9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları na aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Hazırlamış olduğumuz 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları umarız ki siz değerli öğrencilerimizin ödevlerini hazırlamasında yardımcı olur. 9.Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları da sitemizde mevcut olup bu yayınımıza da bakmanızı tavsiye ederiz. 9. sınıf ders kitaplarından birisi de Meb Yayınları yayınlarından çıktı. 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları nın yazarı Baykal TITNAZ ve kitap 164 sayfa olarak hazırlandı. Kitabı incelediğimizde özellikle soruların ve konu anlatımının ne kadar kaliteli olduğunu gördük.9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

Öğrencilerimize ödevlerinde katkı sunmaya devam ediyoruz. Bu yayınımızda 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları çözümlerine göz atabilirsiniz. İşte sayfa sayfa 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları 2017-2018 eğitim-öğretim yılı ders kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Derlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan  kesin doğruluk teşkil etmemektedir. 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları ise hazırlanırken özellikle öğrencilerimizin düzeyleri dikkate alınarak cevaplar yazıldı.


1. Ünite Sayfa 4'ten 19'a kadar olan Ünite içi bölüm soruları ve cevapları
1-Sayfa 4’teki resme bakarak tarih ile ilgili hangi yargılara varılabilir.
Cevap: Tarih bir nehirdir. Durmadan akar ve Olaylardan oluşur.

2- Edward H. CARR yandaki sözü ile Tarihin hangi özelliğini vurgulamıştır. ? sayfa  4
Cevap: Tarihin geçmişe olan ilgisinden bahsetmiştir. Bu günkü olaylar geçmişteki olaylarla bağlantılıdır.

3- Aşağıdaki görsellere göre tarihin konusu ile ilgili neler söylenbilir. Sayfa 5
CEVAP: Resimlerin cevapları aşağıdaki gibidir.
 1.Görsel : Kültür Tarihi
2.Görsel: Savaşlar
3.Görsel : Tarım ve Ekonomi
4.Görsel: Siyasi Faaliyetler,
5.Görsel: Sanayi ve üretim Faaliyetleri
6.Görsel: Spor faaliyetleri

4- Aşağıdaki görsellere göre tarihi olayların özellikleri ile ilgili neler söylenebilir.
Cevap: Tarihi Olaylar yalnızca bir kez meydana gelir bir daha tekrarlanamaz. İnsanlığı etkileye olaylardır.

5- Aşağıdaki görsellere göre Tarihi olgu kavramı ile ilgili neler söylenebilir. Sayfa 6
Cevap: Tarihi Olgular Olayların bir sonucu olarak ortaya çıkarlar ve meydana gelmeleri uzun süreçleri kapsar.

6- Tarihi olayları oluşmasında Coğrafyanın etkisi nedir.
Cevap: Her Coğrafi bölge üzerinde yaşayan insanları kendi özelliklerine göre yaşamaya mecbur kılar. Orta Asya da yaşayan insanların göçebelikle ve hayvancılıkla uğraşmaları buna örnek gösterilebilir.

7- Almanya hangi nedenlerle Osmanlı devletinin yanında savaşa girmesini istemiştir. Sayfa 7
Cevap:  Osmanlı devletinin savaşa girmesini istemesinin iki nedeni vardır. Savaşı daha geniş alanlara yaymak ve Osmanlının boğazlar egemenliğinden yararlanmaktır.

Soru: 1. dünya savaşının çıkmasının sebep ve sonuçlarını yazınız
Cevap:  Örneği bir tane verelim. Almanya açısından İngilterinin sömürgelerini ele geçirmek istemesidir.

8- Aşağıdaki görsellere göre Soruları cevaplandırınız. Birinci elden kaynaklar hangileridir. Yazılı kaynaklar hangilerdir. Sözlü kaynaklar hangilerdir.

9- Yukarıda Özellikleri verilen bir kaynaktan tarih araştırmalarında yararlanmak hangi sorunlara neden olur. Sayfa 10
Cevap: Kaynaklar 1. Elden uzaklaştıkça güvenilirliği azalır. Burada ise 1. Elden kaynağa bakarak sanki görmüş gibi anlatılıyor. Bu araştırma yapanları yanıltır.

10- Sadece dış tenkit yaparak bir eserin kaynak olup olmayacağına kararverilebilirmi? Niçin
Cevap: verilemez. Asıl önemli olan muhtevadır. Yani içeriktir.

11- İç tenkit yaparak bir eserin güvenilir olup olmayacağını anlayabilir miyiz? Niçin? Sayfa 11
Cevap: Tam olarak anlayamayız. İç tenkit güvenilirlik için tek başına yeterli değildir.

12 .yukarıda ki Metin ne tür bir eserden alınmıştır.
Cevap: Seyahatname, Gezi.

13- Bu Eserin dahil olduğu eser hangi kaynak grubuna dahil edilebilir.sayfa  11
Cevap: 1. elden Kaynak, Yazılı kaynak

14- Aşağıdaki görsellerden aynı zaman diliminde yaşayan farklı coğrafya da bulunan insanların yaşam standartları ve çağ kavramı hakkında hangi yargıya ulaşılabilir.
Cevap: İnsanlar Dünyanın farklı bölgelerinde farklı hayat standartlarında yaşarlar. Tarihi çağlarda böyledir. Her toplum aynı anda aynı çağı yaşamamıştır. Gelişmişlik düzeyleri her zaman farklı olmuştur.

15- Aşağıdaki tabloya göre yüzyıl ve milat kavramlarını açıklayınız.
Cevap: Yüzyıl asır manasına gelir ve her yüzyıl bir asırdır. Milat kavramı ise miladı takvime başlangıç arzeder. Ve Milat takvim açısından sıfır kabul edilir.

16- Tarihte Samsun Adlı metin tarihin hangi tür sınıflandırmasına örnek oluşturur.  Sayfa 14
Cevap:  Mekana Göre sınıflandırma

17- Türklerin hicri takvimi kullanmalarının nedeni ne olabilir.
Cevap: İslam dinini kabul etmeleri

18- Celali takvimini 12 hayvanlı Türk takvimine benzer ve farklı yönleri nelerdir.
Cevap:  İkisi de Güneş yılı esasına göre hazırlanmıştır.
Kullanan devletler farklıdır.

19-Miladi Takvim ile Hicri  takvimin arasındaki farklılıklar nelerdir. Sayfa 15
Cevap: Hazırlanış esasları farklıdır. Miladi takvim Güneş yılı Hicri takvim ay yılı esasına göre hazırlanmıştır.

20- Atatürk ve Tarih adlı metinde Atatürkün Türk tarihi ile ilgili vurgulamak istediği nedir? sayfa 17
Cevap: Atatürk bu parçada Türk tarihinin çok köklü olduğundan bahsetmiştir.

21- Yukarıdaki metinden hareketle tarihi olayların değerlendirilmesi ile ilgili neler söylenebilir. sayfa 17
Cevap:  Tarihi olaylar değerlendirilirken zamanın şartları dikkate alınmalıdır.

22- yukarıdaki metine göre Tarihi olaylar ele alınırken nelere dikkat edilmelidir.
Cevap: Halil İnalcık Timur konusunda Objektif yani tarafsız davranmıştır. Tarihte objektif olmak önemlidir.

23- İlk Osmanlı Akçesi ve Çatalhöyük adlı parçalara göre tarih araştırmacılığının hangi özelliğine vurgu yapılmıştır.
Cevap: Tarihi Bilgilerin değişebilirlik özelliğine vurgu yapılmıştır.

24- Tarih araştırmaları yapılırken Halil İNALCIK'a göre nelere dikkat edilmelidir. sayfa 20
Cevap: Tarafsız ve oğru tarih yazımına dikkat çeker. Olayları çarpıtmadan ve Belgelere dayanarak yazılmasını tavsiye eder.

25- Halil İNALCIK'ın Uluslar arası bir tarihçi olarak kabul görmesinin nedeni neler olabilir. sayfa 20
CEvap: Halil İNALCIK tarih bilimini ilkelerine dikkat ettği için

26- Aşağıdaki metinlerde hangi tarih yazıcılığı türlerinden yararlanılmıştır sayfa 22
Cevap: İlk metin  hikayeci tarihe örnektir
ikinci metin öğretici tarihe örnektir
üçüncü metin ise araştırıcı tarihe örnektir.

27- Yukarıda ki metin hngi tarih yazımına örnek gösterilebilir.sayfa 24
Cevap: Hikayeci tarihe örnektir.

28- Metne göre Osmanlı tarih yazımı ile ilgili neler söylenebilir. sayfa 24
Cevap: Vakanüvilerin tarih yazımı vardır. Daha çok padişehlerın faaliyetleri anlatılır.

29- Yukarıdaki metne göre Sarıkamış harekatına doğal şartların etkisi nedir. sayfa 26
Cevap: Doğla şartlar bu tarihi olayı olumsız etkilemiştir.

30- Tarihi olayların anlatılmasında ve açıklalanmasında coğrafyadan nasıl yaralanılır.
Cevap: Olayların sebep ve sonuçlarına coğrafi şartlar etki ederse belirtilebilir.

31- Amisos hazinesi adlı metne  ve fotoğrafa göre Arkeolojik buluntular bu bölgenin sosyal ve sanat anlayışı hakkında hangi bilgileri vermektedir. sayfa 27
Cevap: Samsunun tarihi geçmişi ile ilgili bilgiler vermektedir. Hangi Krallıkların yaşadığı ne zaman yaşadığı ile ilgili.

1. Ünite: Tarih yazıcılı Konusu  sayfa 21,22,24 cevapları
Soru: Yukarıdaki görselleri inceleyiniz. Görsellerden yararlanarak Tarih yazıcılığının hangi alanlarda gelişme göstermiş olabileceğini söyleyiniz. Sayfa 21.
Cevap: Yukarıda bulunan 4 adet görsele baktığımızda Eğitim tarihi, Yönetim alanında, Sanayi ve ekonomik alanında ve Aile yani soy tarihi lanında gelişme gösterdiğini görebiliriz.

Soru: Ahmet Cevdet Paşa yandaki’’ Vatan ve memleketini seven devlet ve milletin geleceğini düşünenler asırların olaylarını ve haberlerini kaydederek gelecek nesillere aktarırlar.’’ Sözü ile neyi vurgulamıştır.
Cevap: Tarih yazıcılığının öneminden bahsedilmektedir. Tarihi Olaylar kaydedilmeli ve gelecek nesillere aktarılarak öğretilmelidir.

Soru: Aşağıdaki metinlerde hangi tarih yazıcılığına ait örnekler bulunmaktadır.
Cevap: George Rawlinson Heredot tarihinden alıntılanan metin Hikayeci tarihe örnektir.
Thukydides’ten alıntılan metin ise öğretici tarihe örnektir.
Saadettin Gömeçten alınan metin ise Modern tarih yazıcılığına örnektir.

Soru: Yavuz sultan selim ile ilgili metin hangi tarih yazımına örnektir.
Cevap: Hikayeci tarih yazıcılığına örnektir.
Soru: Metne göre Osmanlı tarih yazımı ile ilgili neler söylenebilir. Sayfa 24
Cevap: Osmanlı Tarih yazıcılığında övgü ve abartı ön planladadır ve Kişilerin tarihinden yola çıkılarak devletlerin tarihi anlatılmaktadır.

1. Ünite: Tarih yazıcılı Konusu  sayfa 21,22,24 cevapları için
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız
1- Geçmişteki insan topluluklarının yaşayışlarını, birbirleri ile olan ilişkilerini kültür ve uygarlık alanındaki ilerlemelerini yer zaman göstererek neden sonuç ilişkisi içinde inceleyen bilim dalına tarih denir.
Bu tanımda tarihin hangi özelliğine yer verilmemiştir.
a-      Belgelerden yararlanılması
b-      Eski devirleri ele alması
c-       Olayların tahlilinin yapılması
d-      Olayları geçtiği yer ve zamanın belirtilmesi
e-      Kronolojiye yer vermesi
Cevap : A

2-Tarih çağlara ayırmanın amacı aşağıdakilerden hangisidir.
a-      Takvimin başlangıcını belirlemek
b-      Tarihe yardımcı bilimlerden yararlanmak
c-       Tarihi olayları önemine göre sırlamak
d-      Toplumları birbirinden ayırt etmek
e-      Tarihi olayların incelenmesini kolaylaştırmak
Cevap: E

B-Aşağıdaki boşlukları doldurunuz
a-      Doğrudan doğruya tarihi bir olayı yaşayan bu olayı gören ve olayla çağdaş yazarların verdikleri bilgi ve eserlere BİRİNCİ ELDEN KAYNAK Denir.
b-      Hikaye destan ve menkıbe gibi kaynaklara SÖZLÜ kaynak denir
c-   Asya tarihi Avrupa tarihi, Samsun tarihi biçiminde yapılan sınıflandırmaya MEKANA  göre sınıflandırma denir.
d-      Hikayesi tarihin öncüsü HEREDOTTUR.

 C- Aşağıdaki ifadelerin başına Doğru ise (D) yanlış ise (Y) koyunuz
1-      ( Y )Tarih olaylarda aynı sebepler hep aynı sonuçları veriri

2-      ( D )Araştırmacı tarihçilik 19 .yy ortalarından itibaren gelişmeye başlamıştır

3-      ( Y )Tarih zaman zaman deney ve gözleme başvurabilir

4-      (Y  )Ana kaynaklar her zaman doğru bilgileri verir

5-      (  D)Kitabeler birinci elden kaynaktır

D- Aşağıda sol sütunda tarihi faydalandığı bilimler sağdaki sütunda ise bu bilimlerin tanımları verilmiştir. İlişkili olan tanımları eşleştiriniz.
1-(  )Antropoloji                              (  5)Eski yazıların okunması

2-(  )Arkeoloji                                  ( 7 )Kitabelerin okunması

3-(  )Kronoloji                                  ( 2 )kazı çalışmaları sonucu yeni bilgilere ulaşılması

4-(  )Nümizmatik                               ( 3 )olayları tarih sırasına konması

5-(  )Paleografi                                 (1  )Toplumların kültürel gelişmelerinin incelenmesi

6-(  )Coğrafya                                    (  4)Para üzerindeki bilgilerin tespit edilmesi

7 (  ) Epigrafya                               ( 6 )Tarih olayların geçtiği yerin tespit edilmesi

E- 1- On yıl sonra bir arkadaşınıza iletilmek üzere bir mektup yazmanız isteniyor. Sizde tarihi bir olay niteliği taşıyacak günümüzde gerçekleşen bir olay tespit ediniz. Bu olayı tarih bilimini faydlarını gö önüünde bulundurarak bir sayfayı geçmeyecek şekilde yazınız.
Cevap:Bu Sorudaki olayı kendiniz seçmeli ve anlatmalsınız. Bunun için haberleri izlemeli gündemi takip etmelisiniz. Bu günlerde ki şuan 2013 Kasım ayını ilk günü Marmaray açılışını ve önemini arkadaşına yazabilirsiniz. 10 Yıl sonra arkadaşlarınız için ne önemli olabilir ona göre mektup yazdığınızı düşünün ve  doğal bir dil kullanın. Hal hatır sorduktan sonra fazla kasmadan kendi cümlelerinizle yazın mektubunuzu 10 yıl sonra arkadaşına ulaşması için.

2- İyi bir tarihçide bulunması gereken özellikleri yazınız.
Tarafsız olmalı
objektif olmalı
belgelerden yararlanmalı
araştırmacı olmalı

2. Ünite Sayfa 40,41,42,43,44  Tarihi Çağlara giriş konusu cevapları 
Çağların Değişmesi ile millet ve toplumların tarih karşısındaki durumlarının da değişeceği gerçeğinin dikkatten kaçması tarihi değerlendirirken karşılaştığımız hatalardandır.

1-İbni Haldun’un yandaki sözüne göre çağ kavramıyla hangi yargılara ulaşılabilir.
Cevap: Tarihin bir özelliği vardır ki o da şudur tarihi olayları meydana geldiği döneme göre değerlendirmek lazımdır. İbni Haldun bu sözünde çağların değiştiği gibi insanlarında değişeceğini ve her çağdaki insan ihtiyaçlarının değişeceğini bilmeliyiz.

2-Yukarıdaki görsellerin her biri farklı bir tarihi döneme aittir. Buna çağların sınıflandırılmasında hangi ölçütler kullanılmıştır. Sayfa 40
Cevap:  Yukarıdaki görseller Tarih öncesi döneme aitti. Tarih öncesi dönem Taş çağı ve maden çağı olmak üzere ikiye ayrılır. Burada dikkat edilirse Kullanılan eşyanın niteliğine göre sınıflandırma yapıldığı görülür.

3-Aşağıdaki Eski Taş çağına ait görseller verilmiştir. Görsellerden hareketle bu dönem hakkında neler söylenebilir.
Cevap:  İnsanlar bu dönemde mağara duvarına resimler çizmişler taşlardan eşyalar kullanmışlar ve ve mağaralarda yaşamışlardır.

4-Ateşin bulunmasının insan yaşamında ne gibi değişikliklere sebep olmuştur.  Sayfa 41
Cevap: Ateşin bulunmasının insan hayatına etkilerini şu şekilde sıralayabiliriz. Ateş ısınmada, aydınlanmada, vahşi hayvanlardan korunmada Duman vasıtası ile haberleşmede vs kullanılabilir.

2. Ünite. sayfa 43'ten 64 kadar ilk çağ uygarlıkları konusu cevapları
Anal: Hititlerde Tarih yazıcılığı manasında kullanılır ve hititler tanrıya hesap vermek amacıyla ANAL denilen yıllıkları oluşturmuşlardır.
Hellenizm: Büyük İskenderin Doğu seferi esnasında Eski yunan kültürü ile doğu kültürünün sentezinden oluşan yeni bir kültür ortaya çıkmıştır. Buna hellenistik kültür ya da hellenizm denir.
Polis: Yunan Şehir devletlerine Polis denilmektedir.
Firavun: Eski Mısırda Tnarı Kral- Ordu komutanı ve Rahip Görevleri de bulunan Yöntecilere FİRAVUN denilir.
Satraplık: Perslerin Anadoluyu yönetirken eyaletlere bölmesi ve ve her bir eyalete SATRAPLIK adını vermişlerdir.
Ziggurat: Sümerlerde kullanılan bu yapıların en üst katı gözlem evi en alt katı ise tahıl amabarı olarak kullanılmı ve aynı zamanda eğitim ve öğretim yapılan okullar olan binalardır.
Koloni: Bir Ülkenin kendi toprakları dışında ticari faaliyetlerde bulunmak için oluşturdu sömürge topraklarıdır.
Pankuş: Hititlerde Meclise verilen adddır

Düşünelim:
Soru: Görsellerde nil nehri ve bir çöl görnmektedir. Görsellerden yola çıkarak uygarlıkların gelişiminde coğrafi şartların etkilerinin neler olabileceğini belirtiniz.
Eski ugarlıklar genel olarak nehir kenararında ve sulak arazilerde kurulmuşlardır. Nehir kenarında kurulan bir topluluk şartlar gereği tarım alanında ileri gidebilir ve bu alanda kendini geliştirebilir. Çöl yaşamı ve ya dağlık arazilerde kurulan uygarlıklar ise başka alanlara yönelebilirler. Buna en güzel örnek dağlık arazida kurulması sonucu ticarete yönelen FENİKELİLER'dir. Yani sorunun cevabına gelirsek coğrafi şartlar uygarlıkların gelişimini doğradan etkiler.

Soru: Ziya Gökalp’e göre Kültürü oluşturan unsurlar nelerdir.
Cevap: Din, Ahlak, Hukuk, İktisad vs

Soru: Aşağıdaki Haritaya göre ilk uygarlıkların kurulduğu Bölgeler hakkında neler söylenebilir.
İlk uygarlıklar genelde nehir kenarlarında ve yerleşmeye msait alanlarda kurulmuşlardır. Haritayı incelediğimiz zaman bunu  rahtlıkla görebiliriz.

Soru: Hangi uygarlıklar birbirinden etkilenmiş olabilir.
Cevap: Birbirlerine komşu olna uygarlıklar birbirinden etkilenmişlerdir. Bunu rahatlıkla haritayı inceleyerek görebiliriz.

9. Sınıf Tarih dersi Kitabı  Sayfa 43 Cevapları
Soru: Kültür ve uygarlık kavramlarını karşılaştırınız.
Soru: Mezopotamyanın coğrafi konumunu inceleyerek tarih boyunca bu bölgeye niçin bir çok kavmin göç ettiğini belirtiniz.
Mezopotamya çok bereketli topraklara sahiptir ve tarihi göç yolları üzerindedir. Bu sebeple bir çok kavmin ve hükümdarın dikkatini çekmiştir. Bu sebeple burada bir çok devlet kurulmuş ve tarih boyunca bir çok uygarlık burada barınmıştır.

9. Sınıf Tarih dersi Kitabı  Sayfa 44 Cevapları
Soru: Zigguratlar yaşamın hangi alanlarında etkili olmuşlardır.
Zigguratlar yaşamın hemen hemen her alanında var olmuşlardır. Kuruluşu itibari ile genel kapsamlı bir bina oluşu onu bilimsel hayata, eğitim hayatına ve ekomomik hayata dahil etmiştir.

9. Sınıf Tarih dersi Kitabı  Sayfa 47 Cevapları
Soru: Urgakina Hangi alanlarda kanunlar yapmıştır.
Cevap: İnsan hakları konusunda kanunlar yapmıştır. Bu sayfa 47deki okuma parçasına göz gezdirilince rahatlıkla görülebilir.

Soru: Hammurabi kanunlarında ne tür bir cezalandırma yöntemi öngörülmüştür.
Cevap: Kısasa kısas cezası öngürülmüş ve genellikle ölüm cezaları verilmiştir.

Soru: Sümer ve Babil kanunlarını verilen cezalar açısından karşılaştırınız.
Cevap: Sümerlerde genellikle para cezası ve hafif cezalar uygulanırken babillerde daha sert cezalar uygulanmıştır.

Soru: Asurluların günümüz uygarlığına katkıları nelerdir tartışınız.
Cevap: Asurlular ticaret ile uğraştıkları için genel olarak kültür taşımaclığı yapmışlardır diyebiliriz. Anadolu ile mezopotamya arasında bir köprü vazifesi görmüşler ve yazıyı anadoluya getirmişler ve böylelikle anadolu da tarihi devirler başlamıştır

Soru: Uygarlıkların gelişimi ile kütüphaneler arasında nasıl bir ilişki vardır? Tartışınız.
Cevap: Kütüphaneler ilim ve bilgi yuvalarıdr. Tarih boyunca büyük medeniyetlet büyük kütüphanelere sahip olmuşlardır.

9. Sınıf Tarih dersi Kitabı  Sayfa 48 Cevapları
Soru:  Aşağıdaki Arkeolojik buluntulara göre Orta Asya Uygarlığı ile ilgili neler söylenebilir.
Cevap: Görsellerde seramik buluntular, keçi boynuzu işlemeli başlık, keçeden dokunmuş halı, altın elbiseli adam resimleri bulunmaktadır. Buna göre şöyle bir yorum yapabiliriz. Orta asyadaki Türkler altın işlemeciliği,  keçecilik, ve seramik gibi sanat dalları ile uğraşmışlardır. Türklerin sanat ile ilgili bilgileri edinebiliriz.

 9. Sınıf Tarih dersi Kitabı  Sayfa 49 Cevapları
Soru: Mısırlıların hangi uygarlıklarla ilişki kurmuş olabileceklerini yazınız.
Cevap: Haritadan da görülebileceği gibi Mezopotamya, arabistan ve anadolu uygarlıkları ile ilişki içinde olabileceği görülür.

Soru:  Coğrafi konumu mısırı nasıl etkilemiş olabilir.
Cevap: Mısır doğal bir koruma altına alınmış bir coğrafi bölgedir. Bir tarafı denizlerle çevrili ve bir tarafı da çöllerle çevrilidir. Bu sebeple dış müdahalelere çok girmemiştir. İşte bundan dolayı Mısır da kendine has bir kültür oluşmuştur.

9. Sınıf Tarih dersi Kitabı  Sayfa 50 Cevapları
Soru: Aşağıda Mısır uygarlığına ait görseller bulunmaktadır. Görsellere göre mısır uygarlığı hakkında neler söylenebilir.
Cevap: Mısır uygarlığın Ölümden sonraki hayata inanış vardır. Bu sebeple ölüleri mumyalamışlardır.Hiyaroglif olarak bilinen yazıyı kullanmışlardır. Mısırda Sosyal sınıflanndırma bulunmaktadır. Bu sosyal sınıfın en tepesinde Firavun bulunurken, En alt tabakada ise Köleler bulunmaktadır.

Soru: Yukarıdaki Metne göre Mısırda geometirinin gelişmesinde hangi faktörler etkili olmuştur.
Cevap: Nil nehrinin taşması sonucu Bozulan tarla sınırlarını yeniden ve düsgün olarak hesaplamak için geometri bilimi gelişmiştir.

9. Sınıf Tarih dersi Kitabı Sayfa 52 Cevapları
Soru: Perslerin Ülkeyi eyaletlere bölerek yönetmesinin sebepleri neler olabilir.
Cevap: Ülke sınırları genişledikçe yönetmek ve ülkenin en uç bölgelerine devlet otoritasini ulaştırmak zorlaşacaktır. Bu sebeple yetkiler valiler aracılığı ile paylaşılmış ve devleti yönetmek daha da kolay olmuştur.

Soru: Kast Sistemi Hindistanın siyasi ve sosyal yapısını nasıl etkilemiş olabilir.
Cevap: Hindistanda kast sisteminden dolayı Siyasi bir bielik kurulamamış ve halk kendi içinde asla kaynaşamamıştır.

9. Sınıf Tarih dersi Kitabı  Sayfa 54 Cevapları
Soru: Fenikelilerin Deniz Ticareti ileİlgilenmeleri kültürel yaşamlarını nasıl etkilemiştir.
Cevap: Fenikeliler Değişik kültürlerle tanışma imkanı bulmuşlardır. buda onların karma bir kültüre sahip olmalarını sağlamıştır. Birde doğu ve batı kültürünün kaynaşmasına vesile olmuşlardır.

Soru: yahudilerin farklı coğrafyalarda yaşamalarına rağmen günümüze kadar varlıklarını korumalarının sebebi nedir açıklayınız?
Cevap: Yahudiler Azınlık psikolojisi ile kendilerini korumuşlar ve baskın kültürlerin etkisinde kendilerini yahudilik dinine doğuştan yahudi olmayanı almamakla korumuşlardır.

Soru: Museviliği diğer dinlerden ayıran en önemli özellik nedir açıklayınız.
Cevap: Diğer tüm dinlerde din herkese açıkken yahudilikte sonradan kimsenin yahudi olmasına zin verilmemiştir.

9. Sınıf Tarih dersi Kitabı  Sayfa 57 Cevapları
Soru: Hitit yıllıklarının incelenmesinde tarihin hangi yardımcı bilimlerinden faydalanılabilir.
Cevap: Yıllıklarla ilgili araştırmayı Hitit dilini iyi anlamak için Filoloji, yazıyı okumak için Paleografya gibi bilim dallarından yararlanılır

Soru: Ticaret İyaonya da hangi alanlardaki gelişmeleri etkilemiştir.
Cevap: Ticaret yollarının bitişinde olması kültürel zenginliği artırmış, ekonomik zenginlikte kültürel açıdan zenginleşmesini sağlamıştır.

9. Sınıf Tarih dersi Kitabı  Sayfa 60 Cevapları

 2. Ünite Sonu değerlendirme çalışmaları sayfa 68 ve 69. sayfa  cevapları
1- Tarih öncesi çağların sırası ile yaşandığı bir höyükte yapılan kazılarda Tarih öncesi çağlara ait eşyalar bulunmuştur. Üst katmandan başlayarak bu höyükte sırası ile hangi maddelerden yapılmış eşyalara rastlanır.
A.      Toprak – Taş – Maden
B.      Maden Toprak Taş
C.      Toprak Maden Taş
D.      Maden Taş Toprak
E.       Taş Toprak Maden
Cevap: B

2- Uygarlıkların oluşmasında farklı kültürlerin etkileşimi önemli bir yere sahiptir. Fenikelileri deniz ticareti yoluyla alfabeyi batıya taiıyarak Latin ve yunan alfabelerinin oluşmasında etkili olmuşlardır. Büyük İskender'in Asya seferi sonucunda doğu ve batı kültürlerinin kaynaşması ile Helenistik uygarlık oluşmuştur. Çin uygarlığının oluşmasında ise Çine göç eden Türklerin etkisi olmuştur.
Buna göre Kültürlerin yayılmasında aşağıdakilerden hangisi en az etkili olmuştur.

A.      Savaşlar
B.      Göçler
C.      Ticaret
D.      Yazı
E.       Posta Teşkilatı
Cevap: E

3- İlk çağ uygarlıklarında DİN olgusu aşağıdakilerden hangisinde en az etkili olmuştur.
A.      Yönetim
B.      Hukuk
C.      Edebiyat
D.      Mimari
E.       Ticaret
Cevap : E

4-Aşağıdakilerden hangisi İlkçağa ait gelişmelerden değildir
A.      İyonların koloniler kurması
B.      Haçlı seferleri
C.      Mutlak krallıkların kurulması
D.      Kadeş anlaşması
E.       Hristiyanlığın doğması
Cevap: B

5- Hindstanda kast sisteminin kurulmasında Aşağıdaki düşüncelerden hangisi daha etkili olmuştur
A.      Ülkenin çok geniş olması
B.      Milli birlik ve beraberliği sağlama düşüncesi
C.      Hint dinlerinin kast sistemini teşvik etmesi
D.      Arilerin kendilerinden kalabalık Hint halkını daha kolay yönetme düşüncesi
E.       Hindistanda Ekonomik sıkıntıların yaşanması
Cevap: D

6- Bir bölgede yapılan araştırmalar sonrasında o bölgede yaşayan topluluklar ile ilgili aşağıdaki bilgilere ulaşılmıştır.
·         Aynı dönemde yaşayan topluluklara ait eşyalar bulunmuştur
·         Bazı topluluklar toprak ve madenden yapılan eşyalar kullanmışlardır
·         Bazı topluluklar sadece Topraktan yapılan eşyalar kullanmışlardır
·         Toplulukların devlet anlayışına sahip olmadıkları görülmüştür.
Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez. ?

A.      Devlet anlayışının olmayışının toplulukları geri bıraktığı
B.      Aynı dönemde yaşayan toplumların farklı araç Ve gereçler yaptığı
C.      geçmişteki insanların üretici olduğu
D.      Topraktan yapılan araç ve gereçlerin madenden yapılan araç ve gereçlerle birlikte kullanıldığı
E.       Bazı toplumların sadece topraktan araç ve gereç kullandığı
Cevap: A

B Aşağıdaki yargıların başına Doğru ise D yanlış ise Y işareti koyunuz
1-(  Y  )Mısır uygarlığı çevre uygarlıklardan etkilenmiştir.
2-(  Y  )HZ İsanın doğumu ile tarihi çağlar başlamıştır
3-(  Y  )Yunan şehir devletleri arasında siyasi birlik vardır
4-(   D )İyonya kültürü bilimsel alanda büyük gelişme göstermiştir.
5-(  D  )Antalyadaki karain mağarası ile İspanyadaki Altamira mağarası Aynı döneme ait yerleşim yerleridir.

C- Aşağıdaki eşleştirmeleri yapınız
İlk Şehir devletleri ——–  tunç çağı
İlk köy yerleşimi ——-yenitaş çağı
Kibele —– Frigyalılar
Yazı ——– Sümerler
Persler ——–Satraplık
Kast sistemi ——- Hint
İlk İmparatorluk ———Akadlar
Mısırlılar ———- Güneş takvimi
On iki Levha Kanunları———-Roma
Asur

 d-  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız
1)Hitit Yıllıklarına ANALLAR denilir
2)Tarihta biline ilk tek tanrılı inanış İBRANİLERE aittir.
3)Babillerin en ünlü hükümdarı  Hammurabi dir
4)Tarihte bilin ilk yazılı anlaşmanın adı KADEŞ anlaşmasıdır

E- Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
1-Türkiye toprakları tarih boyunca birçok kavmin istilasına uğramış ve üzerinde pek çok uygarlık kurulmuştur. Bunun sebeplerini açıklayınız
Cevap: Türkiye ön Asya'da kurulmuştur. Burası tarıma elverişli orta kuşak ılıman iklime sahip ve yaşamaya son derece müsaittir. Ayrıca tarihi ticaret yolları buradan geçer ve jeopolitik olarak çok önemli bir konumdadır. Göç yollarının üzerinde olması da bunun sebepleri arasında sayılabilir

2-Mezopotamya uygarlığının Anadolu uygarlığına etkileri neler olmuştur.
Cevap: Mezopotamya da kurulan Asurluların Anadolu uygarlığına katkısından bahsetmek mümkündür. Asurlu Tüccarlar Karum denilen ticaret yerleri kurmuşlar ticaret sayesinde kültürlerini yaymışlardır. Anadolu ile de bu ticari faaliyet oluşmuş ve Anadolu'ya ilk yazıyı Asurlular getirmiştir.

3-Roma Uygarlığının günümüz uygarlığına katkıları nelerdir.
Cevap: Romalılar 12 levha kanunlarını yapmışlar ve günümüz hukuk anlayışı için emsal teşkil etmiştir. Birde Romalılar bugünkü kullandığımız miladi takvimin geliştiricisi arasında yer alır.

4-İlk çağ kara ve deniz ticaretinde gelişen devletlerin uygarlık tarihi açısından ortak yönünü örneklerle kısaca açıklayınız.
Cevap: İlkçağda kara ve deniz ticareti yapan uygarlıkların adlarını sayacak olursak şu şekildedir. Asurlular, Fenikeliler, Lidyalılar, İyonyalılar vs. Bunları uygarlık tarihi açısından ortak yönü Kültür taşımacılığı yapmalarıdır. Asurlular Mezopotamya kültürünü Anadolu'ya getirmiş, Fenikeliler ise ön Asya uygarlığını Batıya taşımışlardır.

5-Mısır Bilimsel alanda gelişmesine rağmen hukuk alanında aynı gelişmeyi gösterememiştir. Bunun sebepleri  neler olabilir.
Cevap: Mısır'da hakim olan Firavunların her alanda tek söz sahibi olması hukuk kurallarının gelişmesini önlemiştir.

6-Anadolu Asur Lidya Para Ticaret kavramlarını kullanarak bir paragraflık metin yazınız.
Cevap: Mezopotamya uygarlıklarından olan Asurlular Anadolu ile ticaret yapmışlardır. Lidyalılar ise bir Anadolu uygarlığı olarak ticaret sayesinde zenginleşmişler ve Ticarette değiş tokuş usulünün yerine parayı kullanmaya başlamışlardır

3. ünite 1 ve 2. konu Türklerin Tarih sahnesine çıkışı Ünite içi soruları ve cevapları
1-Yukarıda  yer alan görsellere göre Orta Asya'nın coğrafi şartları Türklerin yaşamnı nasıl etkilemiş olabilir.
Cevap: Türkler Bozkırın zor şartlarında Göçebe yaşamak zorunda kalmışkar ve geçim kaynakları olarakta hayvancışığı tercih etmişlerdir. Bozkırın zor şartları onları doğayla sürekli mücadeleye itmiş ve sonuçta savaşcı bir topluluk olmalarında etkili olmuştur.

2- Türkistan,bozkır, Göç, Konargöçer, Anayurt Kavramlarının size neler çağrıştırdığını yazınız
Cevap: Türkistan kelimesi Türklerin yaşadığı bölgelere verilen genel addır. Bozkır Çöl iklimine denir. Yazın kurak ve sıcak kışın ise soğuk geçen iklim tipine denir. Konar göçerlik ise Yaşam tarzı itibari ile göçebeliği seçen topluluklara denir. Yazın yaylaklarda kışın kışlaklarda yaşamlarını sürdürürler. Anayurt ise bir milletin asıl vatanıdır. Mesela Türklerin ilk anayurdu Orta asyadır.

3-Batıda Yüeçiler ve 26 kavmi daha yendim. Yay çekebilen bütün kavimler tek aile gibi birleştirler. Sözü Türk milletinin hangi özelliğini vurgulamakadır.
Cevap: Teşkilatçılık ve savaşcılık özellikleri vurgulanmıştır.

4- Yukarıdaki sözlere göre Atatürk Türk Milletinin hangi özelliklerine vurgu yapmıştır. sayfa 72.
Cevap: Her bir söze ayrı ayrı bakacak olursak 1. sözde Türk milletinin bağmsızlığına düşkünlüğünden bahsediliyor
2. sözde ise; Türk milletinin medeniyette ve diğer dünya işlerinde en güzelini seçtiğini kastediyor
3. sözde; Türkleri çalışkanlığına vurgu yapılmakta ve kararlı duruşu öne çıkarılmaktadır
4. sözde; Bu sözde de yine bağımsız yaşama arzusu dillendirilmiştir.

5- Türklerin İlk Anayurdunun sınırlarını kesin olarak cizilememesinin nedenleri neler olabilir. sayfa 73
Cevap: Türklerin göçlerle Dünyanın bir çok bölgesine gitmiş olması tarihlerinin araştırılmasının zorlaşmasında temel etkendir.

6-Metinden hareketle Göç olgusunun neden ve sonuçları hakkında fikir yürütünüz. sayfa 74
Cevap: Metne göre göçün çeşitli sebepleri bulunmaktadır bunlar doğal afetler kıtlık vs olabileceği gibi; zorunlu veya isteğe bağlı göçler şeklinde de gerçekleşebilir sonunda ise ya göç eden unsurlar milli benliklerini yitiriler ya da asimile olmadan yaşarlar.
Orta Asya da kurulan ilk Türk devletleri 2. konu
1- Yukarıdaki fotoğraflar incelendiğinde Türk çin ilişkileri hakkında ekonomik ve askeri açıdan neler söylenebilir.
Cevap: Görsellere bakıldığında bir ticaret kervanı ve Savunma amaçlı yapıldığı bilinen Çin seddi görünmektedir. Türk çin ilişkileri açısından bu görseller değerlendirirlirse kervanların olması iki ülke arasında ticaret faaliyetlerinin olduğu şeklinde yorumlanabilir. Çin seddi ise Türklerin akınlarından korunmak için yapılmıştır ve iki ülke arasında ki mücadelelerin olduğu şeklinde değerlendirilebilir.

2- İpek yolu, Kut, Kurultay, Feodalite, Manihaizm temal kavramları size neler çağrıştırmaktadır.
Cevap: İpek Yolu: Çinden başlayıp orta asya ve Ön asya üzerinden Avrupaya ulaşan tarihi ticaret yoludur.
KUT: Orta Asya Türk devletlerinde Tanrının yönetme yetkisini Hükümdarlara verildiğine inanaılmasıdır.
Feodalite: Orta çağ Avrupasından Siyasi ve sosyal hayatı etkileyen yönetim biçimidir.
KURULTAY: Orta Asya Türk devletlerinde Devlet meselelerinin Görüşülmesi için toplanan meclise verilen addır.
MANİHAİZM: Bir dini inanıştır. Uygurlar bu dini kabul etmişlerdir.

3- Atalarımızdan işittik ki Roma elçileri geldiği zaman bu bizim için artık yeryüzünü fethedeceğimizin işaretidir. sözü istemihan tarafından söylenmiştir. Bu söz Türk fetih anlayışı ile ilgili neler söylenebilir
Cevap: Roma elçileri Türklere gelerek Türk devletlerinin gücünü kabul etmiş sayılır.

4- Teoman döneminde Devletler arası İlişkiler ve devlet yönetimi hakkında neler söylenebilir.  sayfa 75
Cevap: D Evlet yönetiminde saltanat sistemi benimsenmiştir. Devletler arası ilişkilerde ….. .
5- Metenin yenilgiye uğratmış olduğu çin topraklarına yerleşmek yerine çini sadece vergiya bağlamasının nedenleri neler olabilir.
Cevap: Çine yerleşmeleri durumunda Çin devletinin nufusu kalabalık ve çin baskın bir kültrüre sahip olduğu için Millibenliklerini kaybedeceklerini düşünmüş ve sadece vergiye bağlamakla yetinmiştir.

6- Metenin izlediği devlet politikasının esasları nelerdir. sayfa 76
Cevap:  Metini İzlediği devlet politikası bu parçada anlatılırken şunları çıkarabiliriz. Mete Kendinde güçlü olan devletlerle dost olarak geçinmeyi tercih etmiş ancak bu dostluk kutsal sayılan vatan toprağına göz dikilince sonermiş ve mete tarafından savaş açılmıştır.

7- Çinliler Hun Saldırılarına karşı hangi politikaları geliştirmişlerdir. sayfa 77.
Cevap: Çinli prenseslerle hunlu prenseri evlendirmek ve casusluk faaliyetleri yürütmek
Türk beylerini hediyeler ve rüşvetlerle kandırarak kendilerine bağımlı yaşamaya alıştırmak

8- Metne göre Hunlar dönemi Türk kültür ve uygarlığı hakkında neler söylenebilir sayfa 78
Cevap: Hunlar Bilinen ilk Türk devleti olması hasebiyle Türk kültrüne kaynaklık etmiş ve Türk kültürüne ait ilk örnekler hunlarda görülmüştür. Bu parçada ayrıntılı şekilde anlatıldığı için parçayı bir kaç kez etraflıca okumak yararlı olacaktır.

9- Aşağıdaki haritalara göre Kavimler göçünün avrupa tarihine etkieri neler olabilir. sayfa 79
Cevap: Kavimler göçünün Sonuçları hatırlanırsa Kavimler göçü sonrası Avrupanın siyasi yapısı değişmiştir.Bu günkü Avrupa milletlerinin temelleri atılmıştır.

10- Attilanın gelen heyete isteklerini barış şartı olarak yazdırması hun devletinin gücü hakkında sizlerde nasıl bir bilgi oluşturuyor.
Cevap: Hun devletinin siyasi olarak çok güçlü olduğunu göstergesidir. Anlaşmalar karşılıklı yapılır ama burada anlaşma olarak sadece Atillanın İstekleri yer almıştır.
11- Anlaşma maddelerine baktığınızda Avrupa hun devleti ile ilgili  hangi bilgilere ulaşılabilir. sayfa 81.
Cevap: Bu sorunun cevabının da yukardaki ile aynı olduğunu düşünüyoruz.

12- Attilanın kişiği hakkındaki bilgilerin efsanelere göre farklılık göstermesinin nedenleri nelerdir. sayfa 82
Cevap: Attila ile savaşanlar onun kötü yönlerini dostluğuna şahit olanlar ise güzel yönlerini önplana çıkarmışlardır.

13-  Türklerin ERGENEKON'dan çıkışını kolaylaştıran nedir açıklayınız.
Cevap: Demiri eritmeyi öğrenmeleridir.

14- Ergenekon Destanında Türklerin o dönemdeki yaşayışları ile ilgili hangi bilgilere ulaşılabilir sayfa 83
Cevap: Geçim kaynakları ve nüfusları ile ilgili bilgilere ulaşılabilir.

15- Çin imparatorunun Türk töresini değiştirmek istemesinin nedenleri neler olabilir.
Cevap:
16- Kürşat ve Arkadaşlarının mücadelesinin Türklerin bağımsızlığına katkısı nasıl olmuştur. sayfa 88
Cevap: Olumlu manada katkısı olmuştur. Çok az sayıda
17- Orhun yazıtlarına göre; Çinin Türk devletlerine karşı uyguladığı politika nasıldır.
18- Orhun yazıtlarına göre Orta Asyada kurulan Türk devletlerinin yıkılma sebepleri nelerdir.
19- Orhun yazıtlarına göre Türk kağanlarının görevleri nelerdir. sayfa 88
20- Yukarıdaki metne göre Eski Türklerde kadının toplumdaki konumunu değerlendirerek günümüzle karşılaştırınız sayfa 89
21- Göç destanına göre Çin'in uygurlar üzerine uyguladığı esasları nelerdir
22- – Göç destanına göre Uygurlar neden göçetmişlerdir. sayfa 91
23- Uygur sanatının oluşmasında neler etkili olmuştur.
24- Uygurların sanat alanında diğer uygarlıklara katkıları nelerdir. sayfa 92.
25-  İmameddin isfahani Türk tarihinin hangi yönlerine vurgu yapmıştır.
 26- Yukarıdaki haritaya göre Türklerin geniş bir coğrafyaya yayılmış olmaları hangi sonuçları doğurmuş olabilir . sayfa 93
Cevap: Türk kültürünün geniş coğrafyalara yayılmasına neden olmuştur. Türk tarihini araştırmak zorlaşmıştır.
 27- İtil bulgarlarının Tuna bulgarlarında farklı olarak Türk kimliğini koruyabilmelerinin nedenleri nelerdir.
Cevap: İslamiyetten başka bir dini kabul eden Türk boyları Kimliklerini yitirmişlerdir.İtil bulgarlarıda İslamı seçen ilk türk devleti olduğu için benliklerini yitirmemiştir.
 28- Yukarıdaki metne göre Hazarların sosyal ve siyasi yaşamı hakkında neler söylenebilir.

3. ünite sonu  99.sayfa ünite sonu cevapları
A-Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.
1- Asya Hun devleti
I- Çin Seddinin yapılmasına neden olmuştur.
II- Çok geniş bir alanda hakimiyet kurmuştur.
III- Orta Asya Türkleri arasında siyasi birliği sağlamıştır.
Bu bilgilere bakıldığında Asya Hun devleti hakkında aşağıdaki yargılardan hangilerine ulaşılabilir
A) Ticari Faaliyetlere büyük önem vermiştir.
B)Bu dönemde Orta Asya da güçlü bir devlet konumundadırlar
C)Devlet olarak güçlü bir merkeziyetci anlayışa sahiptirler
D)Çin ve Bizans devletini kendilerine bağlamışlardır
E) Ülke içindeki değişik toplumlara hoş görülü davranmışlardır.

2- Uygurlar yerleşik hayata geçtiği bilinen ilk Türk devletidir. Bu durum Uygurların kültür ve uygarlı tarihinde diğer Türk devletlerinden farklı özellikler göstermesini sağlamıştır.
Uygurlarda yerleşik hayata geçilmesine rağmen değişikliğe Uğramayan Özellik aşağıdakilerden hangisidir.
A)Bilim-Ekonomi
B)Sanat – Dil
C) savaşcılık – yönetim
D)Yönetim – Dİl
E) Yönetim – sanat

3- Türk İslam devletleri içinde ilkkez museviliği benimsemişlerdir
İslamiyetten önceki devletler arasında en geniş sınırlara ulaştılar
İstanbulu Kuşatan İlk Türk devletidir.
Türkler içinde ilkkez kendi adlarına para bastırdılar
Türk devletleri ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi bu özellikleri taşımaz.
A) Kırgızlar
B) Köktürkler
C)Avarlar
D)Türgişler
E)Hazarlar

4- Karasal iklimin hüküm sürdüğü Orta asya da geniş bozkırlar yüksek dağlar nehirler ve göller bulunmaktadır
Bu durum Türk kültür ve uygarlığının unsuru olan aşağıdaki alanlardan hangisi üzerine daha etkili olmuştur
A)Hukuk kuralları
B)Yaşam Tarzı
C)Edebiyat
D)Sanat Eserleri
E)Dini İnanış

B- Aşağıdaki İfadelerin başına boşluğa doğru İse (D) yanlış ise (Y) harfi koyunuz
(D)1- Kavimler göçü sonrası Avrupanın sosyal ve siyasi yapısı değişmiştir.
(D)2- İtil bulgarları Müslüman tüccarlarla ilişki neticesinde müslümanlığı seçmişlerdir.
(Y)3- Orhun Abideleri Uygurla döneminde meydana getirilmiştir.
(Y)4- Kaşgarlı Mahmuta göre Türk adı güçlü kuvvetli anlamına gelir
(D)5- Oğuzlar Türk tarihinin en kalabalık ve Siyasi açıdan en önemli boyudur.

C. aşağıdaki devletleri Uygun bilgilerle eşleştiriniz.
A-Asya Hun devleti              (B )Orta Asyada İlk Türk Bizans ittifakı
B-Köktürkler                         ( C)Manas Destanı
C-Kırgızlar                            (A )Orduda Onlu sistemi
D-Avrupa Hun devleti           ( E)İlk Müslüman Türk topluluğu
E-Karluklar                            ( D)Margus anlaşması
                                               ( )Baris han

 E. Aşağıdaki Sorulara cevap veriniz.
1- Çinliler – Türkler- Orta asya- Göç – İpek Yolu kelimelerini kullanarak Türk çin ilişkileri hakkında kısa bir metin oluşturunuz.
Cevap: Türklerle Çinlilerin Orta Asyadaki Mücedelelerinin temel sebebi İpek yolunu ele geçirmek istemeleridir. Türkler Orta Asyadan Çeşitli devirlerde çeşitli sebeplerle göç etmişlerdir.

2- Türklerin ayn dönemde farklı coğrafyalarda bir çok devlet kurmasının sebepleri nelerdir.
Cevap: Türklerin Teşkilatlı özellikeleri sayesinde DEvlet kurmuşlardır. Bu durumun Dünyanın pek çok bölgesinde olmasının temel sebebi Göçlerdir.

3- Hunlar Avrupa tarihinde hangi değişimlere sebep olmuştur.
Cevap: Hunlar Neden oldukları kavimler göçü nedeniyle Avrupanın siyasi ve sosyal yapısında değişikliklere neden olmuşlardır. Bu günkü avrupa kavimlerinin oluşmasında pay sahibidirler. Daha ayrıntılı bilgi için KAVİMLER GÖÇÜ hakkında bil edininiz.

4. islam Tarihi ve İlk İslam Tarihi  Ünitesi Cevapları
Tarih 1 dersi 4. Ünite İslam tarihi Ünitesi Ünite sonu değerlendirmesi
A.Aşağıdaki Çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.
1- Abbasiler bütün Müslümanlara değer vererek onlara eşit muamele yaptılar. Böylece mevali kavramı ortadan kalktı. Bu dönemde önce İranlı sonra Türk subaylar ve memurlar önemli görevlere getirildiler.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez.
A)Mevali Sosyal Statüyü belirleyen bir kavramdır.
B)Abbasiler Ordu komutanlığı gibi önemli askeri görevlere Türkleri getirmişlerdir.
C) Abbasiler Ordu komutanlığı gibi önemli askeri görevlere İranlıları getirmişlerdir.
D)Türk ve İranlılar Abbasi devletinde memurluk yapmışlardır.
E)Araplar Abbasîler döneminde devlet kademesinde görev almamışlardır.

2-I-Yalancı Peygamberler ortadan kaldırılmıştır
II-Kuranı Kerim ayetleri toplanarak kitap Haline getirilmiştir.
III-Arapça resmi dil haline getirilmiştir.
IV-İlk deniz savaşı yapılmıştır.
V-Avasım şehirleri kurulmuştur.
Bu gelişmelerden hangileri dört Halife dönemine ait değildir.
A)I-III- V
B)II- IV
C)III-V
D)I ve V
E)II-IV-V

 3-Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Arap yarımadası için söylenemez
A)Toplumda sınıf farklılıklarının olması
B)Kabileler arası savaşlar olması
C)Akrabalık bağlarının güçlü olması
D)Ticaretin gelişmemiş olması
E)Güzel konuşmaya ve Şiire önem verilmesi

4-Avrupada Müslümanların ilerleyişlerinin durması aşağıdaki olayların hangisinin sonucunda gerçekleşmiştir.
A)Nihavent savaşı
B)Talas Savaşı
C)Puvatya savaşı
D)Köprü savaşı
E)Mute savaşı

B) Aşağıdaki İfadelerin başındaki boşluğa doğru ise (D), Yanlış ise (Y) koyunuz
(Y)1-İslamiyetten önce Araplar sadece putpresliğe inanıyorlardı
(D)2)Abbasiler fetihlerden çok bilimsel faaliyetlere önem vermişlerdir.
(D)3)Endülüs’te kurulan İslam devletletlerinin bilimsel faaliyetleri Rönesans’a zemin hazırlamıştır.
(Y)4)Dört halife döneminden sonra kurulan Emeviler Devleti ile Abbasiler aynı dönemde yaşamışlardır
(D)5)Müslümanlar ilk olarak habeşistana göç etmişlerdir.,

 C)Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
1)İslam Tarihinde İslamiyetten önceki dönem CAHİLİYE DÖNEMİ olarak adlandırılmıştır
2)Medine İslam devleti HİCRET olayının sonunda kurulmuştur.
3)İslam Devletinde devlet teşkilatlanması HZ. ÖMER  döneminde olmuştur.
4)Emeviler döneminde Müslümanların Avrupadaki İlerleyişi  PUVATYA SAVAŞI ile durmuştur.
5)Abbasiler dönemimde açılan ilim merkezlerine DARÜL HİKME denir.

D)Aşağıdaki İfadeleri uygun olan açıklamalarla eşleştiriniz.
1- Kurtuba –  Endülüs Emevi Devleti
2) Cemel Olayı- Müslümanlar arası ilk iç Savaş
3)Hudeybiye Anlaşması- Müslümanların İlk kez hukuksal olarak tanınması
4)Hendek Savaşı– Müslümanların son savunma savaşı
5)İbni Sina- El Kanun Fittıp
6)Kerbela Olayı- Müslümanlar arası ilk kesin ayrılıklar
7)Ukaz- Panayır
8)Samarra- Abbasilerin Türkler için oluşturduğu Şehir
9)Farabi- Kitabul Musiki

 E) Aşağıdaki Sorulara cevap  veriniz
1- İslam, Hicret, Medine, Devlet, Vahiy kavramlarını kullanarak bir paragraflık metin yazınız.
Cevap: Hz Peygambere Hicret edebileceği yönünde vahiy gelince Peygamber efendimiz 622 yılında Mekkeden Medineye hicret etmiş ve burada Medine islam devletini kurmuştur. Böylelikle Medine islam şehir devleti kurulmuştur

2-İslam uygarlığının Oluşumunda hangi uygarlıkların etkisi olmuştur.
Cevap: Türk Kültürü, Arap Kültürü, Bizans kültürü, İran kültürü, Diğer Kültür ve uygarlıklardır. İslam uygarlığınının oluşumunda çevre uygarlıkların etkisi görülmüştür diyebiliriz. Özellikle Mimari ve yönetim alanında Bizans be sasani etkisi görülmektedir.

3) Emeviler ve Abbasîler Siyasi Sosyal ve kültürel açıdan değerlendiriniz.
Cevap: Emeviler Abbasilere göre daha ulusalcı hareket etmişler ve Milliyetçilik politikası izlemişlerdir. Abbasiler ise daha çok hoş görülü politika izlemişler ve diğer kültürlere ait insanlarda devlet kadamelerinde görev vermişlerdir.

4)Endülüs’te kurulan devletler Avrupa Tarihini nasıl etkilemiştir.
Cevap: O dönemde Avrupa devletlerine göre gerek kültürel gerekse sosyal açıdan çok ileri bir seviyeye ulaşmış olan İslam uygarlığı Rönesansa etki etmiştir diyebliriz.

5)Türk İslam Bilginleri İslamiyetin yayılışına ne gibi katkılar sağlamışlardır.
Cevap: İslam bilginleri yaptıkları bilimsel faaliyetlerle ve yazdıkları kitaplarla islam dininin yayılışına katkı sağlamışlardır. Örneğin Nizamülmülk açtığı Nizamiye medreseleri ile islami ilimlerin okutulmasını sağlamıştır. Ahmet yesevi ve bir çok islam alimi de islamın yayılışı için  mücadele etmiş talebeler yetiştirmiş ve kitaplar yazmıştır.

 9. sınıf tarih dersi 4. ünite 2. konu Türk ve İslam Bilginleri  soru ve cevapları
1- Yukarıda İbni sinaya ait Eczahanenin Minyatürü görülmektedir. 10. Yy yansıtan bu minyatür İslam dünyasında bilim adına nasıl bir çağrışım yapmaktadır.
2- Bizim Rönesans’ımız İslam medeniyetinin hatırasını çok çabuk unuttu. Halbuki Ona karşı çok büyük minnetleri  vardı. Sözü Türk islam Bilginleri ile ilgili nasıl bir tespit yapılmaktadır.
3- Türk İslam Bilginlerini Ö plana çıkaran özellikleri yazınız
4- Türk İslam bilim insanlarının tek alanda ihtisas yapmamış olmaları o dönemdeki bilimsel gelişmelerle ilgili nasıl bir fikre varmamızı sağlamktadır.

9. sınıf tarih dersi İslam tarih ve uygarlığı Ünitesi İslam’ın doğuşu ve ilk İslam devletleri Ünite içi soru ve cevapları
1- Yukarıdaki Haritaya göre İslamiyetin doğduğu 7. Yy’da dünyada hangi devletler vardır
Cevap: Göktürkler, Sasaniler, Bizans gibi güçlü devletlerin yanında avrupa da ve asyada çeşitli devletler vardı.
2- "Bütün dünyanın Müslümanları Allah'ın son peygamberi Hz. Muhammed'in gösterdiği yolu takip etmeli ve verdiği talimatları tam olarak tatbik etmeli. Tüm Müslümanlar Hz. Muhammed'i örnek almalı ve kendisi gibi hareket etmeli; İslamiyet'in hükümlerini olduğu gibi yerine getirmeli. Zira ancak bu şekilde insanlar kurtulabilir ve kalkınabilirler."
Atatürk Bu sözü İle HZ. Muhammedin hangi yönünü vurgulamıştır.
Cevap: Atattürk bu sözü ile HZ Muhammedin Liderliğini ve Önderliğini tüm insanlığa örnek oluşunu kast etmiştir.

3- Mabet, Mecusilik, Haniflik, Skolastik, İslamiyet, Panayır, Putperestlik, yukarıdaki kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır.
Cevap:kelimelerin manalrını şu şekilde açıklayabiliriz.
Mabet: İbadethane
Mecusilik: İranda ateşe tapanların dini
Haniflik: Cahiliye dönemi arap yarım adasında HZ İbrahimin dinine inanaların oluşturduğu grup
Slolastik: Ortaçağ Avrupasında Kilisenin dayattığı düşünce sistemi.
İslamiyet: 610 yılında HZ Muhammed'e  gönderilen son din.
Panayır: Cahiliye dönemi arap yarımadasında düzenlenen ticari şenlikler.
Putpereslik: Putatapıcılık
4- İslamiyet’in doğuşu sırasında Doğu romanın Gücü hakkında neler söylenebilir. Sayfa 103
Cevap: Doğu roma İslamiyetin doğuşu sırasında en güçlü Hristiyan devletti.

5- Arap yarımadasının halkının çoğunluğunu  Arapların oluşturmasına rağmen aynı dönemde birden fazla devletin kurulmasının nedeni neler olabilir.
Cevap: Kabilecelik anlayışının etkisi ile bir araya gelememe olarak gösterilebilir.

6- Aşağıdaki Fotoğraflar incelendiğinde Arabistan coğrafyası Mekke halkını ekonomik ve sosyal yönden nasıl etkilemiş olabilir.
Cevap: Kabenin Mekke'de olması ve Çöl hayatının olması ekonomik yönden olumlu etkilemiş mekkeliler ticaretle uğraşmışlardır.

7-Arap toplumunun Cahiliye dönemi yaşantılarına ait hangi çıkarımlarda bulunulabilir.
Cevap: araplarda kabilecelik anlayışı vardır. Araplarda Kadının sosyal hayatta yeri yoktur. Ticaretle uğraşırlar belirli bölgelerde tarım yapılır ve medeni yani şehirlerde yaşayanlar ve bedeviler çölde göçebe yaşayan olmak üzere ikiye ayrılırlar.

8- Yukarıdaki metne göre Mekke ve çevresinde Panayırlar düzenlenmesinin sebepleri neler olabilir.
Cevap: Ticari hayatı canlandırmak Arap halkları arasında hoş görü ve bağlılığı artırmak olabilir
On dört asır evvel yine bir böyle geceydi
Kumdan ayın on dördü, bir öksüz çıkıverdi!
Lakin o ne hüsrandı ki hissetmedi gözler;
Halbuki kaç bin senedir bekleşmedelerdi!
Nereden görecekler göremezlerdi tabii;
Bir kerre zuhur ettiği çöl en sapa yerdi;
Bir kerre de ma'mure-i dünya o zamanlar,
Buhranlar içindeydi bugünden de beterdi.
Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta;
Dişsiz mi bir insan, onu kardeşleri yerdi!
9-Yukarıdaki şiirde İslamiyet öncesi Arabistan’ın durumu anlatılmaktadır. Buna göre
 İslamiyet öncesi Arabistan da İnsanlar arasındaki ilişkiler hakkında neler söylenebilir.
Cevap: İnsanlarda zengin fakir ayrımı olduğu gibi güçlülerin otoritesi hakimdir. Menfaat ve adam kayırmacılık had safhadadır. Sayfa 106
Kumdan Oyun On dördü Bir Öksüz Çıkıverdi İfadesi ile Kast edilen kimdir.
Cevap: Peygamber Efendimiz SAV kastedilmektedir.

10- Mekkeliler Hazreti Muhammedin Hakemliğine neden savunmuşlardır.
Cevap: Çünkü Peygamber Efendimiz SAV Peygamber olmadan önce de güvenilir bir kişidir ve bu  sebeple Muhammedül Emin ünvanını bile vermişlerdir.

11-Hz Muhammedin Faaliyetlerini rapor halinde yazınız.
Cevap: Bu soru araştırma sorusu olduğu için uzun cevaplanması gerekir ama kısaca açıklayacak olursak. 610 yılında vahiy gelmiştir. 615 yılında Müslümanların habeşistana göçü gerçekleşmiştir. İslama inananlar müşriklerin çeşitli işkencelerine maruz kalmışlar ve 622 yılında da Peygamber Efendimiz SAV hicret etmiştir.

12- Hz Muhammedin Kararlı cevabı Kendine İnananları nasıl etkilemiş olabilir. Sayfa 107.
Cevap: Olumlu yönde etkilemiş ve insanların davalarına ve liderlerine olan bağlılığı artmıştır.

13- İslamiyetin yayılışı sırasında müşriklerin baskıya yönelmelerinin sebepleri nelerdir. Sayfa 108.
Cevap: İslamın yayılışının normal yönden engelleyememeleridir.

14-Metne göre Medine’de Hicretle birlikte toplum hayatında ne gibi değişim yaşanmış olabilir. Sayfa 109.
Cevap: Toplumsal barış sağlanmış ve birbirine düşman olan evs ve hazrec kabileleri bile barış içinde yaşamışlardır.
15-Medine Sözleşmesini Medine halkının birlik ve beraberliği açısından değerlendiriniz sayfa 110
Cevap: Medine halkı medine sözleşmesine göre Dinleri inançları ve idealleri bir olmasa bile evrensel kurallar etrafında birlikte yaşamayı kabul etmişlerdir.

16- Savaş Alanı olarak neden Bedir kuyularının çevresi tercih edilmiş olabilir.
Cevap: Çölde savaş esnasında en çok ihtiyaç duulacak maddetabiki de sudur. Bu sebeple su kuyularını kontrol eden taraf mutlaka üstünlüğü elinde bulunduracak ve rakibine karşı avantaj elde edecektir.

17- Bedir yöresinin coğrafi konumu hakkında neler söylenebilir.
Cevap: Ticaret kervanlarının geçtiği bir yer olması açısından stratejik ve jeopolitik bir öneme sahiptir.

18- Bedir savaşında esirlere uygulanan kurtuluş yönteminin amaçları neler olabilir.
Cevap: Bu yöntem İslamın Eğitim ve Öğretime verdiği önemi gösterir. Müslümanlar arasında okuma ve yazmayı artırarak Kur’anı Kerim’i daha rahat okuyup anlamalrını sağlamaktır.

19- Hz Muhammedin Savaş Öncesi danışma meclisini toplayıp bu meclisin kararına uyması ne anlama gelir.
Cevap: Meşverete yani istişareye yani çoğunluğun kararına saygı duymanın önemli olduğu anlamına gelir.

20- Müslümanların Uhud savaşında İstenilen başarıyı elde edememelerinin sebepleri neler olabilir. Sayfa 111.
Cevap: Stratejik bölgeye yerleştirilen okçuların yerlerini terk etmeleri ve Müslümanların bir kısmının savaş tam kazanılmadan ganimet için acele etmelerinden kaynaklanır.

21- Hudeybiye Anlaşmasının imzalandığı dönemde yaşamış olsaydınız antlaşmayı nasıl değerlendirirsiniz.
Cevap: Bu soru herkesin kendine göre değerlendirmesi gereken bir sorudur. Ancak şu kadarını söylemek gerekirse zahirde yani göründüğü kadarı ile Müslümanların aleyhine bir durum vardır ki; bir çok Müslüman bunu değerlendirmekte zorluk çekebilirdi.
22-Hz Muhammed ve Müslümanların kendi Aleyhlerinde olsa bile anlaşma maddelerine uymaları o dönemde toplumlar arası ilişkiyi nasıl etkilemiş olabilir.
Cevap: Bu dönemde bir çok Müslüman Görünürde aleyhlerine de olsa peygamberlerinin kararlarına saygı duymuşladır. Bu da Lidere duyulan güveni gösteririr.
23- Hudeybiye barışı islamiyetin yayılışını nasıl etkilemiştir. Sayfa 113.
Cevap: Yukarıda da iade edildiği gibi Hudeybiye anlaşması sanılanın aksine kısa süreli bir barış ortamı sağlamış ve bu müddet içinde Müslümanlar kendilerini Sözlü Olarak ifade etme imkanı bulmuşlardır.
24- Hz Muhammed (SAV) Temel İnsan haklarıyla İslamiyetin kutsal değerleri arasında nasıl bir bağ kurmaktadır.
Cevap: İslamiyet insanlara en  temel hakları sağlamaktadır. 
25- HZ Muhammed’in İnsanlara arasındaki farklılıklar bakışı hakkında neler söylenebilir.
Cevap: Tüm İnsanlar insan olarak eşittir. Siyah ya da beyaz veya sarı olmak fark etmez Önemli olan Takvadır. Takva nedir dersek oda Allaha yakınlıktır.
26- HZ. Muhammedin İfade ettiği suç ce suçlu kavramlarını evrensel hukuk kuralları açısından değerlendiriniz.  Sayfa 115
Cevap: Peygamber Efendimizin Saydığı suçlar zaten insanlık için yapılmaması gereken suçlardandır. Evrensel hukuk kurallarının bu gün tanımladığı suçlar HZ. Peygamber ta o zaman saymıştır.
  
27-HZ Ebubekir’in komutanlarına yaptığı tavsiyeleri devlet yönetimi açısından değerlendiriniz. Sayfa 116
Cevap: Bir devlet adamının uyması gereken temel kuralları hatırlatmıştır.
28- Hz Ömer Döneminde yapılan çalışmaları Devlet teşkilatlanması açısından değerlendiriniz.
Cevap: Bir devletin  tam devlet olarak kabul edilmesi için teşkilatlanması lazımdır. HZ. Ömer Zamanında yapılana faaliyetler bu teşkilatlanmayı sağlamıştır.
29- Muaviyenin HZ Alinin Halifeliğini kabul etmeyişinin nedenleri neler olabilir.
Cevap:bu aslında çok sebeplere bağlanabilir ama temal sebe HZ. Osmanın katillerinin bulunamaması olarak söylenebilir. 

30- HZ ALi döneminde Meydana gelen İç karışıklıklar İslam Tarihini nasıl etkilemiş olabilir. Sayfa 119
Cevap: İslam tarihini olumsuz olarak etkilemiştir. İsşam Dünyası bundan sonra HZ Ali taraftarlar, Muaviye taraftarları ve Hariciler olmak üzere 3'e ayrılmıştır.
31- Tarık Bin Ziyadın İspanyaya geçtikten sonra gemileri yaktırmasının sebepleri neler olabilir.
Cevap: İslamiyeti yaymak için yola çıkmış bir ordunun geri dönem ümitlerini yok etmek için yapmıştır. Böylece Geri dönem ihtimalleri kalmayan askerler sadece kazanmayı düşünmüşlerdir.
32- Septe boğazının adının kalıcı olarak değişmesinde neler etkili olmuştur. Sayfa 121
Cevap:  Tarık bin Ziyad gibi Ünlü ve başarılı bir komutanın Buradaki başarısı ve burayı şereflendirmiş olmasıdır.
  
33- Ömer bin Abdulaziz’in diğer Emevi halifelerinden farklı bir yöntem uygulamasının sonuçları neler olabilir.
34- Dört Halife ve Emeviler dönemini devlet teşkilatlanması açısından karşılaştırınız

35- Endülüste Kültür ve sanat alanındaki gelişmeler Hristiyan halkın yaşayışına nasıl yansımıştır.

36- El hamra Sarayının içinin ve dışının farklı özellikler göstermesinin sebebi ne olabilir.

37- Endülüs Emevi Devletinin Avrupa tarihine en çok hangi Alanlarda katkıda bulunmuştur.

38- Samarra’nın  fotoğrafına dikkatle bakıldığında
Mimari tarzda ne gibi değişklikler olmuştur.
Bu mimari eserin yapılma sebebi ne olabilir
Eski Fotoğrafta da görüldüğü gibi neden şehir dışında bir yer seçilmiş olabilir. Sayfa 126

39- Aşağıdaki tarih şeridine göre Abbasi Devleti ile çağdaş Olan devletleri belirtiniz.

40- Moğol Asıllı İlhanlıların kültür merkezlerini tahrip etmeleri İslam kültür ve medeniyetinin gelişimini etkilemiş olabilir.

5. Ünite Tük islam Devletleri
Hazırlık Çalışmalarının Cevapları sayfa 133
1- Kaşgarlı Mahmut'un Türk tarihindeki yerini araştırınız.
Cevap: Kaşgarlı Mahmut Kimdir sorusunun cevabını verirsek Kaşgarlı Mahmut'un Türk tarihindeki önemini  anlatmış oluruz sanırım. Kaşgarlı Mahmut Divan-ı Lügatit Türk kitabının yazarıdır ve Bu kitap Türk Dilinin Anksiklopodik anlamada ilk sözlüğüdür.

2- Gazneli devletinin Türk tarihindeki yerini araştırınız.
Cevap: Gazneli Devleti Hükümdarı Gazneli Mahmutun Faaliyetleri ile Türk tarhinde hakettiği yeri almıştır. Gazneli Mamut Hindistana yaptığı 17 seferle İslam dininin buralarda yayılmasına vesile olmuştur.

3- Büyük selçuklu devleti kurulduğu sırada Anadolunun siyasi durumunu araştırınız.
Cevap: Anadoluda Büyük güç olarak .bizans devleti bulunkatada idi.

4-Dandanakan ve Malazgirt savaşlarının önemini Türkiye tarihi açısından araştırınız.
Cevap: cevaplanacak

5-Büyük selçuklu devletinin yıkılışında Batinilik Faaliyetlerinin Etkisini araştırınız.
Cevap: cevaplanacak

6-Büyük Selçuklu devleti döneminde bilim alanında meydana gelen önemli gelişmelerin neler olduğunu araştırınız.
Cevap: cevaplanacak

1. Konu Türklerin İslamiyeti Kabülü cevapları sayfa 134-135-136-137-138
1-Aşağıdaki temel kavramları açıklayınız.
A- Mavareünnehir :  Maveraünehir, Amu Derya (Ceyhun), Sird Derya (Seyhun) nehirleri arasında kalan ünlü Türk ülkesi. Bu tarihi belde bugün, Özbekistan, Kalpakistan'ın bir bölümü ile; Tacikistan, Kırgızistan'ın güney kısmını; Kızılkum Çölü ile Kazakistan'ın bir kısmını içine almaktadır. 660.000 km2 yüzölçümü vardır. Bölgede, çoğunluğunu Türklerin teşkil ettiği 16 milyon insan yaşamaktadır.
 B-Göktanrı           : Orta Asya Türk devletlerinin inandığı din
C-Uçmağ              : Cennet  
D-Tamu                 : Cehennem
E-Kubbe                : Türk İslam mimarisinde Yuvarlak çatı
F- Kümbet            : Türk İslam sanatında dört duvarlı ve üzeri kubbeyle örtülü olanlarına türbe, silindir ya da çokgen biçimli olan üzeri koni biçiminde çatıyla örtülü olanlarına kümbet denir
G-Kemer               : Mimarlıkta iki sütun veya ayağı birbirine üstten yarım çember, basık eğri, yonca yaprağı vb. biçimlerde bağlayan ve üzerine gelen duvar ağırlıklarını, iki yanındaki ayaklara bindiren tonoz bağlantıdır
H-Türkmen           : Müslümanlığı kabul eden Oğuzlara Türkmen denilmiştir.

2-İnsanlara feyz ruhu vermiş olan dinimiz son dindir. Çünkü dinimiz akla, mantığa gerçeğe tamamen uyuyor ve uygun düşüyor. Eğer akla mantığa ve gerçeğe uygun olmasaydı bununla diğer ilahi tabiat kanunları arasında çelişki olması gerekirdi. Çünkü tüm evren kanunlarını yapan Allahtır.
Atatürk'ün sözünde hareketle Türklerin İslam dinini benimsemelerinin sebepleri sizce neler olabilir.
Cevap: İslam dininin en son ve mükemmel din olması

3- Yukarıdaki görselde Semerkanttaki Registan medresesi görülmektedir. Görselde İslam öncesi döneme göre kültürel değişimi ifade eden hangi unsurlar görülmektedir?
Cevap: İslam öncesi Dönemde Medrese vs gibi yerleşik hayatı ifade eden Mimari eserlere rastlanmıoyrusu. burada ise islamın etkisiyle geçilen yerleşik yaşamanın izleri görünmektedir. Görselde ki medrese de islam anlayışına ait minare görünmektedir.

4-Talas savaşının Türk ve Dünya tarihi açısından sonuçları nelerdir.
Cevap: Talas savaşının Türk tarihi açısından sonucu Türklerin kitleler halinde Müslüman olmaya başlamasıdır. Talas Savaşının Dünya tarihi açısından sonucu ise Kağıdın ilk defa Avrupa'da ve dünya da üretilmeye başlanmasıdır. Böylelikle medeniyetin daha hızlı yayılmasına katkı sağlanmıştır.

5-Kağıt üretimiyle medeniyetin yayılması arasında nasıl bir ilişki olabilir?
Cevap: Kağıdın yaygınlaşması Bilim adamlarının fikirlerinin kitaba dönüşmesi ve daha çok sayıda baskı yapılarak daha fazla insana ulaşmasıdır.

6-Türklerin Müslüman Arap ordularında yer almaları onların Müslüman Araplarla ilşikilerini nasıl etkilemiş olabilir.
Cevap: Olumlu manada etkilemiş ve Türklerin İslama hizmetlerine neden olmuş ve Türkler Yıllarca İslam dünyasının liderliğini üstlenmişler ve İslamın yayılmasına katkı sağlamışlardır.

7- Yukarıdaki bilgilere göre Türklerin İslamiyeti benimseme sebepleri neler olabilir.  sayfa 135.
Cevap: İslam dini ile Türklerin dini ve sosyal yaşantısının büyük oranda benzerlikler arzetmesidir. Ayrıntılar 9. sınıflar tarih ders kitabının 135 sayfasında tabloda bulunabilir.

8- Türklerin İslamiyete olan hizmetleri Türk- İslam ve dünya tarihinde hangi gelişmelerin yaşanmasına neden olmuştur.
Cevap:Batıda unutulmuş olan medeniyetlerin eserleri İslam medeniyeti sayesinde tekrar Avrupaya taşındı.

9- Türklerin Müslüman olması İslam Dünyasını nasıl etkilemiştir.
Cevap: Türkler Yıllarca İslam dünyasının liderliğini üstlenmişler ve İslamın yayılmasına katkı sağlamışlardır.

10- Orta Asyada Türk İslam sanatının Özellikleri hakkında neler söylenebilir. sayfa 136.
Cevap: Orta Asya Türk Devletlerinde Göçebe hayat dolayısıyla Taşınabilir Malzemelerden sanat anlayışı gelişmiştir. Ayrıca hayvancılıkla çok uğraşmalarından dolayı Sanat anlayışında Hayvan Uslubü Denilen süsleme rağbet görmüştür.

11- Abbasi devletinin durumundan yola çıkarak Çöküş dönemine giren devletlerin genel özellikleri hakkında neler söylenebilir.
Cevap: Çöküş Dönemine giren devletlerde Eğer sınırlar çok geniş ise merkezden uzaklaştıkça otorite zayıflar ve uçlarda yeni devletler ortaya çıkmaya başlar. Abbasilerde Tavaifi Mülük Denilen devletler ortya çıkmıştır.

12- Yukarıdaki şemadan hareketle Türk Mısır ilişkiler hakkında hangi çıkarımlarda bulunulabilir.
13- Tolun oğulları devletinin coğrafi konumunu yazınız
14- Tolunoğulları ile siyasi mücadelede bulunabilecek devletleri yazınız. sayfa 137
15-Yukarıdaki metinde bahsedilen hizmetleri gerçekleştiren Tolunoğullarının bölge halkı üzerinde ne gibi etkileri olabilir.

2. Konu İlk Türk İslam devletleri 139-162 sayfalar
1.Karahanlılar Devletinin Türk tarihindeki önemi hakkında neler söylenebilir
CEvap: Karahanlılar devleti Türk islam Kültürünün geçiş noktasıdır. İslam Kültürüne ait ilk örnekleri vermiştir. Türk kültürüne olan bağlılığı onların milliyetçi özelliklerini ortaya koymuştur. Türk islam tarihinde ilk defa burslu olarak öğrenci okutan medereseler karahanlılara aittir.

Sayfa 140 Cevapları
Orta Çağda Müslüman şehirleri ve Avrupa şehirleri hakkında neler söylenebilir.

Sayfa 141 cevapları
Yusuf has Hacibin yaşadığı dönemdeki toplumsal sorunlar neler olabilir.
Eserde verilen öğütlerden hangileri günümüzde de geçerli olabilir.

Sayfa 142 cevapları
Kaşgarlı mahmutun Divanı Lügatit Türk adlı eserini yazma sebebi neler olabilir.
İslamiyetin türkler arasında yayılmasından sonra Türk kültürünü koruma hususunda Kaşgarlı mahmut ve eserinin rolü nedir.
Yukarıdaki tabloda yer alan 11 yy da Türk islam dönemine ait yazarların karşısındaki boşluklara eserlerini ve eserlerinin özelliklerini yazınız.
11 yy da yaşamış olan Türk İslam Bilginleri topluma karşı sorumlulukları gereği neler yapmışlardır.

Sayfa 143 Cevapları
Karahanlı devletinde devlet vatandaş ilişkileri hakkında hangi çıkarımlarda bulunulabilir.

Sayfa 144 Cevapları
Gazneli Mahmutun Abbasi halifelerinin yanında yer alması Türk islam tarihinin akışını nasıl etkilemiş olabilir.

Sayfa 145 Cevapları
Minyatüre bakarak dönemin savaş teknolojisi hakkında hangi bilgilere ulaşılabilir.
Gazneliler döneminin yönetim anlayışı hakkında hani çıkarımlarda bulunabiliriz.

 Sayfa 146 cevapları
Gazneli mahmutun farklı fikirleri dikkate alması

5. Ünite sonu cevapları sayfa sayfa 163
A. Aşağıdaki, çoktan seçmeli sorularını cevaplandırınız.
1. Türklerin Islamiyeti kabulü aşağıdaki alanların hangisinde değişikliğe neden olmamıştır?
A) Bilim
B) Edebiyat
C) Hukuk
D) Askerî
E) Mimari

2. Türk-Islam devletlerinde aşağıdaki hangi dalda eser verilmemiştir?
A) Mimari
B) Minyatür
C) Resim
D) Oymacılık
E) Nakkaşlık

3. Çinliler ile Müslüman Araplar arasında yapılan Talas Savaşı’nın Türk dünyası açısından sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türk-Çin ilişkileri son bulmuştur.
B) Orta Asya Çin hâkimiyetine girmiştir.
C) Türkler kitleler hâlinde Islam dinine girmeye başlamışlardır.
D) Anadolu Türk yurdu olarak seçilmiştir.
E) Türkler Islam dünyasının liderliğini üstlenmiştir.

4. Resmî yazışma dili Türkçedir.
Nüfusu tamamen Türklerden oluşur.
Aşağıdaki devletlerden hangisi yukarıdaki özellikler açısından diğerlerinden ayrılır?
A) Karahanlılar
B) Büyük Selçuklular
C) Gazneliler
D) Tolunoğulları
E) Ihşidiler

B. Aşağıdaki ifadelerin başına doğru ise (D), yanlış ise (Y) harfi koyunuz.
(.D….) 1. Türkler, Tuğrul Bey’in Bağdat seferinden sonra Islam dünyasının koruyuculuğunu ve liderliğini üstlenmişlerdir.
(..Y…) 2. Islamiyetle birlikte Türkler heykel ve kabartma sanatlarında da başarılı örnekler vermişlerdir.
(..D…) 3. Talas Savaşı’nda Karluk Türkleri Çinlilere karşı Araplara yardım etmiştir.
(..D…) 4. Karahanlılarla Gazneliler aynı dönemde yaşamış, komşu Türk devletleridir.
(…Y..) 5. Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu tamamen Türklerin eline geçmiştir.

C. Aşağıda yer alan ifadeleri tamamlayınız.
1. Orta Asya’da Islamiyeti kabul eden ilk Türk devleti iTİL BULGARLARI.
2. Büyük Selçuklu Devleti’nde ilk medrese TUĞRUL BEY zamanında NİŞABURDA açılmıştır.
3. Dandanakan Savaşı GAZNELİ ile SELÇUKLU  devletleri arasında meydana gelmiştir.
4.MALAZGİRT sonucunda Türkler Anadolu’ya yerleşmeye başlamıştır.
5. GAZNELİ MAHMUT tarihte Sultan unvanını kullanan ilk Türk hükümdarıdır.

D. Aşağıdaki eserleri yazarları ile eşleştiriniz.
(..B…) 1. Divân-ı Lügati’t-Türk                 A. Yusuf Has Hacib
(..C…) 2. Divân-ı Hikmet                           B. Kaşgarlı Mahmut
(…D..) 3. Atebet’ül Hakayık                      C. Hoca Ahmet Yesevi
(..A…) 4. Kutadgu Bilig                             D. Yüknekli Edip Ahmet
                                                                     E. Evliya Çelebi
                                                                     F. Mevlana Celaleddin-i Rumi

E. Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
1. Katvan Savaşı – Oğuz Isyanı – Karahıtaylar – Büyük Selçuklu Devleti – Sultan Sencer kelimelerini kullanarak bir metin oluşturunuz.
CEVAP: Sultan sencer zamanında Çıkan Oğuz İsyanı ile zayflayan Büyük Selçuklu Devleti daha sonra 1141 Katvan savaşında Karahitaylılara yenilerek yıkılış sürecine girmişlerdir.

2. Büyük Selçuklu Devleti’nin Türkiye tarihine yapmış olduğu en önemli katkı nedir?
CEVAP: Malazgirt savaşını kazanarak anadolunun kapılarını Türklere açmalarıdır.

3. Türk-Islam devletlerinde halkın etnik yapısı bu devletleri hangi yönlerden, nasıl etkilemiştir?
CEVAP: Bunun için Tolonoğulları ve İhşidleri örnek verebiliriz. Mısırda kurulan bu iki devletin yönetcileri Türk,  halkı ise farklı kültürden olduğu için bu iki devlet kısa sürede yıklımıştır.

4. Türkler, Islamiyetten önceki hangi özelliklerini Islamiyetten sonra da korumuşlardır?
Cevap: Savaşcılık Özelliklerini söyleyebiliriz.

5. Malazgirt Savaşı öncesi Anadolu’nun siyasi ve ekonomik durumunu göz önünde bulundurarak bu savaşın Anadolu’ya etkilerini açıklayınız.
CEVAP: Bizansın elinde köhne ve bakımsız olan anadolu Türklerin eline geçmesiyle yeniden imar edilmiş ve her yerde devletler kurularak yerel halka hoş görülü davranmışlardır.

6. Ünite Türkiye Tarihi 11- ve 13. yylar Ünitesi

1. Konu Malazgirt savaşından sonra anadolu cevapları 166-167-168-169- cevapları
1-Yukarıda ki Fotoğraflardan hareketle Anadolu da Kurulan Türk devletlerinin Türkiye Tarihine katkıları hakkında neler söylenebilir. sayfa 166
Cevap: Yukarıdaki görsellerden de anlaşılacağı üzere ki resimlerde köprü, Medrese ve Kervansaray gözükmektedir. Türkler anadoluyu Mamur etmişlerdir. Yaptıkları eserlerle tam bir Türk yurdu haline getirmişlerdir.

Kelimeler:  Fetih- İmar– Medrese- Türkmen- Kümbet- Külliye
2- Yukarıda ki kavramlar hakkında neler söylenebilir.
Fetih: Bir şehir veya ülkeyi savaşarak alma: "1683'te Viyana ricati ile imparatorluk, Avrupa fetihlerini kaybetmeye başlayacaktır."
Fetih; açmak, açılmak, bir yeri kuvvet kullanarak harple ele geçirip zaptetmek demektir. Daha çok da, büyük zafer ve muvaffakiyetlere kapı açıldığına işaret için kullanılır.
İmar: Tarihi Terim olarak inşa etmek mamur etmek. Br toprak parçasını fethettikten sonra gerekli düzenlemeleri ve çalışmaları yapmak demektir.
Medrese: Türk İslam devletlerinde Eğitim kurumu- Okul
Türkmen: İslamı kabul etmiş Türk boylarına Müslüman Türk manasında TÜRKMEN denilir.
Kümbet: Türk İslam devletlerinde ANIT Mezarlardır. Çatısı kuni Şeklinde Olanlara Kümbet, Yuvarlak olanlara Türbe Denilir.
Külliye: Türk İslam devletinde Külliye, cami ile birlikte medrese, ibadet, imaret, türbe, kütüphane, hamam, aşevi, (da-rüşşifa) kervansaray, çarşı, okul, hastane, tekke, zaviye binalarından oluşan yapılar topluluğu.

Geldik Kopup iç Asyadan altın yeleli atlarla Zaferler nice bin veleveleli
Geldik Soyumuz Türk Adımız Selçuklu Bir başka bahardır yaşanan biz geleli
3-Üstteki Şiire göre Selçukluların Türk tarihine katkıları ile ilgili neler söylenebilir.
Cevap: Sadece Şiire bakarak cevaplarsak Bir başka bahardır biz geleli mısmında bunu çıkarabiliriz. Anadoluyu ele geçiren Selçuklular Kısa zamanda anadoluyu Türklere Yurt haline getirmişlerdir. Yaptıkları fetihlerle Türklereyeni yerleşim alanları açmışlardır.

4- Malazgirt savaşından sonra İlk Türk devletlerinin bir çoğunun Doğu Anadolu da kurulmasının nedenleri neler olabilir.
Cevap: Malazgirt savaşından sonra Anadolunun kapıları Türklere açılmış ve Doğu anadolu Bölgesi Türk devletlerinin eline geçmiştir. Anadoluya giriş buradan olduüu için İlk devletlerde burada kurulmuştur.  sayfa 166

5-Metne Göre Danişmentli'lerin Türkiye Tarihindeki Önemini ifade ediniz. sayfa 167
Cevap: Uzun zamandan beri harap olan Sivas’ı mamur hâle getirerek buraya yerleşir. Tokat, Zile, Amasya, Çorum ve Niksar bölgelerini fetheder.

6- Artukluların çok canlı bir ticari hayata sahip olmasının etkileri neler olabilir. sayfa 169
Cevap: Kısa sürede zenginleşen bir toplum haline gelebilirler. Diğer devletlerin gözü bu topraklarda olabilir.

7-Anadolu da kurulan ilk Türk devletlerinin ve beyliklerinin Anadoluyu Türkleştirmek için yaptığı çalışmalar neler olabilir.
Cevap: Öncelikle Fethettikleri bölgeyi İmar etmek inşa etmek söylenebilir. İkinci; yaşantıları ile İnsanları İslam davet emek olabilir.

2- Konu Türkiye selçuklu devleti Konusu cevpları  sayfa 170- 192 sayfalar 

6. Ünite sonu Değerlendirme çalışmaları sayfa 193 Cevapları 
 Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1) Türkiye Selçuklu devleti ticaret yollarını ele geçirmeye önem vermiş; gayrimüslim topluluklara din ve ibadet özgürlüğü tanınmış, onları vergi vermeleri karşılığı askere almamışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu politikaların sonuçlarından biri değildir?
A-Şehir hayatının önem kazanması
B-İkta sisteminin kurulması
C-Hoşgörüye dayalı bir düzen oluşması
D) Kervan ticaretinin yaygınlaşması
E-Farklı nitelikteki topluluklar üzerinde siyasi otoritenin kurulması

2) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devleti’nde uc teşkilatı oluşturulmasının sonuçlarından biri değildir?
A) Türkmenlerin yerleşik unsurlara vereceği zararın engellenmesi
B) Zor durumda kalan Türkmenlere yardımcı olunması
C) Türkmenlerin sınır güvenliğini sağlamaları
D) Federatif yapının yok edilerek yönetimin merkezileştirilmesi
E) Uclara yerleştirilen Türkmenlerin vergilendirilmesi

3)Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devleti’nde ticareti geliştirme amacına yönelik olarak yapılmamıştır?
A)Yabancı tüccarlara düşük gümrük tarifelerinin uygulanması
B) Kervansarayların yapılması
C) Yabancı grupların Anadolu şehirlerine yerleştirilmesi
D) Türklerin Kıbrıs, Suriye ve Kırım’a yerleştirilmesi
E) Moğol tehlikesine karşı ittifak oluşturulması

4) Türkiye’de Xll. Yüzyılda yaşanan Moğol işgallerinin olumlu yanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türklerin sanat ve ticareti öğrenmesi
B) Anadolu’nun Türkleşmesini hızlandırması
C) Türklerin savaş sanatını geliştirmesi
D)Türkiye ile Orta Asya Türkçülüğü arasında ilişki kurulması
E) Türklerin Avrupa’ya geçmesi

B) Aşağıdaki cümlelerin başına ifadeler doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız.
1- Baba İshak Ayaklanması Kösedağ Savaşı öncesinde Adıyaman’da başlamış, Amasya ve Tokat civarına sıçramıştır.(…)
2- Türkiye Selçuklu Devleti’ne bağlı Trabzon İmparatorluğu Kösedağ Savaşı’ndan sonra bağımsız olmuştur.(…)
3- Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı ile Türkiye’de beylikler dönemi başlamıştır.(D)
4- Antalya Türkiye Selçuklularına başkentlik yapmış önemli bir sahil şehridir.(Y)
5- Ordu görevlilerine ve devlet memurlarına hizmetlerine karşılık verilen toprağın gelirine ıkta denir.(D)

C)Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
1-Kutalmışoğlu Süleyman Şah’ın hükümdarlığını onaylayan Selçuklu hükümdarı ……………………
2-Türkiye Selçuklu Devleti’nin ilk başkenti ……………………….
3- Miryokefalon Savaşı ………………………. Zamanında meydana gelmiştir.
4- Moğollar, ……………….. Devleti’nin yıkılmasına kadar Türkiye Selçuklularını merkezden gönderdikleri valiler aracılığıyla yönettiler.
5- Yassı Çimen Savaşı Türkiye Selçukluları ile HARZEMŞAHLAR DEVLETİ arasında meydan gelmiştir.

D) Aşağıdaki eşleştirmeleri yapınız.
( ) Kudüs Latin Krallığı                          A. I. Haçlı Seferi
( ) Yassı Çimen Savaşı                           B. I. Alâeddin Keykubat
( ) Haçlıların İstanbul’da birLatin krallığı kurması                      C. IV. Haçlı Seferi
( ) Baba İshak Ayaklanması                   D.II. Gıyaseddin Keyhüsrev
                                                               E.III. Haçlı Seferi
                                                               F.II. Haçlı Seferi

5-Baba İshak İsyanı
Kösedağ Savaşı
Moğol hâkimiyeti
İlhanlı Devleti
II. Gıyaseddin Keyhüsrev
Kelimelerini kullanarak bir paragraflık metin oluşturunuz.


9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ,27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ,41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ve diğer sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları
9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

Paylaşılan kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Sizlere önerimiz cevapları sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır, aktarılan bilgileri öğrenmeniz bakımından sizler için çok önemlidir. Değerli öğrenciler 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları tüm sayfalar olarak sayfamızda sizler için yayınlanmaya başladı. Değerli öğrenciler, önce kendiniz ders kitabı etkinliklerini yapın, kendiniz tamamen bitirdikten sonra çözümlerinizi buradaki çözümlerle karşılaştırın. Bu vesilesiyle daha etkili bir öğrenme sağlanmış olacaktır.

Yazar:

Önceki Yayın
Sonraki Yayın