Matematik Ders Kitabı Cevapları

 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Matematik Ders Kitabı Cevapları

Ders kitabı belli bir dersin öğretimi için belli seviyedeki öğrencilere yönelik, içeriği öğretim programlarına uygun, incelenmesi yapılmış temel kaynaktır. Ders kitapları bir öğretim programının soyut hedeflerinin somut yansıması olduğu gibi, sınıf içi öğretimi büyük ölçüde etkileyen ve yönlendiren bir öğretim aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. 


Bu bağlamda eğitim araçları içerisinde önemli bir yere sahip olan ders kitaplarının uygun nitelikte olması gerekir. Ders kitaplarının esas belirleyici özelliklerinin başında onların öğrenciler için düzenlenmiş olmaları daha sonra ise ayrıntılı bilgi verme, bilgiler arasındaki ilişkileri açıklama, öğrenciye bildiklerini tekrar ettirme, pekiştirme gibi özelliklere sahip olması gerekir. Ekonomik, kültürel ve siyasi gelişim düzeyleri ne olursa olsun ders kitapları tüm ülkelerin eğitim ortam ve süreçlerinde, etkileri farklı olmakla birlikte belirleyici bir rol oynamakta, aynı zamanda bir ülkenin matematik kültürünün yansıtıcısı olarak görülmektedir.

Matematik Ders Kitabı Cevapları
Matematik Ders Kitabı Cevapları

Matematik bir soyutlama bilimidir ve matematiksel bilgiler çoğunlukla soyut olduğundan bu tür bilgilerin diğer kaynaklardan temin edilmesi oldukça zordur. Matematiğin içeriğindeki bu soyutluk öğretim sürecinde de bir takım sıkıntıları beraberinde getirmekte ve öğrencilerin çoğu matematik derslerinde başarısız olmaktadırlar. Matematik derslerindeki başarısızlığın nedenleri arasında; ders kitaplarındaki ifadelerin karmaşık ve anlaşılmaz oluşu, verilen örneklerin günlük yaşamla ilişkilendirilememesi gibi faktörler bulunmaktadır (6,7,8). İlköğretim öğrencileri kendilerini gereksiz tekrarların ve açıklaması az olan bir matematik programının içinde bulmaktadırlar. Programın uygulanması esnasında kullanılan ders kitaplarının içerik yoğunluğu ve kullanılan öğretim stratejileri öğrencilerin matematik derslerindeki başarılarını, ilgilerini, gelecekteki akademik ve kariyer seçimlerini büyük ölçüde etkilemektedir. 

Bu yaklaşımla bakıldığında öğretmen ve ders kitapları matematik öğretim sürecinde büyük bir öneme sahiptir. Ders kitaplarının hazırlanmasında dil ve anlatım açısından göz önünde bulundurulması gereken en önemli husus, öğrenci seviyesine uygun, konu dizini iyi sıralanmış ve anlaşılır olmasıdır. Bir ders kitabı öğrenciler tarafından yararlanılabilir olduğu ölçüde nitelikli kabul edilir. Öğretmen ise, ders kitabını tanımalı ve ondan nasıl yaralanılabileceğini öğretmeli, ders vermeden önce bazı unsurları ve ayrıntıları gözeterek anlatacağı dersleri hazırlamalıdır. Öğretmen ne kadar deneyimli olursa olsun, okutacağı matematik konularıyla ilgili öğretim materyallerini dikkatlice incelemeli, ders kitabının öğretme amaçlarını analiz etmeli, önemli ve güç noktaları belirleyip yaratıcı düşünme yeteneklerini geliştiren etmenleri bulmalıdır. Ayrıca kitaptaki bütün alıştırma problemlerini çözüp, her birinin problem çözmede kazandırdığı temel bilgiyi bulmalıdır. 

Yazar:

Önceki Yayın
Sonraki Yayın