Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

Sosyal Bilimler, insanların diğer insanlarla ve toplumla olan ilişkilerini inceleyen bir disiplinler topluluğudur. Sosyal Bilgiler ise, Sosyal Bilimlerin bulgu ve ayrıştırmalarının, bir toplumda yaşayan insanlar için gerekli olan temel ve ortak öğelerini kapsamaktadır. Bir toplumu oluşturan bireylerin, o toplumdaki yaşayışı, ilişkileri, kültürü, öteki toplumlarla olan ilişkiler içindeki yerini ve bu konulardaki ortak ve temel bilgilerin oldukça kapsamlı bir bölümünü Sosyal Bilgiler oluşturur.

Sosyal Bilgiler öğretiminde içerik, genellikle Sosyal Bilimlerle ilgili disiplinlerden seçilir. Toplumsal yaşamdaki düzenlemeler, her türlü ilke ve genellemeler bu alanın konusu olabilir. Sosyal Bilgiler derslerinde olgulara bir bütün içinde yer verilir. Bunun nedeni de, özellikle çocuğun, somut işlemler döneminde, her türlü olguyu ayr› ayr› ve parça parça değil, bir bütün içinde algılamasından kaynaklanır. Onun bu küresel algılama özelliği ve Sosyal Bilimlerin bütüncül bir yaklaşıma uygun düşen niteliği Sosyal Bilgiler derslerinin böyle bir yaklaşımla ele alınmasını gerektirmiştir.

Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları
Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

Sosyal Bilimler, toplumda insan davranışlarının sistematik olarak incelenmesiyle ilgilenen disiplinleri içerir. Sosyal bilimler kapsam›na giren alanlar› kesin çizgilerle birbirinden ayırmak güçtür. Yapılmış olan bölümlemeler de genellikle farklılıklar gösterir. Sosyal Bilimleri, fen ve teknik alanların dışında kalan ve insan bilimlerini de kapsayan bir tanım içinde düşünmek gerekir.

4. ve 5. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarında konunun özelliği ve kazanımın mümkün olduğu ölçüde Türk Eğitim Sistemi’nde son derece önemli olan belirli gün ve haftalar, konuya yayılarak işlenmeye çalışılmıştır. Böyle bir yaklaşımın öğrencilerin “İyi vatandaş, iyi insan” olarak yetişmelerinde olumlu katkılar sağlayacağı da ortadadır.

Yazar:

Önceki Yayın
Sonraki Yayın