Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

Ders kitabı eğitim sistemim temel girdilerinden biri olan programın işleyişinde rol almak üzere eğitim sistemine girer. İstendik çıktıların oluşması için ders kitapları da diğer girdiler gibi yeterli ve uygun olmalıdır. Aynı zamanda eğitim programının dayandığı temel felsefeye uygun olması gerekmektedir. Eleştirel düşünme becerisine sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlayan yeni eğitim programına uygun olarak, kitapların da eleştirel düşünme standartları doğrultusunda hazırlanmasının kitabın uygunluğunu ve kalitesini artıracağı düşünülmektedir.


Etkinlik temelli eğitimin kabul edildiği ülkemizde Fen ve Teknoloji ders kitapları, öğrencilerin bilimsel bilgiyi kazanmak için başvurdukları en temel kaynaktır. Kitap öğrenciye öğretmeninden ve velisinden daha yakındır ve ona her an ulaşma imkânı vardır. Bu yüzden ders kitaplarındaki etkinlik ve kavramların eleştirel düşünme standartlarından açıklık standardına uygun olarak hazırlanması gerekir. Eleştirel düşünme açıklık standardı kriterleri doğrultusunda etkinlik ve kavramlar; açık yazılmalı, kolaylıkla anlaşılmalı, sade olmalı, örneklerle anlaşılır hale getirilmeli, görsellerle desteklenmeli, yanlış anlaşılma ihtimali taşımamalı, anlatımı ve diliyle hedef kitleye uygun olmalıdır. Bu özellikleri taşıyan bir kitap öğrenci tarafından kolayca anlaşılacak ve ihtiyaç duyduğunda kaynak olacaktır. Aksi takdirde yazılı bir metinden ileri gitmeyecektir. Bu araştırmada incelenen kitabın “Maddenin Değişimi ve Tanınması” ünitesinin eleştirel düşünme standartlarından açıklık standardını karşılamadığı düşünülmektedir. Bu sonucu daha önce yapılan çalışmalar desteklemektedir. Fen ve Teknoloji kitaplarının bireysel öğrenmeye olanak sağlaması noktasında eksikliklerinin olduğu tespit edilmiştir.

Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları
Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

ders kitaplarında yer alan görsellerin yanlış verilmesi veya verilmemesi öğrenmeyi olumsuz yönde etkilemektedir, bu da ders kitaplarında var olan bir durumdur. kaynak metinde bulunan fazla kavram
yoğunluğu, şekil, resim ve tablolar anlamayı ve hatırlatmayı düşürmektedir. fen ve teknoloji ders kitaplarında etkinlikler gereğinden fazladır. Yapılan  Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi bir araştırmada fen ve teknoloji dersi kitabında “Madde ve Değişim” ünitesinde kavramlar ve örnekler arasında uyumsuzluklar tespit edilmiştir. Öğrencilerin olayları eksik ya da yanlış öğrenmemeleri için, kaynak olarak her zaman başvurdukları Fen ve Teknoloji ders kitaplarının eksiksiz ve doğru olması gerekmektedir. Zira öğrencinin bilgiyi yanlış ya da eksik öğrenmesi çevresinde olup bitenlere yanlış ya da eksik anlamlar yüklemesine sebep olabilmektedir. Aynı zamanda öğrencilerin zihinlerine yerleşen bu kavramları sonradan düzeltmek oldukça zor olacaktır.

Önceden öğrenilmiş bilgiler, daha sonra öğrenilecek bilgilere zemin teşkil ettiği için öğretim materyallerinin bilimsel içerik bakımından doğru hazırlanması büyük önem taşımaktadır Bu yüzden Fen ve Teknoloji ders kitapları eleştirel düşünme standartlarından doğruluk standardına uygun olarak hazırlanmalıdır. Doğruluk standardına uygun olarak hazırlanan ders kitabında bilgiler; doğrudur, belirli bir sıra ile sunulmuştur, deney ve gözlemlerle desteklenmiştir, sebep sonuç ilişkisini içermekte ve güvenilir kaynaklara dayanmaktadır. 

Bu araştırmada incelen kitapta yer alan “Maddenin Değişimi ve Tanınması” ünitesinin doğruluk standardını kısmen karşıladığı sonucuna ulaşılmıştır. Ulaşılan bu sonucu ilgili alan yazın çalışma sonuçları da desteklemektedir.

Yazar:

Önceki Yayın
Sonraki Yayın