İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları

 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları

İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabında yer alan olayları resimler aracılığı ile hatırlama ve konularla ilişkilendirme düzeylerini belirlemeye yönelik oluşturulan birinci alt probleme ilişkin bulgulara göre; öğrencilerin kendilerine gösterilen resimler ile
müfredatta yer alan konuları ilişkilendirme oranları oldukça yüksektir. 


Bu sonuç, Harring tarafından yapılan araştırmada, resimli metinleri okuyan öğrencilerin metindeki ayrıntıları daha tutarlı olarak hatırladığı sonucu ile paralellik göstermektedir. Özellikle konuşma balonları ile canlandırılan resimlerin yer aldığı konular, öğrencilerin etkileşimde bulunmasına ve yorumlamaya imkân sağlaması nedeniyle daha kalıcı olmuştur. Bunun yanı sıra ayrıntıların fazla olduğu, renklendirmenin canlı olduğu ve dikkati çekecek boyutlarda olan resimlerin de konuların hatırlanmasına katkı sağladığı söylenebilir.

İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları
İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları

İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabında yer alan kişileri resimler aracılığı ile hatırlama ve konularla ilişkilendirme düzeylerini belirlemeyi amaçlayan ikinci alt probleme ilişkin bulgulara göre, öğrencilerin geçmiş yaşantılarından tanıdıkları ve farklı yönlerini bildikleri kişileri hatırlama ve konularla ilişkilendirme düzeylerinin, ilk kez öğrendikleri kişilerin hatırlanmasına oranla daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Ayrıca yapılan görüşmelerde öğrenciler, ders kitabında yer alan kişileri tanıtan bilgi kutucuklarının, hatırlamayı sağlamada yeterli olmadığını söylemişler, bunun yerine karikatür veya konuşma balonları ile desteklenen canlandırmaların kullanılmasını istediklerini söylemişlerdir.

Yazar:

Önceki Yayın
Sonraki Yayın