Türkçe Ders Kitabı Cevapları

 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Ders kitapları, eğitimin amaçlarını gerçekleştirmek üzere öğrencinin öğrenme yaşantılarına kaynaklık eden öğretim materyallerinden biri, hatta birçok durumda tek öğretim materyalidir. Öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilerin neler öğreneceğini, öğretmenlerin neler öğreteceğini önemli ölçüde etkileyen bir kaynak olarak kullanılmaktadır. Türkiye genelinde edebiyat ve Türkçe öğretiminde en genel olarak kullanılan araç-gereç, ders kitabıdır ve Türkçe dersinin amaçları ile öğrenme alanları ve sınıflara göre kazanımların gerçekleştirilmesinde büyük bir görev üstlenmektedir. 


Ders kitaplarının ekonomik olması, daha kolay elde edilmesi ve taşınabilmesi gibi birçok özellik kitapları vazgeçilmez kılmaktadır; Ancak edebiyat ve Türkçe öğretiminde yalnızca ders kitabına bağlı kalmak, hem edebiyat hem de Türkçe öğretiminin amaçlarına ulaşmada büyük sorunlar oluşturur. Günümüzde tek kaynaklı bir öğretim sürecinden uzaklaşıp çok uyaranlı, öğrencilerin birçok duyu organına seslenen bir öğrenme-öğretme ortamlarına geçiş yapılmıştır. 

Türkçe Ders Kitabı Cevapları
Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Türkçe derslerinde konuşma, dinleme, yazma ve okuma becerilerinin geliştirilmesi için bu ortamların yaratılması büyük önem taşımaktadır. Özellikle Türkçe öğretimi tek kaynaktan kurtarılıp yerini Türkçenin anlatım olanaklarıyla kurgulanmış, öğrenci düzeyine uygun kaynaklara(kitaplara) bırakmalıdır.

Türkçe öğretiminde kullanılan en temel araç, metinlerdir. Bu metinlerin nitelikli olması ve ders sürecinin bu nitelikli metinlerle planlanması Türkçe öğretiminin amaçlarına ulaşmada büyük katkı sağlar. Bu yüzden Türkçe derslerinde kullanılan yazınsal ve öğretici metinlerin Türkçenin söz varlığının anlatım gücünü sezdiren; çocukların anlama ve anlatma becerilerine uygun bir duyma ve düşünme sorumluluğu verebilen; çocukların dilsel, bilişsel, kişisel ve toplumsal özelliklerini gözeten bir duyarlılıkla kurgulanan; doğrudan öğretici uyaranlar olmadan çocukların özgür düşünmesine, duyumsamasına ve sezmesine olanak sağlayan; çocukların duygularını, düşüncelerini, düş gücünü, yaratıcılığını ve girişimciliğini geliştiren; eleştirel düşünme yeteneği kazandıran; çocukların yaparak, yaşayarak öğrenmesine, eğlenmesine, düşünmesine katkı sağlayan; çocukların insan, doğa, hayvan sevgisine ilişkin duyarlılıklarını besleyen; bilim ve sanat sevgisiyle üretme, yaratma isteği uyandıran niteliklere sahip olması gerekmektedir

Türkçe öğretim programında Metin Seçme bölümünde metin seçmek için gerekli olan nitelikler belirlenmiştir ve bu niteliklere göre metinlerin seçilmesi istenmiştir. Bu çalışmada yapılandırmacı yaklaşıma göre hazırlanmış beşinci sınıf Türkçe ders kitabındaki metinler incelenmiştir. İlköğretim Türkçe beşinci sınıf ders kitabında yer alan metinler giriş bölümünde söz edilen nitelikler doğrultusunda değerlendirilmiştir. 

Beşinci sınıf Türkçe ders kitabında yer alan metinlerin çoğunluğunun bilgilendirici metin olduğu görülmektedir. Beşinci sınıf metinlerde iki türde (dokuz tane makale veya bilgilendirici metin ile yedi tane hikâye) yığılma vardır. Diğer türlerin beşinci sınıf ders kitabında daha az yer aldığı kolaylıkla görülmektedir. 

Yazar:

Önceki Yayın
Sonraki Yayın