9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Biryay Yayınları

 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Biryay Yayınları

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Biryay Yayınları na aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Hazırlamış olduğumuz 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Biryay Yayınları umarız ki siz değerli öğrencilerimizin ödevlerini hazırlamasında yardımcı olur. Tarih Ders Kitabı Cevapları Biryay Yayınları 9. Sınıf da sitemizde mevcut olup bu yayınımıza da bakmanızı tavsiye ederiz. 9. sınıf ders kitaplarından birisi deTutku Yayınları yayınlarından çıktı. 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Biryay Yayınları nın yazarı Fedai ÖZDEMİR ve kitap 215 sayfa olarak hazırlandı. Kitabı incelediğimizde özellikle soruların ve konu anlatımının ne kadar kaliteli olduğunu gördük.9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Biryay Yayınları

Öğrencilerimize ödevlerinde katkı sunmaya devam ediyoruz. Bu yayınımızda 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Biryay Yayınları çözümlerine göz atabilirsiniz. İşte sayfa sayfa 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Biryay Yayınları 2017-2018 eğitim-öğretim yılı ders kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Derlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan  kesin doğruluk teşkil etmemektedir. 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Biryay Yayınları ise hazırlanırken özellikle öğrencilerimizin düzeyleri dikkate alınarak cevaplar yazıldı.

1-9.Sınıf Tarih Kitabı BİRYAY Yayınları 1. Ünite Cevaplar sayfa 1-30 arası
9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları Cevapları sayfa 12
1-Hazırlık Çalışmaları
1-Tarihte meydana gelen olayları öğrenmek istememizin nedenleri neler olabilir.
Cevap:  Kitabımızda da yer alan bir çok tarihcinin sözüne göre geleceğin anahtarı geçmiştedir. Bu sebeple atalarımızın yaşayışları ile ile ilgili bilgileri tarihten öğreniriz.
2-Yanda verilen kavramları sizce neler çağrıştırmaktadır. 
Temel Kavramlar
Arşiv:  Arşiv sözcüğünün kökü, eski Yunanca arkheion sözcüğünün Latince'ye geçmiş hali olan archivum dur. Mana itibariyle arşiv; resmi dairelerin, çeşitli müesseselerin veya kişilerin işlerini yürütürken, muamelesi tamamlanmış ve muhafazası icap eden vesikaların düzenli bir şekilde, belirli kaidelere göre bir araya getirilerek saklandığı yerdir. Arşivler, vesikaların çıktığı yerler olan devletin, şehrin veya müessesenin, ailenin hizmetinde oluşuna göre devlet arşivi, şehir arşivi, özel arşiv, aile arşivi gibi isimler alırlar.
Belge (Kaynak): Tarih hakkında bilgi veren yazılı ve yazısız her türlü malzemeye kaynak denir.
Nesnellik:  Objektiflik, tarafsızlık. Eleştiride bilimsel verileri, nesnel gerçekleri önceleyen tutum. Başka bir deyişle, hissîliği / öznelliği, kişisel tercihleri, şahsî zevkleri, ‘bağlanmışlığı’ önemsemeden / öne çıkarmadan edebiyat eserine bakabilme, değerlendirebilme, kıymetini belirleyebilme. Bu tarz bir eleştiri anlayışında “genel kabul görmüş nesnel ilkeler” ön plana çıkar. “Güzel”, “iyi”, “kötü”, “çirkin”, “başarısız” gibi öznel değer yargılarına itibar edilmez.
OLAY: İnsanları ilgilendiren sosyal, ekonomik, kültürel, dini ve benzeri alanlarda meydana gelen oluşumlardır.
OLGU: Oluşum süreci içinde ya da başka bir şeyin belirtisi olarak gözlemlenmiş olaylardan ibarettir.
Örnek: Anadolu'nun Türkler tarafından fethi OLAY'dır. Anadolu'nun Türkleşmesi OLGU'dur.
Tarih: Tarih geçmişteki olaylara ait bilgilerin keşfi, toplanması, bir araya getirilmesi ve sunulması bilimidir.
Tarihçi: Tarih bölümünü bitirenler kurumlarda "Tarihçi" veya "Arşivci" olarak görev alırlar. Tarihçi geçmiş olayları, kurumları, düşünceleri ve insanları betimlemek için geçmişe ait yayınlanmış ve yayınlanmamış tüm kayıtları, kitabeleri, mektupları, anı defterlerini, mahkeme kayıtlarını elden geldiği kadar ilk kaynaklarından toplar; derlediği bilgileri doğrulukları ve ifade ettikleri anlam bakımından değerlendirir; olayları oluş sırasına koyar, olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisi kurar; olayların doğruluğunu yorumlar; bulgularını gerçeğe bağlı kalarak, yansız bir tutumla, açık ve öz biçimde rapor eder. Tarihçilerin bir bölümü de arşivci olarak arşivlerde görev alırlar. Arşive gelen kitap, kâğıt ve malzemenin tarih, konu ve ilgili oldukları kuruluşlara göre sınıflandırılması, düzenlenmesi, korunması, arandığında bulunarak ilgili yerlere gönderilmesi, yabancı dilde ya da eski harflerle yazılmış eserlerin tercüme ettirilerek çalışmalarda kaynak olarak değerlendirilmesi ve hizmete hazır halde tutulması, arşivdeki malzemenin bakım ve temizliğinin gözetilmesi arşivcinin görevleri arasındadır. Arşivler genellikle mahzenlerde olduğundan, arşivciler tozlu, sıcak ya da soğuk, havasız ve kapalı yerlerde çalışmak durumunda kalırlar.
Veri: Tarihi Araştırmalar esnasında toplanan bilgilere veri denir.
SORU: Çiçero’ya Tarih için ‘’Yüzyılların Tanığı…’’ demektedir. Bu sözlerden ne anladığınızı açıklayınız.
CEVAP: Yani tüm geçmişi kendisinde saklı demektir. Çünkü Yüzyıllardır meydana gelen her tğrlğ olay tarihin tozlu sayfaarında gizlidir.
SORU: Goethe ‘’ 3000 yıllık geçmişinin hesabını yapmayan insan günübirlik yaşayan insandır’’  sözüyle ne anlatmak istiyor. Açıklayınız.
CEVAP: İnsan Fıtratı icabı hem geçmişle hemde gelecekle irtibatlıdır. Bu sebeple geçmişin hesabı iyi yapılmalı ve geleceğe yön verecek hamleler geçmişte aranmalıdır. Günü birlik yaşamak insana hiç bir şey kazandırmaz.
SORU:Geçmişler geleceğe suyun suya benzemesinden daha çok benzer sözünden hareketle tarihin insan yaşamındaki yer ve önemi hakkında neler söylenebilir.
 CEVAP: Tarih Tekerrürden ibarettir Sözü sanırım bu sorunun cevabı olabilir.

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları Cevapları sayfa 13
SORU:Yukarıda ifade edilen ‘’Tarihçi çağın insanının kimliğine bürünmelidir.’’ Sözünden neler anladığınızı söyleyiniz.
CEVAP:Tarihi bilgileri değerlendirirken dikkat edilmesi gerken hususlardan biriside yukarıda ifade edilen sözdür. Çünkü olayın getiği çağın kafa yapısına  ve değerlerine göre düşünmezsek olayları analiz etmekte zorlanırız. Bu sebeple kendi çağımızın imkanları ile değilde olayın geçtiği çağın imkan ve şartlarına göre olayları değerlendirmeliyiz.

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları Cevapları sayfa 14
1-Etkinlik:
SORU:1-Anlatımda tarih Biliminin hangi özelliği vurgulanmıştır.
CEVAP: Anlatımda özetle Tarihte mutlak doğrunun olmadığı vurgulanmıştır. Ayrıca tarihi araştırmaların zorluklarından bahsedilmiştir.
SORU2-Tarihçi, tarihi olayları incelerken hangi durumlarda zorlanır.
CEVAP: Tarihci araştırma yaparken çok eski zamanlardaki olayları araştırırken zorlanır.
SORU 3-Tarihçilerin tarihi olaylarla ilgili farklı görüşler ileri sürmelerinin sebepleri neler olabilir.
CEVAP: Her insanın duygu ve dşünce dünyasının farklı olması kesin yargılara varmanın zor olduğu tarihte farklı görüşlere neden olmaktadır.
SORU: 4-Yaşadığınız ya da tanık olduğunuz önemli bir olayı anlatırken neden yer-zaman, sebep-sonuç ilişkisi kurarak anlatmak ihtiyacı hissederiz. Açıklayınız.
 CEVAP: Bir olayın nerede ve ne zaman olduğunu ve neden olduğunu söylemezsek olay tam olarak anlaşılmayacaktır.

 9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları Cevapları sayfa 15
2-Etkinlik:
Soru: 1- Tarih bilimi için Coğrafya bilgisi neden önemlidir.
CEVAP: Coğrafyanın insanlar üzerindeki etkisi bilinmektedir. Birde tarihi bir olayı iyi analz edebilmemiz için nerede gerçekleştiğini bilmemeiz gerekir. Bu coğrafya bilgisini de bize Coğrafya Bilimi sağlayacaktır.
SORU: 2- Coğrafyanın insan yaşamı üzerinde ne gibi etkisi vardır açıklayınız.
CEVAP: Yaşanılan coğrafya insanların Ekonomik hayatlarını etkiyelebilir. Kültürel hayatını etkiliyebilir. Ekonomik hayata etkisini şöyle açıklayabiliriz. Bol yapışlı bir yerde yaşayan insnaların geçim kaynakları buna göre şekillenecektir.Bozkır da yaşayan insanların hayvancılık temel geçim kaynağı olurken. Ovada yaşayanlar ya da nehir kıyısında yaşayanlar tarımla ilgilenecektir.

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları Cevapları sayfa 16
3-Etkinlik:
SORU: 1- Yukarıda görselleri verilen eserlere tarihi kaynak diyebilir miyiz? Neden
CEVAP: Evet diyebiliriz. Çünkü Verilen eserlerin bir çoğu bizzat o dönemde oluşturulmuş yada olayı yaşayan kişilerin yazdıkları eserlerden oluşmaktadır.
SORU: 2- Yukarıdaki eserlerden hangileri 1. Elden hangileri 2. Elden kaynaktır? Neden
CEVAP: Büyük Türkiye Tarihi Hariç diğerleri 1. elden kaynaktır. Çünkü Bizzat o dönemde oluşturulmuştur. Yılmaz ÖZTUNA ise eserini bu gibi birinci elden kaynaklara bakarak oluşturmuştur.
SORU:3- Sizce bir tarihçinin farklı kaynakları incelemesinin kendisine sağlayacağı faydalar nelerdir.?
CEVAP: Farklı kaynaklara bakmak olay hakkında daha değişik bilgiler edinmemizi sağlar.

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları Cevapları sayfa 17
4-Etkinlik:
SORU: 1- Yukarıdaki metne göre tarih biliminde belgelerin önemi hakkında neler söyleyebiliriz.
CEVAP: Tarih Belgelere göre yazılır. Bu sebeple Belgeler çok önemlidir. Belgeleri iyi yorumlamalı ve iyi incelemeliyiz.

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları Cevapları sayfa 18
SORU: Tarihi olayların mekana göre sınıflandırmaya tabi tutulması tarih yazarlarında ne tür kolaylıklar sağlar? Açıklayınız.
CEVAP: Araştırma yapacakları mekanların incelenmesi açısından kolaylıklar sağlamkatadır.

 9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları Cevapları sayfa 19
6-Etkinlik:
SORU: “Uygarlıklar şehri Mardin’ in tarihteki rolü adlı metinde verilen bilgi, tarihin sınıflandırılmasının hangi türüne örnek oluşturur? Açıklayınız
CEVAP: Mekana Göre Sınıflandırmadır.

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları Cevapları sayfa 20
SORU: 1-İnsanların takvim oluşturmasının amaçları nelerdir? Araştırınız.
CEVAP: Takvim zamanı aylara yıllara ve günlere bölme metodudur. Bu sebeple insanlar yılları ve ayları tespit etmek için takvim oluşturmuşlarıdır.
SORU: 2- Günümüzde kullanılan takvimlerde ne tür bilgilerin yer aldığını araştırınız.
CEVAP: Günümüzde kullanılan takvimlerden bir kaçı şunlardır. Miladi takvim ve Hicri takvim. Türkiye de Miladi takvim kullanılmaktadır. Miladi takvime göre 1 yıl 365 gün 6 saattir. Güneş yılı esaslıdır. Hicri takvim ise ay yılına göre düzenlenmiştir. bir yıl 354 gündür.
3- Yanda verilen kavramlar size neyi çağrıştırmaktadır.
Çağ:  Kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası, dönem, devir
Değişim: Değişime uğrama
Hicret: Göç etmek demektir. 622 yılında peygamberimizin mekkeden medineye göçüne de hicret denir.
Milat: Başlangış demektir. Miladi takvime göre Hz. İsanın doğumu olan sıfır yılı milattır.
Süreklilik: Bir şeyin Sürekli olması demektir. Tarihte olaylar süreklilik arzederler.
Takvim: Takvim zamanı aylara yıllara ve günlere bölme metodudur
Yüzyıl: Asır,  her yüzyıla Asır ya da yy denir.
Zaman: Bir eylemin içinde geçtiği, geçmekte olduğu ya da geçeceği süredir yani kısaca iki hareket arasındaki süre olarak tanımlayabiliriz.

SORU: İnsanların Nasrettin Hoca’ ya bugün ramazanın kaçı diye sormalarının nedeni neler olabilir?
CEVAP: Öğrenmek amaçlı sormuş olabilirler. Şöyleki O zaman takvim her yerde çizelge şeklinde olmadığı için bir bilene soruluyormuştur.
SORU:Olayların zamanının bilinmesi önemlimidir? Neden.
CEVAP: OLayları daha iyi yorumlayabilmk için
SORU:Aristonun zaman hareketin ölçüsüdür sözünden ne anlıyorsunuz?
CEVAP: Felsefe Öğretmenine sorulabilir.

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları Cevapları sayfa 21
SORU: Siz bir takvim oluştursaydınız hangi gelişmeyi başlangıç olarak belirlerdiniz? Açıklayınız
CEVAP: Her öğrenci burada kendi cevabını verecektir. En önemli olay tspit edilip cevap verilebilir.

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları Cevapları sayfa 22
6-Etkinlik
SORU: Aşağıda yüzyıl kavramı adlı etkinlikte verilen tarihi gelişmelerin yüzyıl olarak karşılığını defterinize yazınız ve bunları oluşturduğunuz tarih şeridi üzerinde gösteriniz.
1453 15. yy
MÖ 3200 33 .yy
M:Ö 1280  13.
1727 18 yy
1881-193  19 ve 20 yy

7-Etkinlik
Aşağıda yer alan 12 hayvanlı türk takvimi adlı metini okuyarak altındaki soruları cevaplayınız.
SORU: Türklerin takvim kullanmak istemesinin nedeni nelerdir?
CEVAP: Zamanı Ölçmek
SORU:  Türklerin kullandıkları takvim ile yaşayışları arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız
CEVAP: Türkler Orta asya bozkırlarında yaşamışlar ve genel olarak hayvancılıkla geçinmişleridir. Bu sebeple takvimlerinde ki yıllara da hayvan adları verdikleri görülmüştür.

Sayfa 23 
8-Etkinlik
Aşağıda verilen yıl hesaplama başlıklı etkinliği yapınız.
 1325 hicri=  1907 eder.
1253 rumi= 1837 eder
1699 Miladi = 1111 hicri eder
2014 yılı = 1430 Rumi Eder

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları Cevapları sayfa 24
SORU: Toplumsal hafıza ve tarih şuuru kavramından neler anlıyorsunuz?
CEVAP: Toplumsal hafıza çeşitli şekilllerde tarif edilsede bir toplumun geçmişten getirdiği bütün birikimler glenekler, yaşam tarzı ve her şeyidir denilebilir.
SORU:Atatürk Türk Tarihi ile ilgili çalışmalar yapılmasını neden istemiştir?
CEVAP: Türk tarihinin gelecek nesillere en iyi şekilde aktarılması için çalışmalar yapılması şarttır.
SORU: Aşağıda verilen kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır.?
Tarih şuuru : Mazinin aktardığı millî-mânevî değerleri özümseyip koruyamak
b) toplumsal hafıza: Toplumsal hafıza çeşitli şekilllerde tarif edilsede bir toplumun geçmişten getirdiği bütün birikimler glenekler, yaşam tarzı ve her şeyidir denilebilir.
c) Türk Tarih Kurumu: 28 Nisan 1930 tarihinde TÜrk tarihini araştırmak amaçlı kurulmu bir kurumdur
 Yukarıda verilen özdeyişlerden tarihin yararları ile ilgili hangi yargıya ulaşabiliriz?

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları Cevapları sayfa 25
9-Etkinlik
SORU: 1- Yukarıdaki metinde geçen bir tarih kitabı açlık duygusu yaratmalı sözünden neler anlıyorsunuz?
CEVAP: Açlık bir ihtiyaçtır. Bu sebeple yemek yeriz. Öğrenmekte bir ihtiyaçtır bu sebeple okuruz. Tairhte insanda öyle bir duygu uyandırmalı ki araştırdıkça araştıırma duygumuzun artması gerekmektedir.
SORU:2-Size göre tarihin sevdirilmesi için neler yapılabilir?
CEVAP: Bu soruya öğrencilerin kendisine göre cevap vermesi lazımdır. Çünkü her öğrencinin duygu dünyası farklıdır.

10-Etkinlik
SORU: Ülkemizi ilgilendiren konularda neden bilgi sahibi olmalıyız.
CEVAP: Mustafa KEMAL ATaTÜRK bu ülkeyi gençlere emanet etmiştir. Bu sebeple onu koruyacak ve kollayacak gençler biz isek eğer ülkemizi ilgilendiren her türlü konuda bilgi sahibi olmamaız gerekmektedir.
SORU: Milli hafıza olarak ifade edilmek istenen düşünce sizce ne olabilir?
SORU: Hafıza bir toplumun aynasıdır, yol göstericidir sözünden ne anlıyorsunuz?

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları Cevapları sayfa 27
11-Etkinlik
SORU: Atatürkün tarih dersinde müfredatı öğretmek yerine önce tarihimizi sevdirmek , sonrada bu dersi niye okuduklarını ileride onlara ne zaman nasıl lazım olacağını anlatmak gerekir sözünden kastettiği düşünce sizce ne olabilir?
CEVAP: Türk gençlerinin tarihimizi sevmesi için bu dersi niye okuduklarını bilmesi gerekir. Geçmişte yaşamış büyüklerimizin hayatlarını bilmelidirler.
SORU: Atatürke göre tarihi nasıl okumak gereklidir ? neden
CEVAP: Atatürk'e göre Tarihi bir masal olarak değil aynı hataları bir daha tekrarlanmamak için okumak gerekir.
SORU: Sizce Atatürk neden Türk Milletinin gerçek tarihini yazılmasın istemektedir, açıklayınız.
CEVAP: Tarih yazmak tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeye hakikat insanığı şaşaırtacak bir mahiyet alır sözü ile gerçek tarihimizin yazılmasını istemiştir.

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları Cevapları sayfa 28
SORU: Tarihi olayları neden bir bütün olarak ele almak gerekir?
CEVAP: Çünkü olayın bir kısımına baktığımızda olayları doğru yorumlayamayabiliriz. Tarihi olaylar bir bütündür ve her olay bir sonrakinin sebebi ve bir öncekinin sonucudur.
Yanda verilen kavramlar size ne çağrıştırmaktadır?
Empati kurmak: Kendini karşısındakinin yerine koymak
Metodoloji: Araştırma yaparken belirli bir sıralama takit etmektir.
Tarafsızlık: Tarihi olayları aktarırken objektif yani tarafsız olmaktır. Olaylara kendi penceresinden değilde tüm insanların ortak penceresinden bakmak demektir.
SORU:Tarihi olayları dar bir çerçevede incelemek, olayları belirli bir kalıp içerisine sokmak sözünden ne anlıyorsunuz açıklayınız.
CEVAP: Tarifte tarafsız yaklaşımın kaybedilmesini anlıyoruz. Olayları sadece bir perspektiften incelemeyi anlıyoruz.
SORU:Sizce tarihçiler olayları neden geniş bir açıdan ele almalı ve çeşitli faktörleri göz önünde bulundurarak değerlendirmelidir.
CEVAP:   Tarihî olayla rın en belirgin özelliği, tekrarlanmasının mümkün olmaması ve biranda olup bitmesidir.  Tarih bugünün şartlarına göre değilde günün koşullarına göre değerlendirilmelidir.
SORU:Tarihi olaylar sizce neden günümüz şartları ile açıklanamaz, tarihçi böyle hareket ederse ne gibi hatalara düşebilir, açıklayınız.
CEVAP: Her çağın kendine özgü halleri vardır. Bu sebeple bundan 100 sene önceki olaykar değerlendirilirken günümüzün koşulları ile yorum yapmak tarhiçiyi hayata sürükler.
SORU:Tarihte büyük ve güçlü bir devletin ortaya çıkmasında coğrafi ve ekonomik koşulların etkisi ile ilgili düşüncelerinizi söyleyiniz.
CEVAP: Devletlerin varolabilmeler için ekonomilerinin güçlü olması lazımdır. Güçlü ekonomi güçlü ordu demektir. Bu sebeple devletler Ticaretin bol olduğu yerleri ele geçirmeye çalışmışladır. Genelde nehir kenarlarında kurulmuşlardır.

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları Cevapları sayfa 29
SORU: Tarihteki büyük uygarlıkların su kenarında kurulmasının nedenleri neler olabilir?
CEVAP: Verimli topraklara sahip olmalarıdır.
SORU: Bozkır yaşantısı ekonomik toplumları ekonomik yönden nasıl etkiler
CEVAP: Geçim kaynakları hayvancılık ve Ticaret olur.
SORU: Türklerin orta asyadan dünyanın çeşitli bölgelerine göçetmesinin temelinde neler olabilir.
CEVAP: Coğrafi şartların olumsuz etkisi
SORU:Toplumların üzerinde yaşadığı coğrafyanın o toplum yaşamındaki siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel olayların meydana gelmesinde gelişiminde ve sonuçlanmasında ne tür etkileri olabilir. Tartışınız.
CEVAP: Tarihte meydana gelen olayların oluşumuna, gelişimine ve sonucuna etki eden coğrafi, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel etmenler vardır. Örneğin, deniz kıyısında yaşayan toplumların geçim kaynaklarının balıkçı lığa dayanması coğrafi özelliklerin insanlar üzerindeki etkisinin bir sonucudur. Bozkırda yaşayan toplumların   hayvancılığa yönelmesi, verimli arazilerde ise tarımının ön plana çıkması coğrafi şartların getirdiği bir zorunluluktur. Toplumların ekonomik durumu bulunduğu coğrafyanın özellikleriyle yakından ilgilidir. Yaşadığı  bölgede ekonomik yönden gelişen toplumlar bölgelerinde siyasi yönden güçlü devletler kurmuşlar ve çevrelerindeki toplumlara hakim olmuşlardır.

2-9.Sınıf Tarih Kitabı BİRYAY Yayınları 1. Ünite Cevaplar sayfa 30-48  arası
9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları Cevapları sayfa 30
SORU:Doğru Bilgiye ulaşmamızda farklı görüşlerin bize sağlayacağı faydalar neler olabilir.
CEVAP: Doğruya sadece bir görüş üzerinden gitmek bize fayda sağlamaz. Farklı görüşleri dinlemek ve bilmek ufkumuzu açarken konuya farklı bakış açıları ile daha fazla vakıf olabiliriz.
Aşağıda verilen kavramların size neleri çağrıştırdıklarını yazınız
Bakış açısı: Olayları değerlendirmede farklı bir tavır sergileme
Bilimsellik: Bilime dayalı olma bilimle ilgili olma.
Kanıt: Delil
Aşağıda ki alıntı metni okuyarak altında verilen soruları cevaplandırınız.
SORU: Tarihi olay ve olgulara farklı açıdan bakmanın önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz. Bu tutum gerçeğe ulaşmada bize nasıl yardımcı olmaktadır. Arkadaşlarınızla tartışınız.
CEVAP: Doğruya sadece bir görüş üzerinden gitmek bize fayda sağlamaz. Farklı görüşleri dinlemek ve bilmek ufkumuzu açarken konuya farklı bakış açıları ile daha fazla vakıf olabiliriz.
SORU: Tarihçilerin aynı belgeleri olay ve olguları farklı anlayarak yorumlamaları birbirlerine ve tarih bilimine hangi katkıları sağlar.
CEVAP: Doğruya sadece bir görüş üzerinden gitmek bize fayda sağlamaz. Farklı görüşleri dinlemek ve bilmek ufkumuzu açarken konuya farklı bakış açıları ile daha fazla vakıf olabiliriz.

13 Etkinlik Cevapları:
SORU: Yukarıdaki metinde Osmanlı devletine matbaanın geç gelmesinin farklı nedenlere dayandıran görüşler okudunuz. Bu görüşleri değerlendirdiğinizde neler söyleyebilirsiniz.
CEVAP: Osmanlıya matbaa geç gelmiştir. Agünün şartlarına göre değerlendirecek olursak buradan osmanlıların teknolojiye karşı oldukları sonucu çıkmaz. Çünkü Osmanlı Herhangi bir yeniliği yaprken tek taraflı düşünmemiş. halkının refahınıda göz önünde bulundurmuştur.

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları Cevapları sayfa 31
SORU:Kapitülasyonların veriliş nedeni sizce ekonomik midir yoksa Siyasimidir. Açıklayınız.
CEVAP: Burada her öğrenci kendi görüşünü söyeyecektir. Ama bize kalırsa Ekonomiktir. Çünkü Devletlerin Siyasi ilişkileri Ekonomilerine göre şekillenir.
SORU:Kapitülasyonlar Osmanlı devleti için olumsuz sonuçlar doğurmuş mudur. Neleri kanıt olarak gösterebilirsiniz.
CEVAP: Evet Doğurmuştur. Çükü Osmanlı devletinin Pazararı avrupalı Tüccarların eline geçmiş ve Osmanlı el sanatları atölyeleri çökmüştür. 

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları Cevapları sayfa 32
SORU:Yeni Bilgi ve belgelerin ortaya çıkmasının Tarih Bilimi açısından önemi nedir.
CEVAP: Yeni bilgi ve belgeler tarihi olaylar açısından son derece önemlidir. Eğer Yeni bir belge buunursa bu tarih Bilimi açısından yol gösterici olacak ve ufkumuzu açacaktır.
SORU:Aşağıda verilen kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır.
Araştırma: Bir konuda bilgi edinebilmek için kaynak tarama faaliyeti
Belge: Tarihi bir olayla ilgili dökümanların herbirine belgedenir.
Bulgu:Var olduğu hâlde bilinmeyeni bulup ortaya çıkarma işi ve bu işin sonunda elde edilen şey
Yorum:Bulunan bilgi ve belgeler eşliğinde tarihi bir olay hakkında yorumlar yapma işi
SORU: Geçmişi Doğru ve Anlaşılır kılmak bugünü anlamamıza nasıl bir katkı sağlar.
CEVAP: Geçmişi öğrenmek geleceğe yön vermek isteye nuluslar için son derece önemlidir. Geçmişimizi bilirsek gelecekte bizleri bekleyen olaylar konusunda daha dikkati oluruz.
SORU: Araştırma sonucunda ortaya çıkan yeni bilgi be belgeler ışığında tarihi bilginin ve yorumların değiştiğini görmekteyiz. Düne kadar geçerli olan görüşlerin yerini yeni düşünce ve bilgiler almaktadır. Bu Bulgu ve belgeler nasıl ortaya çıkmaktadır.
CEVAP: Araştırmalarla ortaya çıkmaktadır.

9.sınıf-tarih-dersi-biryay-yayınları-sayfa-32-cevapları
SORU: Ortaya çıkan yeni bulgu ve belgeler ışığında hangi tarihi bilgiler değişmiştir. Araştırınız.
CEVAP: Osmanlı devletinde İlk parayı kimin bastırdığı bilgisi değişmiştir. İlk parayı OSman Beyin bastırdığı ortaya çıkmıştır.

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları Cevapları sayfa 33
15 Etkinlik:
SORU: Gazete haberinde sözü edilen kazı çalışmasında hangi yeni bulgulara rastlanmıştır.
CEVAP: Doğu egedeki en erken yerleşim yediridir. 8500 yıllık bir geçmişe sahiptir. İlk tarımcı topluluk burada yaşamıştır.
SORU:Yeni bulunan kalıntılar hangi tarihi bilgiyi değiştirecekitir.
CEVAP: İlk tarımcı topluluk bilgisini değiştirecetir.
SORU:Bu buluşun tarih açısından önemi hakkında düşünceleriniz nelerdir.
CEVAP: Tarihi Bilgilerimiz değişmiştir. Buda tarihte kesinlik olmadığının kanıtıdır.

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları Cevapları sayfa 34
SORU: Tarih Araştırmacılığından ne anlıyorsunuz. Tarihi araştırmak gerekli midir.
CEVAP: Tarih Arşatırmacılığı demek Tarihi bilgileri ortaya çıkarma işi demektir. Tarihimizin doğru ve dürüst anlaşılması için tarihin araştırılması gerekmektedir
SORU: Tarihi olayları gelecek nesillere aktarmanın önemi nedir?
CEVAP: Tarihimizi gelecek nesiller aktarırsak bu sayede gençler geçmişleri ile bağ kurarlar ve atalarının başarıları ile övünürken hatalarından ders çıkarırlar. Çünkü gelecek gençlere emanettir. Geleceğin dünyasını kurmaya aday bu gençlerin en doğal hakkı tarihimizi bilmektir.
SORU: Aşağıda verilen kavramlar size neyi çağrıştırmaktadır.
Ekol:Ekol, bir bilim ve sanat kolunda ayrı nitelik ve özellikleri bulunan yöntem (metot) veya akım, okul. Tarihte de bazı temel konularda böyle ayrımlar vardır ve bunlara da tarihte ekol denilir. Örneğin Hlail İnalcık ekolü gibi….
Şehnamecilik: Osmanlı devletinde önceleri tarih yazıcılarına ŞEHNAMECİ denilmektedir.
Tarih Felsefesi:Tarih felsefesi, tarihin kavramsal bir bakış açısıyla yorumlanması.
Vakanüvis: Osmanlı devletinde Tarih Yazıcılarına verilen isimdir.
SORU: Voltaire bu sözü ile tarih yazıcılığının hangi yönünü vurgulamaktadır.
CEVAP: Tarih yazcılığı çeşitleri arasında hanedan ve kişilerin tarihini yazmakta vardır. Ancak Voltaire burada bizzat insanlların sosyal tarihini yazmak istediğini belirtmiştir.
SORU: Heredotosun yukarıdaki sözünü dikkate aldığınızda tarih yazıcılığının amaçları nederdir.
CEVAP: Tarihi Olayları gelecek nesillere aktarmak

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları Cevapları sayfa 35
SORU: Yukarıda sözü edilen tarih yazıcılığından sizce hangisi objektiftir. Neden ?
CEVAP: En son bahsedilen tarih yazcılığı çeşidi güvenilirdir. Çünkü neden sonuç, yer ve zaman öğelerine yer vermektedir.

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları Cevapları sayfa 36
16. Etkinlik
SORU: Yukarıdaki metinde hangi tarih yazıcılığına ait örnekler bulunmaktadır.
CEVAP: Kronik ve Hiayeci Tarih yazıcılığına ait örnekler vardır.
SORU:Bu iki metin arasında hangi farklılıklar vardır açıklayınız
CEVAP: Bİrinci metinde olaylar hikayeci bir uslüp ile anlatılırken diğerinde kronolojye dayanan bir anlatım tercih edilmiştir.

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları Cevapları sayfa 37
17. etkinlik
SORU: Osmanlı devleti padişahlarından Yavuz Selim ile ilgili verilen bu metin hangi tarih yazıcılığına örnek olarak gösterilebilir
CEVAP: Hikayeci tarih yazcılığına örnektir.

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları Cevapları sayfa 39
SORU: Tarih araştırmalarında tarih biliminin birçok bilim dalından yararlanmasının nedeni nedir
Aşağıdaki verilen kavramlar size neyi çağrıştırmaktadır.
Arkeoloji: Kazı Bilimi
Ekoloji: Çevre Bilimi
Irk: Aynı kalıtsal karakterleri taşıyan, aynı soydan gelme bireyler topluluğu
İstatistik: belirli bir amaç için veri toplama, tablo ve grafiklerle özetleme, sonuçları yorumlama, sonuçların güven derecelerini açıklama, örneklerden elde edilen sonuçları kitle için genelleme,
Karbon 14 metodu: organik kalıntıların yaşını belirleme metodu
Kitabe: Üzerinde yazı bulunan taştan yapılmış tarihi kalıntı
Kültür: Kültür, toplumun yaşayış ve düşünüş tarzıdır.
Soru: Leon Halkin yukarıdaki sözünden ne anladınız açıklayınız.
Cevap: Tarih Bilimi bilim olarak sadece kendi bünyesinde olan özellikleri kullanmaz. Aynı zamanda yardımcı bilimler vasıtasıyla daha da açıklayıcı hale gelir.
18. etkinlik
Soru: Bu metinden yola çıkarak tarih biliminin diğer bilimlerden nasıl yararlandığını açıklayınız.
CEVAP: Diğer bilim dallarının toparladığı bilgileri harmanlayan tarihci bunları kullanır. Böylece tarihi bilgiler daha kapsamlı olarak ortaya çıkarlar.
19. etkinlik
SORU: Sarıkamış harekatındaki başarısızlığın temel nedenleri nelerdir açıklayınız.
CEVAP: Havaların çok soğuk olması. Kar yağışının olması ve yer yer 1.5 metre kar olması. Salgın hastalıkların ortaya çıkması gibi bir çok sebeplere ek olarak tam hazırlıklı olunmamasıdır.
SORU: Tarihi olayların anlaşılması açısından coğrafla bilimi neden önemlidir açıklayınız.
CEVAP: Örneğin Sarıkamış harekatını tam olarak anlayabilmek ve yorumlayabilmek için Coğrafi şartları bilmek gereklidir. Çünkü Coğrafya bilimi sayesinde Allahü EKBER dağlarının durumunu bilir ve ona göre yorum yaparız.

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları Cevapları sayfa 41
20, etkinlik
SORU: Gazete haberinde sözü edilen kazı çalışması sonucunda bulunan kalıntıların Türk tarihi açısından önemi ne olabilir.
CEVAP: Türk tarihi açısından son derece önemli olan yazıtlar bulundu. Bu yazıtlar Türk dilinin gelişimi ile ilgili bilgiler taşıması açsından önemlidir.

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları Cevapları sayfa 42
21. etkinlik
SORU: Hıdırellez bayramının toplumsal dayanışmaya katkıları nelerdir.
CEVAP: Hıdırellezin toplumsal dayanışmaya olumlu katkısı vardır. En son cümlede ifade edilen yardımlaşma duygusu insanlar arasında birlik ve beraberliği geliştirir.

22. etkinlik.
SORU: Osmanlı devletinin hukuk anlayışı ile ilgili verilen bilgiler göz önüne alındığında tarihçi hukuk kurallarından nasıl faydalanır açıklayanız.
CEVAP: Hukuk kuralları o toplumun yaşayışı hakkında bize bilgiler verir. Hukuk kuralları toplumsal olarak nasıl cezaların uygulandığını ve bu cezaların nasıl infaz edildiğini ifade etmesi açıaından önemlidir.

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları Cevapları sayfa 43
23 etkinlik.
SORU: Tarih şeridinde gösterilen Yunanlarla yapılan savaşların kronojisini bilmek tarihçiye hangi yönde yararlı olmaktadır.
CEVAP: Tarihte her olay bir öncekinin sonucu bir sonrakinin sebebidir. Bunun için sıralama bilinirse olayları yorumlamak daha kolay olacaktır.

24. etkinlik.
SORU: Plevne maaşından yola çıkarak Plevne savaşı ile ilgili hangi bilgilere ulaşabiliriz.
CEVAP: Plavne savaşında komutan olarak Osman Paşanın yer aldığını anlayabiliriz. Ayrıca son derece zor şartlarda kaleyi savunduğunu öğrenebiliriz. Fakat en sonunda kale düşmüştür. Fakat buna rağmen Osman Paşanın kahramanlığı önemlidir.

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları Cevapları sayfa 44
25. Etkinlik
SORU: Türk Toplum yapısının sosyal ve kültürel özelliklerini bilmek tarih bilimine hangi yönden yardımcı olmaktadır.
CEVAP: Toplum bilimi anlamına gelir.Toplumsal olayların bağlı olduğu kuralları, toplumların kurduğu kurum ve kuruluşların insan ve toplum üzerin de ki etkisini inceleyerek tarih bilimine yardımcı olur. Toplumların yaşayışı, yapısı tarihbilimi için önemlidir. Örneğin Türk tarihini incelerken eski Türklerde aile ve evlilik anlayışını, kadının toplumsal yaşamdaki yerini ve önemini bilmek gerekir.

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları Cevapları sayfa 45
26. etkinlik.
biryay yayınlari tarih ders kitabı sayfa 45 cevapları
SORU: Yukarıdaki fermanda hangi tarihi bilgilere ulaşılabilir.
CEVAP: Bu Ferman Fatih Sultan Mehmet tarafından Bosnaı rahiplere verilmiştir. Burada Osmanlı devletinin hoş görüsün ve farklı kültürlere yaklaşımını öğrenebiliriz.
27. etkinlik
SORU: Yukarıdaki tabloda verilen istatislik bilgilerden yararlanarak Sakarya Meydan Muharebesi ile ilgili hangi sonuçlara ulaşılabilir.
CEVAP: İstatistik biliminin katkıları ile düzenlenen bu tabloda Her iki tarafında asker sayılarına ve mühimmat bilgilerine ulaşılabilmektedir.

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları Cevapları sayfa 46
28 etkinlik.
SORU: Yukarıdaki metinden yola çıkılarak türklerinden ad verme geleneği ile ilgili hangi bilgilere ulaşılabilir.
CEVAP: TÜrklerde ad verme geleneği ile ilgili olarak üç bilgiye yer verilmiştir. 1. Doğan çocuğa babasının yada dedesinin adının verilmesi. 2- Yeni gelinen yerleşim yerine eskiden yaşanılan yerin adının verilmesi. 3- Gçömenler ile ilgili örnekler. Tüm bunlara okuma parçasında yer verilmiştir. Örneklerde verilmiştir. Daha geniş bilgi için okuma parçası tekrar okunabilir.

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları Cevapları sayfa 47
SORU:-Objektif bir tarihçide bulunması gereken özellikler nelerdir.
CEVAP: Tarafsız bir tarihçide bulunması gereken özellikler şu şekilde sıralanabilir. Olayların sebep ve sonuçlarını bilmeli. Yer ve zamana yer vermeli. Olayları zamanın şartarına göre değerlendirmeli.
SORU:-Aşağıda verilen kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır.
Bilimsel Çalışma: Modern araştırma yöntemleri ile çalışmalar yapılmasına bilimsel çalışma denir.
Objektiflik: Tarafsızlık
Tarihçi: Tarihi Bilimi ile meşgul olan kişi
Tarih eğitimi: Tarih ile ilgili eğitim alma işi
SORU: Yukarıdaki anlatımdan hareketli tarihçi ve yargıç arasında nasıl bir bağlantı kurulabilir.
CEVAP: ikiside Belgelere göre hareket etmektedir. Ellerindeki malzemeleri yorumlayarak karar verirler.
29. etkinlik
SORU: –İyi bir tarihçi hangi özelliklere sahip olmalıdır.
CEVAP: Belgelere göre çalışmalı, bir kaç dil bilmeli, Abartıdan kaçmalı ve bilimsel çalışmalıdır.
SORU:2-Halil İnalcık neden tarihçilerden belgelere sadık kalınmasını istemektedir.
CEVAP: Çünkü Belgeler tarihin tek kaynağıdır ve gerçekler onlarda gizlidir.
SORU:3-Batı tarihçiliğini izlemek sizce neden önemlidir açıklayınız
CEVAP: Modern tarihçilik için gereklerini yaptıkları için
SORU: 4-Halil İnalcık başarılı bir tarihçi olmak için neler yapmıştır.
CEVAP: Dİl öğrenmiştir.

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları Cevapları sayfa 48
30. Etkinlik
SORU: Atatürk’ün tarih ne güzel aynadır sözünden ne anlıyorsunuz.
CEVAP: Tarih tekerrürden ibarettir. Ayna insanlara kendisini gösterir. Tarihmize bakarsakta kendi ulusumuzu kültürümüzü, yaşayışımızı görürürüz.

3-9. Sınıf Biryay yayınları tarih Kitabı Sayfa 50 Cevapları
A. Boşluk Doldurma
1. filoloji
2. Sümerler, Mısırlılar
3. dönemin koşulları
4. yazılı kaynaklar
5. hikâyeci tarih
6. öğretici (faydacı) tarih

B. Doğru Yanlış
Y,
D,
D,
D,
D,
Y

C. Eşleştirme
(1) Eski ırkların incelenmesi
(2) Eski paraların incelenmesi
(3) Olayların tarih sırasına konması
(4) Kitabelerin okunması
(5) Toprak ve su altında kalan eserlerin ortaya çıkarılması

Ç. Çoktan Seçmeli
1. D
2. B
3. B
4. D
5. D
6. C
7. E

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1-Tarih biliminin özelliklerini göz önünde bulundurarak okulunuzun tarihçesini hazırlayınız.
CEVAP: Burada yapmamız gereken Okulumuzun tarihini araştırmaktır. Bu sebeple bununla ilgili bilgiyi herkes kendi okuluna göre dolduracaktır. Bilgilere de okulun web sitesinden ya da okuldan hiç olmazsa Milli eiğitim müdürlüğünden alabilirsiniz.
2-Tarih biliminin amaç ve yararlarını acıklayınız.
CEVAP: Tarih Biliminin amacı geçmişi aydınlatmaktır. Geçmişte meydana gelen olayları değerlendirmek ve gelecek nesillere bu olaylardan ders çıkarmalarını sağlamaktır.
3- Tarihi olayların değerlendirilmesinde dikkat edilecek hususlar nelerdir?
Cevap: Tarafsız olmak. Olayları zamanın şartlarına göre değerlendirmek, Belgelere dayandırmak, Olayın geçtiği yerin şartlarını blmek olarak sıralanabilir.
4-Takvimler nasıl ortaya cıkmıştır? Türklerin kullandığı takvimleri yazınız.
CEVAP: Takvimler insanların ihtiyaçlarından dolayı ortaya çıkmıştır. Türkler tarih boyunca 12 hayvanlı Türk takvimi, Hicri takvim, Celali Takvim, Rumi Takvim, Miladi takvim

4-9. Sınıf Tarih dersi Biryay yayınları 2. Ünite 52-72 sayfalar ve Cevapları
SORU:1-Tarihe yönelik araştırmalar yapılırken tarihi, çağlara ayırma nedenleri neler olabilir açıklayınız.
CEVAP: Tarihi çağlara ayırmanın sebebi araştırmayı ve öğrenmeyi kolaylaştırmaktır.
SORU 2-Tarihin bir bölümüne tarih öncesi çağlar denilmesinin nedeni nedir tartışınız.
CEVAP: Tarihi tarih öncesi ve tarihi çağlar olarak ayıran temel etmen yazıdır
SORU:3-Aşağıda verilen kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır.
CEVAP:Höyük: Höyük, çoğu zaman yığma tepe şeklindeki mezar (tümülüs) anlamında da kullanılır. Hüyük, Öyük veya Üyük şeklinde de söylenir. Çok eski bir yerleşme yerinin zamanla toprakla örtülüp tepe biçimine gelmiş halidir. Höyükler genelde üst üste gelmiş çok evreli yerleşim yeri birikimleridir. 1-40 metre yükseklikte ve 1000-1500 metre genişlikte olurlar. Uygarlıkların araştırılmasında önemli referanslardır.Höyükler, günümüze göre en yakını en üstte olmak üzere eskiye doğru uzanan bir katmanlaşma gösterirler.

Kalkolitik: Bakır Taş Çağı veya Kalkolitik Çağ MÖ 5000-3000 yılları arasını kapsayan tarih öncesi dönemdir
Neolitik: Cilâlı Taş Devri veya bilimsel adıyla Neolitik Çağ (Yeni Taş Çağı), tarihöncesi çağlardan biridir
Mezolitik: Mezolitik dönem. Orta Taş Çağı. MÖ. 10.000-8.000. Paleolitik ve Neolitik arası bir geçiş dönemidir.
Paleolitik: Yontma Taş Devri veya bilimsel adıyla Paleolitik Çağ olarak tanımlanan Eski Taş Çağı günümüzden yaklaşık 2 milyon yıl önce başlamış ve 10.000 yıl önce son bulmuştur
Tunç: Bronz olarak da adlandırdığımız tunç, bir bakır ve kalay alaşımıdır. Koyu, altına çalan kahverengi renklidir.

Yazı:  belirli bir yapısal düzeyde, dile dair görsel işaretlerin kullanıldığı bir tür iletişim aracı.

9.sınıf tarih dersi biryay yayınları sayfa 52 cevapları
SORU: 1-İnsanların nasıl bir yerde barınacağına ve hangi ekonomik faaliyetlerde bulunacağına karar vermesinde etkili olan faktörler nelerdir.
CEVAP: Yaşadıkları yerin yaşama uygun olması ve yiyecek ve içecek kaynaklarının bol bulunması olabilir. Çünkü insanlar rahat yaşayacakları yerlerde konaklamak isterler.
SORU: 2-İnsanların geçim faaliyetleri arasında neler yer almaktadır.
CEVAP: Avcılık ,blıkçılık ve tarım yer almaktadır.

9. Sınıf Tarih dersi Biryay yayınları Sayfa 53
Soru: Ülkemizin değişik bölgelerinde tarih öncesi dönemi aydınlatan önemli yerleşim merkezlerini gösteren yukarıdaki haritayı inceleyiniz. Buraların neden yerleşim yeri olarak seçildiğini arkadaşlarınızla tartışınız.
CEVAP: Yerleşim yerleri incelendiğinde görülecektir ki Hemen hemen hepsi nehiir kenararında kurulmuştur.
Soru: İlk insanların mağara duvarlarına resim yapmasının nedeni ne olmaktadır.
CEVAP: Kendilerini ifade etmek istemeleri. Günümüz insanı nasıl sinema edebiyat ve sanatla uğraşıyorsa O zamanın insanlarıda bu faaliyetlerle kendilerini sanata adamışlardır.

9. Sınıf Tarih dersi Biryay yayınları Sayfa 54
SORU: Ateşin bulunup kontrol altına alınması insanlara ne gibi faydalar sağlamış olabilir.
CEVAP: Isınma – pişirme – korunma- aydınlatma gibi faydalar sağlamıştır.
 1-Etkinlik

9.sınıf tarih dersi biryay yayınları sayfa 54 cevapları
SORU: Bu yerleşim yerinde yaşayanların geçim kaynakları ne olabilir.
CEVAP: REsimlerde görüldüğü gibi geçim kaynakları hayvancılık ve tarımdır. Bu resimler dikkatli incelendiğinde görülecektir.
SORU: Bu evlerde neden pencere ve  çatı kullanılmamıştır.
CEVAP: DEğerli arkadaşlar bunu çatalhöyük örneği ile birlikte açıklayalım isterseniz. Çünkü Çatalhöyük ilk yerleşim yerinden biridir. Çatalhöyük’te evlerin yan yana ve bitişik bir biçimde yapılmasından dolayı evlerde pencere bulunmuyordu. Ayrıca çatılar yürüyüş yolu gibi kullanıldığı için evlerin girişleri de çatılardaki bacalardan yapılmıştı. Bu yüzden evlerde kapı ve pencereler bulunmamaktadır. Zamanla evler de katman katman yükselmeye başladı. yani bir evin üstüne yenisi dikildi. Bu etken de evlerin kapısının olmamasına yol açmıştır.

 9. Sınıf Tarih dersi Biryay yayınları Sayfa 56
SORU: İlk çağ uygarlıklarının göl veya ırmakların çevresinde kurulmasının nedeni ne olmaktadır.
CEVAP: Nehir ve göl kenarları son derece verimli tarım alanlarına sahiptir. Su kaynaklarına yakın olmak her zaman daha avantajlı olmuştur.
SORU: Uygarlıkların birbiri ile etkileşim kurmasında ne gibi faktörler etkilidir.
CEVAP: Uygarlıkların birbirleri ile ilişki kurmalarına katkıda bulunan etkenler arasında savaşlar ve ticaret sayılabilir. Ticaret ve savaş ile birbirlerini yakından tanıya insanlar kültürlerini yaymaktadırlar.
Aşağıda verilen kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır.
Coğrafi faktör: Tarih dersleri açısından söylersek tarihi olayların değerlendirilmesinde Coğrafi şartları hesaba katmak manasına gelir.
Kültür: KÜLTÜR Bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerin bütününe kültür denir
Ticaret: Ticaret malların/ürünlerin üretim sürecinden tüketimine kadar geçen zamanda, ekonomik değer taşıyan başka nesneler ile değiştirilmesi, alışı ve satışı
Uygarlık: Uygarlık veya medeniyet, bir ülke veya toplumun, maddi ve manevi varlıklarının, düşünce, sanat, bilim, teknoloji ürünlerinin tamamını ifade eder.
Ortak Miras: Ortak miras insanlığın yüzyıllarca süren çabası ve birikimi sonucu oluşturduğu bilgi birikim ve sanat edebiyat alanlarındaki birikimlerdir.

9. sınıf biryay tarih dersi sayfa 56 cevapları
SORU: Atatürk’ün uygarlık konusunda söylediği bu sözlerden ne anlıyorsunuz.
CEVAP:

9. Sınıf Tarih dersi Biryay yayınları Sayfa 57
2. etkinlik
SORU-İlk uygurlıklar kuruluş yeri olarak neden bu yerleri seçmiş olabilirler.
CEVAP: Haritaa bakıldığında görülecektir ki Uygarlıar deniz kenarlarında ve tarım ile hayvancılığa elverişli mekanlarda kurulmuştur.
SORU2-Uygarlıkların birbiri ile etkileşimini sağlayan nedenler ne olabilir.
CEVAP: Uygarlıkların birbirleri ile etkileşimlerini sağlayan faktörler şöyle sıralanabilir. Göçler, savaşlar, Ticaret

9. Sınıf Tarih dersi Biryay yayınları Sayfa 58
SORU: İlkçağ uygarlıklarının dünya medeniyetine katkılarını yazınız.
CEVAP: Bunlardan belli başlı bazıları şunlardır. Fenike medeniyeti Alfabe, Lidyalılar Para, Sümerler yazı. Bunlar daha da artırılabilir fakat bunları derste daha fazla inceleyebiliriz.
SORU:Yazı ve alfabenin insanların yaşamındaki etkileri nelerdir.
CEVAP: insanlık tarihinin en önemli olaylarından biri,yazını bulunmasıdır.insanlar yaşadıkları olayları kendilerinden sonraki kuşaklara yazı aracılığıyla aktarabilmişlerdir
SORU:Aşağıda verilen kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır
Alfabe: dilimizde ki seslere karşılık gelen harflerin dizilişidir
Çivi yazısı: Sümerlerin kullandığı yazıdır.
Firavun: Mısırda Devlet yöneticilerine verilen addır. Firavunlar hem kral, Hem tanrı, hemde ordu komutanı sayılmışlardır.
Hammurabi Kanunları: Babil Kralı olan hammurabi tarafından çıkarılan kanunlardır.
Kast: Hindistanda Sosyal sınıflaşmayı ifade eden kavramdır.
Mumyalama: Özellikle eski mısırda ve bazı toplumlarda Ölen insanların vüzütlarının bozulmaması için yapılan ilmem denir.
Ziggurat: Sümerlerde tapınak okul ve gözlem evi olarak kullanılan binalara verilen addır.
SORU:Atatürk’ün yukarıdaki çağdaş uygarlık tanımından neler anladığınızı arkadaşlarınızla tartışınız.
SORU:Yukarıda verilen doğu uygarlığı kavramından neler anlıyorsunuz.
3- Etkinlik
SORU: Yukarıdaki haritaya göre Mezopotamya bölgesinde bir çok uygarlığın kurulmasında neler etkili olmuş olabilir.
CEVAP: Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bölgenin önemli göç ve ticaret yolları üzerin de bulunması, verimli topraklara sahip olması ve su kaynaklarının bol olması buraya bir çok topluluğun gelip yerleşmesinde etkili olmuştur.

9. Sınıf Tarih dersi Biryay yayınları Sayfa 59
4. etkinlik
SORU: Yazının icade insanlık tarihinde nasıl bir değişim sağlanmıştır.
CEVAP: insanlık tarihinin en önemli olaylarından biri,yazını bulunmasıdır.insanlar yaşadıkları olayları kendilerinden sonraki kuşaklara yazı aracılığıyla aktarabilmişlerdir
SORU: Çivi yazısı ile günümüzde kullanılan yazı arasında nasıl farklılıklar vardır. İnsanlar bu gereksinime neden ihtiyaç duymuşlardır.
CEVAP: Çivi yazısı biraz daha basittir. Fenikellilerin icad ettiği alfabeden sonra her toplum kendine göre alfabesini restore etmiş ve gnümüze bir çok değişiklikle gelmiştir.

9. Sınıf Tarih dersi Biryay yayınları Sayfa 60
5-Etkinlik
SORU: Bazı maddeleri verilen hammurabi kanunları hakkında çıkarımlarınız neler olabilir.
CEVAP: aile, ekonomi, kişi hakları, ticaret ve miras gibi konuları kapsamaktadır.
Hammurabi kanunlarındaki cezaların çok sert olmasının nedeni sizce neler olabilir.

9. Sınıf Tarih dersi Biryay yayınları Sayfa 62
6- Etkinlik
SORU: Yukarıda Mumyalama ile ilgili bilgiler okudunuz. Bu bilgilere bakarak Mısır’da ahiret ihtiyacına ait neler söylenebilir.
CEVAP: Mumyalama Mısırda ahiret inancının olduğunu gösterir.

9. Sınıf Tarih dersi Biryay yayınları Sayfa 63
SORU: Yandaki haritayı inceleyerek Pers uygarlığının sınırlarının nerelere kadar genişlediğini belirleyiniz. Bu sınırlara ulaşılması Perslerin hangi uygarlıklarla ilişki kurmasına neden olmuştur. Açıklayınız.
CEVAP: Persler Anadoluya ve Balkanlara kadar hakim olmuşlardır. Anadolu uygarlıkları ile ilişki içinde olmuşlardır.
Soru: Pers Krallarının yönetimde satraplık sistemini uygulamalarının amaçlarının amaçları neler olabilir.
CEVAP: Çok geniş sınırlara ulaşan Persler Ülkeyi daha rahat yönetmek için Eyaletlere bölmüşler ve Bu eyalatlere SATRAPLIK adını vermişlerdir.

9. Sınıf Tarih dersi Biryay yayınları Sayfa 64
SORU: Hint toplum yapısını İlk Çağ toplum yapısından ayıran en önemli özellik nedir? Bu durumun Hint toplumuna
olumsuz etkileri neler olmuştur?
CEVAP: Kast sistemi, babadan oğula geçen bir meslek gruplaşmasıdır. Bu sistem tarih boyunca Hint halkının kaynaşmasını ve Hint milletinin oluşmasını engellemiştir. Millî birlik ve beraberlik sağlanamadığı için ülke sık sık istila ve saldırılara uğramış, uzun süre sömürge altında kalmıştır

9. Sınıf Tarih dersi Biryay yayınları Sayfa 65
SORU:Fenikelilerin ticari amaçla yaptıkları denizcilik faaliyetlerinin kültürel sonuçları olmuş mudur? Nasıl?
CEVAP: Fenikeliler ticaret yaparken bir yandan da ülkeler arasında kültür alışverişini sağlamışlardır. Resim yazısı Mısır’dan Fenike’ye, Fenike’den de Yunanistan’a geçerken değişikliğe uğramış, harflere dönüşmüştür. Harfler ve rakamlar Fenikeliler için çok önemli olmuştur. Her Fenike gemisin de not alan, hesap tutan, okur yazar bir adam mutlaka bulunmuştur. Fenike alfabesi, tüccarlar aracılığıyla Akdeniz’in her yerine yayılmıştır.

9. Sınıf Tarih dersi Biryay yayınları Sayfa 66
SORU: Kudüs, hangi semavi dinler için kutsaldır? Neden? Arkadaşlarınızla bilgi alışverişinde bulununuz.
CEVAP: İslamiyet, Hristiyanlık, Yahudilik

9. Sınıf Tarih dersi Biryay yayınları Sayfa 67
SORU:Anadolu’ya neden medeniyetin beşiği denilmektedir?
CEVAP: Çünkü tarih boyunca anaoluda bir çok medeniyetler kurulmuştur. Örneğin Hititler, lidyalılar, İyonyalılar, Osmanlılar, Romalılar gibi
SORU: Anadolu’da birçok uygarlığın kurulmasının nedenleri nelerdir? Araştırınız.
CEVAP: Anadolu, Asya ile Avrupa kıtaları arasında uzanmış bir köprü durumundadır. İklimin yaşamaya elverişli, topraklarının verimli, su kaynaklarının bol olması ile önemli göç ve ticaret yolları üzerinde bulunması Anadolu’yu her zaman önemli kılmıştır.
Aşağıdaki verilen kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır?
Anal: Hitilerde Yıllıklara verilen addır
Demokrasi: Halıkn kendi kendini Yönettiği Sistem
Kibele: Hititlerde bereket tanrıçası
Tarih: Tarih Öğretmeni
Kral Yolu: Lidyalılar tarafından oluşturulan ticaret kara yolu
Pankuş: Hititlerde meclise verilen addır.

9. Sınıf Tarih dersi Biryay yayınları Sayfa 68
Soru: Aşağıdaki haritayı inceleyerek Hititlerin sınırlarını nerelere kadar genişlettiklerini söyleyiniz.
CEVAP: Anadolu ve suriyeye kadar uzanmıştır.
Soru: Hititlerle Mısırlılar arasında yapılan Kadeş Antlaşması’nın yazılı olmasının önemi nedir?
CEVAP: Bu anlaşma ilk yazılı anlaşma olarak bilinir.

9. Sınıf Tarih dersi Biryay yayınları Sayfa 69
SORU: Dönemin şartları gözönüne alındığında Hititlere ileri bir hukuk devleti diyebilir miyiz? Neden?
CEVAP: Okuma parçasını okuduğumuzda evet diyebiliriz.

9. Sınıf Tarih dersi Biryay yayınları Sayfa 70
SORU: İyonyalılara sizce neden İlk Çağın Rönesansçıları denilmektedir?
CEVAP: Rönesans yenileşme demektir. Her tülü yenilik ve yeni fikir akımı buradan çıkmıştır.
SORU:İyonya’da bilimin gelişmesinde rol oynayan etkenler nelerdir?
CEVAP: Ticaret yollarının ve kültürlerin kesişme noktasında olduğu için
SORU:İyonyalı bilim insanları sizce neden Mezopotamya ve Mısır uygarlıklarından etkilenmiş olabilir?
CEVAP: Çünkü O dönemde Mısır ve Mezopotamya uygarlıkları sn derece ileri bir uygarlık düzeyinde bulunmaktadır.
SORU:İyonyalı bilim insanlarının yapmış oldukları çalışmalarda doğayı akılcı ve objektif bir şekilde değerlendirmelerinin nedenleri sizce neler olabilir?
CEVAP: Çünkü bilim bunu gerektirmektedir.

9. Sınıf Tarih dersi Biryay yayınları Sayfa 71
SORU:Yukarıdaki  haritayı inceleyerek Frigya, Lidya ve Urartu Devletlerinin kuruldukları yerlerde bugün hangi şehirlerimizin bulunduğunu açıklayınız.
CEVAP: Lidya kurulduğu yerde ege bölgesi olduğu için aydın, izmir, gibi iller
Frigya ise orta anadluda kurulmuştur. Bu sebeple ankara Çnakırı gibi iller
Urartu ise doğu anadoluda kurulmuştur hatta başkentleri bu günkü VAN şehri sınırları içindeki TUŞPA dır

9. Sınıf Tarih dersi Biryay yayınları Sayfa 72
SORU: Lidyalıların parayı icat etmelerinin dünya uygarlığına ne gibi katkısı olmuştur?
CEVAP: Lidyalılar parayı icat etmekle dünyada ticareti kolaykaştırmışlardır.
SORU:Lidya uygarlığının ekonomi ve sanat anlayışı ile ilgili neler söylenebilir?
CEVAP: Lidyaılıar Ticaretle uğraştıkları için ekonomileri son derece iyidir. Sanat alanında ise önemli çalışmalar yapmışlardır

5- 9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları 2. Ünite Sayfa 73–74-75-76-77-78 Soruları ve Cevapları
9.sınıf tarih biryay yayınları cevapları sayfa  73 
SORU: Eski Yunan uygarlığında demokrasinin ilk uygulamalarına örnek olarak neler gösterilmektedir? Araştırınız.
CEVAP: Dragon, Solon ve Kleistenes (Klistenes) kanunları
Yanda verilen kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır?
Aristokrat: soylu erki, iktidarın imtiyazlı ve genellikle soya bağlı bir toplum sınıfı
Dragon: Eski Yunanda Halk arasında var olan hoşnutsuzlukları gidermek amacıyla soylular tarafından görevlindirilen kişi
Hellenistik Çağ: Hellenistik Çağ; İÖ 323 te Büyük İskender öldükten sonra Greko-Makedon kültürünün Balkanlar’dan Doğu Akdeniz havzasını sınırlayan bölgelere kadar yayıldığı dönemi belirlemek için 19. yüzyılda Alman tarihçisi J. G. Droysen’in yarattığı terim.
Klistenes: Klistenes, Yaptığı kanunlarla Atina ya demokrasiyi getirdi. Sınıf farkını kaldırdı. Demokrasiyi uyguladı
Knossos: Knossos Minos Uygarlığına başkentlik yapmış antik şehirdir.
Olimpiyat: Dört yılda bir yapılan geniş kapsamlı bir spor organizasyonudur. Kaynağı Eski yunana dayanır daha geniş bilgi için Wikipedia sözlüğe bakınız
Peloponnes:  Antik Yunanistan coğrafyasında yapılan, büyük şehir devletlerinden Atina ve onun imparatorluğunun, Sparta ve Peloponez Birliği karşısında yer aldığı savaştır diye tarif edilir
Solon:
SORU: Haritaya göre bu uygarlıkların gelişmesinde coğrafi konumun ne gibi etkileri olabilir? Açıklayınız.
CEVAP: Haritaya bakıldığında Yunan uygarlıklarının deniz kenarında kuruldukları görülmektedir. DEniz kenarında kurulmaları dolayısıyla bir çok toplumla ilişki içinde olmuşlardır.

9.sınıf tarih biryay yayınları cevapları sayfa  74
10. Etkinlik:
DÜNYADA İLK DEMOKRASİ HAREKETLERİ
Yunanistan’da halk; soylular, tüccarlar, köylüler ve köleler olmak üzere sınıflara ayrılmıştır. Kalabalık bir sınıfı oluşturan kölelerin hiçbir hakkı yoktur. Yunanistan’da kanunlar soyluların haklarını korumak ve geliştirmek için hazırlanmıştır. Sınıflar arası mücadeleden dolayı sosyal yaşama yönelik birtakım hukuki düzenleme yapılmıştır. Dragon, Solon ve Kleistenes (Klistenes) kanunlar getirmiş ve arhon (yönetici) seçilen Dragon, soyluların keyfî yönetimini orta sınıf lehine düzenlemiştir. Solon, köylünün borçlarını ortadan kaldırmış,
borçlarını ödeyemedikleri için köleleştirilenleri hürriyetlerine kavuşturmuştur. Dörtyüzler ve halk meclisi adında iki meclis kurmuştur. Kleistenes ise seçim sistemi ve idari yapı üzerinde yenilikler yapmış, halk meclisinin önemli bir kurum hâline gelmesini sağlayarak sınıf farkını ortadan kaldırmıştır.
SORU: Yunanistan’da sınıflar arasındaki mücadelelere son vermek amacıyla neler yapılmıştır?
CEVAP: Kanunlar çıkarılmıştır. MEclis açılmış ve halkın meclise katılımı sağlanmıştır.
SORU: Bu düzenlemelerin demokrasiye katkıları neler olabilir?
CEVAP: Demokrasiye olumlu yönde katkı yapmıştır.

9.sınıf tarih biryay yayınları cevapları sayfa 75
11. Etkinlik:
PARŞÖMENİN HİKÂYESİ
Yaygın bir efsaneye göre Mısır Kralı, Bergama Kütüphanesindeki kitap sayısının İskenderiye Kütüphanesindeki kitap sayısını geçmemesi için Anadolu’ya papirüs ihracını yasaklamıştır. Kâğıtsız kalan Bergama’nın Kralı yeni bir kâğıt icat edecek olana büyük ödüller vereceğini açıklamıştır. O zamanki kütüphane müdürü oğlak derilerini işleyerek yazılabilecek hâle getirmiş ve bunu krala sunmuştur. Parşömen MÖ II. yüzyıldan başlayarak Bergama’dan bütün dünyaya yayılmıştır. Parşömenin, gerektiği gibi işlendiğinde her iki yüzüne de yazılabilmesi, yırtılmaması, yanmaması, olağanüstü dayanıklılığı, hat ve tezhip sanatına uygunluğu, üstündeki yazıların okunmasının gözü yormaması, hayvanların yaşadığı her yerde üretilebilmesi gibi birçok özelliği vardır. Parşömenin papirüsten farklı olarak çok ince olması ve kuruduğu zaman kıvrılması sebebiyle kenarlarına tahta çakılmış, böylece codex (kodeks) denilen ilk kitabın oluşması sağlanmıştır. (Özetlenmiştir.)
SORU: Anadolu’ya Papirüs ihracının yasaklanması ne gibi sonuçlar ortaya çıkarmıştır?
CEVAP: Anadolu halkının kendi kağıtlarını üretmesine neden olmuştur.
SORU:Parşömen’in toplumsal gelişmeye ve bilginin yayılmasına ne gibi etkileri olmuştur? Açıklayınız.
CEVAP: İlk kodez denilen kitab oluştuğu için kitaplar sayesinde blgi aktarımı artmıştır

9.sınıf tarih biryay yayınları cevapları sayfa 76
SORU: Roma uygarlığının, insanlığın ortak mirasına yapmış olduğu katkılar hakkında araştırma yapınız.
CEVAP: İlk akla gelen Oniki levha kanunlarıdır. Miladi takvime yaptıkları katkılarda sayılabilir.  Ayırca dünyanın bir çok yerinde yaptıkları mimari eserlerde Romalıların katkılarından saılabilir.
SORU: Yanda verilen kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır?
Ayasofya: Romalılar tarafından yapılan Büyük kilise ancak istanbulun fethinde sonra Camii olarak devam etmiştir.
Kuria : Romada halk meclisi
Lejyon: Romada paralı askerler
Milano Fermanı : Romada Hristiyanlık dininin serbest bırakıldığı M:S 313 tarihli fermana Milano Fermanı denir.
Patriciler : Romada yönetici Sınıf
Plepler : Romada yönetilen sınıf
Senato :  Roma Cumhuriyeti ve onun devamı Roma İmparatorluğu’nun başlıca yönetim meclisiydi
12 Levha Kanunları: Roma toplumundaki Patrici (soylular) ve Pleb (halk) arasındaki sınıf mücadelesi sonucu hazırlanmıştır.

9.sınıf tarih biryay yayınları cevapları sayfa 77
SORU: Roma uygarlığının coğrafi konumu hakkında neler söyleyebilirsiniz?
CEVAP: Roma Asya ve Avrupa kıtası İle kuzey afrikaya hakim olmuş büyük bir devlettir.
SORU: Roma uygarlığının sınırlarının hangi kıtaları kapsadığını söyleyiniz.
CEVAP: Roma Asya ve Avrupa kıtası İle kuzey afrikaya hakim olmuş büyük bir devlettir.

9.sınıf tarih biryay yayınları cevapları sayfa 78
SORU: Ekinlikteki görselleri ve metni dikkate aldığınızda Roma ve Bizans imparatorluğunun sanat ve estetik anlayışı hakkında neler söyleyebilirsiniz?

CEVAP: Roma ve Bizansta Sanat ve estetik anlayşı dönemine göre son derece ileri bir düzeydedir. İnsanların ihtiyaçlarını kapsayan mimari eserler. hamamlar, tiyatro binları gibi unsurlar hep insanların ihtiyaçlarıı karşılamak ve zevklerine hitap etmek üzere tasarlanmıştır.

6-9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 79-80 Cevapları
A. Aşağıdaki cumlelerde noktalı yerlere tabloda verilen kelime ve kelime gruplarından uygun olanı yazarak cumleleri tamamlayınız. 

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 79-80 Cevapları
9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 79-80 Cevapları

1. İnsan lar ….YENİTAŞ... devrinde yerleşik hayata gecerek tarımla uğraşmaya başladılar.
2. Fırat ve Dicle arasında kalan bolgeye tarihte ….MEZOPOTAMYA..denir.
3. Mısırlılar ile Hititler arasında MO 1280 yılında ……KADEŞ.. antlaşması imzalandı.
4. Bir devletin siyasi, askeri ve sosyo ekonomik nedenlerin etkisiyle sınırları dışında ele gecirip yonettiği topraklara .KOLONİ. denir.
5. 12 Levha Kanunları …..ROMA. İmparatorluğu doneminde cıkarıldı.
6. Parayı icat eden ve kullanan ilk uygarlık …..LİDYA.…. dır. Boylece ticarette ….TAKAS.. usulu sona erdi.
7. Buyuk İskender’in Asya Seferi sonucunda Batı ve Doğu uygarlıklarının sentezinden ortaya cıkan uygarlığa
..HELLENİZM denir.
8. Persler Anadolu’yu ….SATRAPLIK… denilen eyaletlere ayırarak yonetmişlerdir.
9. İlk alfabeyi …FENİKELİLER…., ilk yazıyı ….SÜMERLER.…. bulmuştur.

B. Aşağıdaki cumlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başı na “Y” har fi yazınız.
(D) Anadolu’da ilk tarımsal faaliyetler Cayonu’n de, ilk şehir yerleşmesi Catalhoyuk’te başlamıştır.
(D) Uygarlıkların oluşumunda coğrafi, siyasi ve ekonomik faktorler etkilidir.
(Y) Hint Uygarlığı icerisinde yer alan Persler, Zerduştluk dinini benimsemişlerdir.
(D) Romalılar başlangıcta karşı cıktıkları Hristiyanlık dinini MO 313’te Milano Fermanı ile kabul etmişlerdir.
(D) Mısır medeniyeti coğrafi ozellikleri nedeniyle istila ve goc hareketlerinden cok fazla etkilenmemiştir.
(Y) İyonyalılarda guclu bir merkeziyetci yonetim vardı.
(D) Ahiret inancına sahip olan Urartular mezarlarını ev ve oda şeklinde yapmışlardır.
(Y) Friglerde kralın yetkileri pankuş denilen meclis tarafından kısıtlanmıştır.
(Y) Urartular, anal denilen tarih yıllıklarını tutarak olayları objektif bir şekilde yazmışlardır.

C. Aşağıdaki şehirlerin numaralarını ait olduğu devletlerin adının yanındaki parantezin icine yazarak şehirlerle devletleri eşleştiriniz.
1. Tuşpa                  (5) Hititler
2. Sard                   (1) Urartular
3. Ninova                (6) Frigler
4. Milet                   (4) İyonyalılar
5. Hattuşaş             (2) Lidyalılar
6. Gordion              (3) Asurlular
                             ( ) Romalılar

C. Aşağıdaki coktan secmeli soruları cevaplayınız.
1. I. Tanrılara hesap verme duşuncesiyle yıllıkların hazırlanması
II. Kralın yetkilerini kısıtlayan pankuş meclisinin acılması
III. Kolelerin bedel odeyerek ozgurluklerine kavuşması
Yukarıdaki gelişmelerden hangisi ya da hangileri Hitit Uygarlığında yaşanmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

2. İlk Cağ uygarlıklarında
I. Kolonicilik hareketlerinin başlaması
II. Zigguratların yapılması
III. Olulerin mumyalanması
gelişmelerinden hangisi ya da hangileri dinsel inanışların insan faaliyetlerini etkilediğini gosterir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I ve II

3. İlk Cağ uygarlıklarından Mısır’ın Nil Nehri ve cevresinde, Mezopotamya’nın Dicle ve Fırat nehirleri arasında, Hint medeniyetinin ise Ganj ve İndus nehirleri cevresinde kurulmasının en onemli nedeni aşağıdakilerden hangisiyle acıklanabilir?
A) Nehirlerin belli bolgelerde toplanması
B) Nehirlerin taşımacılık faaliyetlerini kolaylaştırması
C) Nehir alanlarının yerleşik yaşama ve tarımsal uğraşlara uygun olması
D) Nehirlerin rejimlerinin duzenli olması
E) Nehirlerin kutsal olarak kabul edilmesi

 4. Ankara’daki Augustus Tapınağı ile Antalya’daki Aspendos antik tiyatrosu, aşağıdaki uygarlıklardan
hangisi tarafından yapılmıştır?
A) Roma
B) Mısır
C) Yunan
D) İyon
E) Pers

5. Neolitik (Yeni Taş) Devri’nin ozellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) İnsanlar yerleşik hayata gecmiştir.
B) Gocebe yaşam tamamen sona ermiştir.
C) Yabani hayvanlar evcilleştirilmiştir.
D) Tarımsal faaliyetler başlamıştır.
E) Dokumacılık ve seramik sanatı gelişmiştir.

D. Aşağıdaki calışmaları defterinize yapınız.
1. Anadolu’ya bircok uygarlığın gelip yerleşmesinin sebebi neler olabilir?
CEVAP: Anadolu mükemmel bir iklime sahiptir. Göç yolları üzerindedir. Bu sebeple bir çok kavim bu topraklara sahip olmak istemiştir.
2. Lidyalılar ticareti geliştirmek için ne gibi faaliyetler yapmışlardır?
CEVAP: Ticaret yolları inşa ederek bunun güvenliği için çalışmalar yapmışlardır. Parayı ticari hayata sokarak takas usulünü kaldırmışlardır

3. Mısır uygarlığının istila ve saldırılara karşı korunaklı olmasının sebepleri arasında neler yer almaktadır?
CEVAP: Mısır uygarlığı doğal bir setle çevrilidir. Bir tarafı denizlerle ve çöllerle çevrilidir bu sebeple başka uygarlıklar burayı istila etmekte zorlanmışlardır

4. Yunan uygarlığında demokrasi hareketleri nasıl başlamıştır? Acıklayınız.
CEVAP: Atina, Isparta, Korint ve Tebai en önemli şehir devletleridir. Kent devletlerinin başında önceleri krallar bulunurdu. Zamanla güçlenen soylular, kralları devirerek yönetimi ele geçirdi. Böylece Yunan şehir devletlerinde soylu yönetimine dayalı aristokratik yönetimler kuruldu. Kolonicilik faaliyetleri ile zenginleşen tüccar ve zanaatkârlar soylulardan bazı haklar talep ettiler. Bu kişilere köylüler ve yoksul halk da katıldı. Şehirlerde halk meclisleri kuruldu.

5. Kultur ve uygarlığın tanımını yaparak aralarındaki ilişkiyi acıklayınız.
CEVAP: Kültür ve uygarlık kavramları uzun süre birlikte anılmıştır. Kültür genellikle toplumların örf, âdet, gelenek ve göreneklerini ifade eden maddi ve manevi değerlerdir. Ünlü sosyolog Ziya Gökalp’e göre uygarlık evrensel, kültür ise yerel, yöresel, etnik ve millîdir. Ancak zamanla kültürel değerler birtakım yollarla farklı bölgelere taşınmış, değişik kültürlerle etkileşime girerek dünyanın ortak değerleri olmuştur. Kültürlerin kaynaşmasıyla birçok yeni uygarlık ortaya çıkmıştır.

6. Mezopotamya uygarlığı icerisinde yer alan medeniyetler hangileridir? Bu medeniyetlerin onemli ozelliklerini yazınız. Kullandığı takvimleri yazınız.
CEVAP: Mezopotamya medeniyetleri Sümerler, Asurlular, Akadlar, Babiller, Elamlılardan oluşmaktadır. Sümelerin İlkkez kullandığı Ay usulü takvimi kullanmışladır.

7- 9. Sınıf Tarih Dersi BİRYAY ders Kitabı sayfa 83-84-85-86 Cevapları
9. Sınıf Tarih Dersi BİRYAY Cevapları Sayfa 83
Soru:İnsanın mensubu olduğu kültürü yaşatması önemli midir? Neden?
Cevap: İnsanlar değişik değişik yaratılmışlardır. Her milletin değişik bir kültürü vardır. Bu kültür sayesinde devletlerinin ve nesillerinin devamı sağlanır. Nesiller bu kültürlerle o millete ait olduklarını hissederler. Başka bir milletin kültürünü benimseyen genç nesillere sahip devletler gelecek adına endişe duymalıdırlar. Bu sebeple kültürümüzü ve ananelerimizi öğrenmeli ve yaşatmalıyız.
Soru: Aşağıda verilen kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır?
Anav: Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat yakınlarında Anav bölgesinde yapılan kazılarda bulunmuş Türk kültür bölgesi.
Türk: Türk kökenli
Türkhia: Bizans Kaynaklarında Türklerin yaşadığı yer olarak geçer.
Türkistan: Türklerin yaşadığı Bölge
“Büyük devletler kuran ecdadımız, büyük ve şumüllü medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak, tetkik etmek, Türklüğe ve cihana bildirmek bizler için bir borçtur. Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.”(1)
Soru: Atatürk bu sözleriyle bize neler anlatmak istemiştir? Açıklayınız
CEVAP: Şanlı Tarihimizi öğrenemenin önemini anlatmıştr.

9. Sınıf Tarih Dersi BİRYAY Cevapları Sayfa 84
Soru:“Türk” adı ile ilgili bu kadar çok görüş ve düşüncenin olmasının sebepleri neler olabilir?
CEVAP: Türkler göçlerle dünyanın değişik bölgelerine göç etmişlerdir. Bu sebeple her karşılaştıkları topluluk Türk kelimesini farklı manalarda kullanmışladır
1. Etkinlik: Giriştiğimiz büyük işlerde milletimizin yüksek yetenek ve yüksek sağduyusu başlıca rehberimiz ve başarı kaynağımız olmuştur. Bilerek veya bilmeyerek, isteyerek veya istemeyerek kendisine zarar verenlere karşı kırgınlığı derin olan milletimizin, kendi uğrunda esaslı ve hayırlı çalışma gösterenlere karşı da sonsuz bağlılığı ve değerbilirliği söz götürmez. Bu büyük millet, arzu ve yeteneğinin yöneldiği doğrultuları görmeye çalışan ve görebilen evladını daima takdir etmiş ve korumuştur. Kendinize ait bir buluşun başkaları tarafından kullanılmasından ve mutlu sonuçların adınıza değil, bağlı olduğunuz topluma ve millete mal edilmesinden endişeniz olmasın, millet bunun kadrini bilir. Millet sevgisi kadar büyük ödül yoktur. Bağımsızlık Savaşı’nda benim de milletime ettiğim birtakım hizmetler
olmuştur, zannederim. Fakat bunlardan hiçbirini kendime mal etmedim, yapılanın hepsi milletin eseridir, dedim. Aranacak olursa doğrusu da budur.
Geçmişte sayısız uygarlık kurmuş bir ırkın ve milletin çocukları olduğumuzu kanıtlamak için yapmamız gereken şeylerin hepsini yaptığımızı ileri süremeyiz, bugün ve yarına bırakılmış daha birçok büyük işlerimiz vardır. Bilimsel çalışmalar da bunlar arasındadır. Beni seven arkadaşlarıma tavsiyem şudur: “Kendimiz için değil fakat bağlı olduğumuz millet için el birliği ile çalışalım, çalışmaların en yükseği budur!”
Soru: Atatürk’e göre Türk milletinin özellikleri arasında neler yer almaktadır?
CEVAP: Yüksek yetenekli ve sağduyulu, kıymet bilen,
Soru: Atatürk, neden millî menfaatleri kişisel menfaatlerden üstün tutmuştur?
CEVAP: Çünkü Milletler kalıcıdır. İnsanlar ise daha kısa süre yaşarlar ve milleti oluşturan unsurlar arasında yer alırlar.
Soru: Atatürk’ün yukarıdaki sözlerini dikkate aldığınızda Türk milletine vermek istediği mesaj nedir?
CEVAP:Çalışmak başarılı olmak

9. Sınıf Tarih Dersi BİRYAY Cevapları Sayfa 85
Soru: Dağlık yeryüzü şekillerine ve sert iklime sahip olan Orta Asya’nın coğrafi yapısı Türklerin yaşamlarını nasıl etkilemiştir?
CEVAP: Geçimlerini ve ekonomilerini etkilemiştir. Hayvancılıkla uğraşmak zorunda kalmışlardır.
Soru:Toplumların göç etmelerinde ne gibi faktörler etkilidir?
CEVAP: Kuraklık, nüfus yoğunluğu, dış baskılar, iç çatışmalar,
Soru:“Ana yurt” kavramından neler anlıyorsunuz?
CEVAP:Bir toplumun göç etmeden önceki vatanıdır.
Soru:Aşağıda verilen kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır?
Bozkır:  Kurakçıl otsu bitkilerden oluşan, sıcak ve ılıman iklimlerde geniş alanlara yayılan, ağaçsız doğal bölge, step.Ağaçsızlığın egemen olduğu iklim tipi
Göç: Bir yerden br yere çeşitli sebeplerle yapılan taşınma eylemi
Konargöçer: Göçebe bir hayat süren, bir yere sürekli yerleşmeyen
“Türkler on beş yüzyıl önce Asya’nın göbeğinde çok büyük devletler kurmuş, insanlığın her türlü kabiliyetlerine belirti olmuş birer unsurdur. Elçilerini Çin’e gönderen ve Bizans’ın elçilerini kabul eden bir Türk devleti, ecdadımız olan Türk milletinin kurduğu bir devlet idi.”(1)
Atatürk’ün söz ettiği Türk devletleri hangileri olabilir?
CEVAP: Hunlar, Uygurlar, Hazarlar, Göktürkler,

9. sınıf tarih dersi biryay yayıncılık sayfa 85 cevapları
SORU: Türklerin göl ve ırmakların bulunduğu bölgelerde yaşamasının nedenleri nelerdir?
CEVAP: Göl ve ırmak kenarları verimli arazilere sahip olduğu için

9. Sınıf Tarih Dersi BİRYAY Cevapları sayfa 86
“Denizden uzak ve yüksek dağlarla çevrili Türklerin yurdunda iklim çok sertti. Karasal iklimin bütün acımasızlığı ile hüküm sürdüğü bu coğrafyada ısı kışın sıfırın altında 17 ile 51 dereceye kadar düşerken yazın 25 ile 50 dereceye kadar yükseliyordu. Yaz aylarında bozkır, özellikle kurak yerlerde çöle dönüşüyordu. Çinli bir yazar, Gobi Çölü kenarlarındaki bozkırda yaşayan boyların durumunu şöyle anlatıyor: ‘Yerde ağaç bitmez. Biten tek şey yabani otlardır. Tanrı burada dağlar değil, tepecikler yaratmıştır. Ekin yetişmez. Sütle beslenirler, deriden dikilmiş kumaşlar giyerler, keçe çadırlarda yaşarlar.’ Bozkırda hayatı idame ettirmek de oldukça güçtür, Hayvan türleri koyun, sığır ve at ile sınırlıdır. Bu nedenle bozkırda tabiatın insana sunduğu kaynaklar sabittir.”
SORU:Orta Asya’nın coğrafi özelliklerinin insanların yaşamına etkisi hakkında neler söyleyebilirsiniz?
CEVAP:  Hayvancılıkla geçinmelerine sebep olmuştur. Zor şartlar Türkleri Savaşcı bir karaktere büründürmüştür.

8- 9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları sayfa 87-88-89-90-91-92-93-94-95 Cevapları
9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları sayfa 87 Cevapları
SORU: Türklerin Orta Asya’da birçok devlet kurmalarının nedenleri neler olabilir?
CEVAP: Türkler devlet teşlilatlanmasına çok önem vermişlerdir. Bağımsızlık Türklerin karakterinde vardır. Bu sebeple bağımsız yaşamaktansa göçmeyi bile tercih etmişlerdir. Orta asya da da yaşamaya müsait alanlar vardır. En Büyük rakibi olan Çinliler ile rekabet için her zaman güçlü olmaları gerekmektedir. Bu sebeple güçlenen boylar her zaman devlet kurmuşlardır.
SORU: Türklerin bağımsızlıklarına önem vermesinin nedenleri nelerdir?
CEVAP:Bağımsız yaşamak Türklerin karakterinde vardır. Bu sebeple Bağımsız yaşamak Türkler için önemlidir.
SORU: Yanda verilen kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır?
Çin Seddi: Çinliler tarafından Türk akınlarını engellemek için yapılan tarihi yapıdır.biryay yayınları tarih dersi 87 cevapları
İpek Yolu: Çinden başlayıp Avrupaya kadar ulaşan Meşhur ticaret yolu.
Onlu Sistem: İlk defa Hun İmparatoru METEHAN tarafından yapılan 10-100-1000 lik şekilde orduda yapılan düzenlemedir. Etkisi günümüze kadar devam etmekte ve tüm dünya ordularında görülmektedir.
Ordu – Millet: Türk Milleti için kullanılan bu terim Türklerin Askerlikle 7-den 70 ilgili olduklarını göstermektedir.
Turan Taktiği: Tüklerin Kullandığı ve Svaş düzenin anlatan Kitabımızda sayfa 90da görülen taktikdir. Buradaki Resme tıklayarak ayrıntılara bakabilirsiniz.
Yaylak ve Kışlak: Göçebelerin yazın ve kışın konakladıkları yerler.
SORU:Mete Han’ın vatan toprağına bu kadar önem vermesinin sebepleri nelerdir? Açıklayınız.
CEVAP: Çünkü Vatan toprağı kutsaldır ve Bütün milletin hakkı vardır. Bunu yöneticinin kendine göre tarsarruf etmesi mümkün değildir.
SORU:Asya Hun Devleti hakkındaki ilk bilgileri neden Çin kaynaklarından öğrenmekteyiz?
CEVAP: Çünkü Çinliler Türklerin komşudur. Çinliler yazılı kültüre sahiptir. Türkler ise konar göçer hayatın gereği olarak arşive pek önem vermemişlerdir. Aslında Orhun Abideleri vardır ama genel olarak çinlilerden öğrenmekteyiz.

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları sayfa 88 Cevapları
SORU: Yukarıdaki haritada Asya Hun Devleti’nin sınırları gösterilmiştir. Çin Seddi’nin Hun sınırına yapılmasının nedenleri neler olabilir?
CEVAP: Çinliler ile Hun Türkleri yılların getridiği bir rekabet içerisindedirler. Bu sğre zarfında Hun Akınları kesemeyen Çinliler Çareyi ÇİN SEDDİ’ni yapmakta bulmuşlardır. Amaç hun akınlarına engel olmaktır.
SORU:Çinliler, Çin Seddi’ni yaparak Türk akınlarını durdurmada ne kadar başarılı olmuş olabilirler?
CEVAP: Aslında çokta başarılı olmuş sayılamazlar. Sonuçta bu bir engel tekil etsede zaman zaman Hunların çin seddini geçtikleri bilinmektedir.

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları sayfa 89  Cevapları
SORU: Mete Han’ın Çin ülkesini etkisiz hâle getirmesine rağmen buraya yerleşmemesinin nedenleri neler olabilir.
CEVAP: Çin Nüfusu kalabalık ve geniş bir coğrafyaya sahip köklü bir devlettir. Bu sebeple içinde çeşitli kavimleri asimile edecek kültürel derinliğe sahiptir. Metehan bunun sakıncalı olacağını düşünmüş ve Türklerin kendi ağırlıklı bölgelerinde yaşamalarını benimsemiştir.
SORU:Çinliler, Türklere karşı nasıl bir politika izlemiştir? Neden.
CEVAP: Türklerin ordusu Çin ordusunun karşısında askeri açıdan daha ilerideydi. Bu sebeple Çin, Türk ordusu karşısında çaresiz kalıp dikkatli bir siyaset izlemiştir. Çinliler Türk saldırılarından korunabilmek için Çin Seddini hızla tamamlamıştır. Fakat kesin olan şu ki bu bile Türkleri durduramamıştır. Bunun neticesinde Çin Prensesleri Hun Hakanları ile evlenip veya prensese hizmetçi gönderip casusluk yapmıştır. Bunun sayesinde Çin İmparatorları Türkler ile ilgili bir çok bilgi edinmiştir. Bununla beraber Türk İmparatorlara armağanlar yollayıp onları ekonomik açıdan Çin’e bağlamak için çabalamıştır. Yürütülen siyasete göre armağan ve mali yardımlar birden kesilince Türkler itaate alınabilirdi. Çinliler ek olarak da Türk İmparatorların arasını bozarak ülkenin yıkılmasına neden olmak istedi.

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları sayfa 90 Cevapları
Çin İmparatorunun yardımıyla tahta geçen Ho-han-yeh’in Çin egemenliği altına girme teklifi , toplanan Kurultay’da çok gülünç ve utanç verici olarak görülmüş ve bu görüşe şiddetle karşı çıkılmıştır. Ho-han-yeh ve taraftarlarının bu anlayışı madden ve manen çökmüş insanların durumunu yansıtmaktadır. Milletlerin ya da bireylerin hayatındaki maddi çöküş, manevi çöküşü de beraberinde getirmektedir.
Bu hâli yaşayan insanların hem kendilerine hem de milletlerine güveni yoktur. Çi-Çi ve taraftarları ise kurtuluşu başka bir devletin desteğinde ve himayesinde değil kendi güçlerinde görmekteydiler. Bu, Türklerin bağımsızlığa verdikleri değeri göstermesi bakımından önemlidir. Çi-Çi bu durumu, “Başkalarına bağlanmak ve onlara hizmet etmek bir alçaklıktır. Ünümüzün bütün dünyaya yayılmasının nedeni bu tutumumuz ve anlayışımızdır.”
SORU:Çi-Çi Han, neden Çin egemenliği altına girmek istememiştir?
CEVAP: Çünkü o kurtuluşu Çinlilere bağlanmakta değil kendi içinde görüyor ve Türk milletinin kurtuluşunun bu sayede olacağına inanıyordu.
SORU:Kurultayda, Ho–han-yeh’in davranışının gülünç ve utanç verici olarak değerlendirilmesinin nedenleri neler olabilir?
CEVAP:Çünkü Türkler bağımsızklıklarına çok düşkündürler. Bu sebeple esareti çok utanç verici olarak görmişlerdir.
SORU: Askerliğin bir vatan hizmeti veya vatan borcu olması sözünden neler anlıyorsunuz?
CEVAP: Bu vatannın var olması için onu düşmanlardan koruyacak askeri güce ihtiyaç vardır. Asker ihtiyacı ise insanlardan karşılanabilir.  Ülkemizi korumak için borcumuzdur sıramız geldiğinde askerlik yapmak.

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları sayfa 91 Cevapları


9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları sayfa 87 Cevapları
9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları sayfa 87 Cevapları

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları sayfa 92 Cevapları
SORU: Kurultayın özellikleri dikkate alındığında ilk Türk devletlerinin demokratik bir anlayışa sahip olduğu söylenebilir mi? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
CEVAP: Evet Krultayda hakanın son söze sahip olması ama bu sözün bağlayıcı olmaması demokratik özelliğini gösterir.
SORU:İlk Türk devletlerinde sınıflı toplum yapısının görülmemesinin sebepleri neler olabilir?
CEVAP: Sınıflı toplum yapsı yerleşik ve toprağa bağlı toplumlarda görülr. Türk devletlerinde ise göcebe hayat dolayısıyla Daha çok hayvanlıkla uğraşılmıştır. Bu sebeple bir de göçebe hayatın etkisi ile sınıflı toplum görülemez.

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları sayfa 94 Cevapları
SORU:Türklerin kurganlara ölünün şahsi eşyalarını koymalarının ve üzerine balbal denilen heykelleri dikmelerinin nedenleri neler olabilir?
CEVAP: Öldükten sonraki hayata yani ahirete inanamalarının göstergesidir.

9- 9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları safya 96-97-98-99-100 Cevapları
9.Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları sayfa 96 Cevapları
SORU: Büyük bir göç hareketinin yaşanması ne gibi gelişmelere yol açar? Tahmin ediniz.
CEVAP: İnsanları etkiler büyük oranda. Sosyal ekonomik ve siyas sonuçlara yol açabilir. İnsanlar yeni yaşama yerleri aramak zorunda kalırlar. Örneğin kavimler göçü böyle üyük bir göçtür. Türk tarihide göçlerle doludur. 1877-1878 Osmanlı rus savaşı sonucunda yüzbinlerce insan göç etmek zorunda kalmştır.
SORU: Yanda verilen kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır?
Barbar: Barbar antik toplumlar kendileri gibi düşünüp yaşamayanlar için bu tanımı kullanmış olsa da, Romalılar barbar tanımını şöyle yapmaktadır: Elinde hiçbir tahrik edici sebep bulunmamasına karşın, sırf zarar verecek güce sahip olduğu için zarar veren topluluk ya da uygarlıklara barbar denir. Aynı zamanda Orta Çağ Avrupasında Hristiyan olmayanlara verilen genel addır. Ayrıca, “vahşi”, “yabani”, “ilkel” ve “uygarlaşmamış” kelimeleriyle anlamdaş olarak görülebilir.
Etnik Yapı: sosyal ve siyasi organizasyonu oluşturan toplulukların sahip oldukları toplumsal ve kültürel değerlere göre ayrılmasından oluşan topluluk yapısına verilen isimdir.
Feodalizm: Feodalizm ya da derebeylik, başta Ortaçağ Avrupası olmak üzere tarihin birçok evresinde rastlanan toplumsal, siyasal ve ekonomik örgütleniş biçimidir.
Gotlar: Gotlar, Güney İskandinavya’nın Gotland bölgesinde oturan eski bir Cermen kavmi.
Kavim: Kişinin içinde yaşadığı topluluk, insan topluiuğu
Skolastik:Orta çağ avrupasında dine dayalı düşünce yapısı. Kiliseyi merkeze alan görüşler.
Kavimler Göçü’nü gösteren aşağıdaki haritayı inceleyerek bu göçten etkilenen kavimlerin hangileri olduğunu tespit ediniz.

9. sınıf tarih dersi biryay yayıncılık sayfa 96 cevapları
CEVAP: Slav kavimler, gotlar, Franklar,  Burgıtlar , Vandallar, Lombardlar, Ostragotlar, Saksonlar, Vizigotlar, gibi kavimlerdir.

9.Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları sayfa 97 Cevapları
SORU:Tarihçilerin İlk Çağ ve Orta Çağın başlangıcı olarak farklı olayları esas almalarının nedenleri neler olabilir?CEVAP:Tarihte farklı bakış açıları vardır. İnsanlar içinde bulundukları durum ve sosyal yaşantıları farklı olabilir. Bu sebeple önemli gördükleri olayları bakış açısı olarak görebilirler. bizlerde batı romanın ayrılmasını başlangıç olmasını kabul edebiliriz.
SORU: Bugünkü Avrupa’nın siyasi ve kültürel yapısının şekillenmesinde Kavimler Göçü’nün ne gibi etkisi olmuştur?
CEVAP: Kavimler Göçü ile merkezî otorite zayıfladı ve derebeylikler ortaya çıktı. Böylece Avrupa’da Orta Çağ boyunca sürecek olan feodalitenin oluşumu da başladı. Tüm barbar kavimler ve Germenler, Hristiyanlığı kabul ederek bu dini Orta Çağ Avrupası’na egemen kıldılar. Avrupa’da skolastik düşünce etkili olmaya başladı. Katolik Kilisesi tarafından ortaya atılan, eleştiri ve gözleme dayanmayan skolastik düşünce bilimsel gelişmelerin yaşanmamasında etkili oldu. Derebeylik sisteminde üretim azaldı, ağır vergilerle halkın sefaleti arttı. Ağır borçlar, ekonomik sıkıntı ve vergi memurlarının baskısından kaçmak isteyen halk, büyük arazi sahibi kişilerin himayesine girmek zorunda kaldı
SORU: Feodalite ile birlikte Ortaçağ Avrupa’sında sosyal ve kültürel açıdan ne gibi sonuçlar ortaya çıkmış olabilir?
CEVAP: Türk kültürü Avrupa’ya yayılmıştır. (Atın orduda kullanılması, ceket ve pan­tolon giyilmesi.)
Avrupa’da Hunların etkisi ile özellikle ede­biyatta, müzikte ve sanatta canlanmalar görülmüştür.
SORU:Barutun ateşli silahlarda ve toplarda kullanılmasının Feodalite Rejiminin yıkılmasında ne gibi etkileri olmuştur?
CEVAP:Krallar Feodal Beylere müdahale konusunda kale duvarlarına takılıyorlardı. İstanbulun Fethi ile anlaşıldı ki surlar büyük toplarla kalelerin yıklıdığını gördüler ve feodalite rejimlerini tek tek ele geçirerek siaysi alanda güçlendiler.

9.Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları sayfa 98 Cevapları
SORU: Türklerin Avrupa’da devlet kurmalarında hangi gelişmeler etkili olmuştur?
CEVAP: Kavimler göçü etkili olmuştur.
SORU: Yanda verilen kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır?
Anatolyos: Avrupa hunları ile Roma İmparaorluğu arasında imzalanan Anlaşmanın adıdır.
Attila: Avrupa hunlarının Efsane Hükümdarı
Galya: günümüzde genel olarak Fransa, Belçika, İsviçre ve İtalya’nın kuzey bölgelerini içeren Galya olarak tanımlanır.
Margos: Attila İle romalılar arsında imzalanan barış anlaşmasıdır.
Uldız: Attilanın oğludur.
Aşağıdaki etkinlikte verilen “Avrupa Hun Devleti” haritasını inceleyerek altındaki soruları cevaplayınız.

9. sınıf tarih dersi biryay yayıncılık sayfa 98 cevapları
SORU: Avrupa Hun Devleti’nin hüküm sürdüğü yerlerde günümüzde hangi devletler vardır?
CEVAP: Hemen hemen tümavrupa devletlernin toprakları bulunmaktadır. Kırım, ukrayna, Balkanlardaki devletler vs.
SORU: Avrupa Hun Devleti hangi imparatorluklarla ilişki kurmuştur?
CEVAP: Roma İmparatorluğu ile ilişki kurmuştur.

9.Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları sayfa 99 Cevapları
SORU: Avrupa Hunlarının dış politikası ile ilgili olarak neler söyleyebilirsiniz?
CEVAP: Hun dış siyasetine göre Doğu Roma (Bizans) baskı altında tutulacak, Batı Roma ile iyi ilişkiler kurulacaktı
8. Etkinlik: ANATOLİOS ANTLAŞMASI
Bizans İmparatorluğunun Margos Barış Antlaşması (434) koşullarına uymaması ve yıllık vergisini
ödemek istememesi üzerine, Attila II. Balkan Seferine çıktı. Attila Büyük Çekmece önlerine gelince zor durumda
kalan imparator antlaşma istedi. İmzalanan antlaşmaya göre;
a) Bizans, Hunlara ödediği vergiyi üç katına çıkaracak,
b) Bizans, Hunlara savaş tazminatı ödemeyi kabul edecek,
c) Tuna’nın güneyinde beş günlük mesafedeki yerler Bizans askerlerinden arındırılacak,
ç) Bizans, Hun ülkesinden kendi tarafına kaçanları bir daha kabul etmeyecektir.
Türkler Ansiklopedisi, C 1, s. 905. (Düzenlenmiştir.)
SORU: Attila’nın isteklerini Bizans İmparatoru’na kabul ettirmesi, Hun Devleti’nin gücü hakkında sizlerde hangi düşünceyi uyandırıyor?
CEVAP: Gerçekten çok güçlü bir devlet olduğunu anlayabiliriz. Demek ki Roma İmparatorluğu Hunların gücünü kabul etmiştir.
SORU:Antlaşma maddelerine göre Hun Devleti hangi alanlarda Bizans’a üstünlük sağlamıştır?
CEVAP:Ekonomik ve siyasi alanlarda üstünlüğünü kabul etmiştir.

9.Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları sayfa 100 Cevapları
SORU:Okuduğunuz bu bilgilere göre Attila’nın kişiliği hakkında hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz?
CEVAP: Attila adletli bir hükümdardır. Farklı d,nlere karşı hoş görülüdür.

10-9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları sayfa 101-102-103-104-105-106 Cevapları
9- Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları sayfa 101
SORU: Orhun Yazıtlarının önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz?
CEVAP: Orhun Yazıtları’nın Türk Tarihi Açısından Önemi
Türk tarihi hakkında bilgi veren bu anıtlar, Türkler tarafından yazılmış ilk belgelerdir.
Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin özelliğini taşırlar.
Yazıtlarda, Türk adı ilk olarak bir milleti ifade etmek üzere kullanılmıştır.
Türk dili ve edebiyatının en eski örneğidir.
Türk yazısının en eski alfabesiyle yazılmıştır.
Orta Asya kültürünün en açık olarak ifade edildiği belge özelliğini taşırlar.
Yazıtlarda, Türklerin tarihlerinin araştırılmasına imkân veren, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatlarıyla ilgili bilgiler bulunmaktadır.
Yazıtlar, sadece mezar taşları olmayıp, bütün Türk boylarına seslenen siyasî bir beyanname karakterini taşımaktadır.
SORU: Türkler Ergenekon’dan çıkışı neden bayram olarak kutlamaktadırlar?
CEVAP: Türkler Ergenokona esaretten kaçmak için sığınmışlardır. Yeterince çoğalınca buradan çıkmışlar ve bu çıkışı bayram olarak kutlamışladır. Çünkü bu onların yeniden dünyay yayılmak için güçlendiklerini göstermektedir.
3. Kök Türk Devleti’ni konu alan destanların hangileri olduğunu araştırınız.
CEVAP: Ergenekon Destanı · Bozkurt Destanı
4. Yanda verilen kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır?
Bağımsızlık: Bir milletin başka bir ulus tehakkümünden uzak olması demektir.
Destan: Milletleri derinden etkileyen tarihî ve sosyal olayları anlatan çoğunlukla manzum şekilde olan edebî eserlere “destan” denir
Hatun: Türklerde Hakanın Eşine Hatun denilir.
İlteriş: “İlteriş” isminin anlamı. Devleti, ülkeyi derleyip toplayan, birleştiren
İttifak:  İttifak, uluslararası ilişkilerde, türlü devlet veya güçlerin ortak eylemde bulunmak için oluşturduğu birliğe verilen
Orhun Anıtları: Türklere ait ilk yazılı belgelerdir. Moğolistanda bulunur.
Ötüken: Ötüken Türk, Altay, Moğol ve Orta Asya tarihlerinde kutsal başkenttir
SORU: Destanda anlatılanlara göre Türklerin yaşayışları hakkında neler söyleyebilirsiniz?
CEVAP: Türklerin demircilikle uğraştıkları ve bağımsızlıklarına düşkün olduklarını anlayabiliriz.
SORU:Ergenekon’dan çıkış Kök Türkler için ne anlama gelmektedir?
CEVAP: Esarretten kurtuluş demektir.

 9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları sayfa 102
SORU:Aşağıdaki haritayı inceleyerek Kök Türk Devleti’nin hangi devletlerle ilişki içinde olduğunu söyleyiniz?
CEVAP: Çinlilerle ve Avarlarla ilişki içersinde olmuş olabiir.
SORU:Mu-kan Kağan’ın gerçekleştirdiği faaliyetlerin Kök Türkler açısından sonuçları neler olmuştur?
CEVAP: Göktürk devletinin sınırları genişlemiş ve etrafındaki tüm türk boylarını kendine tabi kılmıştır.

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları sayfa 103
SORU:Kök Türk Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında ittifak kurulmasının nedenleri nelerdir?
CEVAP: Sasanilere karşı bizansla ittifak kurmuşlardır. Çünkü sasanilerde ipek yoluna hakim olmaya çalışmışlardır.
SORU:İpek Yolu hangi ülkelerden geçmektedir?
CEVAP: Çin, Şian Moğolistan, Karakurum Afganistan, Belh İtalya, Venedik Türkiye , İstanbul-Konya Özbekistan,Suriye , Halep
SORU:İpek Yolu’nun geçtiği güzergahta birçok Türk şehirleri bulunmaktaydı. Bu durumun Türk şehirlerine katkıları ile ilgili olarak neler söylenebilir?
CEVAP:Türk şehirleri canlı bir sosyal hayata sahip olur ve maddi açıdan zengileşiyordu.
SORU:İpek Yolu’nun geçtiği yerlerde bu gün hangi ülkeler bulunmaktadır?
CEVAP: Çin, Şian Moğolistan, Karakurum Afganistan, Belh İtalya, Venedik Türkiye , İstanbul-Konya Özbekistan,Suriye , Halep

 9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları sayfa 104
SORU:Kür Şad ve arkadaşlarının Çin’e karşı mücadeleye girmek istemesinin sebepleri nelerdir?
CEVAP:Türklerin bağımsızlığını sağlamak ve esir düşen Türkleri esaretten kurtarmak için
SORU:Kür Şad’ın az sayıda arkadaşıyla Çin Sarayı’nı basması ve bağımsızlık anlayışıyla ilgili ne söyleyebilirsiniz?
CEVAP:Bağımsızlıklarına ve özgür yaşama ne kadar düşkün olduklarını ve cesaretli olduklarını söyleyebiliriz.
SORU:Çinliler, Asya Hunlarını ve I. Kök Türk Devleti’ni yıkmalarına rağmen II. Kök Türk Devleti’ni neden yıkamamışlardır? Tahmin ediniz.
CEVAP:Tahmin ediniz derken tahmini şudur ki metinden de anlaşıldığı gibi köktürklerde derleyici ve toparlayıcı manasına gelen ,İLTERİŞ KAĞAN buna engel olmuştur. Birde KÖKTÜRKLERİ kendi ırkdaşları yenmiştir

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları sayfa 105
SORU:Kazılarda çıkarılan ve yukarıda fotoğrafı verilen Kök Türklere ait paranın üzerinde kadın resminin bulunması ne anlama gelmektedir?
CEVAP:Kadınların devlet yönetminde ve sosyal hayatta ne kadar önemli olduğunu gösterir.

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları sayfa 106
SORU:Yazıtların Türk tarihi açısından önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz?
CEVAP:Orhun Yazıtları’nın Türk Tarihi Açısından Önemi
-Türk tarihi hakkında bilgi veren bu anıtlar, Türkler tarafından yazılmış ilk belgelerdir.
-Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin özelliğini taşırlar.
-Yazıtlarda, Türk adı ilk olarak bir milleti ifade etmek üzere kullanılmıştır.
-Türk dili ve edebiyatının en eski örneğidir.
-Türk yazısının en eski alfabesiyle yazılmıştır.
-Orta Asya kültürünün en açık olarak ifade edildiği belge özelliğini taşırlar.
Yazıtlarda, Türklerin tarihlerinin araştırılmasına imkân veren, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatlarıyla ilgili bilgiler  bulunmaktadır.
-Yazıtlar, sadece mezar taşları olmayıp, bütün Türk boylarına seslenen siyasî bir beyanname karakterini taşımaktadır.
SORU:Sosyal devlet nedemektir? Metinde sosyal devlet anlayışına uyan yerleri söyleyiniz.
CEVAP:Sosyal devlet Halkın ihityaçlarını karşılayan devlet demektir. Metinde halkın ihyiaçlarını karşıladığını söylediği yerler buna örnektir.
SORU:Kağan’ın görevleri arasında neler yeralır?
CEVAP:devleti iyi yönetmek,adaletten ayrılmamak,halkın mal ve can güvenliğini korumak..

11-9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları sayfa 107-108-109 Cevapları
9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları Cevapları sayfa 107
SORU: Uygurların yerleşik hayata geçmelerinde neler etkili olmuştur? Araştırınız.
CEVAP: Talas Savaşından sonra Türk-Çin ilişkileri ekonomik yönden bir gelişme göstermeye başladı. Çin’deki ayaklanmayı bastıran “Böğü Kağan” dönüşte yanında getirdiği rahipler vasıtasıyla “Maniheizm” dininin ülkede yayılmasını sağladı.
SORU: Moğolların Türkleşmesinde Uygurların ne gibi katkıları olmuştur? Araştırınız.
CEVAP:Uygur devlet adamları moğolların hizmetide çalımış ve Moğollar arasında Türk kültürünün yayılmasına neden olmuşlardır.
SORU:  Aşağıdaki kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır?
Beş Balık: Uygurlar ait bir şehir.
Maniheizm: Mani dini ya da Maniheizm 3. yüzyılda Pers İmparatorluğu içinde, Mani (Kuran kişi) tarafından kurulan ve kısa sürede hızla büyük bir coğrafyaya yayılan bir din. Kutsal kitapları Arzhang (aHanlığı)’dır. Mani dini en parlak dönemini 8. yüzyılda Uygur Devleti’nin milli dini olarak ilan edilmesi ile yaşamışdır. Mani kelimesi eski Türkçe “Mengü” ve Çağatay Türkçesi’nde “Tanrı” demektir.
Ordu Balık:  Uygur Kağanlığı’nın aynı isimdeki başkentinde yer alan kale. Uygur Kağanlığı’na başkentlik yapmış o zamanlar Mubalik ismi verilen bir şehirdir.
Uygarlık: Uygarlık veya medeniyet, bir ülke veya toplumun, maddi ve manevi varlıklarının,  düşünce,  sanat , bilim , teknoloji ürünlerinin tamamını ifade eder. Uygar kelimesi, yerleşik hayata ilk geçen Türk kavimi olan Uygurlardan gelmektedir.
SORU: Türk halkının Mani dinini kabul etmek istememesinin nedenleri sizce neler olabilir?
CEVAP:Türklerin temel geçim kaynağı hayvancılıktır. Bu din ise et yemeği yasaklamaktadır. Türkler savaşcı bir karaktere sahiptir bu din ise kan dökmeyi yasaklamaktadır.

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları Cevapları sayfa 108
SORU: Uygurlar döneminde hukuki düzenlemelerin yapılmış olması, Uygurların yönetim anlayışları hakkında bize hangi bilgileri vermektedir.
CEVAP: Uygurların, zamanına göre çok ileri ve medeni bir toplum olduğunu belirtir.
13. Etkinlik: UYGUR KÜLTÜRÜ
Şehir (Beşbalık)de pek çok evler, kuleler ve bahçeler vardır. Uygurlar zeki, doğru karakterli ve namuslu insanlardır. Altın, gümüş, bakır ve demirden yapılan eşyalarla vazo ve çanak çömlek yapımında gösterdikleri mükemmellik ve fevkâladelik Allah tarafından âdeta yalnızca onlara verilmiş bir vergi gibidir. Uygurlarda ziraat da ileridir. Açtıkları kanallarla bahçe ve tarlalarını sulamışlardır. Uygurlar, süslü şapkalar ve kürk giymeyi çok severlerdi. Ülkenin samur derileri, beyaz keçeleri ve çiçeklerle süslenmiş kumaşları da çok ünlüydü.
Bahaeddin Ögel, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, C 1, s. 123, 128.
(Düzenlenmiştir.)
SORU:Yukarıdaki metni dikkate aldığınızda Uygurların yaşamı hakkında neler söyleyebilirsiniz?
CEVAP: Uygurlar yerleşik hayata geçmiş ve tarımla uğraşmaktadırlar.
14. Etkinlik: GÖÇ DESTANI’NDAN
Dokuz Oğuz ve On Uygurlar çoğalıp kudretlendiler. Uygur Devleti’ni kurdular. Tolga ve Selenge ırmaklarının bereketi içinde mutlu yaşadılar. Bir gün bu iki ırmak arasındaki bir ağacın üzerine gökten mavi bir ışık düştü. Bu ışık aylarca ortalığı nurlandırdı. Her yana tatlı nağmeler saçıldı. Sonunda ağacın gövdesi yarıldı. Meydana gelen yarıkta beş bölüm belirdi. Bu bölümlerin her birinde güzel bir bebek uyuyordu. Bunlar gökten indirilmiş kutsal yavrulardı. Uygurlar onlara birer isim koydular. En küçükleri olan Böğü Teğin’i kendilerine Hakan yaptılar. Böğü Han devri Uygurların refah ve bolluk çağı oldu. Aradan uzun yıllar geçti. Bir gün onun soyundan gelen toy bir hakan, Çinlilerle dost olmayı diledi. Aralarında sürüp giden savaşlara son vermek için bir Çin prensesi ile evlenmeye karar verdi.
Çinliler bu teklifi sevinçle kabul ettiler. Türk ülkesine felaket getirecek yeni dolaplar çevirmekten de geri durmadılar. Uygur ülkesinde Kutlu Dağ denilen ot bitmez bir kayalık vardı. Prensese ağırlık olarak o dağı istediler. Toy hakan buna razı oldu. Halbuki orası mukaddes bir dağdı, Uygur ülkesine bereket ve saadet veriyordu. O dağ vatanın bir timsaliydi. Çinliler kayaları söküp söküp götürdüler. Ondan sonra artık Uygurların yüzü gülmedi. Bereket kaybolup gitti. Irmaklar çekildi, topraklar ekin vermez oldu. O zaman Uygur ülkesindeki bütün insanlar ve hayvanlar,
— Gööç! Gööç! diye haykırmaya başladılar.
Yer, gök bu ses ile çınlayıp durdu. Tanrının laneti idi bu. Uygurları, değerini bilmedikleri yurtlarından kovuyordu. O zaman hep birden toplanıp göç ettiler ama nerede konakladılarsa bu “Gööç!” sesi onları bırakmadı. Daha batıya, daha batıya göçtüler. En sonunda Beşbalık şehrinin bulunduğu yere gelip yerleştiler. Yeniden çoğalıp düzene girdiler. Vatanlı, hakanlı millet oldular.
Mehmet Özel, Vatan, Millet ve Bayrak Sevgisi, s. 74-75.
(Özetlenmiştir.)
SORU: Göç Destanı’na göre Türklerin göçetmelerine yol açan nedenler nelerdir?
CEVAP:Çinlilerin entrikaları sonucunda gelen bereketsizlik.
SORU:Türklerde bağımsız yaşama duygusunun önemli olmasının nedeni sizce nelerdir?
CEVAP:Çünkü Türkler bağımsızlıklarına düşkündürler.
SORU:Uygurların yeni bir devlet kurmaları onların hangi özellikleriyle açıklanabilir?
CEVAP: Teşkilatcı özellikleri ileaçıklanabilir.

12- 9. sınıf Biryay yayınları Tarih ders kitabı cevapları 111-112-113-114-115 Cevapları
9. sınıf Biryay yayınları Tarih ders kitabı cevapları Sayfa 111 Cevapları
SORU:Türklerin geniş bir coğrafyaya yayılmalarının nedenleri nelerdir? Bu hangi sonuçları beraberinde getirmiş olabilir?
CEVAP:
a) Yaşam şekli ve ekonomi: Hayvancılıkla uğraşmamız ve göçebe yaşamamız farklı alanlara göç etmemize sebep olmuştur.
b) Anavatanın ihtiyaçları karşılamaması: Artan nüfus, değişen iklim ve salgın hastalıklar göçe etmemize sebep olmuştur.
c) Bağımsız yaşama arzusu: Anavatanda yaşanan gelimeler sonucu Türkler esir yaşamaktansa göç etmeyi tercih etmişlerdir.
d) Cihan Hakimiyeti Mefkuresi: Diğer devlet ve milletleri egemenlik altına alma fikri.
Bu hangi sonuçları beraberinde getirmiş olabilir?
a) Türk toplulukları başkalaşmıştır.
b) Din değiştiren Türk topluluklarından hristiyan olanlar benliklerini kaybetmiştir.
c) Türk kültürü dünyaya yayılmıştır.
Soru:Avrupa’da kurulan Türk devletlerinin benliklerini kısa sürede kaybetmelerinin sebepleri neler olabilir?
CEVAP:a) Hristiyan olmaları.
b) Dağınık boylar halinde yaşamaları.
c) Savaşlarda yaşanan insan kaybı ve anayurttan sürekli göçlerle beslenmemeleri.
Yanda verilen kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır?
Deşt-i Kıpçak: Kıpçak Bozkırı anlamına gelir. Kafkas Dağları’nın kuzeyinde, Dinyester ile İrtiş ırmakları arasındaki bölgenin tarihsel adı.
Germenler: Alman, Avusturya ve Hollanda’nın ana unsuru olan millet.
Hazar Barış Çağı: Hazarlar, güçlü ordularıyla 7. ve 9. yüzyıllar arasında bulundukları bölgede huzuru ve ulaşım güvenliğini sağladılar. Bu döneme “Hazar Barış Çağı” denir.
Manas Destanı: Hala yazılmaya devam eden dünyanın en uzun destanı
Yabgu: Kağan soyundan gelen kağandan sonra en üst yetkili.

9. sınıf Biryay yayınları Tarih ders kitabı cevapları Sayfa 111 Cevapları

9. sınıf Biryay yayınları Tarih ders kitabı cevapları Sayfa 112 Cevapları
Soru:Türklerin büyük bir kısmının Karadeniz’in kuzeyine yerleşmelerinin sebepleri neler olabilir? Bugün bu yerlerde hangi Türk devletleri vardır?
CEVAP:İkliminin, yerşekillerinin, bitki örtüsünün müsait oluşu, sulak oluşu, o dönemlerde bölgede Türklerden daha güçlü bir devletin bulunmayışı sebebiyle Türklerin büyük bir kısmının Karadeniz’in kuzeyine yerleşmişlerdir. Bugün Karadeniz’in kuzeyinde bağımsız bir Türk Devleti yoktur. Haritanın genelinde ise Türkiye, KKTC, Azerbaycan, Türkmenistan önemli TÜRK devletleridir.
15. Etkinlik: İBN-İ FADLAN’IN SEYAHATNAMESİNDE BULGARLAR
Buğday ve arpa bol olmasına rağmen en çok darı ve at eti yerler. Bir kimse birşey ekerse onu kendisi için hasad eder. Hükümdarın bundan hissesi yoktur. Yalnız, her ev senede bir kez hükümdara bir samur kürk verir. Hükümdar askerlerini herhangi bir yere akın yapmak için gönderir ve askerleri ganimet elde ederlerse bundan muayyen bir hisse alır. Hepsi kalpak giyerler. Hükümdar ata seyissiz, tek başına biner. Gezerken yanında muhafız bulunmaz. Sokaklardan ve çarşıdan geçerken herkes ayağa kalkar. Kalpaklarını çıkarıp koltuklarının altına alırlar. Hepsi kubbeli çadırlarda otururlar. Yalnız, hükümdarın çadırı çok büyüktür. Bin ve daha fazla insan
olabilir. Bir adam diğerini kasten öldürürse suçuna karşılık kısas olarak onu da öldürürler. Ramazan Şeşen, İbn Fazlan’ın Seyahatnamesi, s. 53, 54, 55. (Özetlenmiştir.)
SORU: Bulgarların kültürel özellikleri hakkında hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz?

9. sınıf Biryay yayınları Tarih ders kitabı cevapları Sayfa 114 Cevapları
16. Etkinlik: BİZANSLI TARİHÇİNİN GÖZÜYLE SİBİRLER
Bizanslı tarihçi Prokopios, Sibirlerin sahip oldukları askerî güç ve savaş teknikleri konusunda şunları söylemektedir: “Sibirler, insan hafızasının hatırlayabildiği zamandan beri İranlıların ve Romalıların sahip olamadığı ve düşünemediği savaş araçlarına sahiptirler. Öyle ki her iki impatorlukta mühendis eksik olmamış ve her devirde surları dövmek için savaş araçları yapılmıştır. Fakat şimdiye kadar böyle bir buluş ne ortaya konmuş ne de onlar gibi kullanılabilmiştir. Bu, şüphesiz insan dehasının bir eseridir.”
SORU:Bizanslı tarihçi Prokopios, Sibirlerin hangi özelliklerini ön plana çıkartmıştır? Neden?
CEVAP: Savaşçı özellikleri, savaş teknikleri ve savaş araçlarını ön plana çıkartmıştır. Çünkü o zamana kadar görmedikleri savaş araçlarını Sibirler kullanmakta idi

9. sınıf Biryay yayınları Tarih ders kitabı cevapları Sayfa 115 Cevapları
17. Etkinlik: KIRGIZ ÜLKESİ
Kırgız ülkesi bereketli, misafiri ve suları çok bir yerdir. Burada Çin hudutlarından akan çok sayıda nehir vardır. Bu nehirlerin en büyüğü Manhâr’dır, nehir suyu bol, akışı hızlıdır. Bu nehir üzerinde Kırgızların pirinç, buğday vb. hububatı öğüttükleri değirmenler bulunur. Elde ettikleri hububatı öğütüp ekmek yaparlar. Kırgız kadınları erkekler gibi her işle uğraşırlar. Çifçilik, hasat vb. konuların çoğuyla erkeklerin ilgisi yoktur. MÖ 4500-MS XIII. Yüzyıllar Arasında Barbar Türkler,
Dil, Din, Kültür, Bilim, Sanat ve Uygarlık, s. 41, 59. (Özetlenmiştir.)
SORU: Kırgızların yaşadığı yer ve kültürleri hakkında neler söyleyebilirsiniz?
CEVAP:Ekonomi tarıma, hayvancılığa ve ticarete dayanmaktadır. Hükümdarın gücü yetkilerinden değil, duyulan saygıdan gelmektedir. Göçebe yaşamın izleri çadır yaşamıyla devam etmektedir. Kısasa kısas uygulaması vardır.

13- 9. sınıf Biryay yayınları Tarih ders kitabı cevapları 116- sayfa 117
A. Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere tabloda verilen kelime ve kelime gruplarından uygun olanı yazarak cümleleri tamamlayınız.
1. I. Kok Turk Devleti .BUMİN KAĞAN. tarafından kurlmuştur. Başkenti .ÖTÜKEN. ‘dir.
2. Asya Hun Devleti’nin en guclu donemi .METEHAN. donemidir. Bu hukumdar askeri alan da.ONLU. sistemi getirmiştir.
3. Orta Asya’da Turklerle Cinliler arasında yapılan mucadelelerin temel nedenini .İPEK YOLU. ticaretine hakim olma mucadelesi oluşturur.
4. Kavimler Gocu’nden sonra Avrupa’da .FEODALİTE. rejimi ortaya cıkmıştır.
5. Attila doneminde Bizans İmparatorluğu ile .MARGOS. ve ANATOLYOS antlaşmaları imzalanmıştır.
6. Turklerin başka milletlerin egemenliği altına girmek istememeleri onların ..BAĞIMSIZLIK.. duşkun olduklarını gosterir.
7. Orhun Yazıtları .2.KÖKTÜRK(KUTLUK). Devleti donemin de Bilge Kağan, Kultigin ve Tonyukuk adına dikilmiştir.

B. Aşağıdaki cumlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” har fi yazınız.
(D) Çinliler, kuzey sınırlarını güvence altına almak ve Türk akınlarını önlemek amacıyla Cin Seddi’ni  yapmışlardır.
(Y) Turklerin Orta Asya’dan göçetmelerin de yalnızca coğrafi faktorler etkili olmuştur.
(D) Orta Asya’da tarihi bilinen ilk Türk devleti Büyük Hun Devleti’dir.
(D) İlk Türk devletlerin de, önemli devlet işlerinin goruşulup karara bağlandığı yere kurultay denilirdi.
(Y) Yerleşik hayata gecen, kağıt ve matbaayı kullanan ilk Türk devleti Büyük Hun Devleti’dir.
(Y) Museviliği kabul eden ilk Türk devleti Karluklardır.
(D) Avarlar ve Pecenekler İstanbul’u kuşatan ilk Turk topluluklarıdır.

C. Aşağıdaki destanların numaralarını ait olduğu devletlerin adının yanındaki parantezin içine yazarak destanlarla devletleri eşleştiriniz.
1. Oğuz Kağan Destanı          ( 2 ) Kok Turkler
2. Ergenekon Destanı            ( 1 ) Hunlar
3. Manas Destanı                  ( 5 ) Uygurlar
4. Alper Tunga Destanı          ( 4 ) İskitler
5. Tureyiş Destanı                 ( 3 ) Kırgızlar
                                           ( ) Sabirler

Ç.      Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. Türklerin Orta Asya’dan değişik bölgelere göç etmelerinde siyasi, ekonomik, sosyal ve coğrafi faktörler etkili olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu göç hareketlerinin nedenleri içinde yer almaz?
A) Aşırı nüfus artışı
B) Hayvan hastalıkları
C) Çin ve Moğol baskısı
D) İklimin değişmesi
E) Türk boyları arasındaki mücadelelerin sona ermesi

2. Türk devletlerin de devleti yönetme yetkisi olan “Kut”un tanrı tarafından hükümdarın bütün erkek çocuklarına geçtiğine inanılmıştır.
Bu anlayış aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?
A) Hükümdarın sorumluluklarının azalmasına
B)Hatunun devlet yönetiminde etkili olmasına
C) Taht kavgalarının yaşanmasına
D) Türk devletlerinin uzun süre yaşamasına
E) Türk siyasi birliğinin sağlanmasına

 3. Aşağıdakilerden hangisi Uygurları, Orta Asya’da ki diğer Türk devletlerinden ayıran özelliklerden biri değildir?
A) Bilim ve sanatta ileri gitmeleri
B) Yerleşik yaşama geçmeleri
C) Budizm ve Maniheizm’i benimsemeleri
D) İlk düzenli orduyu kurmaları
E) Kâğıt ve matbaayı kullanmaları

4.Orhun Yazıtları’nda geçen;
I. Hükümdarın halkına hesap vermesi
II. Hükümdarın aç olanları doyurup çıplakları giydirmesi
III. Çin’in entrikalarına aldanılmaması
bilgilerinden hangisi ya da hangileri Kök Türklerin sosyal devlet anlayışını benimsediğini göste­rir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

D. Aşağıdaki çalışmaları defterinize yapınız.
SORU:-Türklerin Orta Asya’dan değişik bölgelere göç etmelerinin sebepleri arasında neler yer almaktadır?
CEVAP: Aşağıdaki Tabloya bakarak bu sorunun Cevaplarını bulabilirsiniz.
SORU: 2–Orhun Anıtlarının Türk tarihi ve Türk edebiyatı açısından önemini açıklayınız.
CEVAP:
1 – Türk kültür tarihinin, bugün için bilinen ilk yazılı belgeleridir.
2 – Turklerin en eski yazili urunudur ve 720-738 yillarini kapsar.
3 – Turk tarihini, toplumun yasama bicimini, dunyaya bakis acisini ortaya koyar.
4 – Türk dili, edebiyatı ve Türk tarihinin ilk ve ebedi abideleridir
5 – Türk dili üzerinde çalışan alimler için hazine kadar değerli bir kaynaktır.
6 – VIII. asırda yazılan kitabelerin dili ve her satırında ifade edilen fikirler emsalsizdir.
7 – Türk töresinin, Türk medeniyetinin, yüksek Türk kültürünün yazılı belgesidir.
8 – Bu anıtlar Türk adının, Türk milletinin isminin geçtiği ilk Türkçe metindir.
SORU: 3-Orta Asya’da kurulan Türk devletlerinin yıkılmasına etki eden faktörleri açıklayınız.
CEVAP: Bu konuda web aleminde doğru dürüst bir bilgi bulamazsınız. Şimdi buradaysanız şanslısınız. Aşağıda bunları kısaca açıklamaya çalışacağım. Türk devletlerini yıklımasına neden olan etkenler 1- Taht kavgaları, 2-Boylar arası çekişmeler 3- Çin Entrikaları
SORU: 4-Türk adı ile ilgili görüşler hakkında bilgi veriniz.
CEVAP:Türk adı ilk kez Orhun Kitabeleri’nde, “Türük” biçiminde yer alır. Türk adının hangi an­lama geldiği hususunda birçok araştırma yapılmıştır. Türk adı Uygur metinlerinde “güç, kuvvet”, Kaşgarlı Mahmut’un Divan-ı Lügati’t-Türk adlı eserinde “olgunluk çağı”, Çin kaynaklarında “miğfer” anlamında kulla­nılmıştır. Ziya Gökalp ise Türk isminin “töreli, kanun, nizam sahibi” anlamına geldiğini ifade etmiştir.
SORU: 5-Kavimler Göç’ünün sonuçlarını maddeler hâlinde yazınız.
CEVAP:-Avrupa uzun yıllar boyunca karışıklık içinde kal­mıştır.
-ilk Çağ kapanmış, Orta Çağ başlamıştır.
-Roma imparatorluğu 395 yılında Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır, 476 yılında Batı Roma İmparatorluğu yıkıl­mıştır.
-Roma toprakları üzerinde birçok Germen devleti kurulmuştur. Bunların en önemlisi Frank İmparatorluğu’dur.
-Germen kavimleri arasında Hristiyanlık yayılmış, kilise ve Papalık güçlenmiş, skolastik düşünce egemen olmuştur.
-Avrupa’daki kavimlerin birbirleriyle karışıp kaynaşmaları ile Avrupa’nın etnik yapı­sı değişmiş; bunun sonucunda bugünkü İngiltere, -Fransa ve ispanya gibi devletle­rin temeli atılmıştır.
-Avrupa’da Feodalite (Derebeylik) rejimi­nin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır.
-Türkler Avrupa’da birçok devlet kur­muşlardır. (Avrupa Hun imparatorluğu, Avarlar, Macarlar ve Bulgarlar).
-Türk kültürü Avrupa’ya yayılmıştır. (Atın orduda kullanılması, ceket ve pan­tolon giyilmesi.)
-Avrupa’da Hunların etkisi ile özellikle ede­biyatta, müzikte ve sanatta canlanmalar görülmüştür.
SORU: 6-Orta Asya’da Türkler ile Çinliler arasında yapılan Mücadelelerin nedenlerini yazınız.

CEVAP:İpek yoluna hakim olmak

14-9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları Cevapları Sayfa 119-120-121-122-123
9. Sınıf Biryay yayınları tarih kitabı cevapları sayfa 119
SORU: İslamiyet öncesi Arap Yarımadası’nda Araplardan başka milletler yaşamadığı hâlde siyasi ve dinî birliğin olmamasının nedenlerinin neler olabileceğini araştırınız.
CEVAP: Kabilecilik anlayışından kaynaklanmaktadır.
SORU: İslamiyetin doğduğu sırada dünyada hangi büyük devletler bulunduğunu araştırınız.
CEVAP: Bizans, Köktürkler, Sasaniler, Avrupa devletler,
SORU: Yanda verilen kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır?
Aforoz: Hristiyanlıkta dinden çıkarma
Cahiliye: İslam öncesi Arap yarım adasında yaşanan döneme denir.
Endülüjans:
Gök Tanrı: Orta asya türk devletlerinde inanılan din
Putperestlik: puta tapıcılık
Skolastik
Ukaz : Panayır.
Zerdüştlük :

9. Sınıf Biryay yayınları tarih kitabı cevapları sayfa 120 
SORU: Dünya’nın ve Arap Yarımadası’nın içinde bulunduğu siyasi, ekonomik ve kültürel durum hakkında çıkarımlarınız nelerdir? Açıklayınız.

9. Sınıf Biryay yayınları tarih kitabı cevapları sayfa 121 
SORU: İslamiyetten önce Araplar ve Türkler karşılıklı olarak hangi ürünleri alıp satmış olabilirler?
CEVAP: Orta Asya Türklerinde genel olarak Hayvancılıkla uğraşıldığı için Tarım ürünleri satmış olabilirler. Birde İpek yolu Üzirende kurulan Türk devletleri Çinden gelen malları Araplara satmış olabilirler. Araplar ise Türklere Tarım ürünleri möesela Hurma satmış olabilir.

9. Sınıf Biryay yayınları tarih kitabı cevapları sayfa 122 
SORU: Hz. Ömer’in anlattıklarından hareketle İslamiyet öncesi Arapların yaşayışı ve dinî inanışlarıyla ilgili neler söyleyebilirsiniz?
CEVAP: Hz. Ömerin anlattıklarında çıkarımlar yapacak olursak Araplarda puta tapıcılığın olduğunu kız çocuklarının toplumsal hayatta hiç bir değeririnin olmadığını görürürüz.

 9. Sınıf Biryay yayınları tarih kitabı cevapları sayfa 123 
SORU: Arabistan’ın İslamiyet öncesi sosyal yapısı hakkında neler söyleyebilirsiniz?
CEVAP: Araplar Şeirde yaşayanlara MEDENİ, Çöllerde yaşayanlara BEDEVİ demektedirler. Arabistanın koşullarının insanlar arası ilişkileri kısıtlamasından dolayı kabilecilik anlayışı yayınlamıştır. Ticaretle uğraşan arapların panayırları son derece meşhurdur. Bu panayırlar sayesinde insanlar alış verişleri yapmaktadırlar. Kız çocuklarının toplumda değeri bulunmamaktadır.
SORU: İslamiyetten önce Arabistan Yarımadası’nda halkın geçim kaynakları arasında neler yer almaktadır?
CEVAP: Tarım, Hayvancılık ve Ticaret ie geçindikleri bilinmektedir.

15-9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları Cevapları Sayfa 124-125-126-127-128-129-130-131-132
9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları  Cevapları Sayfa 124
SORU: Mekkeli Müşriklerin İslam dinine tepki göstermelerinin nedenleri neler olabilir?
CEVAP: Mekkeli Müşrikler büyük oranda Ekonomik kaygılar dolayısıyla İslam dinine karşı çıkmışlardır.  Birde kendi soylarından peygamber gelmediği için karşı çıkmışlardır.
SORU: Hz. Muhammed’in, İslam dinini yayarken karşılaştığı güçlükler neler  olmuştur?
CEVAP: Hz. Muhammed’in, İslam dinini yayarken bir çok güçlükle karşılaşmıştır. Bunlar Müslümanlara işkenceler zulümler ve göç etmek zorunda kalma şeklinde sıralanabilir.
SORU: Yanda verilen kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır?
Bi’at:  Bağlılığını, itimadını bildirmek; rey vermek, anlamına gelen ve İslâm toplumlarında hükümdarların dinsel yargı gücüne sahip olabilmeleri, meşru (yasal) ve yetkili sayılabilmeleri için halktan aldıkları söz, bağlılık andı veya yetkisidir.
El-Emin: Güzel ahlâkı, ticaretteki dürüstlüğü, zekiliği ve iş bilirliği, insanlara karşı tutumu, adaletli olması ve hakkı gözetmesi, hoşgörülü ve güler yüzlü oluşu ,merhametli ve şefkatli olması Hz. Muhammed’in (SAV) kısa zamanda herkes tarafından tanınmasını ve sevilmesini  sağladı. Bu nedenle henüz peygamber olmadan kendisine Mekke halkı tarafından “Muhammedül Emin” (Güvenilir Muhammed) lâkabı verilmişti.
Ensar: Terim olarak, İslam dininin tarihsel gelişimi açısından büyük bir öneme sahip olan Hicret olayı ile bir topluluğa kimlik olarak terimleşmiştir. İslam tarihinde Mekke’den Medine’ye göç eden Muhacirlere yardım eden, Medineli Müslümanlara Ensar denmiş; Kur’ân-ı Kerim’de Allah tarafından bu topluluk işaret edilerek yer almıştır.
Hicret:  HZ.Muhammed ve diğer müslümanların, baskılardan kurtulmak için 622’de Mekke’den Medine’ye göç etmelerine verilen isimdir
Hutbe:  İslam dininde cuma ve bayram namazlarında minberde imam tarafından okunan dua ve verilen öğüt
Muhacir: Mekke’den Medine’ye Hicret eden İlk Müslüman gruplar
Vahiy:  İslami terminolojide, buyruk veya düşüncelerin Allah tarafından peygamberlere bildirilmesi eylemine veya bu bildirinin kendisine denir. İslami inanışta vahiy peygamberlere gelir ve sadece Cebrail aracılığıyla iner.
“Hz. Muhammed, zeki, sakin, kendinden emin, ölçülü ve dengeli tutuma sahip, sözü dinlenir, herkes tarafından sevilen ve takdir edilen, doğruluğundan ve samimiyetinden şüphe edilmeyen bir karaktere sahipti. Onunla peygamberlik öncesinde ticari ilişkilerde bulunanlar, çok iyi arkadaş olduğunu, hak hususunda hatır gönül tanımadığını, zerre kadar riyâkârlık yapmadığını söylemişlerdir. Yalan söylemezdi. Dost düşman herkes onun yalan söylemediğini itiraf ederdi. Akrabalarının hakkını gözetir, ailesiyle ilgilenir, geçimini helal yoldan kazanır, muhtaçlara, zayıf ve güçsüzlere yardımda bulunur, misafire ikram eder, herkesle iyi geçinirdi.”
SORU: Yukarıdaki metni dikkate aldığınızda Hz. Muhammed’in nasıl bir kişiliğe sahiptir?
CEVAP: Okuma Parçasının her bir cümlesinde zaten Peygamber efendimizin bir özelliği anlatılmıştır. Sonuç olarak ise şunu söyleyebilirisiz. Peygambermiz Güvenilir ve tam bir lider özelliği gösteren kişidir.

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları  Cevapları Sayfa 125
2. EtkinliK: KÂBE’NİN HAKEMLİĞİ
Resulullah otuz beş yaşlarındaydı. Kureyşliler, Kâbe’yi tamir ediyordu. Zaman zaman Hz. Muhammed de çalışıyor, onlarla birlikte taş taşıyordu. Kâbe’nin tamiri bitip sıra Hacerü’l-Esved (Kara Taş)’i yerine koymaya gelince kabileler arasında tartışma çıktı. Taşı yerine koyma şerefi kime ait olacaktı? Tartışma büyüdü, nerede ise aileler birbirine girecekti. Sonra birisi bir teklifte bulundu. Kâbe’ye Şeybe kapısından ilk gelen hakem olacak ve o ne derse herkes onu kabul edecekti. İlk gelen Hz. Muhammed oldu. Bütün kabileler buna sevindiler. “Muhammed emin bir kimsedir, onun hakemliğine razıyız.” dediler. Durumu kendisine arz ederek hakemliğini istediler. Hz. Muhammed, kabul etti, hırkasını yere serdi. Hacerü’l-Esved’i üzerine koydu ve: “Her aileden birer kişi ucundan tutsun.” dedi. Hep beraber taşı kaldırıp konulacağı yere getirdiler. Hz. Muhammed de taşı bizzat kendi eliyle alıp yerine yerleştirdi. Hasan Karaköse, Ortaçağ Tarihi ve Uygarlığı, s. 9. (Düzenlenmiştir.)
SORU:  Hz. Muhammed’in güvenilir kişiliği, etkinlikte anlatılan olayda Kureyşliler ile Mekkeliler arasındaki barışa nasıl bir katkı sağlamıştır?
CEVAP: Olumlu yönde bir katkıda bulunmuştur. Çünkü eğer böyle bir pratik çözüm bulunmasaydı kan akacak ve böylelikle uzun yıllar sürecek huzursuzluk başlayacaktı.
SORU: İlk Müslüman olan kişilerin toplumdaki konumu göz önüne alındığında bu durum İslam dininin hangi özelliği ile açıklanabilir?
CEVAP: Kendisine ilk olarak eşi Hz. Hatice inandı. İkinci olarak amcasının oğlu Hz. Ali, daha sonra azad ettiği kölesi Zeyd ve Hz. Muhammed’in yakın arkadaşı Hz. Ebu Bekir Müslüman oldular.
Yukarıda anlatılanlar bakarsak toplumun hemen her sınıfından İslam dinini kabul edenleri görürüz. Buda İslam dininin Kuşatıcı bir din olduğunun göstergesidir.

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları  Cevapları Sayfa 126
SORU: Hz. Muhammed’in peygamberlikten vazgeçmesini isteyenlere karşı verdiği cevabı değerlendirdiğinizde neler söyleyebilirsiniz?
CEVAP: Görevine Sadık ve Peygamberlik mesleğini hiç bir dünya menfaatine değişmeceğini anlıyoruz.

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları  Cevapları Sayfa 127
3. Etkinlik: İSLAM’DA KARDEŞLİK
Hz. Muhammed, Mekke’den Medine’ye hicret ettiği zaman orada iki büyük Arap kabilesi (Evs ve Hazrec kabileleri) yaşıyordu. Bu iki kabile cahiliye döneminde birbiriyle uzun süren savaşlar yapmıştı. Hz. Muhammed daha başlangıçta İslam’da kardeşlik esasını getirmiş ve bunu birbirlerine mirasçı olma hususunda akrabalık bağı kadar kuvvetli kılmıştı. Müslümanlar Medine’ye hicret edince aralarındaki kardeşliğin sınırları genişledi. Hz. Muhammed, Mekke’den göç eden Müslüman (muhacir)larla, Medineli Müslüman (ensar)lar arasında kardeşlik tesis etti. Bu kardeşliğin gayesi, Mekke’de her şeylerini bırakarak Medine’ye gelen, dinleri uğruna vatanlarını terk eden muhacirleri desteklemek, maddi sıkıntılarını bir ölçüde de olsa hafifletmeye çalışmak, yurtlarından ayrı düşmenin vermiş olduğu garipliği ve mahzunluğu gidermekti. Medine’de 186 aile birbiriyle kardeş hâle geldi. Bu anlayış İslam medeniyetinin temelini oluşturan en güçlü bağdır.
SORU: Hicret olayı ile birlikte İslam toplumunda ne gibi bir değişim yaşanmıştır?
CEVAP:Hicret İslam toplumunda kaynaşmaya neden olmuştur. Ensar ve Muhacir kardeşliği pekişmiştir.
SORU: Müslümanların kardeş ilan edilmesi ne gibi sonuçlar meydana getirmiş olabilir?
CEVAP: Bu anlayış İslam medeniyetinin temelini oluşturan en güçlü bağdır
4. Etkinlik: MEDİNE SÖZLEŞMESİ
Hicretten sonra Medine halkı şu üç ana gruptan meydana geliyordu:
• Muhacir ve ensardan meydana gelen Müslümanlar
• Beni Kaynuka, Beni Nadir ve Beni Kureyza’dan meydana gelen Yahudiler
• Henüz Müslüman olmamış Araplar ve sayıları az olan Hristiyanlar
Hz. Muhammed, Medine’de yaşayanlarla bir sözleşme yaptı. Böylece dilleri, dinleri, kültürleri farklı olan ancak aynı topraklar üzerinde yaşayan insanların, uymaları gereken evrensel kuralları bu sözleşmeyle ortaya koydu. Bu sözleşme “Medine Sözleşmesi (Vesikası)” olarak bilinir ve bir anayasa niteliği taşır.
47 maddeden oluşan Medine Sözleşmesi’nin bazı maddeleri şunlardır:
• Bir saldırı olduğu takdirde Medine hep beraber savunulacaktır.
• Müslümanlar ve Yahudiler Mekkeli müşriklerle ittifak yapmayacaklardır.
• Hz. Muhammed’in izni olmadan hiç kimse sefere çıkmayacaktır.
• Her topluluk birbirinin haklarına saygı gösterecektir.
• Yahudiler kendi dillerinde serbest olacaklardır.
SORU: Medine Sözleşmesi neden bir anayasa özelliği taşımaktadır?
CEVAP: Çünkü Şehir devletinin kuralları bu maddelerle belirlenmiştir.
SORU: Farklı dinlere mensup insanların bir arada yaşamasını sağlayan unsurlar nelerdir?
CEVAP: Karşılıklı güven, Ortak amaçlar,

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları  Cevapları Sayfa 128
SORU: Hz. Muhammed’in müşriklerden bazılarını Müslümanlara okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakması onun hangi yönünü gösterir?
CEVAP: Eğitime verdiği önemi gösterir.

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları  Cevapları Sayfa 129
SORU: Uhud Savaşı’nı komutan asker ilişkisi açısından değerlendirdiğinizde neler söyleyebilirsiniz?
CEVAP:Uhud savaşında Okcular yerlerini terketmişlerdir. Komutanın sözünden çıkılmıştır. Buda stratejik açıdan hataya sebep olmuştur.
SORU: Hz. Muhammed’in, hendek kazma fikrini ortaya atan Selman- ı Farisi’ nin düşüncesini kabul etmesi onun hangi özelliğini  göstermektedir?
CEVAP: istişareye verdiği önemi gösterir. Farklı fikirlere saygıyı öğretir.

9.Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları  Cevapları Sayfa 130
SORU: Hudeybiye Antlaşması’ nın üçüncü maddesine, Müslümanların önde gelenlerinin karşı çıkmasına rağmen Hz. Muhammed’in böyle bir maddeyi kabul etmesinin sebepleri sizce neler olabilir?
CEVAP:Bunu bu maddenin doğurduğu sonuçları söyleyerek daha iyi açıklayabiliriz. Bu maddeye göre medineye kabul edilmeyen müslüman olan gençler bir araya gelerek şam ticaret yolunu tehdit eder vaziyet alınca mekkeliler bu maddeyi iptal etmek istemişlerdir.

9.Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları  Cevapları Sayfa 131
SORU: Hz. Muhammed’in Mekke’de genel af ilan etmesi onun hangi yönünü gösterir?
CEVAP:Affedici özelliğini gösterir.

9.Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları Cevapları Sayfa 132
6. Etkinlik: HZ. MUHAMMED’İN VEDA HUTBESİ
Hz. Muhammed, 632 yılında ailesi ve kalabalık bir Müslüman grubuylahac görevini yerine getirmek için Mekke’ye gitmiştir. Bu hac sırasında 100.000 kişiden fazla bir topluluğa hitaben bir hutbe okumuştur. Hz. Muhammed’in bu  hutbesi İslam  tarihinde Veda Hutbesi olarak adlandırılır . Veda Hutbesi , dünyada insan haklarına yönelik  ilk belgelerden biridir.
Aşağıdaki metin Veda Hutbesi’nden kısaltılarak alınmıştır.
… Ashabım! Kimin yanında bir emanet varsa onu hemen sahibine versin. Cahiliye devrinde güdülen kan davaları tamamen  kaldırılmıştır. Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ve böylec e bütün Müslümanlar kardeştir. Bir  müslümana kardeşinin  kanı  da  malı da helal olmaz. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız.
İnsanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah’tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz, kadınları Tanrı emaneti olarak
aldınız. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, onların da sizin üzerinizde hakları vardır.
Ey insanlar! Hepiniz Adem’in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Arap’ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi kırmızı tenlinin siyah  tenliye , siyah tenlinin de kırmızı tenliye bir üstünlüğü yoktur. Suçlu, kendi suçundan başka suç ile suçlanamaz. Baba, oğlunun suçu üzerine, oğlu da babasının suçu üzerine suçlanamaz.
Doğuştan günümüze Büyük İslam Tarihi, C 1, s. 242, 243.
 SORU: Sizce Veda Hutbesi’ndeki hangi ifadeler evrensel özellikler taşımaktadır?
CEVAP:Yaşama hakkı, kadın hakları, masumiyet, ırkıçılık karşıtlığı
SORU: Hz. Muhammed’in ırkçılığa karşı olduğunu gösteren sözlerini söyleyiniz.
CEVAP:Arap’ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi kırmızı tenlinin siyah  tenliye, siyah tenlinin de kırmızı tenliye bir üstünlüğü yoktur.
SORU: “Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız.” sözünden neler anlıyorsunuz?
CEVAP:Kimse kimseye zulmetmemeli, zulme maruz kalmamalı.
SORU: Hz. Muhammed, insanlardan kadın haklarına titizlikle uyulmasını neden istemiştir?
CEVAP:Allah’ın emaneti oldukları için. Bir Toplumda kadınlar ne kadar değerlidir bunu zaten islam dini tespit etmiştir.
SORU: Hz. Muhammed’in kişisel haklar ve eşitlik konusundaki görüşleri nelerdir?
CEVAP: Herkesin yaşama, ırkından dolayı dışlanmama, haksız yere suçlanmama hakkı vardır. Deri rengi ne olursa olsun tüm insanlar eşittir.

16-  9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları Cevapları Sayfa 133-134-135-136-137
9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları Cevapları Sayfa 133
SORU: Hz. Muhammed’in vefatının ardından İslam Devleti yöneticilerinin işbaşına nasıl geçtiklerini araştırınız.
CEVAP: Dört Halife Dönemi olarak adlandırılan bu dönemde Bir nevi seçile iş başına gelmişlerdir.
SORU: Kur’an-ı Kerim’in kitap hâline getirilmesinin gerekçeleri nelerdir? Araştırınız.
CEVAP: Hz. Muhammed’in ölümün­den hemen sonra, İslâm dininden dö­nenlerin görülmesi ve bunun birden bi­re çığ gibi büyümesi, ordu içinde öle­nlerin, savaşlarda şehit olan hafız sahabelerin olması, halife Hz. Ebubekir ile Hz. Ömer’i bu konuda önlem almaya gö­türdü.Bu dönemde, Kuran’ın tamamı yazıla­rak mushaf oluşturanların elindeki sayfaları, belli bir sıraya göre düzenlenmiş değildi. Sonunda Ömer’in ısrarı ile Ebubekir de Kuran toplanması ve bir kitap haline getirilmesine razı oldu. Bunun için önce Zeyd bin Sabit’ten bu görevin yerine getirilmesini istediler. Zeyd bin Sabit, başlangıçta kaygılandıysa da, Hz. Ömer durumu anlatması sonucu razı oldu. Önce ellerinde Ku­ran metinleri yazılı olan tüm Müslü­manlardan bunlar istendi. Ayrıca bu metinlerin doğrudan Peygamber’in ağ­zından yazıldığına ilişkin, iki de şahit getirmelerini koşul koştu. Titiz bir ça­lışmadan sonra, Kuran metinleri bir­leştirildi. Hazırlanan Kuran nüshası Halife Ebubekir’e teslim edildi. Ondan sonra da Ömer’e geçti. Hz. Ömer’in ölümünden sonra kızı Hafsa’da kaldı.
SORU: Yanda verilen kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır?
Beytül Mal: İslam devletlerinde devlet hazinesidir
Halife: Peygamberimiz Hz. Muhammedin vekili olarak islam dünyasının lideri olan kişilereHalife denilmektedir
Harici: islam tarihinde başta halife ali yanlısı olan meşhur hakem olayı sonrası halife ali ve sahabe muaviyeye başkaldıran ve onları şirke girmekle suçlayan günümüzde pek etkinliği bulunmasada ibadi kolu ummanda resmi mezhep olan islam fırkası.
İkta:  Bir kişinin mülkiyetinde olmayıp devlete ait olan toprakların vergilerinin veya gelirlerinin asker veya sivil erkâna hizmet ve maaşlarına karşılık verilmes
Ordugâh: Ordugah tarihte kara ordularının ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan kamplara denir
Ridde: İslamiyeti içtenlikle benimsemedikleri hâlde, sadece Hz. Muhammed’in kişisel otoritesi ile İslamiyete bağlı görünen birçok kabile vardı. Bu kabileler, Hz. Muhammed’in ölümünü fırsat bilerek zekât vermemeye ve İslamiyetten ayrılmaya başladılar. İslamiyetten ayrılan bu kabilelerin yeniden İslamiyete katılmaları sağlandı. İslam tarihinde bu olaya ridde (dinden dönenler) olayı denilir.
Sıddık: Hazret-i Ebû Bekr’in lakabı.
Hz. Muhammed hayattayken kendisinden sonra kimin devlet başkanı olacağını belirlememişti. Bu nedenle Hz. Muhammed’in vefatından sonra yerine kimin halife olacağı konusu tartışmalara neden oldu. Bazı Müslümanlar Hz. Muhammed’in cenaze işleriyle uğraşırken bazı Müslümanlar da Hz. Muhammed’in yerine İslam Devleti’ni kimin yöneteceğini belirlemeye çalışıyorlardı. Durumu öğrenen Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer, Müslümanların toplandığı yere gittiler. Sözü alan Hz. Ömer heyecanla Hz. Ebu Bekir’e dönerek
“Sen Allah’ın resulünün emriyle Müslümanlara namaz kıldırdın. Ona hepimizden daha yakındın. Biz seni halife kabul ediyoruz.” dedi. Diğer Müslümanlar da Hz. Ömer’in bu düşüncelerine katıldılar ve Hz. Ebu Bekir birinci halife ilan edilmiş oldu. Hz. Ebu Bekir’den sonra sırasıyla Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali seçimle halife oldular. İslam tarihinde bu yeni döneme Dört Halife veya Hülefa-i Raşidin (Büyük Halifeler) Devri denir (632-661).
SORU: Hz. Ebubekir’in ilk halife seçilmesinde etkili olan sebepler nelerdir?
CEVAP: Bu Sorunun Cevabını yukarıdaki paragraftan alarak cevaplayabiliriz. Hz. Ömer, Müslümanların toplandığı yere gittiler. Sözü alan Hz. Ömer heyecanla Hz. Ebu Bekir’e dönerek “Sen Allah’ın resulünün emriyle Müslümanlara namaz kıldırdın. Ona hepimizden daha yakındın. Biz seni halife kabul ediyoruz.” dedi.
SORU: Dört halifenin seçimle işbaşına gelmesi size hangi yönetim anlayışını hatırlatmaktadır? Neden?CEVAP:Cumhurtiyet yönetimini hatırlatmaktadır. Çünkü bir nevi seçim vardır.

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları Cevapları Sayfa 134
7. Etkinlik: HZ. EBU BEKİR’İN TAVSİYELERİ
Hz. Ebu Bekir Suriye’ye gönderdiği orduyu uğurlarken komutan Usame’ye şu tavsiyede bulunmuştur: “Davanıza ihanet etmeyin. Savaşta bile insaftan ayrılmayın. Çocukları, yaşlıları, kadınları öldürmeyin, zulmetmeyin. Hurma ve diğer meyve ağaçlarını; koyun, keçi ve diğer hayvanları, yeme dışında bir amaçla kesmeyin, telef etmeyin. Kiliselerde ibadete çekilenlere rastlarsanız onları ibadetleri ile başbaşa bırakın.”
SORU:Hz. Ebu Bekir’in komutan Usame’ye tavsiyeleri dikkate alındığında onun kişisel özellikleri ile ilgili neler söylenebilir?
CEVAP:MErhametli Farkı görüşlere ve dinlere karşı hoşgörülü, Hayvan sever bir kişilik olarak söyleyebiliriz. Sizlerde paragrafı okuyarak daha fazla özellik yazabilirsiniz.
SORU:Etkinlik Hz. Ömer’in “Adalet mülkün temelidir.” sözünden neler anladığınızı belirten bir kompozisyon yazınız.
CEVAP:Komposizyon yazarken Hz Ömerin Adaletinden bahis açılabilir. Hayatı hakkında kısa bir bilgi araştırmak ve okumak bu soruyu cevaplamak için yeterli olacaktır. Hiç bir şey bilmeden Kompozisyon yazmak mümkün değildir.

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları Cevapları Sayfa 135
SORU:Hz. Ömer dönemindeki kurumlar hangi amaçla kurulmuştur?
CEVAP:Devletin Sınırları genişlemiş ve nufusu artmıştır bu sebeple yönetimi kolalaştırmak adına bir çok düzenleme yapılmıştır.

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları Cevapları Sayfa 136
9. Etkinlik: HZ. ÖMER’İN HALKLA İLİŞKİLERİ
Hz. Ömer, halka karşı son derece şefkatli ve merhametliydi. Onların haklarını daima korurdu. Birgün Hz. Ömer halka yiyecek dağıtıyordu. Herkes sırasını beklerken sahabenin ileri gelenlerinden Sa’d B. Ebi Vakkas sıraya dikkat etmeyip öne geçti. Bunun üzerine Hz. Ömer onu uyararak sırasına geçmesini istedi ve şöyle dedi: “Sen Allah’ın adaletini gözetmiyorsan ben sana öğretirim.” Halifeyi kızdıran, sıraya ve eşitlik ilkesine uyulmamasıydı.
Hz. Ömer, Beytülmal’de toplanan paraları israf etmekten kaçınırdı. Maaşını Beytülmal’den aldığı hâlde en azını alırdı. Çoğu zaman ihtiyacını karşılayamaz, Beytülmal emirinden borç isterdi. Hz. Ömer, ailesinden birinin kendi hakkı olmayan bir şeye sahip olmasından çok çekinirdi. İnsanlara kötü örnek olmamaya dikkat ederdi. Kendinde ve ailesinde olabilecek küçük bir sapma diğer insanların daha fazla bozulmalarına sebep olacağından ev halkını sıkı sıkı uyarırdı. Bir sorun çıktığında karar vermeden önce halkın görüşüne başvurur, konuyu onlarla enine boyuna tartışırdı. Halkın her kesiminden insan Hz. Ömer’in karşısında fikirlerini söyleme fırsatı bulurdu.
Hasan Karaköse, Orta Çağ Tarihi ve Uygarlığı, s. 37. (Özetlenmiştir.)
SORU:Hz. Ömer’in eşitliğe ve adalete önem vermesinin nedenleri nelerdir?
CEVAP:Bir devlette eşitlik ve adalet varsa barış olur. Bunun farkında olan hz Ömer Adalet mülkün temelidir diyerek Adalete ve eşitliğe önem vermiştir.
SORU:Hz. Ömer, ailesinden birinin hakkı olmayan bir şeye sahip olmasını neden istememiştir?
CEVAP:İnsanlara kötü örnek olmamaya dikkat ederdi. Kendinde ve ailesinde olabilecek küçük bir sapma diğer insanların daha fazla bozulmalarına sebep olacağından ev halkını sıkı sıkı uyarırdı. Cümlesinde bunu anlayabiliriz.
SORU:Bir kölenin İslam Devlet Başkanı’ndan vergisinin azaltılmasını istemesi, İslam Devlet yönetim anlayışının hangi özelliğini  göstermektedir?
CEVAP:Katılımcı ve Çoğulcu Özelliğini gösterir.
SORU:Kur’an-ı Kerim’in çoğaltılıp belli başlı İslam merkezlerine gönderilmesinin amacı sizce ne olabilir?
CEVAP:Kuran hafızları savaşlarda şehit oluyorlardı. Aynı zamanda Kur’an sahifelerinin kaybolma ihtimali de vardı. Bu sebepten Kuran bir kitap haline getirildi. Daha sonraki zamanlarda İslam geniş coğrafyalara yayılınca, oradaki müslümanların dinlerini kaynağından öğrenebilmeleri için, Hz Osman döneminde Kuran çoğaltılarak bu beldelere gönderildi.

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları Cevapları Sayfa 137
SORU:Hz. Osman döneminde başlayan ayrılıkların İslam dünyasına ne gibi etkileri olmuştur?
CEVAP:İç karışıklıklara neden olmuştur. Hz. Osman şehit edilmiştir.

17- 9. Sınıf Tarih dersi Biryay Kitap Cevapları sayfa 138-139-140-141
9. Sınıf Tarih dersi Biryay Kitap Cevapları sayfa 138
SORU: Emeviler, devlet yönetiminde hangi uygulamalarıyla Dört Halife Devrinden farklı yönetim sergilemiştir? Araşt
CEVAP: Emeviler döneminde Halifelik babadan oğula gemçiştir ve saltanat başlamıştır.
SORU: Yanda verilen kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır?
CEVAP:
Berid:  İslâm devletlerinde istihbarat ve posta teşkilâtına verilen ad
Cebelitarık: Cebelitarık (İngilizce: Gibraltar), Akdeniz' in girişinde, İber Yarımadası' nın güney ucunda yer alan Britanya Denizaşırı toprağıdır.
Dinar:  Dinar, ilk defa M.Ö. 269 yılında  Roma İmparatorluğunda  “denarius” adıyla kullanılmıştır. Bu para birimi daha sonra
Bizanslılara onlardan da  Araplara  geçerek dinar adını almıştır.  Emevi halifeleri ve Abbasilerin ilk zamanlarında İslam  memleketlerinde basılan altın paraya da “dinar” denilmiştir. Fıkıh kitaplarında dinar denilince altın para anlaşılmaktadır.
Dirhem: Ağırlık ölçüsü kabul edilmeden önce Osmanli doneminde kullanılan ağırlık ölçü birimine Dirhem denir.1 dirhem  3.2 grdır.
Eyalet:  çoğunlukla valilerce yönetilen ve yönetim bakımından bazı özerklikleri olan büyük yönetim birimi.
Mevali: Emeviler'in Arap olmayan müslümanlara verdikleri isim
Saltanat: Babadan Oğula geçen Yönetim sistemi
Hz. Muhammed’in vefatının ardından Müslümanlar yöneticilerini seçimle iş başına getirdiler. EmeviDevleti’nin kuruluşuyla birlikte siyasi anlamda bir değişiklik yaşandı. Emevi ailesinin soyundan gelenler idarede söz sahibi olmaya başladılar. Böylece halifelik Emevilerle beraber babadan oğula geçen saltanat hâline geldi.
SORU: Halifeliğin saltanat hâline gelmesi, halk ile devlet arasındaki ilişkiyi ne şekilde etkilemiş olabilir?
CEVAP: Sonuçta halk istediğini seçememektedir. Buda halk ile yöneticiler arasında bir soğumaya sebep olabilir.

9. Sınıf Tarih dersi Biryay Kitap Cevapları sayfa 139 
SORU: Kerbela olayı, İslam dünyasında ne gibi olayların yaşanmasına yol açmış olabilir?
CEVAP: Kerbela olayının sonucunda İslamda mezhepler arası ayrılıklar daha da kesinleşmiştir.
SORU: Yandaki haritayı inceleyerek Emevilerin batıda ve doğuda nereleri fethettiğini söyleyiniz.

9. Sınıf Tarih dersi Biryay Kitap Cevapları sayfa 139
CEVAP: İspanya ve Turkistan Civarlarını fethetmiştir
SORU: Aşağıdaki “Emevi Dönemi Olayları” adlı etkinlikte verilen tabloda ilgili bölüme Emevi Dönemi’nde yaşanan olayların siyasî, sosyal ve dinî sonuçlarını yazınız.
Sonuçları
Olayın Adı
Siyasî
Sosyal ve dinî
Halifelik
sorunu Halifelik Sorunu Muaviyenin halife olması ile sonuçlanmıştır. Sosyal ve dini olarak bu olay müslümanlar arasında bir soruna yal açmamıştır.
Kerbela
olayı Yezid halife olmuştur.  Bu olay ile Müslümanlar, Sünniler ve Şiiler olmak üzere ikiye ayrıldılar.
Emevi-Türk
mücadeleleri
Türklerin yaşadığı Türkistan ve çevresine yapılacak seferler için Emeviler Horasan bölgesini bir üs hâline getirip buraya 50 bin Arap yerleştirdiler. Buradaki Türklerle uzun süren savaşlar yaptılar. Arap orduları Ceyhun Irmağı’nı geçerek Maveraünnehir bölgesine girdi. Buhara, Semerkant ve Taşkent’i ele geçirdi. Bu bölgelerde Müslüman Araplarla en fazla mücadele eden Türk devletleri Hazarlar ve Türgişler oldu. Türgiş Kağanı Sulu Han, Emevi valisini yendi. Onun ölümünden sonra ortaya çıkan otorite boşluğu nedeniyle Batı Türkistan Müslümanların eline geçti.
Türkler  Müslüman olmaya başlamışlardır. Müslüma ve Türk Toplumum kaynaşmıştır
 SORU:Emevi hükümdarı Abdülmelik’in para bastırıp Arapça’yı resmi dil hâline getirmesinin önemi nedir?
CEVAP: Emevilerde Para bastırılması ekonik olarak güçlendirildiğinin göstergediri. Arap milliyetçiliki artmıştır

18- 9. Sınıf Tarih dersi Biryay Kitap Cevapları sayfa 142-143
9. Sınıf Tarih dersi Biryay Kitap Cevapları sayfa 142
SORU: Ünlü İspanyol yazar Cervantes (Servantes) Endülüs Emevileri için söylediği “İspanya’ya doğru düşünceyi ve bilimi öğreten onlardır.” sözü ile ne ifade etmek istemiştir?
CEVAP: Endülüs Emevileri o dönemde avrupadan Bilim alanında son derece ileri bir konumdadır. Özellikle Rönesansın başlamasına etkşli olacak fikirlerin yayılmasında katkıları olmuştur.
SORU:Yanda verilen temel kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır?
CEVAP:
Hoşgörü : Adı üstünde kendinde farklı düşünenlere yada kendi gibi olmayanlara anlayışlı davranmaktır.
Rönesans: 15 ve 6 yy'larda avrupada sanat bilim edebiat ve mimaride meydana gelen gelişmelerdir.
Tavâif-i Mülûk: Endülüs emevilerinin yıkılmasının ardından sonra İspanyada oryata çıkan küçük devletlerdir.

9. Sınıf Tarih dersi Biryay Kitap Cevapları sayfa 142
SORU:İngiliz rahip ve bilginin söylediklerinden hareketle o dönemdeki Doğu ve Batı dünyasının eğitim anlayışını karşılaştırdığınızda neler söyleyebilirsiniz?
Endülüs Emevilerine kadar İstanbul hariç hiçbir şehrin 300.000’den fazla nüfusu, hiçbir belediyenin bir tane olsun hastanesi , hiçbir yerin zikre değer bir kütüphanesi veya umumi bir hamamı asla mevcut değildi.  Aynı tarihlerde  şehirlerin caddeleri  kaldırımsız , süprüntü ve pislik içinde  , son  derece sağlıksız bir durumdaydı.  28 Mart 1819 tarihinde bile “ Kölnische Zeitung ” gazetesi  ilahî nizam ve karanlığı insanın bozamayacağını ileri sürerken 950 yılında kaldırımları sanatkârene bir şekilde döşenmiş, 80.000 dükkânlı “Kurtuba”nın caddeleri  öküz arabalarıyla  muntazam bir   şekilde temizleniyor ,  evlerin duvarlarına  asılan lambalarla aydınlanıyordu. İlk defa 200 yıl sonra 1150  yılında Avrupa’nın birinci  şehri Paris , cadde kaldırımı tekniğinde  İslam örneğine  küçük  çapta uydu. Endülüs yıkıldıktan 200 sene sonra bile Paris’te  ayağını kaldırıma basan , bir diz çamura batıyordu…
Lağım kanalları bile şehir içerisinde hemen göze çarpıyordu. Sigrid Hunke, Avrupa’nın Üzerine Doğan İslam Güneşi, s. 412, 413. (Düzenlenmiştir.)
SORU:Kurtuba’da görülen gelişmeleri Avrupa şehirleri ile karşılaştırdığınızda neler söylersiniz?
CEVAP: İslam medeniyeti ve Kurtuba, Avrupa’da yüzlerce yıl öndedir.
SORU:Endülüs Medeniyetinde sosyal devlet anlayışına uygun yerleri metinden bularak söyleyiniz.
CEVAP:Hastane, kütüphane, hamam, sokak kaldırımları, şehrin temizletilmesi, gece aydınlatması ve kanalizasyon sisteminin yapılması sosyal devlet anlayışının göstergeleridir.

19- 9. Sınıf Tarih dersi Biryay Kitap Cevapları sayfa 144-145-146
9. Sınıf Tarih dersi Biryay Kitap Cevapları sayfa 144
SORU: Abbasiler dönemine “İslam tarihinin rönesansı” denilmesinin nedenleri nelerdir? Araştırınız.
CEVAP: Bunun sebebi aşağıdaki çalışmalardır diyebiliriz.
a) Bu dönemde Bağdat şehri bir bilim ve kültür merkezi hâline geldi.
b) Tercüme odaları kurularak pek çok eser Yunanca ve Latinceden Arapçaya çevrildi.
c) Bilim insanları ve sanatçılar korunup desteklendi.
d)  Bağdat’ta bilimsel araştırma merkezleri olan “Dar’ül Hikme”ler açıldı.
e) Devrin en zengin kütüphanesi ve gözlemevi oluşturuldu.
SORU: Yanda verilen temel kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır?
CEVAP:Avasım :  Bizans sınırındaki Antakya, Maraş, Tarsus, Adana ve Malatya gibi şehirleri içeren çoğunlukla Türklerin yerleştirildiği eyalet.
Dar’ül Hikme:  Abbasiler döneminde Bağdat’ta açılan bilimsel araştırma merkezleridir.
İslam Rönesansı: 8yüzyıldan 13. yüzyıl’a kadar İslam dünyasının yükselişini ifade eden dönemdir.
Bağdat’ın altın çağı, İslam aleminin yükselen başkenti olduğu dönem, bundan bin iki yüz yıl öncesidir. Halife Harun Reşit, Memun ve Emin dönemlerinde edindiği itibar ile şehir beş yüz yıla yakın bir süre ilim ve kültürün elit tabakasını kendisine çekmiştir. Bir milyondan fazla nüfusuyla Konstantinopolis (İstanbul)’ten sonra dönemin ikinci büyük şehri olan Bağdat, dünyanın en zengin şehri ve entellektüel gelişimin beşiğidir.
SORU:  Bu bilgilere göre Abbasi Devleti’nin başkenti olan Bağdat şehri ile ilgili neler söylenebilir?
CEVAP:  Bilim ve kültür merkezidir

9. Sınıf Tarih dersi Biryay Kitap Cevapları sayfa 145
SORU:Bağdat Kütüphanesindeki eserlerin yok edilmesini İslam uygarlığı açısından değerlendirdiğinizde neler söyleyebilirsiniz?
CEVAP:Bağdat kütüphanelerinde bulunan eserlerin hepsi el yazmasıdır ve çoğu nadide eserlerdir. Bu eserlerin yok edilmesi demek, o zamana kadar insanlığın biriktirdiği bilginin yok edilemesi demektir. Bu yokoluş İslam uygarlığına ve dünya medeniyetine büyük darbe vurmuştur.

9. Sınıf Tarih dersi Biryay Kitap Cevapları sayfa 146
Abbasilerin Samarra’yı kurmak istemelerinin amacı ne olabilir?

20- 9. Sınıf Tarih dersi Biryay Kitap Cevapları sayfa 147-148-149

21-9. Sınıf Tarih dersi Biryay Kitap Cevapları sayfa 154-155-156-157-158
9. Sınıf Tarih dersi Biryay Kitap Cevapları sayfa 154
SORU: Farklı kültür ve medeniyetlerin birbiriyle ilişki kurmasında etkili olan faktörler neler olabilir?
CEVAP: Farklı Kültürlerin birbirleri ile ilişki kurmasında etkili olan faktörleri olarak şu şekilde sayabiliriz. Savaşlar, Göçler ve Ticaret.
SORU: İslamiyet öncesi Türklerin sosyal ve kültürel hayatı hakkında neler söyleyebilirsiniz?
CEVAP: İslam Öncesi Türkler Göçebe yaşam sürmektedirler.
SORU: Yanda verilen kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır?
Gök Tanrı: Orta Asya Türk devletlerinde İnanınlan Din ve tanrısı
Gaza:   İslamiyeti korumak veya yaymak maksadıyla gayrimüslümlere karşı yapılan kutsal savaşa verilen isimdir. Katılanlara gazi, ele geçirilen mallara ganimet denir.
Cihat: Din uğrunda mal ve can ile yapılan savaş ve çabalar.
İhşid :Ferganada Hükümdarlara verilen isim ve Mısırda kurulmuş bir devlete verilen isim.
Fütuhat : Fetih ve Fetihler.
İlteber :Orta Asya Türk devletlerinde vali ve komutan
“Bizim dinimiz için herkesin elinde bir değer ölçüsü vardır. Bu değer ölçüsü ile herhangi bir şeyin bu dine uygun olup olmadığını kolayca takdir edebilirsiniz. Hangi şey ki akla, mantığa, toplum çıkarına uygundur; biliniz ki o, bizim dinimize de uygundur. Bir şey akıl ve mantığa, milletin çıkarına, İslam’ın çıkarına uygunsa kimseye sormayın, o şey dinîdir. Eğer bizim dinimiz akıl ve mantıkla uyuşan bir din olmasaydı en mükemmel din olmazdı. En son din olmazdı.”
SORU: Mustafa Kemal Atatürk bu sözleriyle İslam dininin hangi özelliklerini vurgulamaktadır?
CEVAP: En Son ve mükemmel din oluşunu ve Akla ve mantıpa uygun oluşunu vurgulamaktadır.

9. Sınıf Tarih dersi Biryay Kitap Cevapları sayfa 155
SORU: Yukarıda verilen bilgilere göre Türklerin İslam dinini benimsemesinde sizce hangi neden daha önemli rol oynamış olabilir?
CEVAP: Sizce değinie göre herkes yukarıdakilerden birisini seçmelidir. Burada öenmli olan Seçtiği maddeyi neden olduğu ile birlikte açıklayabilmektedir.
SORU: İtil Bulgarları ilteberi Almış Han’ın, Abbasi halifesinden din adamı istemesinin nedenleri neler olabilir?
CEVAP: İslam dinini öğrenmek istemeleri dolayısıyladır.

9. Sınıf Tarih dersi Biryay Kitap Cevapları sayfa 156
SORU:  Türklerin Müslüman olması İslam dünyasını nasıl ve ne şekilde etkilemiştir?
CEVAP: Türklerkısa sürede islam Dünyasıın lideri konumuna gelmişler ve Avrupayaislamı götürmüşlerdir. OSmanlı devleti, Selçuklu devleti gibi devletler Kurarak Dünya siyasetine yön vermişlerdir.
SORU: İslam dini, Türk toplum yapısında ne gibi değişiklikler meydana getirmiştir?
CEVAP: Yerleşik hayata geçme işlemi hzlanmış ve ŞER'İ vegiler alınmaya başlanmıştır.

9. Sınıf Tarih dersi Biryay Kitap Cevapları sayfa 157
SORU: Tolunoğulları zamanında yapılan çalışmaların Türk-İslam tarihindeki yeri hakkında neler söyleyebilirsiniz?
CEVAP: Tolonoğulları Mısırda kurulan ilk Türk devleti olduğu için Mısırda Türklere ait ilk izler ve örnekler Tolunoğullarında görülür.

9. Sınıf Tarih dersi Biryay Kitap Cevapları sayfa 158
SORU: Mısır’a vali olarak gönderilen Türk komutanların kısa sürede başarılı olmalarının ve devlet kurmalarının Türk tarihindeki önemi nedir?
CEVAP: Bu komutanlar Mısır’da ki ilk Türk-İslam devletlerini kurmuş, böylece Mısır’da 1000 yıl sürecek olan Türk hakimiyeti başlamıştır. İlk defa bu komutanlar döneminde Hicaz (kutsal topraklar) Türklerin koruyuculuğu altına girmiştir.
SORU: Mısır’da kurulan Türk-İslam Devletlerinin kısa sürede yıkılmasının sebepleri olarak neler söyleyebilirsiniz?
CEVAP: Tolunoğulları ve Akşidler Devleti’nin kısa sürede yıkılmasının sebebi yönetenlerin Türk, yönetilenlerin Arap olmasıdır.

22- 9.sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Cevapları Sayfa-150-151
A. Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere tabloda verilen kelime ve kelime gruplarından uygun olanı yazarak cümleleri tamamlayınız.
1. Bizanslılar HRİSTİYANLIK  dininin ORTODOKS  mezhebine bağlıdır.
2. Mekkeli müşrikler  HARAM aylarda savaşmaz, UKAZ denilen panayırlar kurarlardı.
3. Mekkeli müşrikler, Müslümanların hukuki varlıklarını HUDEYBİYE  Antlaşması’ndan sonra kabul etmişlerdir.
4. Emeviler Arap olmayan Müslümanları MEVALİ diye adlandırarak onlara Devlet ve Ordu yönetiminde görev vermediler.
5. Abbasi Devleti’nin otoritesinin zayıflamasıyla ortaya Tevaifi MÜLÜK denilen devletler ortaya çıkmıştır.
6. Hz. Ömer döneminde Irak ve İran toprakları SASANİ İmparatorluğu’ndan alınmış ve bu devlete son verilmiştir.
7. El Kanun Fit Tıp İBNİ SİNA yazmış olduğu en önemli eserlerinden biridir.

B. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” harfiyazınız.
(D) Bağdat Kütüphanesi Moğol istilasında yakılmıştır.
(Y) Puvatya Savaşı ile Müslümanların batıdaki ilerleyişi hızlanmıştır.
(D) Emeviler döneminde İslam mimarisi Avrupa mimarisi ile yarışabilecek seviyeye gelmiştir.
(Y) İslamiyetten önce kabileler hâlinde yaşayan Araplar arasında siyasi birlik kurulmuştur.
(Y) Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında ilk olarak Uhud Savaşı yapılmıştır.
(D) Mısır, Suriye ve Kudüs, Hz. Ömer döneminde fethedilmiştir.
(Y) Kur’an-ı Kerim, Hz. Osman döneminde kitap hâline getirilmiştir.

C. Aşağıda verilen olayların başındaki numarayı yaşandığı dönemin başındaki parantez içine yazarak olaylarla yaşandığı dönemleri eşleştiriniz.
Olay                                                       Yaşandığı Dönem
1. Nihavend Savaşı                              (3 ) Abbasiler Dönemi
2. Puvatya Savaşı                                (1 ) Hz. Ömer Dönemi
3. Beyt’ül Hikme                                  (4 ) Emeviler Dönemi
4. Kurtuba Medresesi                           (5 ) Hz. Muhammed Dönemi
5. Vatandaşlık Antlaşması                     (2 ) Endülüs Emevileri Dönemi
6. Cemel Savaşı                                   (6 ) Hz. Ali Dönemi
                                                           ( ) Hz. Osman Dönemi

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. İslamiyet öncesinde Arabistan’da tüm Arap Yarımadası’nı egemenlik altına alan merkezî bir devlet kurulamamıştır.
Bu durumun en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çok tanrılı din anlayışının hüküm sürmesi
B) Arabistan’ın dışarıdan sürekli istilaya uğraması
C) Kabile yaşamının varlığı
D) Dinî anlayışın olmayışı
E) Arabistan’da yaşamaya elverişli yerlerin azlığı

2. Hz. Ömer döneminde ordugâh şehirler kurulmuş, fethedilen yerler yönetim birimlerine ayrılarak divan teşkilatı oluşturulmuştur.
Buna göre;
I. Düzenli bir devlet örgütü kurulmuştur.
II. Devletin sınırları genişlemiştir.
III. Fetihler durma noktasına gelmiştir.
yargılarından hangisine ya da hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I, II ve III
E) Yalnız III

3. I. Arap milliyetçiliğine dayalı bir politika izlemek
II. Halifeliği saltanat hâline getirmek
III. İspanya ve çevresini fethetmek
Yukarıda verilen gelişmelerden hangisi veya hangileri Emevilerin yıkılışında etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II ve III
D) Yalnız III
E) I, II ve III

4. Felsefe, fizik ve müzik alanında çalışmalar yapmıştır. Aristo’nun eserlerini inceleyip yeni yorumlar getirdiği için Muallim-i Sani (İkinci Öğretmen) adı verilmiştir.
Yukarıda sözü edilen Türk-İslam bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gazali
B) İbn-i Rüşd
C) El Bîrunî
D) İbn-i Sina
E) Farabi

5. İslam savaş hukukunun temeli atılmıştır.
Müslümanların müşriklere karşı kazandığı ilk başarıdır.
Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonuçları arasındadır?
A) Uhud
B) Bedir
C) Huneyn
D) Hendek
E) Puvatya

D. Aşağıdaki çalışmaları defterinize yapınız.
1. Hz. Muhammed’in Mekkeli müşriklerle yaptığı savaşların tarihlerini kronolojiye uygun olarak tarih şeridinde gösteriniz.
2. Dört Halife Döneminin önemli özelliklerini açıklayınız.
3. Abbasilerin Türkleri birçok devlet kademesine getirmesinin sebepleri neler olabilir?
4. Emevi Devleti’nin yıkılmasında etkili olan faktörleri açıklayınız.
5. Endülüs Emevilerinin bilim ve kültür alanında yaptığı çalışmaları yazınız.

23- 9. Sınıf Tarih dersi Biryay Kitap Cevapları sayfa 154-155-156-157-158
9. Sınıf Tarih dersi Biryay Kitap Cevapları sayfa 154
SORU: Farklı kültür ve medeniyetlerin birbiriyle ilişki kurmasında etkili olan faktörler neler olabilir?
CEVAP: Farklı Kültürlerin birbirleri ile ilişki kurmasında etkili olan faktörleri olarak şu şekilde sayabiliriz. Savaşlar, Göçler ve Ticaret.
SORU: İslamiyet öncesi Türklerin sosyal ve kültürel hayatı hakkında neler söyleyebilirsiniz?
CEVAP: İslam Öncesi Türkler Göçebe yaşam sürmektedirler.
SORU: Yanda verilen kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır?
Gök Tanrı: Orta Asya Türk devletlerinde İnanınlan Din ve tanrısı
Gaza:   İslamiyeti korumak veya yaymak maksadıyla gayrimüslümlere karşı yapılan kutsal savaşa verilen isimdir. Katılanlara gazi, ele geçirilen mallara ganimet denir.
Cihat: Din uğrunda mal ve can ile yapılan savaş ve çabalar.
İhşid :Ferganada Hükümdarlara verilen isim ve Mısırda kurulmuş bir devlete verilen isim.
Fütuhat : Fetih ve Fetihler.
İlteber :Orta Asya Türk devletlerinde vali ve komutan
“Bizim dinimiz için herkesin elinde bir değer ölçüsü vardır. Bu değer ölçüsü ile herhangi bir şeyin bu dine uygun olup olmadığını kolayca takdir edebilirsiniz. Hangi şey ki akla, mantığa, toplum çıkarına uygundur; biliniz ki o, bizim dinimize de uygundur. Bir şey akıl ve mantığa, milletin çıkarına, İslam’ın çıkarına uygunsa kimseye sormayın, o şey dinîdir. Eğer bizim dinimiz akıl ve mantıkla uyuşan bir din olmasaydı en mükemmel din olmazdı. En son din olmazdı.”
SORU: Mustafa Kemal Atatürk bu sözleriyle İslam dininin hangi özelliklerini vurgulamaktadır?
CEVAP: En Son ve mükemmel din oluşunu ve Akla ve mantıpa uygun oluşunu vurgulamaktadır.

9. Sınıf Tarih dersi Biryay Kitap Cevapları sayfa 155
SORU: Yukarıda verilen bilgilere göre Türklerin İslam dinini benimsemesinde sizce hangi neden daha önemli rol oynamış olabilir?
CEVAP: Sizce değinie göre herkes yukarıdakilerden birisini seçmelidir. Burada öenmli olan Seçtiği maddeyi neden olduğu ile birlikte açıklayabilmektedir.
SORU: İtil Bulgarları ilteberi Almış Han’ın, Abbasi halifesinden din adamı istemesinin nedenleri neler olabilir?
CEVAP: İslam dinini öğrenmek istemeleri dolayısıyladır.

9. Sınıf Tarih dersi Biryay Kitap Cevapları sayfa 156
SORU:  Türklerin Müslüman olması İslam dünyasını nasıl ve ne şekilde etkilemiştir?
CEVAP: Türklerkısa sürede islam Dünyasıın lideri konumuna gelmişler ve Avrupayaislamı götürmüşlerdir. OSmanlı devleti, Selçuklu devleti gibi devletler Kurarak Dünya siyasetine yön vermişlerdir.
SORU: İslam dini, Türk toplum yapısında ne gibi değişiklikler meydana getirmiştir?
CEVAP: Yerleşik hayata geçme işlemi hzlanmış ve ŞER'İ vegiler alınmaya başlanmıştır.

9. Sınıf Tarih dersi Biryay Kitap Cevapları sayfa 157
SORU: Tolunoğulları zamanında yapılan çalışmaların Türk-İslam tarihindeki yeri hakkında neler söyleyebilirsiniz?
CEVAP: Tolonoğulları Mısırda kurulan ilk Türk devleti olduğu için Mısırda Türklere ait ilk izler ve örnekler Tolunoğullarında görülür.

9. Sınıf Tarih dersi Biryay Kitap Cevapları sayfa 158
SORU: Mısır’a vali olarak gönderilen Türk komutanların kısa sürede başarılı olmalarının ve devlet kurmalarının Türk tarihindeki önemi nedir?
CEVAP: Bu komutanlar Mısır’da ki ilk Türk-İslam devletlerini kurmuş, böylece Mısır’da 1000 yıl sürecek olan Türk hakimiyeti başlamıştır. İlk defa bu komutanlar döneminde Hicaz (kutsal topraklar) Türklerin koruyuculuğu altına girmiştir.
SORU: Mısır’da kurulan Türk-İslam Devletlerinin kısa sürede yıkılmasının sebepleri olarak neler söyleyebilirsiniz?
CEVAP: Tolunoğulları ve Akşidler Devleti’nin kısa sürede yıkılmasının sebebi yönetenlerin Türk, yönetilenlerin Arap olmasıdır.

24- 9. Sınıf Tarih dersi Biryay Kitap Cevapları sayfa 159-160-161-162

25- 9. Sınıf Tarih dersi Biryay Kitap Cevapları sayfa 163 – 164 – 165
9. Sınıf Tarih dersi Biryay Kitap Cevapları sayfa 163
SORU: Gaznelilerin Türk-İslam tarihindeki yeri hakkında araştırma yapınız.
CEVAP:Gazneliler devleti Türk tarihinde şanlı bir yere sahiptir. Kurulduğu bölgede islamın bayraktarlığını yapmıştır. Hindistanda yapılan seferlerle Gazneli mahmut İslamın yayılmasına sebep olmuştur.
SORU: Yanda verilen kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır?
Sultan : Hükümdar.
Gulam :İslam devletlerinde kölelerden oluşan, hükümdarı korumakla görevli olan askeri birliklerdir.
İmparatorluk : Kendi topraklarında oturan çeşitli milletleri egemenliği altında toplayan devlet biçimi.

9. Sınıf Tarih dersi Biryay Kitap Cevapları sayfa 163
SORU: Gaznelilerin kurulduğu bölgenin coğrafi konumu ile ilgili olarak neler söylenebilir?
CEVAP: :Coğrafi konum olarak bir geçiş noktasıdır. İpek yolu bölgeden geçmektedir. Verimli ovalara sahiptir. Hindistana komşudur. Baharat yolunun baçlangış noktasındadır.
SORU: 2. Gaznelilerin kurulduğu bölgede günümüzde hangi devletler varlıklarını sürdürmektedir?
CEVAP:Afganistan, Pakistan, Hindistan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan, Jammu ve Keşmir, Türkmenistan, İran ve Irak
Gazneli Mahmut’a Abbasi halifesinin “Sultan” unvanını vermesi Gazneliler için neden önemlidir?
CEVAP:Bir İslam Devleti hükümdarının Halife tarafından unvan ile şereflendirilmesi onun meşruiyetinin kanıtıdır.Bu sebeple İslm devletlerinde çok önemlidir. (İslam hükümdarlarına halife hilat ve menşur gönderir.)

9. Sınıf Tarih dersi Biryay Kitap Cevapları sayfa 164
7. Etkinlik: BİR HİKÂYE
Bir tüccar, Sultan Mahmut’un zulme uğrayanlara adalet dağıttığı yere geldi. Sultan’ın oğlu Mesut’tan şikâyet etti ve yakındı. “Ey efendimiz, ben tüccarım. Bir süredir burada kalmışım, istiyorum ki kendi şehrime döneyim. Dönemiyorum zira senin oğlun Mesut benden altmış bin dinarlık eşya ve kumaş satın aldı. Bu eşyanın parasını bana vermiyor. Emir Mesut’u benimle birlikte kadıya göndermeni isterim.” dedi.
Sultan Mahmut bu sözden dolayı kızdı ve üzüldü. Oğlu Mesut’a sert bir haber gönderdi ve “Tüccarın hakkını kendisine derhal ver. Eğer bir sebep göstereceksen onunla Karar Meclisinde hazır ol ki adaletin icap ettiğini yerine getirsinler.” diye emretti. Tüccar kendi sarayına gitti. Elçi, Mesut’un nezdine geldi, babasının mesajını verdi. Mesut aciz kaldı. Hazinedarına “Bak bakalım, hazinede nakit altın ne kadar toplanmıştır?” dedi. Hazinedar gitti ve geri geldi. “Yirmi bin dinardan fazla param yok.” dedi. O parayı alınız, tüccara götürünüz, geri kalan kırk bin dinar için üç gün mühlet isteyiniz ki ödeyeyim.” dedi. Yine Mesut, elçiye “Sultanın katına arz et ki yirmi bin
nakit dinarı bu saat ödedim, geri kalanı için üç güne kadar tüccardan aman diledim.
Ben kaftanımın belini bağlamış ve çizmemi giymiş olarak Sultan ne emreder diye ayakta bekliyorum.” dedi. Elçi gidip geldi ve sultan “Yargı Meclisinde hazır ol veya geri kalan parayı teslim et. Şunu gerçekten bilki bu parayı tamamıyla ve kemaliyle tüccara ödemediğin ve onun ağzından ‘Mesut hakkımı bana ödedi.’ sözünü işitmediğim müddetçe benim yüzümü bir daha göremezsin!” diyor, dedi. Mesut’un söz söyleme gücü kalmadı. Her tarafa adam gönderdi, borç istedi. İkindi namazı vaktinde altmış bini tüccara verdi. Mesut ve
tüccar sultanın katına gittiler. O zaman Sultan Mahmut razı oldu. Bu haber dünyanın her tarafına yayılınca tüccarlar Kıtay’dan, Çin’den ve Mısır’dan Gazne’ye doğru yola koyuldular ve bütün dünyada ne kadar zarif şeyler varsa Gazne’ye getirmeye başladılar.
SORU: Sultan Mahmut’un devlet adamlığı ile ilgili neler söylenebilir?
CEVAP:Adil bir hüküdardır. Hukukun üstünlüğü kuralını söz konusu olan oğlu dahi olsa uygulmıştır.
SORU: Sultan Mahmut’un adalet ve hak anlayışına önem vermesinin nedenleri nelerdir?
CEVAP:“Adalet mülkün temelidir.” Adaletin olmadığı yerde devletten söz edilemez.
SORU: Siz olsaydınız bu etkinliğe nasıl bir başlık verirdiniz?
CEVAP:Sultan Mahmut’un Adaleti

26- 9. Sınıf Tarih dersi Biryay Kitap Cevapları sayfa 166-167-168-169

27- 9. Sınıf Tarih dersi Biryay Kitap Cevapları sayfa 170-171-172-173
9. Sınıf Tarih dersi Biryay Kitap Cevapları sayfa 170
1. Malazgirt Savaşı Türklere Anadolu’nun kapılarını açmıştır, diyen bir tarihçi bu sözleri ile neyi ifade etmektedir?
2. Malazgirt Savaşı’nın kazanılması Avrupalıları telaşlandırmıştır. Sizce bu telaşın nedenleri nelerdir?
3. Yanda verilen kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır?
Barış
Ebu’l Feth
Turan Taktiği
Bizans İmparatoru Diyojen’in Alp Arslan’ın barış teklifini kabul etmemesinin nedeni ne olabilir? Diyojen neden İslam ülkelerine sahip olmak istediğini ifade etmiştir?

9. Sınıf Tarih dersi Biryay Kitap Cevapları sayfa 171
Savaş öncesinde Sultan Alp Arslan’ın yaptığı konuşmanın Malazgirt Savaşı’nın kazanılmasında etkisine yönelik neler söylenebilir?
Alp Arslan’ın konuşmasından onun liderlik özelliği hakkında hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz?

9. Sınıf Tarih dersi Biryay Kitap Cevapları sayfa 172
1. Sultan Alp Arslan’ın, kale komutanı Yusuf’a karşı davranışına yönelik neler söylenebilir? Size göre Sultan Alp Arslan nasıl davranmalıydı?
2. Sultan Alp Arslan’ın eğitim ve bilim alanına önem vermesinin nedenleri sizce neler olabilir?

9. Sınıf Tarih dersi Biryay Kitap Cevapları sayfa 173
1. Siz olsaydınız bu zaferin yıldönümü ile ilgili nasıl bir kutlama programı hazırlardınız?
1. Hazırlamış olduğunuz kutlama programıyla ilgili haberinizi aşağıdaki bölüme yazınız.

28- 9. Sınıf Tarih dersi Biryay Kitap Cevapları sayfa 174-175-176-177

29- 9. Sınıf Tarih dersi Biryay Kitap Cevapları sayfa 178-179-180-181-182-183
9. Sınıf Tarih dersi Biryay Kitap Cevapları sayfa 178
Büyük Selçuklu Devleti’nin eğitim, bilim, kültürel alanda yapmış olduğu faaliyetlere yönelik araştırma yapınız.
Yanda verilen kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır?
Divan :Türk islam devletlernde devlet meselelerinin görüşlüdğü yer
Hoşgörü: Farklı fikirlere karşı töleranslı davranmak
Lonca: Osmanlı devletinde Esnaflar birliği
Medrese: İslam devletlerinde okul
Örfi Hukuk: Kaynağı Padişah fermenlarına ve yerel uylamalara dayanan hukuk
Şeri Hukuk: Kaynağı dini uygulamalara dayanan hukuk
Metne göre Büyük Selçuklu Devleti’nin hükümdarları ile ilgili olarak neler söylenebilir?
Atabeylerin olumlu ve olumsuz yönleri hakkında neler söyleyebilirsiniz?

9. Sınıf Tarih dersi Biryay Kitap Cevapları sayfa 179
“Hükümdar, halkın sözünü kendi kulağı ile işitmelidir.” düşüncesinden neler anlıyorsunuz?
Adaleti sağlamak için hükümdarların neler yapması gerekir?
Selçuklularda görülen büyük divan, bugünkü yönetim sistemimizde hangi kurumun yaptığı görevi yerine getirmekteydi? Açıklayınız.

9. Sınıf Tarih dersi Biryay Kitap Cevapları sayfa 180
Loncaların görevini günümüzde hangi kurumlar yerine getirmektedir?
Türk-İslam devletleri ve Selçukluların toplum yapısında Orta Çağ Avrupa’sındaki sınıflar ile Hindistan’daki kast sistemi gibi ayrıcalıkların görülmemesinin nedenleri sizce nelerdir?

9. Sınıf Tarih dersi Biryay Kitap Cevapları sayfa 181
Büyük Selçukluların hoşgörüye dayalı bir yönetim uygulamasının amaçları neler olabilir?

9. Sınıf Tarih dersi Biryay Kitap Cevapları sayfa 182
Selçukluların medreseler açmak istemesinin nedenleri nelerdir?

9. Sınıf Tarih dersi Biryay Kitap Cevapları sayfa 183
Selçuklular döneminde yöneticilerin eğitime önem vermesinin sonuçları neler olmuştur?

30- 9. Sınıf Tarih dersi Biryay Kitap Cevapları sayfa 184-185
A. Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere tabloda verilen kelime ve kelime gruplarından uygun olanı yazarak cümleleri tamamlayınız.
Karahanlılar Atabey Talas   Dandanakan Gazneniler
Divan  Kurultay  Pasinler Malazgirt
1. Türkler TALAS  Savaşı’nda Çinliler’e karşı Müslüman Araplara yardım etmişlerdir.
2. İlk Türk-İslam eserleri KARAHANLILAR  Devleti döneminde yazılmıştır.
3. Afganistan, Pakistan ve Hindistan bölgelerine İslamiyeti yayan Türk-İs lam Devleti GAZNELİLERDİR
4. DANDANAKAN Savaşı’ndan sonra Büyük Selçuklular kuruluşunu tamamlamıştır.
5. Anadolu’nun kapıları MALAZGİRT Savaşı’ndan sonra büyük ölçüde Türklere açılmıştır.
6. Büyük Selçuklularda önemli devlet işlerinin görüşüldüğü yere DİVAN denir.
7. Büyük Selçuklularda melikleri yetiştiren kişilere ATABEY denir.

B. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yan lış ola nların başı na “Y” har fi yazınız.
(Y) Gazneliler, Orta Asya’da kurulan ilk Türk-İslam Devleti’dir.
(D) Tolunoğulları ve Îhşidiler, Mısır’da kurulan ilk Türk-İslam devletleridir.
(D) Türkler, Talas Savaşı’ndan sonra kitleler hâlinde İslam dinine girmişlerdir.
(Y) Dandanakan Savaşı, Karahanlılar ve Gazneliler arasında yapılmıştır.
(D) Büyük Selçuklular, Abbasi halifesini Şii Büveyhlilere karşı korumuştur.
(Y) Yusuf Has Hacib yazdığı Divan-ı Lügati’t Türk adlı eseri Gazneli Mahmut’a sunmuştur.
(D) Nizamiye Medreseleri, Sultan Alp Arslan’ın isteği ile Nizamülmülk tarafından kurulmuştur.
(Y) Anadolu’da ilk Türk Beylikleri, Pasinler Savaşı’ndan sonra kurulmuştur.

C. Aşağıdaki eserlerin numaralarını ait olduğu yazarların adının yanındaki parantezin içine yazarak eserler ile yazarları eşleştiriniz.
1. Divan-ı Lügati’t Türk  (2 ) Yusuf Has Hacib
2. Kutadgu Bilig             (6 ) Hoca Ahmet Yesevi
3. Atabetül Hakayık       (3 ) Edip Ahmet Yükneki
4. Şehname                  (5 ) Nizamülmülk
5.Siyasetname             (4 )Firdevsi
6. Divan-ı Hikmet         ( 1) Kaşgarlı Mahmut
                                   ( ) Ömer Hayyam

 C. Aşağıda çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

Ç. Aşağıda çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. Büyük Selçuklu Devleti’nin yıkılmasında etkili olan nedenler arasında aşağıdakilerden hangisi
yer almaz?
A) Merkezî otoritenin bozulması B) Batinilerin yıkıcı çalışmaları
C)

31- 9. Sınıf Tarih dersi Biryay Kitap Cevapları sayfa 188-189-190-191
9. Sınıf Tarih dersi Biryay Kitap Cevapları sayfa 188
SORU: Türklerin Anadolu’ya düzenli seferler yapması, Malazgirt Savaşı’ndan sonra buraya yerleşmelerinde etkili olmuş mudur? Nasıl?
CEVAP: Elbetteki olmuştur. Bu konudaki yorumumuz şudur. Bu seferler sorasında Anadoluyu tanıma imkanı bulmuşlardır. Malazgirt savasşında anadolunun kapıları açılınca da buraya yerleşmişlerdir.
SORU:Anadolu’nun bayındır hâle gelmesinde Türkler’in ne gibi katkıları olmuştur? Araştırınız.
CEVAP:Türkler Sürekli savaşlarla ypıranmış anadoluyu tek elde toplayarak yatırımlar yapmışlardır. Kurulan beylikler Kuruldukları bölgelerde Mimari eserlerle ve şehirlerle donatmışlardır anadoluyu
SORU:Yanda verilen kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır?
Külliye :Bütün hayır kurumlarının bir arada olduğu yapılar topluluğu. (Cami ile birlikte medrese, ibadet, imaret, türbe, kütüphane, hamam, aşevi, darüşşifa, kervansaray, çarşı, okul, hastane, tekke, zaviye binalarından oluşan yapılar topluluğu.)
Kümbet: Silindirik, çokgen gövdeli, konik veya piramit çatılı anıtmezar.
Medrese: Müslüman ülkelerde orta ve yüksek öğretimin yapıldığı eğitim kurumlarının genel adı.
Türkmen : Müslüman Oğuz Türklerine verilen addır.
Uç : Ortaçağda Hıristiyan ile İslam dünyasının arasındaki Müslüman sınır bölgelerine verilen ad.
SORU:Siz Alp Arslan’ın komutanlarından biri olsaydınız ne yapardınız?

9. Sınıf Tarih dersi Biryay Kitap Cevapları sayfa 189
SORU:XI. yüzyıldan itibaren Anadolu’da Türk devlet ve beyliklerinin kurulma sebeplerini nasıl açıklayabilirsiniz?
CEVAP:Malazgirt savalarından sonra Anadolunun kapıları açılmıştır. Alparslanda beylerine fethedilen yerler fethedinindir politikası uygulamıştır. Kısa sürede Anadolunun her yerinde itrili ufaklı Türk beylikleri kurulmuştur.
SORU:Danişmentli Beyliğinin Anadolu’nun Türkleşmesine katkıları konusunda neler söyleyebilirsiniz?
CEVAP:Ders Kitabımızın sayfaları arasında bunun cevaplarını bulabiliriz. Madde madde yazacak olursak aşağıdaki gibi bir tablo çıkar.1- Haçlılara karşı başarılı mücadeleler yaptılar. 2- Bizans ve Ermenilere karşı mücadele ettiler. 3- Buldukları bölgeyi bayındır hale getirdiler. (Kayseri Ulu Cami, Melik Gazi Kümbeti) 4- Anadolu’nun ilk Türk medresesini yaptılar. 5- Orta Anadolu’da Türk nüfusunun çoğalmasını sağladılar.

9. Sınıf Tarih dersi Biryay Kitap Cevapları sayfa 190
CEVAP: Ticaret yolları üzerinde olması ve hayvancılığa uygun olması erzurumu önemli kılan unsurlardandır

9. Sınıf Tarih dersi Biryay Kitap Cevapları sayfa 191
CEVAP:Anadolu’da İslamiyet’in yayılmasında etkili olmuşlardır. Anadolu’daki Türk fetih hareketleri hızlandırıldı.Anadolu’da Bizans, Gürcü ve Ermenilerin gücü kırıldı.Haçlılara karşı Anadolu korundu. Feth edilen şehirlerin ve köylerin isimleri Türkçeleştirildi. Anadolu’da ki küçük yerleşim birimleri büyük Türk şehirleri haline dönüştü. Yoğun Türkmen göçü ile Anadolu’daki Türk nüfusu arttı.

Anadolu’da kalıcı kültür ve sanat eserleri bırakıldı.

32- 9. Sınıf Tarih dersi Biryay Kitap Cevapları sayfa 192-193
9. Sınıf Tarih dersi Biryay Kitap Cevapları sayfa 192
SORU: Türkiye Selçuklu Devleti’nin kurucusu olan Süleyman Şah’ın hayatı ile ilgili bir araştırma yapınız.
Daha önce Süleyman Şahın hayatı ve Türbesi hakkında bura bir yazı yayınlamıştık. bu sorunun cevabı için buraya bakabilirsiniz.
SORU:Yanda verilen kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır?
Ferman : Hükümdarın tuğrasını taşıyan yazılı emir.
Haçlılar :  Avrupalı Katolik Hristiyanların, Papa’nın talebi ve çeşitli vaatleri üzerine, genellikle Müslümanların elindeki Kutsal Toprakları üzerinde askeri ve siyasi kontrol kurmak için düzenledikleri akınlar ve bu akınlara katılanlar.
Menşur : Halifenin hükümdarı tanıdığına dair göderilen emareler.
Prenslik : Krallıklardan daha küçük devletler, genellikle tek şehirden oluşur.
SORU:Süleyman Şah’ın Anadolu’ya göç eden Türkmenleri etrafında toplaması onun hangi özelliklerinin göstergesidir?
CEVAP: Liderlik Özelliğini gösterir.

33- 9. Sınıf Tarih dersi Biryay Kitap Cevapları sayfa 194-195-196-197-198
9. Sınıf Tarih dersi Biryay Kitap Cevapları sayfa 194
SORU:  Avrupa’nın ekonomik durumunun Haçlı Seferlerinin düzenlenmesindeki rolünü araştırınız.
CEVAP: Avrupanın eknomik durumu bu dönemde son derece kötüdür. Onların inanışına göre ise doğu medeniyetleri zenginlik içerisindedir. Bu sebeple haçlı seferlerinin nedenlerinden birisi de ekonomik nedenlerdir.
SORU: Yanda verilen kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır?
Kluni Tarikatı : Bir Hristiyan tarikatıdır.
Kontluk  : Orta çağda avrupada kurulmuş kççük devletlere kontluk denilir.
Papa:  Hristiyanlığın katolik kilisesinin ruhani lideri.
Senyör: Ortaçağ Avrupasında toprağı olan derebeyi.
Şövalye: Kendine has zırhlı giyimi olan savaşçılara verilen ad.
SORU: Bizans İmparatorunun Türklere karşı papadan yardım istemesinin nedenleri nelerdir?
CEVAP: Kendi gücünün yetmemesi ve Türkleri durduramamasıdır.
SORU: Papanın Bizanslıların teklifine olumlu yaklaşmasının amacı ne olabilir?
CEVAP:Aslında Bizans Ortodoks mezhebindendir. Fakat pap katoliktir. Ortadokslar üzerinde de etki sahibi olmak için bu teklifi kabul etmiştir.
SORU: Haçlı Seferlerinin dinî sebepleri arasında yer alan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan yerler nerelerdir?
CEVAP:Kudüs Antakya ve birde Urfa

9. Sınıf Tarih dersi Biryay Kitap Cevapları sayfa 195
SORU: Ticaret yollarının Müslümanların elinde olması Avrupalıları ekonomik yönden nasıl etkilemiştir?
CEVAP: Olumsuz Etkilemiştir. Çünkü doğudan yola çıkan mallar Avrupaya ulaşana kadar Daha pahalı hale geliyordu.
SORU: Derebeylerin Haçlı Seferleri’ne katılmasının nedenleri neler olabilir?
CEVAP:Haçlı seferlerinin nedenleri ne ise Derebeylerin katılma nedenleri de odur. Ekonmik beklentiler, macera arayışı, yeni topraklar ele geçirmek ve papanın güvenini kazanmak.
SORU: Haçlılar neden Anadolu topraklarından geçmek istemişlerdir?
SORU: Haçlıların diğer seferlerde deniz yolunu kullanmalarının sebebi olarak neler söyleyebilirsiniz?

9. Sınıf Tarih dersi Biryay Kitap Cevapları sayfa 196
SORU: Haçlı Seferleri’ne genellikle yoksul ve işsiz kişilerin katılmasını gözönünde bulundurduğunuzda o günkü Avrupa’nın ekonomik durumu hakkında neler söyleyebilirsiniz?

9. Sınıf Tarih dersi Biryay Kitap Cevapları sayfa 198
SORU: Haçlı Seferleri sonunda Türklerin İslam dünyasında itibarlarının artmasının nedenleri sizce nelerdir?
SORU: Haçlı Seferleri sonunda Papa ve kiliseye olan güven neden sarsılmış olabilir?
SORU: Haçlı Seferlerinin Avrupa siyasi yapısı üzerinde etkileri neler olmuştur?

34- 9. Sınıf Tarih dersi Biryay Kitap Cevapları sayfa 199-200-201-202
9. Sınıf Tarih dersi Biryay Kitap Cevapları sayfa 199
SORU:  Miryokefalon Savaşı’ndan sonra Anadolu’ya “Türkiye” denilmesinin nedenleri nelerdir?
SORU: Selçukluların önemli ticaret ve liman şehirlerini ele geçirmek istemelerinin nedenleri neler olabilir?
SORU: Yanda verilen kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır?
Bacıyan-ı Rum
Darüşşifa
Hat
Suğdak
Tersane
Tezhip
SORU: Miryokefalon Savaşı’nı Türkiye Selçuklu Devleti ve Bizans İmparatorluğu açısından değerlendirdiğinizde neler söyleyebilirsiniz?

9. Sınıf Tarih dersi Biryay Kitap Cevapları sayfa 200
SORU: Antalya ilinin coğrafi özellikleri hakkında neler söyleyebilirsiniz?
SORU: Türkiye Selçuklularının Akdeniz ve Karadeniz’e inmek istemesinin temel nedenleri neler olabilir?
SORU: I. Gıyasettin Keyhüsrev ile I. İzzeddin Keykavus’un ticari alandaki faaliyetleri Selçuklu ülkesini ekonomik yönden nasıl etkilemiş olabilir?

9. Sınıf Tarih dersi Biryay Kitap Cevapları sayfa 201
SORU: Yukarıda verilen bilgilere göre Alanya’nın ve Alanya’da yaşayan halkın özellikleri hakkında neler söyleyebilirsiniz?

9. Sınıf Tarih dersi Biryay Kitap Cevapları sayfa 202
SORU: Etkinlikte veilen bilgilere göre Konya şehrinin kültürel ve sosyal hayatı ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?
SORU: Yassıçemen savaşı sonrasında Harzemşahların zayıflaması Selçuklular açısından ne gibi olumsuz gelişmelere yol açmıştır?
SORU: Harzemşahlar Devleti’nin zayıflaması Moğolların Anadolu yönünde ilerlemelerini nasıl etkilemiştir? Neden?


35- 9. Sınıf Tarih dersi Biryay Kitap Cevapları sayfa 203-204-205-206
9. Sınıf Tarih dersi Biryay Kitap Cevapları sayfa 203
Soru:  Selçuklu kervansaraylarının sosyal ve ticari önemi hakkında neler söylenebilir?

9. Sınıf Tarih dersi Biryay Kitap Cevapları sayfa 204
Soru:Anadolu’da hoşgörülü bir anlayışın olmasının olumlu sonuçları hakkında neler söyleyebilirsiniz?

9. Sınıf Tarih dersi Biryay Kitap Cevapları sayfa 205
Soru:Ermenilerin Anadolu’nun her yerinde Türkleri kurtarıcı olarak görmelerinin nedenleri neler olabilir?

9. Sınıf Tarih dersi Biryay Kitap Cevapları sayfa 206
Soru:Gevher Nesibe’nin mal varlığı ile şifahane (hastane) yaptırılmasını istemesinin nedenleri neler olabilir?
Soru:“Papucu Dama Atılmak” adlı metinde kendiniz ve toplumumuz için hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz?

Soru:Yukarıda yer alan “Ahilik Nasihatı”nın toplum düzeni açısından önemi nedir?

36- 9. Sınıf Tarih dersi Biryay Kitap Cevapları sayfa 207-208
SORU:  “Bacıyan-ı Rum” teşkilatının kadınlar açısından önemini dönemin şartları içinde açıklayınız.9. Sınıf Tarih dersi Biryay Kitap Cevapları sayfa 207
CEVAP: Anadolu kadınları birliği Ahilerin kadınlar kolu olarak yetim, kimsesiz genç kızları himayesine almış, onların eğitimlerinde, ev bark sahibi olmalarından, sorumlu olmuşlardır. Bunun dışında kimsesi kalmayan ihtiyar kadınların bakımı, genç kızların evlendirilmesi gibi birtakım sosyal hizmetlerde bulunmuşlar, maddî sıkıntıda olanlara yardım etmişlerdir.
Ahi zaviyesinde gelen konuklara yemek hazırlamada, savaş zamanlarında ordunun ihtiyacı olan elbise ve savaş malzemelerinin bakımında ve onarımında yardımcı olmuşlardır. Anadolu kadınları teşkilatı, üyelerine şu telkinde bulunurlardı. “İşine, aşına, eşine sahip ol.” Bu söz ahi kadın teşkilatının ana ilkesi olmuştur. İşine sahip ol; yani bilge ve becerikli ol ki, evinin düzenini koruyabilesin. Tasarruf et, fazla savurgan olma ki, ocağın devamlı tütsün. Eşine sahip ol ki, evine bağlı kalsın.
Anadolu kadınları sosyal yardımlar yanında ekonomiye önemli katlı sağlayan çeşitli el sanatlarında uğraşı vermişlerdir. Çadırcılık, keçecilik, halı, nakışçılık, örgücülük, kilim dokumacılık, oya dantelcilik ve kumaş imalinde ve bunlardan elbise yapılmasında faaliyet göstermişlerdir.

37- 9. Sınıf Tarih dersi Biryay Kitap Cevapları sayfa 209-210
9. Sınıf Tarih dersi Biryay Kitap Cevapları sayfa 209
SORU: Cengiz Han’ın Türk tarihine etkileri hakkında araştırma yapınız.
SORU: Moğolların Anadolu’yu istila etmelerinin nedenleri nelerdir? Araştırınız.
SORU:Yanda verilen kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır?
Hanlık
İstila
Memluk
SORU: Türk-İslam medeniyetinin, Moğol istilaları sonunda ağır darbeler alarak kendini toparlayamamasının sonuçları hakkındaki çıkarımlarınız nelerdir?

9. Sınıf Tarih dersi Biryay Kitap Cevapları sayfa 210
SORU:Aşağıdaki etkinlikte yer alan “Cengiz Han’dan Sonra Asya” adlı haritayı inceleyiniz. Cengiz Han’ın ölümünden sonra hangi devletlerin kurulduğunu ve bu devletlerin nerelerde kurulduğunu tespit ediniz.
SORU: Türkiye Selçuklu Devleti yöneticileri ve bazı Türkmen Beyleri’nin davet ettikleri Memluklu Sultanı Baybars’a Anadolu’da yardım etmemelerinin nedenleri hakkında bir tartışma yapınız.

38- 9. Sınıf Tarih dersi Biryay Kitap Cevapları sayfa 211-212-213
9. Sınıf Tarih dersi Biryay Kitap Cevapları sayfa 211
SORU: Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılmasına neden olan olaylar hakkında bir araştırma yapınız.
SORU:Anadolu’da ikinci Türk Beyliklerinin kurulmasının nedenleri neler olabilir? Araştırınız.
SORU:Yanda verilen kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır?
Alp
Babailer
Ferman
Kümbet

Uç Beyi
SORU: Türkiye Selçuklu Devleti’nde yöneticiler arasında yaşanan sorunlar devletin geleceği açısından değerlendirildiğinde neler söylenebilir?

9. Sınıf Tarih dersi Biryay Kitap Cevapları sayfa 212
SORU: Kösedağ Savaşı’nda Türkiye Selçuklularının Moğollara karşı başarılı olamamasında neler etkili olmuştur?
SORU:Uç beylerinin 1277 yılından sonra Türkiye Selçuklu Sultanlarını tanımama nedenleri neler olabilir? Tartışınız.

9. Sınıf Tarih dersi Biryay Kitap Cevapları sayfa 213
SORU: Kösedağ Savaşı’nın, Anadolu’nun siyasi yapısı üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu söyleyiniz.

39- 9. Sınıf Tarih dersi Biryay Kitap Cevapları sayfa 214-215
9. Sınıf Tarih dersi Biryay Kitap Cevapları sayfa 214-215

A. Aşağıdaki cumlelerde noktalı yerlere tabloda verilen kelime ve kelime gruplarından uygun olanı yazarak cumleleri tamamlayınız.
1. Anadolu’da ilk Turk beylikleri Malazgirt  Savaşı’ndan sonra kuruldu.
2. Sivas, Malatya ve Kayseri dolaylarında kurulan Anadolu Turk Beyliği DANİŞMENTLİLER
3. ÇAKA BEY  tarihte bilinen ilk Turk denizcisidir.
4. Turkiye Selcuklu Devleti SÜLEYMAN ŞAH tarafından merkez İZNİK şehri olmak  uzere 1077 yılında kuruldu.
5. Turkiye Selcuklu Devleti, İlhanlılara karşı Mısır’da hukum suren MEMLÜKLÜ DEVLETİNDEN yardım istedi.
6. Eyyubi hukumdarı Selahattin Eyyubi HITTİN Savaşı’nda Haclıları yenerek Kudus ve cevresinin Muslumanların elinde kalmasını sağladı.
7. Avrupalılar, Haclı Seferlerinden sonra Muslumanlardan barut, pusula, matbaa, kâğıt gibi bilimsel ve teknik buluşları oğrendiler.
8. Turkiye Selcukluları 1176 yılındaki MİRYEKEFELON  Savaşı’nda Bizans İmparatorluğunu yenerek Anadolu’nun bir Turk yurdu olduğunu kanıtladılar.
9. Anadolu’daki Turkiye Selcuklularının yerine kurulan Turk Beylikleri KÖSEDAĞ Savaşı’ndan sonra kuruldu.


B. Aşağıdaki cumlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” har fi yazınız.
(D) Danişmentliler Beyliğine Selcuklu hukumdarlarından II. Kılıc Arslan son verdi.
(Y) Haclı Seferleri sonunda feodalite rejimi buyuk bir guc kazandı.
(Y) Miryokefalon Savaşı sonunda Bizans İmparatorluğu tam anlamıyla yıkıldı.
(D) Turkiye Selcuklu Devleti, ticareti geliştirmek amacıyla bircok kervansaray yaptırdı.
(Y) Turkiye Selcukluları en guclu donemini I. Gıyasettin Keyhusrev zamanında yaşadı.
(Y) Yassıcemen Savaşı, Turkiye Selcuklu Devleti ile Memlukler arasında yapıldı.
(Y)Anadolu’da esnaf ve zanaatkarlar lonca denilen meslek grupları oluşturmuşlardı. Bu loncaların başkanlarına “Ahi Baba” denirdi.
(D) Turkiye Selcukluarı “Baba İshak İsyanı” sonucunda yıkıldı.
(D) Anadolu’da Turkceyi resmi dil haline getiren Karamanoğulları Beyliği’dir.

C. Aşağıdaki sanat eserlerinin numaralarını ait olduğu beyliklerin adının yanındaki parantezin icine yazarak bu eserlerle beylikleri eşleştiriniz.
1. Divriği Ulu Cami                    ( ) Karamanoğulları
2. Malabadi Koprusu                 (4) Saltuklular
3. Yağıbasan Medresesi            (1) Mengucekliler
4. Mama Hatun Medresesi    (5 ) Turkiye Selcukluları
5. Alaiye Kalesi                   (2 ) Artuklular
                                      (3 ) Danişmentliler

C. Aşağıda coktan secmeli soruları cevaplayınız.
1. Aşağıdakilerden hangisi Turkiye Selcuklularının, ticareti geliştirmek icin yaptığı faaliyetlerden biri değildir?
A) Kervansaray yaptırmak
B) Tuccarların can ve mal guvenliğini sağlamak
C) Zarara uğrayan tuccarların zararlarını karşılamak
D) Yuksek gumruk vergisi almak
E) Anadolu’da yeni yollar yaptırmak

2. I. Pasinler Savaşı II. Kosedağ Savaşı III. Miryokefalon Savaşı IV. Yassıcemen Savaşı
Yukarıda verilen savaşların kronolojik sıralaması hangisi secenekte doğru verilmiştir?
A) I – II – III – IV
B) II – III – IV – I
C) I – III – IV – II
D) III – IV – I – II
E) IV – II – I – III

3. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan ilk Turk Beyliklerinin ozellikleri arasında yer almaz?
A) Anadolu’yu Haclı ve Bizans saldırılarına karşı korumuşlardır.
B) Anadolu’nun Turkleşmesinde etkili olmuşlardır.
C) Anadolu’da onemli şehirler kurmuşlardır.
D) Bircok sanat eseri yaparak Anadolu’yu bayındır hale getirmişlerdir.
E) Kosedağ Savaşı’ndan sonra yıkılmışlardır.

4. Beylik Kurulduğu yerler
I. Karesioğulları Balıkesir, Canakkale
II. Karamanoğulları Konya, Karaman
III. Germiyanoğulları Manisa ve cevresi
IV. Saruhanoğulları Kutahya ve cevresi

Yukarıda Anadolu’da kurulan Turk beylikleri ve kuruldukları yerler verilmiştir. Verilen beyliklerden hangilerinin yerleri değiştirilirse bilgiler doğru olur?
A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) I ve III
E) II ve IV

5. Haclı Seferlerine katılan senyorlerin buyuk coğunluğu ulkelerine geri donememiş, donenler ise topraklarını, guclerini ve ordularını kaybetmişlerdir.
Bu durum;
I. Derebeylik rejiminin zayıflaması
II. Kralların kilisenin denetimi altına girmesi
III. Teknik alanda gelişmeler yaşanması gelişmelerinden hangisi ya da hangileri uzerinde etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

6. I. Baba İshak İsyanı
II. Kosedağ Savaşı
III. Miryokefalon Savaşı
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Turkiye Selcuklu Devleti acısından olumlu sonuclar doğurmamıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

 D. Aşağıdaki calışmaları defterinize yapınız.
SORU:1. Turkiye Selcuklu Devleti’nin yıkılmasına yol acan sebepler nelerdir?
CEVAP: Sevgili Öğrenciler bu konudaki görüşümüz şudur. Anadolu selçuklu devletinin yılıkmasının temel sebebi Moğol İstilasıdır. Moğol istilasının sonucunda ülkenin içine düştüğü durumdan kurtulamamasıdır.
SORU:2. Haclı Seferlerinin duzenlenmesinde etkili olan ekonomik ve siyasi faktorleri acıklayınız.
CEVAP: Haçlı seferlerinin ekonomik ve sisyasi sebeplerinin sorulduğu gayet derece açıktır. Bu sebeple Haçlı seferlerinin Ekonomik ve siyasi sebeplerini yazalım.
Haçlı Seferlerinin Ekonomik Nedenleri
1- Avrupa’nın fakirliği karşısında İslam dünyasının zenginliği.
2- Avrupa’nın ipek ve baharat yolunu ele geçirme isteği.
3- Toprağı olmayan soyluların toprak elde etme isteği.
Haçlı Seferlerinin Siyasi Nedenleri
1- Bizans’ın yardım istemesi.
2- Türkleri batı yönündeki ilerleyişini durdurmak.
3- Derebeyleri daha da güçlenme isteği
SORU:3. Haclı Seferlerine karşı mucadele eden Turk-İslam devletleri hangileridir?
CEVAP: tarih derslerine kaynak Sitesi Olarak haçlılara karşı savaşan Türk devletlerini aşağıdaki şekilde tespit ettik.
a) Anadolu Selçuklu Devleti
b) Danişmentliler
c) Musul Atabeyliği
d) Eyyubi Devleti
e) Memlük Devleti
SORU:4. Turkiye Selcuklu Devleti, ticareti geliştirmek icin ne gibi faaliyetler yapmıştır?
SORU:5. Anadolu’da kurulan II. Turk Beyliklerinin bilim, kultur ve sanat alanında yaptıkları hizmetleri acıklayınız.
SORU:6. Anadolu’da yetişen ve onemli eserler veren 11 ve 13. yuzyıllarda astronomi, tıp ve matematik alanında calışmalar yapan Turk bilim insanları kimlerdir?

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Biryay Yayınları

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Biryay Yayınları Sayfa 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ,27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ,41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ve diğer sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Biryay Yayınları
9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Biryay Yayınları

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Biryay Yayınları

Paylaşılan kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Sizlere önerimiz cevapları sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır, aktarılan bilgileri öğrenmeniz bakımından sizler için çok önemlidir. Değerli öğrenciler9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Biryay Yayınları tüm sayfalar olarak sayfamızda sizler için yayınlanmaya başladı. Değerli öğrenciler, önce kendiniz ders kitabı etkinliklerini yapın, kendiniz tamamen bitirdikten sonra çözümlerinizi buradaki çözümlerle karşılaştırın. Bu vesilesiyle daha etkili bir öğrenme sağlanmış olacaktır.

Yazar:

Önceki Yayın
Sonraki Yayın