A)IMF’nin kurulması
B)Nazizm ve faşizm gibi rejimlerin yıkılması
C)Birçok asker ve sivil öldürülmesi
D)Avrupa’ nıtahrip edilmesi
E)Avrupa’da göçlerin başlaması

4)II. Dünya savaşı’nda türk dış politikasının hedefi; savaş dışı kalmak , toprak bütünlüğünü ve bağımsızlık korumaktır. Bu hedef ulaşmak için Türkiye , mihver ile müttefik devletleri arasında ki çıkar çatışmalarını kullanarak bir denge politikası uyguladı. Böylece Türkiye II. Dünya savaşı sonuna kadar savaş dışı kalmayı başardı.
A)Milli korunma kanun ‘çıkarılması
B)Almanya ile saldırılmazlık antlaşmasının imzalanması
C)İngiltere ve Fransa ile yardım antlaşmasının imzalanması
D)Türkiye’nin adana konferansı ‘na katılması
E)Türkiye’nin kahire konferansı ‘na katılması

Bulmaca Soruları
Soru:Almanya’nın 22 haziran 1941’de SSCB ‘ye karşı başlattığı harekat. BARBAROSSA
Soru:II. Dünya savaşı yıllarında Türkiye’de kırsal kesimde kurulan eğitim kurularının genel adı. KÖY ENSTİTÜSÜ
Soru:Kasım 1942’de aşırı kazançlar ve yüksek enflasyon dikkate alınarak çıkarılması vergi. VARLIK
Soru:Almanya’nın Fransa ‘yı işgalinde sonra Almanya’ya karşı yapılan mücadeled liderlik yapan kişi. DEGAULLE
Soru:Uluslar , teknik , ırksal veya dini bir grup kısmen veya tamamen ortadan kaldırmak amacıyla yapılan insan hakları ihlali. SOYKIRIM
Soru:Çekoslovakya topraklarının parçalandığı konferans. MÜNİH
Soru:İlk atom bombasının kullandığı şehir. HİROŞİMA
Soru:Çekosvakya’dan Almanya ‘ya verilen toprak. SÜDET
Soru:İtalya’nın kuzey Afrika’da 1936 ‘da işgal ettiği topraklar. HABEŞİSTAN
Soru:Müttefik kuvvetlerin alman işgalinden kurtarmak amacıyla Fransa’ya yaptıkları deniz çıkarması. NORMANDİYA
Soru:II. Dünya savaşı sırasında mihver devletlere savaş ilen eden kuvvetlerin BM’ye kabul edilmesine karar verilen konferans. YALTA
Soru:Uluslar arası para fonunun kısa adı. İMF
Soru:II. Dünya savaşı’nda Almanya ve İtalya’nın başını çektiği grubun adı. MİHVER
Soru:II. Dünya savaşı sirensinde Türkiye’nin cumhurbaşkanı. İSMET İNÖNÜ
Soru:Yatıştırma politikası ile özdeşleşen İngilizlerin başbakanı. Chamberlain
Soru:II. Dünya savaşı sırasında Japon imparatoru. HİROHİTO
Soru:7. aralık 1941’de ABD’nin II. Dünya savaşı’na girmesine yol açan PERALHARLBOUR

3. Ünite Değerlendirme Soruları ve Cevapları Sayfa 117-118
Soru: II. Dünya savaşı’nda sonra dünyada görülen kutuplaşama uluslar arası ilişkelir nasıl etkilenmiştir ?
Cevap: II. Dünya Savaşı’ndan sonra SSCB’nin başını çektiği Doğu Bloğunun ve ABD’nin başını çektiği Batı Bloğunun kurulmasıyla dünya Soğuk Savaş olarak adlandırılan yeni bir döneme girdi. Güçler dengesi bozuldu ve dolayısıyla uluslararası ilişkilerin seyri değişti. II. Dünya Savaşı’na kadar uluslararası politikada pek adı geçmeyen Asya, Afrika gibi bölgeler dünya politikasına aktif şekilde girdi. Özellikle Japonya büyük bir ekonomik güç olarak uluslararası platformda oldukça etkin hale geldi. Sömürge altındaki devletler bağımsızlıklarına kavuştu.

Soru: Doğu ve batı bloklarının kuruluş şekli itibariyle birbirinde farklı yönlerini belirtiniz ?
Cevap:SSCB’nin, işgali altında bulunan ülkelerde komünist rejimler kurarak uydu devletler oluşturması Doğu Bloğunu ortaya çıkardı. ABD liderliğindeki Batı Bloğunun kuruluşu ise daha çok zayıf devletlere ekonomik ve askeri yardım yapmak suretiyle bu ülkeleri kendine çekmek şeklinde oldu. amaç Doğu Bloğunun kuşatmak ve SSCB’nin dünyada güçlenmesini engellemekti. bu nedenle paktlar kuruldu, askeri antlaşmalar yapıldı.

Soru: Sömürülen devletlerinin bağımsızlığını kazanmaları dünyadaki siyasi dengeleri nasıl etkilemiştir?
 Cevap:sömürge altındaki devletlerin bağımsızlıklarını kazanması Avrupa ve dünyadaki güçler dengesini değiştirdi. özellikle Orta Doğu devletlerinin bağımsızlıklarını kazanması sonucunda Doğu ve Batı bloğundan ayrı üçüncü dünya ülkelerinin oluşturduğu Bağlantısızlar Hareketi ortaya çıktı.

Soru: Batılı devletlerin orta doğu ‘daki egemenliklerinin zayıflama nedenleri nelerdir ?
Cevap: Batılı devletlerin Orta Doğu egemenliklerinin zayıflamasının en büyük sebebi dünya savaşından her anlamda yıpranarak çıkmış olmalarıdır.
Soru: Moskova –peki  çatışması uluslar arası ilişkileri nasıl etkilemiştir?
Cevap:Moskova-Pekin çatışması sebebiyle Çin-SSCB ilişkileri bozuldu. Çin, ABD ile yakınlaştı, BM’ye üye oldu. böylece Doğu Bloğu güç kaybetti.

Soru: Türkiye ‘nin BM üyeliği Türkiye ‘yi hangi yönlerinden , nasıl etkilemiştir ?
Cevap:Özellikle siyasi anlamda olumlu etkiledi. Türkiye’nin BM’ye üye olmasının ardından NATO’ya üyelik gerçekleşti. Böylece Batı Bloğunun içinde kendine yer buldu.
Soru: Soğuk savaş döneminde askeri alandaki bilimsel gelişmelin günlük yaşantımıza etkilerine  örnekler veriniz.

B) Aşağıdaki ifadelerin başına doğru ise (D) yanlış ise (Y) harflerini koyunuz.
1.(Y) Hindistan’ da bağımsızlık , silahlı direniş sonucu elde edilmiştir.
2.(D) II. Dünya savaşı klasik sömürgeciliğin tasfiyesine neden olmuştur.
3.(Y) Batı bloklu içinde en kapsamlı ( askeri , ekonomik, siyasi ) teşkilat Varşova paktıdır.
4.(D) II. Dünya savaşı’ndan sonra Türkiye hızlı bir kültürel değişim yaşamıştır.
5.(Y) Eisenhower doktrin, II. Dünya savaşı’nda sonra ABD’nin , Tüve Yunanistan, ı SSCB tehdidinden korumak için geliştirdiği doktrindir

Test Soruları
1)Aşağıdakilerden hangisi 1950-1960 arası Türkiye ‘de görülen gelişmelerden biri değildir ?
A)Kırsaldan kente göçün artması
B)Uzay çalışmalaşana başlanmıştır
C)Sporda uluslar arası alanda önemli başarıların elde edilmesi
D)Tüketim kültürünün toplumda yer edinmesi
E)Edebiyatta “ hisarcılar” grubunun ortaya çıkması
2)I. Demokrat partinin kurulması
II. Türkiye’nin Avrupa konseyi üyesi olması
III. Türkiye ‘nin NATO ‘ ya üye olması
IV. Türkiye ‘nin Kore’ye asker göndermesi
Yukarıdaki olayların kronojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir ?
A-IV-III-II-I
B)II-I-III-IV
C)III-II-I-IV
D)I-II-IV-III
E)I-III-II-IV
3)Aşandakilerden hangisi soğuk savaş döneminde Türkiye’ye ait özelliklerden biri değildir?
A)Çok partili hayat geçilmesi
B)Tüketim kültürünün toplum tarafından hızla benimsenmesi
C)Devletçilik ekonomiden liberal ekonomiye geçilmesi
D)Batalı müzik türlerinin ülkemizde de yaygınlaşması
E)Dış politikada tarafsızlık ilkesinin benimsenmi
4)Aşağıdakilerden hangisi 1945-1960 arasında dünyada görülen gelmelerden biri değildir ?
A)sanayide hızlı büyümenin görülmesi
B)silahlanma yarışının görülmesi
C)uluslar arası ilişkilerde diyalog sürecinin başlaması
D)rock and roll müziğinin ortaya çıkması
E)kadın hareketlerinin ortaya çıkması
Bulmaca Soruları
Soru: Doğu bloku ülkeleri komünist patileri arasında iş biriliği sağlamak amacıyla kurulan teşkilatın adı. Kominform
Soru: II. Dünya savaşı’nda sonra ABD ‘nin Avrupa’yı yeniden inşa etmek için uygulanan koyduğu yardım programının adı.  Marshall
Soru: Kırşehir doğumlu türk halk müziğine bozlaklarıyla katıda bulunmuş, zahidem ,gönül dağı, mühür gözlüm gibi Türkleriyle tanınmış ses ve saz sanatçımız. Neşet Ertaş
Soru: Doğu bloku ülkeleri arasında askeri alanda iş birliği yapmak amacıyla kurulan teşkilatın adı. Varşova Paktı
Soru: 1945’te bir grup CHP millet vekilleri tarafından hazırlanan pati proğramı ve yöntemine ilişkin önerilen içerin belgenin adı. Dörtlü Takrir
Soru: İlk bilgisayar. ENIAC
Soru: SSCB ‘nin 4 ekim 1957’de uzaya gönderilmesiyle ABD ile neden olan uydunun adı. Sputnik
Soru: ABD ile SSCB arasında ki rekabet nedeniyle uzak doğu’da çıkan (1950-1953) ve Türkiye ‘nin de katıldığı savaşın adı. Kore Savaşı
Soru: II. Dünya savaşı’nda sonra oluşan yeni dengeler sonucu dünyada  1947-1960 arası döneme verilen ad. Soğuk Savaş
Soru: Doğu bloku ülkeleri arasında ekonomik alanda iş biriliğini sağlamak amacıyla kurulan teşkilatın adı. Comecon
Soru: İngiltere tarafında 1917’de filisitin’de bir Yahudi devletinin kurumasına destek vermek amacıyla yayınlanan deklarasyon. Balfour
Soru: Çin halk cumhuriyeti’nin kurucusu. Mao
Soru: DP’nin kuruculularından olup 1950-1960 yılları arasında Türkiye’de başbakanlık yapmış siyasetçi. Adnan Menderes
Soru: İsmet inönü’den sonra Türkiye ‘nin 3.cumhurbaşkanı. Celal Bayar
Soru: Batı bloku ülkeleri arasında askerileri alanda iş birilği yapmak amacıyla kurulan teşkilatın adı. NATO
Soru: 1958’de ırak’ın Bağdat paktından çekilmesi  üzerine ABD’nin de dahil olmasıyla kurulan ve merkezi antlaşma teşkilatı adıyla anılan organizasyonun adı. CENTO

Soru: ABD’nin SSCB yayılmasına karış Yunanistan ve Türkiye’ye yaptığı yardım programının adı.  Truman

4. Ünite Değerlendirme Soruları ve Cevapları Sayfa 169-170
1-ABD ve SSCB’yi yumuşama politikası izlemeye yönelten sebepler nelerdir?
-Konvansiyonel silahlardan nükleer silahlara geçiş(abd ve sscb arasında çıkan en küçük savaş bile dünyayı etkiler)
-Bloklar içinde yaşanan siyasi gelişmeler(ABD-Çin yakınlaşması, SSCB-Çin güven bunalımı)
2-Filistin Meselesi hangi olay ile başlamıştır ve bu sorunun çözümsüzlüğündeki temel etkenler nelerdir?
1948 Arap İsrail Savaşı ile başlamıştır. 1978 de ABD bölgedeki gücünü kullanarak İsrail ve Mısır'ı Camp David de bir araya getirdi. 17 eylül de İsrail ve Mısır, Filistin meseleris ve iki ülke arasındaki barış eseslarını içeren anlaşmaları imzaladı. Camp David anlaşmalarına tepki gösteren arap ülkeleri mart 1979 da Bağdat'ta toplanarak Mısır'ın bu anlaşmayı feshetmesini Filistin meselesinde ortak hareket edilmesini ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını kararlaştırdı.
3-Dünya tarihinde Bağlantısızlık Hareketi’nin ortaya çıkmasında etkili olan sebepleri ve bu hareketin dünya politikasındaki rolünü açıklayınız.
II. dünya savaşından sonra sömürgelerde ortaya çıkan bağımsızlık hareketleri, uluslararası ilişkilere etki eden yeni bir gücün ortaya çıkmasına sebep oldu. Doğu ve batı bloklarının dışında bağlantısız olarak kendini ifade eden bu gücün önde gelen devletleri Hindistan, Yugoslavya, Mısır'dı.
İşlevleri:
Uluslararası ilişkilerde batı bloku ve doğu bloku dışında kalan devletler grubu 'üçüncü dünya' olarak adlandırıldı. Bağlantısızlar adı da verilen bu üçüncü dünya ülkelerinin 1950'lilerin ortalarıyla 1990'ların başına kadar tarihi işlevleri oldu. Bu işlevler: Bağımsızlığını yeni kazanan ülkelerin aralarında siyasi, ekonomik, kültürel iş birliği kurarak bölgesel birlikler oluşturmak ve olumlu tarafsızlık olarak nitelendirilebilir.  1960 yılında birleşmiş milletlerin 'sömürge altındaki ülke ve halklara bağımsızlık verilemsine ilişkin bildiriyi kabul etmesinde etkili oldu. 'Bağlantısızlık Hareketi' doğu ve batı blokları dışında kalan çeşitli oluşum ve teşkilatların doğmasına imkan sağladı.
4-Islam Konferansı Teşkilatının kuruluş amaçları ve sorunların çözümündeki etkisini ifade ediniz.
-İsrail'in Kudüs'ü boşaltmasını sağlamak
-İsrail'in Arap topraklarından çekilmesini sağlamak
-İsrail'i tanıyan devletlerin İsrail ile diplomatik ilişkilerinin kesilmesini sağlamak
-Bağımsızlığını ilan eden Bangladeş'in Pakistan tarafından tanınmasını sağlamak
Böylece İslam konferansları İsrail meselesi dışında islam dünyasının meselelerini tartışıp bu meselelerde çözüm getirmeye çalıştı.
5-OPEC’ in kuruluş amaçlarını ve dünya petrolü üzerindeki etkisini yazınız.
OPEC'in amacı petrol fiyatlarını yüksek seviyeye çıkarmak ve üretici ülkeler arasında teknik konularda işbirliğini sağlamaktı.
1970 li yılların başında OPEC amacına ulaştı ve petrol şirketlerine karşı üstünlük sağladı. Petrol üretimini daha pahalıya mal ettiği için düşük fiyatta petrol satışından zarar gören ABD'nin petol şirketlerine destek vermemesi OPEC'in başarılı olmasında etkili oldu.
6-Arap-Israil Savaşları, SSCB ve ABD’nin Orta doğu politikalarında ne gibi değişkliklere neden olmuştur.
ABD =
-İsrail'i kurulduğu gün tanıdı
-İngiltere ile birlikte savaşta Filistin'e silah sevkiyatını önlemek için ambargo koydu
SSCB=
-İsrail'i kurulduktan 2 gün sonra tanıdı
-Savaş sırasında İsrail'in yanında yer alarak bu ülkeye silah sevk etti
7-Iran-Irak Savaşı’nın sonuçları nelerdir?
-İki ülkeden yaklaşık bir milyon insan hayatını kaybetti
-İki devletin birbirlerinin petrol bölgelerini bombalaması sonucu 150 milyar dolar civarında ekonomik kaynak yok oldu
-İki ülke ekonomik sıkıntılar yaşadı
-Arap birliği bozuldu
-İsrailin orta doğuda daha serbest hareket etmesine zemin hazırladı
-Bazı devletler bu iki ülkeye silah satarak önemli gelir elde etti
8. Uzay alanında meydana gelen gelişmelerin insan hayatına etkileri neler olmuştur?
-Ermeni diasporası ve bazı devletler politik amaçlarla ermeni meselesini yeniden canlandırmışlardır. Bu bağlamda diaspora, iddialarını dünyaya tanıtmak ve türkiyeye kabul ettirmek, Türkiye'den tazminat ve toprak almak son aşamada da büyük ermenistan hayalini gerçekleştirmekti. Bu amaçla 'ermenistan kurtuluşu için ermeni gizli ordusu' adında terör örgütünü kurdular.
9. ASALA’nın kuruluş amaçları ve bu doğrultuda yaptığı faaliyetler nelerdir?
Faaliyetleri:
-1973'te Los Angeles' te Başkonsolos Mehmet Baydar yardımcısı Bahadır Demir'in öldürülmesi
-Yurt dışındaki Türk temsilcilerini ve diplomatlarını hedef aldılar
-Türkiye'deki terör örgütleriyle işbirliği yaptılar
-Türkiye'nin sorun yaşadığı ülkeler ile yakın ilişkiler kurdular
-Çoğu diplomat 35 Türk şehit edilmiştir
10. 1961 Anayasası ile hangi kuruluşlar oluşturulmuştur?
Cumhuriyet Senatosu, Yüksek Hakimler Kurulu

B. Aşağıda verilen yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y) harfleri koyunuz.
1. (..D…) Iran-Irak Savaşı’nda Batılı ülkeler Irak’ı desteklemiştir.
2. (…Y..) Bağlantısızlar Hareketi Bandung Konferansı ile başlamıştır.
3. (.D…) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nin ilk cumhurbaşkanı Fazıl Küçük’tür.
4. (…Y..) 1973 Arap-Israil Savaşı petrol krizine neden olmuştur.
5. (…D..) Keşmir, Pakistan ile Afganistan arasında günümüze kadar çözüme ulaştırılamayan bir sorundur

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.
1. Türkiye’de 1960-1980 yılları arasında uygulanan ekonomik sistem aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A. Liberal ekonomi
B. Devletçi ekonomi
C. Ithal ikameci ekonomi
D. Karma ekonomi
E. Serbest piyasa ekonomisi

2. Aşağıdakilerden hangisi 1960-1980 arasında Türkiye deki sosyal hayata ait bir gelişme değildir?
A. Kırsaldan kente göçler başladı.
B. Arabesk filmler yapıldı.
C. Avrupa’ya işçi gönderilmeye başlandı.
D. Gecekondulaşma sayısı arttı.
E. Sendikal faaliyetler arttı.

3. Aşağıda verilenlerden hangisi Yumuşama Döneminde yapılan silahsızlanma antlaşmalarından biri değildir?
A-Helsinki Nihai Senedi
B. SALT-I Antlaşması
C. SALT-II Antlaşması
D. Dış Uzay Antlaşması
E. Camp David Anlaşmaları

 4. Türkiye’yi 1964’te ABD’den uzaklaştırarak SSCB’ye yaklaştıran en etkili olay aşağıdakilerden hangisidir?
A. Arap-Israil Savaşları
B. Kıbrıs meselesi
C. Ege Denizi sorunu
D. Vietnam Savaşı
E. Amerikan ambargosu

5. Aşağıdakilerden hangisi 1960-1980 yılları arasında dünyada bilim-teknik alanında ortaya çıkan gelişmelerin bir sonucu değildir?
A. Uydu aracılığıyla kıtalar arası haberleşmenin yapılması
B. Ilk mikro işlemcinin kullanılmaya başlanması
C. Ilk tıbbî görüntülemenin (MR) yapılması
D. Ilk radyo yayınının başlaması
E. Ilk video kasetin kullanılması başlanması

Bulmaca Soruları
1.  1963’te yapılan Berlin Film Festivali’nde birinci olan Türk filmi.  SUSUZ YAZ
2.  1978’de BM Güvenlik Konseyinin Mısır ile Israil arasında imzalanmasına öncülük yaptığı anlaşma. CAMP DAVİD
3.  1961 Anayasası’nda Meclis’in yanında Meclis’le beraber görev yapan yasama organı. CUMHURRİYET SENATOSU
4.  Bağlantısız ülkeler oluşumunda etkili rol oynayan Mısır lideri. NASIR
5.  Halkının büyük çoğunluğu Müslüman olan Pakistan ve Hindistan arasındaki sorunlu bölge. KEŞMİR
6.  Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanması ideali. ENOSİS
7.  1960’ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Türk Cumhurbaşkanı Yardımcısı. FAZIL KÜÇÜK
8.  Kara sularının deniz altındaki doğal uzantısı. KITA SAHANLIĞI
9.  Yumuşama Döneminin mimarlarından sayılan ABD başkanı. KENNEDY
10.  Petrol Ihraç Eden Ülkeler Topluluğunun kısa adı. OPEC
11.  Petrol Ihraç Eden Arap Ülkeleri Topluluğunun kısa adı. OAPEC
12.  Vietnam Savaşı’nı protesto eden ABD’li dünya şampiyonu boksör. MUHAMMED ALİ
13.  Soğuk Savaş Döneminden sonra başlayan dönemin adı. YUMUŞAMA
14.  1964’te Tokin Körfezi’ndeki donanmasına yapılan saldırıyı gerekçe göstererek ABD’nin savaş açtığı devlet. VİETNAM
15.  1960’lı yıllarda Heavy Metal müzik türünün en önemi temsilcisi grubun adı. ROLLİNG STONES
16.  Yumuşama Döneminin başlamasında birinci derecede rol oynayan SSCB lideri. KRUŞCEV
17.  Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamak amacıyla kurulan Rum tedhiş örgütü. EOKA
18.    1960’lı yıllarda Türkiye’de ortaya çıkan müzik akımı. ANADOLUROCK

5. Ünite Değerlendirme Soruları ve Cevapları Sayfa 234-235-236
A) Aşağıdaki Sorularını Cevaplandırınız 
1.1985’ ten sonra SSCB “de meydana  gelen politika değişikliklerinin nedenleri  nelerdir?
Cevap: SSCB’nin sistemi işlemez hale gelmiş SSCB bütün kaynaklarını nükleer silahlara ayırmıştır.
SSCB içerisindeki uydu devletler daha fazla özgürlük ve bağımsızlık istiyorlardı.
SSCB’nin dağılmasıyla doğu blokun çöktü. Kontrol ABD’ne geçti. Avrupa Birliği ülkeleri ABD’ne karşı denge unsura olamadılar. Son yıllarda Çin ve Hindistan gösterdikleri gelişmeyle dikkat çekmektedir.

2  .SSCB”nin dağıtılması dünyayı  nasıl etkilemiştir?
Cevap: Komünizm döneminin aksine SSCB’nin dağılmasıyla Rusya Türkiye ilişkileri gelişme göstermiştir. SSCB’nin dağılması orta Asyada Rusya yerine yerine Türkiye’nin etkinliğinin artmasına neden olmuştur. Kafkasyada yeni kurulan Gürcistan Ermenistan ve Azerbaycancın bağımsızlıklarını tanımıştır. Azerbaycanı karabağ konusunda desteklemiş hazar enerji kaynaklarının nakli konusunda yardımları Azerbaycan ile ilişkileri da ha da gelişmiştir.

3.SSCB”nin dağıtılması Türkiyenin”nin Kafkaslar ve  orta Asya politikalarında nasıl bir değişim sebep  olmuştur?
Cevap : Gürcistan : Türkiye – Ermenistan sınır kapısının kapalı olması Türkiye Gürcistan ilişkilerini önemli hale getirmiştir. İki devlet arasında ortak ortak kültürel tarihi bağlar olması ilişkilerin gelişmesinde katkı sağlanmıştır.Gürcistan enerji kaynaklarını Türkiye üzerinden batıya aktarması ve gelir elde edip hem uyan hem de ekonomik çıkar sağlamak istemiştir, Türkiye ise bu nakli güzergahları elinde bulundurmak istemiştir.
Azerbaycan : Türkiye Azerbaycancı tanıyan ilk ülke olmuştur.dağlık Karadağ konusunda Azerbaycan yanında yer almıştır.

4.    Hazar  denizi   ve orta Asya  Türk cumhuriyetlerindeki  enerji   kaynaklarının dünya  pazarlarına ulaştırılması konusunda Türkye”nin  izlediği politikayı açıklayınız.
Cevap:  Türkiye bu konuda kilit ülke konumundadır.
Bakü  -Ceyhan   -iflis boru hattı
Güney Kafkasya boru hattı
Mavi akım gibi projelerle bu taşımaya katkı sağlamıştır.

5.      Hazar Denizi ve Orta Asya Türk  cumhuriyetlerindeki enerji kaynaklarını dünya pazarlarına ulaştırılması konusunda Türkiye”nin izlediği politikayı açıklayınız.
Kazakistan'da bol miktarda bulunan büyük petrol, altın, kurşun, uranyum ve demir rezervleri ABD başta olmak üzere bütün batılı ülkelerin ilgisini çekmiştir.

6.     Kazakistan” nı hangi özellikleri orta Asya Türk cumhuriyeti i çinde en güçlü ülke konumuna  gelmesini sağlamıştır?
Cevap: Kazakistan topraklarında petrol, uranyum, demir, altın ve kurşun rezevleri bulunmaktadır. Mesela kromun %26’sı altının %20’sı uranyumun &17’si bulunmaktadır.

 7.    Türkiye”nin AB “ye tam üye olması Avrupa Parlamentosunda milletvekili kurulmasının sebepleri nelerdir?
Cevap: Üye ülkeler Avrupa parlaman tosunda nüfusların oranında temsil edilirken , Türkiyenin nüfusun bir çok Avrupa ülkesinden fazla olması dengeleri değiştirecektir.

8.    Türk  ordusu Balkanlar “da barışı korumak için uluslar arası görevlerde bulunmuştur?
Cevap : NATO’nun Kosava harekatından rol almıştır. Arnavutluk’ da. Bosna hersek

 9.    Türkiye ve Suriye”nin aralarındaki su sorunun çözüm önerilerinin temel farkları nelerdir?
Cevap : Türkiye projeleri yoluyla suyu kullanmayı teklif ederken Suriye Fırat ve Dicle için paylaşım tezini savunmaktadır.

 10.  1990”larda Türkiye- İran ilişkilerini açıklayınız?
Cevap:  1990’lı yıllarda İran’ın Türkiye’deki terör faaliyetlerini desteklemesi. Orta Asya devletlerinden alan enerji nakli hatalarının kendi toplar aklarından geçirmek istememesi

11.  Türkiye ile  Yunanistan ilişkilerini uzun yıllar gerginliğe sebep olan sorunları nelerdi? Bur sorunlar bugün hangi aşamadadır?
Cevap: Türkiye ile Yunanistan arasında Ege Denizi azınlıklar ve Kıbrıs sorunu eskiden beri yaşanmaktadır. Buna ek olarak 1990’lı yıllardan itibaren Yogoslovya’nın dağılmasıyla birlikte, Balkanlar’da nüfuz mucadelesi Türkiye ve Yunanistan arasında vardır. Ayrıca Yunanistan Türkiye’nin ABD üyeliği konusunda Veto yetkisini kullanmaktadır. Ayrıca 1996 yılında Kardak kayalıkları kırizi çıkmıştır. Batı Trakya Türkleri’nin durumu da iki ülke arasındaki gerginliklerinden birileridir.

12.  Türkiye”de 1980 öncesi ve sonrası ekonomik politikalarının temel farkları nelerdir?
Cevap : 1980’den sonra alınan kararlarla artık şu ekonomik ilkeleri kabul etti.
1. Ekonomik dengeleri düzeltmek.
2. Enflasyonu düşürmek
3. Serbest piyasa ekonomisine geçmek.
4. İhracata yönelik üretimi teşvik etmek.

 13.  Fosil yakıtların küresel ısınmaya etkilerini açıklayınız?
Cevap:  fosil yakıt olarak adlandırılan kömür, petrol ve doğal gaz doğaya bol miktarda karbondioksit salımı gerçekleşir. 1958 yılından itibaren bu gazların %9 artması kültürel ısınmayı etkilemiştir.

 14.  Küresel ısınmaya karşı hangi tedbirleri almalıyız?
Cevap : Küresel ısınmada etkili olan kloroflourkarbonlar olan parfüm, buzdolabı, klima ve sprey gazlarının kullanımının ve fosil yakıt kullanımının azaltılması.  Karbondioksit salımının azaltılması, doğaya kirli atık atılmaması, plastik, sanayi yani kimyasal atıkların kullanımın azaltılması

 B. Aşağıdaki ifadelerden başına doğru ise (D) , yanlış ise (Y) harflerini koyunuz.
1. (D) Gorbaçov” un SSCB içinde devlet yönetiminin yeniden yapılandırma politikasına perestroyka denir.
2. (Y) SSCB”nin dağıtılmasında Helsinki Nihai Seni’nin önemini etkisi vardır.
3. (D) 1996 yılında Çin Rusya ,Kazakistan , Kırgızistan ve Tacikistan’ ın kurduğu örgütlenmeye “Şanghay Beşlisi” denir.
4.  (D)  Orta Asya  Türk cumhuriyetleri içinde ilk önce bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan ‘dır.
5.  (Y) Ermenistan ‘ ın günümüzde de işgal altında tuttuğu Azerbaycan toprağa Nahcivan’dır.
6.  (D)  dünyada ilk defa gönüllü olarak kendi nükleeri silah deposundan vazgeçen ülke Kazakistan olmuştur.
7.  (Y) Gürcistan , BDT ‘nin gözlemci üyeleri biridir.
8.  (Y) AT Paris anlaşması ile AB adını almıştır.
9.  (Y)  FKÖ ‘ yü kurup uzun süre başkanlığını yapan kişi Mahmut Abbas’tır.
10. (D) Türkiye 1987 yılında AB’ye tam üyelik için başvuru yapmıştır.
11.(D) ülkemizde 1997 yılında 8 yıllık kesintisiz eğitim başlamıştır.

Küreselleşen dünya Ünitesi Test soruları ve cevapları
1. Aşağıdakilerden hangisi Gorbaçov’un “açıklık ve yeniden yapılanma” politikalarının uygulama sebeplerinden değildir?
A)   Gorbaçov’ un ülke ekonomisi canlandırma ve güçlendirme isteği
B)   Sosyalist Blok içinde genel Özgürlük ve bağımsızlık istekleri
C)   SSCB içinde muhalefet partilerinin ve sivil örgütlerinin baskıları
D)   SSCB sanayisinde üretimi artırarak halkının refah düzeyini yükseltme isteği
E)   Gorbaçov’un sosyalizmi güçlendirme isteği

2.    Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Parlamentosunun özelliklerin den biri değildir?
A)   Üye ülkelerden seçilen milletvekillerinden oluşur.
B)   Yasa yapma yetkisinde sahiptir.
C)   Avrupa Komisyonu üyelerini görevden alma yetkisine sahiptir.
D)   Parlamentoda üye ülkeler nüfusları oranına da milletvekili ile temsil edilirler.
E)   Yönetimlerin ve yönergelerin kabulü konusunda konseyle eşit yetkiye sahiptir.

 3.    SSCB’de uygulanan “glasnost ve perestroika” politikaları ile beraber Azerbaycan’ın bağımsızlığına kavuşması için kurulan ve mücadele eden örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Halk cephesi  
B) Azerbaycan yurtseverler cephesi  
C) halkın dostları cephesi
D) bağımsız Azerbaycanlılar cephesi    
E) milliyetçi halk cephesi

 4.    Aşağıdakilerden hangisi Bosna Savaş’ın sonuçlarından değildir.
A)   Dayton Antlaşmasıyla Bosna Savaşı sona ermiştir.
B)   Bosna– Her sek’te bir  Sırp  Cumhuriyeti kurulmuştur.
C)   B Slovenler, Bosna- hersek federasyonunda söz sahibi olmuşlardır.
D)   Bosna-hersek  federasyonu boşnaklar ve Hırvatlar  tarafından kurulmuştur.
E)   Savaş sırasında Sırpların soykırım yaptığı uluslararası kuruluşlar tarafından da kabul dilmiştir.

  5.    Aşağıdakilerden hangisi BM Günlük konseyi tarafından “güvenli bölge “ olduğu ve sığınan sivillerin BM Barış Gücü askerleri tarafından koruyacağı ilan edilmesine rağmen binlerce sivilin Sırplar  tarafından katledildiği yerleşim yerlerinden biridir?
A)   Serebrenissa  
B) Zagreb  
C) Üsküp  
D) Belgrat
E) Mostar  

6.   Aşağıdaki akarsulardan hangisinin Orta Doğu ‘daki su sorunun etkisi yoktur?
A)  Nil      
B) Fırat                    
C) Dicle            
D) Aras    
E) Asi

7.    Aşağıdakilerden hangisi günümüzde uluslar arası ekonominin temel özelliklerinden değildir?
A)   Ticareti kısıtlayan engeller büyük ölçüde kalkmıştır.
B)   Ekonomik krizler sanayileşmiş ülkeleri etkilemektedir
C)   Gelişmiş ülkelerin kendi çiftliklerini verdikleri destek diğer ülkeleri de olumlu etkilemektedir.
D)   Liberal ekonomik sistem dünya genelinde kabul görmektedir.
E)   Bölgesel ticari örgütlenmeler önem kazanmaktadır.

 8.    Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ile Yunanistan arasında mevcut olan sorunlarından biri değildir?
A)   Kara sular sorunu
B) Ege adalarının silahlardan arındırılması
C) kıta sahanlığı sorunu
D) Batı Trakya sorunu        
E) Karışıklık ticaret ambargoları sorunu

 9.    Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)    Ülkemizde 1950’den günümüze kadar kırdan kente büyük bir göç hareketi olmuştur.
B)   Şehirlerimizde sanayileşme göç ile aynı hızdı gelişmiştir.
C)   göç eden insanlara yeterli sosyal konut üretilmemiştir.
D)    Ülkemizde 1980 yılına kadar ihracat yönelik bir ekonomi politikası uygulanmıştır.
E)   İhraç ikameci sanayileşme dışa açık ekonomik modeline dayalıdır.

 10.   Avrupa Birliğinin kurucu anlaşmalarının ve organlarının almış olduğu karaların usulünce uygulanmadığı izlenmekle görevlendirilmiş organ aşağıdakilerden hanğisidir?
A)   Avrupa birliği komisyonu  
 B) Avrupa parlamentosu  
C) Sayıştay  
D) Avrupa zirvesi
E)  Adalet

 11.  Aşağıdakilerden hangisi bölgesel kalkınma projelerinden birisi olan GAP’ ın temel hedeflerin arasında yer  almamaktadır?
A)   Bölgenin dışarıdan göç almasının sağlamak
B)   Bölgeyi sanayi ve hizmet merkezi haline getirmek
C)   Bölgede sermaye birikimi sağlamak
D)   Tarım ve hayvancılığı geliştirmek
E)   İstihdam arttırmak

 12.  Aşağıda verilenlerden hangisi Kıbrıs sorunuyla ilgili yanlış bir bilgi  içermektedir?
A)   Kıbrıs sorunun çözümüne yönelik görüşmeler devam etmektedir
B)   BM,1983 yıllında kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ‘in tanımadığını açıklamıştır
C)   GKRY tek başına Avrupa  Birliğinin kabul edilmiştir.
D)   KKTC ile GKRY’ nin birleşmesiyle ilgili referandumum Türk tarafının olumsuz olayları birleşmeyi önlemiştir.
E)   1974 yılında Türkiye, Kabristan ‘taki Türkleri korumak için askeri müdahalede bulunmuştur.

Bulmaca SORULAR
1)      1995’te hayatını kaybeden Batı Trakya Türklerinin hakları için verdiği mücadele ile tanınmış bir tıp doktoru ve siyasetçidir.
Sadık Ahmet
2)      Afganistan ‘da Taliban yönetimine muhalif olanların oluşturduğu birliktir. KUZEY İTTİFAKI
3)      Küresel ısınma konusunda mücadeleyi amaçlayan uluslar arası çerçeve protokolün adı. KYOTO
4)      KKTC’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı olan politikacı. Rauf DENKTAŞ
5)      AB’ye tam üyelik konusundaki kriterlerin belirlendiği şehrin adı.Kopenhag
6)      Azerbaycan’a bağlı olan ve Türkiye’ nin  garantörlüğünde bulunan özerk cumhuriyetin adı. Nahçıvan
7)      Lübnan ‘da doğup Suriye’de geçerek Hatay yakınlarında denize dökülen akarsu. Asi
8)      Bosna Savaşı’nı sona erdiren antlaşmanın adı. Dayton
9)      Başta Türkçe konuşulan ülkeler olmak üzere gelişen yolundaki ülkelerin kalkınmalarına yardımcı olmak , bu ülkelerin iş birliğinin geliştirmek amacıyla kurulan teşkilatın kısa adı. TİKA
10)   SSCB’nin dağıtılması sonucu Alma Atı Deklarasyonu ile kurulan siyasi ve ekonomik birliğin adı. BDT
11)   Rusya’da Türkiye ‘ye doğalgaz nakletmek için Karadeniz’de geçen büyük boru hattıdır.Mavi AKIM
12)   Gorbaçov tarafından ülkede demokratikleşme amacıyla   uygunlanmış  politikaların tümüne verilen ad. GLASTNOST
13)   Muğla ‘nın 7 km batısında yer alan ve 1996 yılında Türkiye ile Yunanistan arasına krize neden olan kayalıkların adı. Kardak
14)   Türkiye’ de daha çok “Gün Olarak Asra Bedel, Selvi Boylu Al Yazmalım ,Cemil” gibi eselerleriyle tanınan dünyaca ünlü Kırgız yazar. Cengiz AYTMATOV
15)   1963’te Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) arasında imzalanan ortaklık anlaşmasının adı.  ANKARA
16- 1991' de SSCB'den bağımsızlığını kazanan Orta asyadaki en geniş sınırlara sahip Türk devleti

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ,27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ,41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ve diğer sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları
12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

Paylaşılan kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Sizlere önerimiz cevapları sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır, aktarılan bilgileri öğrenmeniz bakımından sizler için çok önemlidir. Değerli öğrenciler 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları tüm sayfalar olarak sayfamızda sizler için yayınlanmaya başladı. Değerli öğrenciler, önce kendiniz ders kitabı etkinliklerini yapın, kendiniz tamamen bitirdikten sonra çözümlerinizi buradaki çözümlerle karşılaştırın. Bu vesilesiyle daha etkili bir öğrenme sağlanmış olacaktır.

Yazar:

Önceki Yayın
Sonraki Yayın